mgr Joanna Dębicka, kl. II

mgr Joanna Dębicka  wychowawca klasy II

WYKSZTAŁCENIE

 • Uniwersytet Gdański, kierunek: Pedagogika Specjalna, o specjalności: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością (2013-2015) tytuł magistra
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, kierunek: Pedagogika Specjalna, o specjalności: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim. (2010-2013) licencjat

PRAKTYKI:
W latach 2011-2013 udział w modelowym programie praktyk pedagogicznych realizowanym w ramach projektu “Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”, który obejmował 235 godzin praktyk w placówkach:

 • Praktyki (20 godz.) w zespole szkół nr 3 we Włocławku (placówka wychowania i kształcenia specjalnego)
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku (placówka resocjalizacyjna),
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku.
 • Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Praktyki (praktyki 20godz.)
 • Przedszkole Publiczne Nr 32 we Włocławku Praktyki (10godz.)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włocławku Praktyki (30godz.)
 • Przedszkole Publiczne Nr 36 we Włocławku Praktyki (10godz.)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 we Włocławku Praktyki (30godz.)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 we Włocławku
 • Praktyki (40godz.): Przedszkole Publiczne Nr 35 we Włocławku Praktyki (15 godz.): Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włocławku

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 • 2013-2014 – praca w Przedszkolu Niepublicznym “Marchewka” w Gdańsku- nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego,
 • 2014- praca w Centrum Terapii Autyzmu “Sotis” Gdańsk – asystent zajęć terapeutycznych,
 • 2014 – praca w Przedszkolu Niepublicznym “Mądry Miś” w Gdańsku – terapeuta dziecka z autyzmem,
 • 2015 – praca jako lektor języka angielskiego w przedszkolach: Przedszkole Publiczne nr 49 w Gdańsku oraz Przedszkole Publiczne nr 81 w Gdańsku,
 • 2015 – praca jako asystent zajęć w British International School of Gdańsk,
 • 2016-…- praca jako wychowawca grupy “starszaki” w Przedszkolu Publicznym “Słoneczna Kraina” w Gdańsku.

 SZKOLENIA:

W ramach projektu “Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”:

 • “Przygotowanie programów, scenariuszy, konspektów zajęć” (20 godz.)
 • “Współpraca nauczyciela z rodzicami” (20godz.)
 • “Nowe metody pracy w edukacji” (20godz.)

 Międzynarodowe Szkolenia Foreningen “Barna Polen”:

 • II edycja: “Formy muzykowania w edukacji wczesnoszkolnej”,
 • IV edycja: “Kształtowanie artystyczne dziecka poprzez ruch w edukacji wczesnoszkolnej”

Kursy realizowane w Ośrodku”Sotis” w Gdańsku:

 • Kurs dotyczący komunikacji alternatywnej “PCS” ( Picture communication Symbols),
 • Kurs “jak bawić się z dzieckiem z autyzmem?”

Udział w szkoleniach realizowanych w Przedszkolu Publicznym “Słoneczna Kraina” w Gdańsku, ul. Lubelska 3a:

 • “Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym w grupie i prawidłowo opracować dokumentację oświatową?”
 • Szkolenie pt.: „Wiatrak Matematyczny”