Biologia

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego:  Biologia

Temat:  Testy klasyfikacyjne. Przygotowanie do egzaminów

 Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z testem

 

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wyjaśnienie wymagań testowych
 •  Poznanie różnicy pomiędzy pytaniem otwartym z zamkniętym
 • Wyjaśnienie zagadnień testowych

 

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 9-  26 marca 2022

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat:  Przystosowanie ptaka do lotnego trybu życia

 Cele główne: uczeń,

 • Potrafi wymienić cechy charakterystyczne dzięki, którym ptaki latają
 • Poznaje elementy testu klasyfikacyjnego

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić  opisać budowę i rodzaje piór
 • Określić co oznacza  pojęcie ptak gniazdownik
 • Rozwiązać test egzaminacyjny zgodnie z wytycznymi

 

Konspekt

ONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8-  19 marca 2022

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat:  Przystosowanie ryby do wodnego trybu życia

 Cele główne: Zapoznanie uczniów z 

 •  Budową wewnętrzną i zewnętrzną ryby
 • Wzorcowym testem egzaminacyjnym.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić co ułatwia rybie pływanie
 • Umie wskazać rodzaje płetw u ryby
 • Rozwiązać test egzaminacyjny

Konspekt biologia

KONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 7-  4 grudnia 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Rodzaje tkanek zwierzęcych. Tkanka nerwowa.

 Cele główne:

 • Usystematyzowanie z pojęcia tkanki;
 • Wyjaśnienie budowy tkanki nerwowej;
 • Występowanie i zadania tkanki nerwowej.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest tkanka;
 • Wyjaśnić znaczenie tkanki nerwowej;
 • Opisać funkcje tkanki nerwowej;
 • Wyjaśnić i opisać budowę tkanki nerwowej.

Zadanie domowe

 1.  Jakie funkcje pełni tkanka nerwowa- nauczyć się.
 2. Gdzie, w organizmie człowieka, znajduje się tkanka nerwowa

Biologia konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V- VI

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 6-  20 listopada 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Rodzaje tkanek zwierzęcych. Tkanka mięśniowa.

 Cele główne:

 • Usystematyzowanie z pojęcia tkanki;
 • Wyjaśnienie jakie rodzaje tkanki mięśniowej występują w organizmie;
 • Występowanie i zadania tkanki mięśniowej;
 • Budowa i zróżnicowanie tkanki mięśniowej.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest tkanka;
 • Wyjaśnić znaczenie tkanki mięśniowej;
 • Opisać funkcje tkanki mięśniowej;
 • Wyjaśnić i opisać budowę tkanki mięśniowej.

 

 

Zadanie domowe

 

 

 1. Jakie funkcje pełni tkanka mięśniowa- nauczyć się.
 2. Wyjaśnij zadania tkanki mięśniowej.

Gdzie, w organizmie człowieka, znajduje się mięsień gładki.

Biologia konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 5-  6 listopada

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Rodzaje tkanek zwierzęcych. Tkanka łączna.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem tkanki;
 • Wyjaśnienie jakie tkanki występują w świecie zwierząt;
 • Występowanie i zadania tkanki łącznej;
 • Funkcje tkanki chrzęstnej, kostnej i tłuszczowej;
 • Krew i jej funkcje.

Cele szczegółowe: uczeń potrafi

 • Wyjaśnić gdzie występują tkanki;
 • Wyjaśnić znaczenie tkanki łącznej;
 • Opisać funkcje tkanki chrzęstnej, kostnej i tłuszczowej;
 • Wyjaśnić znaczenie i funkcje krwi.

 

 

Zadanie domowe z dnia 06. 11.2021

 

 

 1. Jakie funkcje pełni tkanka tłuszczowa.
 2. Wyjaśnij zadania tkanki łącznej.
 3. Jakie funkcje pełni krew.

 

 

Konspekt biologia

KONSPEKT DLA KLASY  V –  VI

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 3- 9 października

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Sposoby odżywiania.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem odżywiania;
 • Wyjaśnienie podstawowych sposobów odżywiania występujących w świecie organizmów żywych;
 • Wyjaśnienie zależności występowania organizmów żywych od sposobu ich odżywiania;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest odżywianie;
 • Wyjaśnić znaczenie odżywiania;
 • Opisać jakie są sposoby odżywiania wśród organizmów żywych;
 • Wyjaśnić zależność występowania organizmów żywych od sposobu ich odżywiania.

 

 

Konspekt biologia

KONSPEKT DLA KLASY V- VI

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 2 – 25 września 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Fotosynteza.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem fotosyntezy;
 • Wyjaśnienie podstawowych cech roślin zielonych;
 • Znaczenie fotosyntezy;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest fotosynteza;
 • Wymienić podstawowe cechy roślin zielonych;
 • Odpowiedzieć na pytania dotyczące omawianego tematu.

 

 

 

Zadanie domowe z dnia 25.09.2021

Odpowiem na pytania

 

 • Czym jest fotosynteza?
 • Gdzie zachodzi fotosynteza?
 • Znaczenie fotosyntezy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt Biologia

KONSPEKT DLA KLASY  V -VI

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 1 – 18 września 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Cechy gatunkowe organizmów żywych i ich występowanie.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem organizmu żywego;
 • Wyjaśnienie podstawowych cech i ich zróżnicowania organizmów żywych występujących na Ziemi
 • Omówienie cech gatunkowych organizmów żywych ze względu na ich występowanie;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest żywy organizm;
 • Wymienić cechy gatunkowe organizmów żywych ze względu na ich występowanie;
 • Odpowiedzieć na pytania dotyczące omawianego tematu.

 

Przyroda

Konspekt dla klasy I, II, III, IV, V i VII

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody, procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie.

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Zapoznanie z procesami zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie ciekawości procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Potrafi wykorzystać wiedzę do odpowiedzi na zadane pytania;
 • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych cieczy występujących w przyrodzie.