Kółka zainteresowań 2017/2018

1. Kółko plastyczne – Sonia Tajduś 

2. Kółko taneczno-gimnastycze – mgr Aleksandra Bielińska 

3. Kółko teatralne – mgr Joanna Dębicka

4. Kółko muzyczne – Agnieszka Płucienniczek 

5. Kółko historyczne – mgr Piotr Kabata

6. Kółko informatyczne – Tomasz Bieliński

7. Kółko aktywności ruchowych – Maciej Wojciechowski