mgr Izabela Bielińska, kl. V

Wychowawcą klasy V jest mgr Izabela Bielińska.

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE

Wyższa Szkoła Ateneum w Gdańsku na Wydziale Studiów Edukacyjnych.

 • Pedagogika resocjalizacyjna licencjat 2004-2007
 • Wczesna edukacja z logopedią licencjat 2007-2008
 • Zintegrowana wczesna edukacja magister 2010- 2012
 • Studia podyplomowe – Polityka i zarządzanie oświatą 2014-2015

Studium ekonomiczne w Sopocie. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

1998-1999  Technik-ekonomista

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Pomorska Wojewódzka Komenda OHP- Środowiskowy Hufiec Pracy -2004-2007 nauczyciel, wychowawca Polska, Gdańsk
 • Szkoła Podstawowa nr 60- 2007-2008 nauczyciel w klasie integracyjnej w Gdańsku
 • Przedszkole norweskie ” Flåklypa Barnehage” – styczeń 2010- czerwiec 2015
 • Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II – wrzesień 2009- czerwiec 2012 – nauczyciel nauczania początkowego
 • Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP 2011 – nauczyciel wspomagający
 • Polska Szkoła Społeczna we Fredrikstad –2012 nauczyciel grupy III
 • PSSS we Fredrikstad dyrektor d/s dydaktycznych wrzesień 2013- sierpień 2014
 • Założyciel i inicjator Stowarzyszenia Dzieci Polsce 2012
 • Polska Sobotnia Szkoła w Moss pełni funkcję dyrektora i nauczyciela w klasach nauczania początkowego wrzesień 2014
 • Bærums verk skole – fagkonsulent i SFO  – styczeń  2016

KURSY i SZKOLENIA

 1. Metodyka nauczania języka polskiego i kultury polskiej – 12.09.2010 – Polonijne Centrum Nauczania w Lublinie
 2. Nauczanie języka polskiego jako obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 14.12.2010 -Polonijne Centrum Nauczycielskie
 3. Elementy dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego – 12.06.2011 – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granica
 4. Pilotowe szkolenie w zakresie wykorzystania ram programowych w przygotowaniu programów nauczania dla szkoły polskiej za granicą grudzień – 2010- Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
 5. Szkolenie doskonalące – Zabawy budujące współpracę w grupie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 22.11.2011 – Instytut Kształcenia Nauczania Progres
 6. Praca z dzieckiem emigrantem – 4 grudzień 2011 – Bauman Consulting
 7. “Od kultury do języka, od języka do kultury” zastosowanie metod aktywizujących w szkolnictwie polonijnym – 22 kwiecień 2012 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 8. Kurs Østelandske Lærerstevne. Trygg tilknytning-sunn utvikling-øktlæring, Løft for barn i barnehagen. 02.11.2012
 9. Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego. Historia kultury i obyczajów języka dla nauczycieli uczących języka polskiego i kultury polskiej poza Polską. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 25.03.2013
 10. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu dydaktycznym pt ” Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu. ” Ateneum Szkoła Wyższa z Gdańska , kwiecień 2014
 11. Certyfikat ukończenia szkolenia pt “Organizacja przestrzeni i czasu w tworzeniu klimatu klasy oraz roli motywacji w procesie uczenia się.” Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku we współpracy z Polską Sobotnią Szkołą w Moss w dniu 26 lipiec 2014
 12. Certyfikat udziału w szkoleniu w Bristolu w dniach 13/14 grudnia 2014 Tematyka szkolenia:
  – Jak rozwijać środowisko polskiej szkoły – szanse i zagrożenia.
  – Wyzwania współczesnej edukacji – neurodydaktyka, szkoła relacji czy szkoła treści?
 13. Certyfikat szkolenia pt. “Formy muzykowania w edukacji wczesnoszkolnej” w dniu 11 kwietnia 2015 rok wykładowca mgr Agnieszka Maliszewska
 14. Certyfikat uczestnictwa w webinarze “Jak uczyć dzieci języka polskiego? Dekalog polonijnego rodzica” 10 maja 2015 Fundacja Dobra Polska Szkoła oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji.
 15. Certyfikat uczestnictwa w webinarze “Granice mojego języka są granicami mojego świata- dwujęzyczność oraz samoświadomość językowa” 17 maja 2015 Fundacja Dobra Polska Szkoła oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji.
 16. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu i klasach I- III poprzez zabawy plastyczne. Instytut Kształcenia Nauczycieli “Progres” 27.06.2015
 17. Certyfikat udziału w szkoleniu. Zabawa w teatr- małe formy teatralne.  20 lutego 2016
 18. Certyfikat udziału w szkoleniu “Kształtowanie artystyczne dziecka poprzez ruch w edukacji wczesnoszkolnej. 24.09.2016
 19. Warsztaty szkoleniowe: Metodyka i dydaktyka nauczania – metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Metody aktywizujące. 25 marca 2017
 20. Szkolenie metodyczne: ,,Czas wolny dziecka wypełniony muzyką i zabawami”, 28.10.2017
 21. Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt ” Tworzenie kursów  e- learningowych na platformie MOODLE” dla kadry instytucji partnerskich w Białymstoku w dniach 05- 09. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 22. Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Aktywność twórcza  w pracy nauczyciela szkoły polonijnej “ dla kadry instytucji partnerskich w Białymstoku w dniach 05- 09. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 23. Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Zabawy integracyjne muzyczno-plastyczne w edukacji polonijnej “ dla kadry instytucji partnerskich w Białymstoku w dniach 05- 09. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 24. Zaświadczenie o uczestnictwie w międzynarodowym szkoleniu   dla kadry instytucji partnerskich w Białymstoku w dniach 05- 09. 2018 w ramach realizacji projektu nr  2017-1-PL 01-KA201-038799″ Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku