dr Maria Kabata, kl. IV- VII j. polski

dr Maria Kabata nauczyciel języka polskiego w klasach IV-VII

WYKSZTAŁCENIE 

  • Uniwersytet Szczeciński studia magisterskie filologia polska 1990-1995
  • studia magisterskie filologia polska Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Humanistyczny Katolickiego Uniwersytetu Szczecińskiego doktorat 2006

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  • 1994-1995 asystent-stażysta w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego, Instytutu Polonistyki, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  • 1995-1997 asystent w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego, Instytutu Polonistyki, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  • 1997-2006 asystent w Zakładzie Etnolingwistyki Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa,Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  • 2006-2009 wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
  • 2006 – 2016 adiunkt w Zakładzie Etnolingwistyki i Kultury Języka Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  • 2017 (1 semestr) nauczyciel języka polskiego w Polsk Samfunn i Haugesund