Maciej Wojciechowski, j. angielski, Capoeira

Nauczycielem języka angielskiego jest Maciej Wojciechowski

WYKSZTAŁCENIE

1. Uniwersytet Opolski – filologia angielska. Specjalność językoznawstwo stosowane. (licencjat)

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, specjalność język angielski pod opieką naukowo/dydaktyczną Uniwersytetu Opolskiego

Maciej pracował jako instruktor rekreacji ruchowej w Opolskiej Akademii Capoeira gdzie prowadził treningi dla dzieci. Udzielał korepetycji z języka angielskiego. Odbył praktyki nauczania języka angielskiego zarówno w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Opolu jak i we wrześniu 2015 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego.Lekcje z języka angielskiego prowadzić będzie

Lekcje z języka angielskiego prowadzić będzie:

  • 10 września
  • 15 października
  • 22 października
  • 12 listopada
  • 10 grudnia

KURSY I SZKOLENIA 

  • Certyfikat udziału w szkoleniu “Kształtowanie artystyczne dziecka poprzez ruch w edukacji wczesnoszkolnej. 24.09.2016
  • Warsztaty szkoleniowe: Metodyka i dydaktyka nauczania – metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Metody aktywizujące. 25.03.2017

CAPOEIRA

Capoeira to niesamowite połączenie tańca, muzyki, rytmu, sztuki walki, samoobrony, gimnastyki i akrobatyki.

Maciej trenuje Capoeira 12 lat i jest instruktorem rekreacji ruchowej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywał w Stalowej Woli i Opolu prowadząc zajęcia Capoeira dla dzieci. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, które również są niezastąpione podczas zajęć ruchowych. Obecnie prowadzi zajęcia Capoeira w Moss Korpus Treningsenter.

Zajęcia Capoeira dla dzieci to:

  • Ćwiczenia z elementami gimnastyki, które pomagają kształtować poprawną sylwetkę i postawę ciała.
  • Rozwój psychiczny. Poprzez różnorodne gry i zabawy dzieci uczą się wytrwałości w dążeniu do celu, cierpliwości, a także wiary we własne możliwości.
  • Muzyka. Śpiewanie piosenek w języku portugalskim i nauka rytmu gry na instrumentach, co sprawia wielką frajdę dzieciom.

Capoeira jest wszechstronnie rozwijająca. Jest sportem ogólnorozwojowym i rozwija wszelkie cechy motoryczne młodego człowieka. Typowy trening składa się z: części muzycznej, rozgrzewki w formie gier i zabaw (berek, zabawa w murarza itp.), części głównej (nauka elementów capoeira poprzez zabawy), zakończenia treningu.