PPT Barna Polen

www.pptbarnapolen.pl

PPT Barna Polen – Poradnia Psychologiczno-  Pedagogiczna org nr 923337253 

  • Główny oddział Rolfsbuktveien 19, 1364 Fornebu
  • Współpraca z dyrekcją Poradni Psychologiczno- Pedagogiczną nr 7 z Gdańska
  1. Współpraca z poradnią ma na celu  udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej dla uczniów Szkoły Foreningen “Barna Polen” Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana Brzechwy w Moss, w Drammen i Oslo oraz dzieci  z zewnątrz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 roku z późn. zmn.), a także do wykonywania innych działań w trosce o dobro dziecka w oparciu o zapisy Statutu Poradni
  2. Oddział Poradni PPT , który znajduje się Norwegii również świadczy usługi psychologiczno- pedagogiczne ( opinie, wspomaganie rodziny, terapie dla dzieci i dorosłych)