Agnieszka Płucienniczek, kl. I

Agnieszka Płucienniczek

WYKSZTAŁCENIE

 • Wyższa Szkoła Ateneum w Gdańsku na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Wczesna edukacja z logopedią licencjat 2006- 2009
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna obecnie kontynuuje studia magisterskie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Niepubliczne Przedszkole im Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim – nauczyciel wspomagający 2003- 2009
 • Niepubliczne Przedszkole im Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim- nauczyciel wychowania przedszkolnego 2009-2011
 • Publiczne Przedszkole Tik- Tak w Straszynie- nauczyciel nauczyciel wychowania przedszkolnego od 2011 do chwili obecnej

KURSY I SZKOLENIA

 • 08.09.2008 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk dot.: Aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 • 5.12.2009 Kurs: Rola diagnozy przedszkolnej w planowaniu działań wspomagających rozwój dziecka
 • 12.12.2009 Kurs : Arteterapia jako jedna z form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • 8.04.2010 Certyfikat udziału w konferencji pt: Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna starszych przedszkolaków i małych uczniów
 • 9.04.2011 Szkolenie pt: Praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej
 • 11.04.2011 Szkolenie n.t.: Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym
 • 27.03.2012 Szkolenie pt.: Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
 • 28.05.2013 Szkolenie pt.: Nauczyciele i rodzice – sprzymierzeńcy w edukacji i wychowaniu
 • 25.03.2017 Warsztaty szkoleniowe: Metodyka i dydaktyka nauczania- metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Metody aktywizujące.