mgr Katarzyna Rutkowska, kl. III

mgr Katarzyna Rutkowska wychowawca klasy III

WYKSZTAŁCENIE

 • Uniwersytet Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy, kształcenie zintegrowane i nauczanie przyrody, magister 2001-2006
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, licencjat, 2002-2005

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2006 do chwili obecnej nauczyciel mianowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym.
 • Wychowawca kolonijny w ośrodku wypoczynkowym w Kołobrzegu.

KURSY I SZKOLENIA

 • kurs doskonalący w zakresie dysleksja rozwojowa;
 • seminarium  Bezpieczeństwo ucznia w szkole – zadania i odpowiedzialność nauczycieli;
 • szkolenie: Jak polubić matematykę? Niekonwencjonalne sposoby nauczania matematyki w kształceniu zintegrowanym;
 • warsztaty: Strategie skutecznego nauczania-uczenia się języków obcych;
 • warsztaty: Współpraca z rodzicami w edukacji elementarnej;
 • warsztaty „Ruch-Muzyka” przygotowujące do prowadzenia zajęć umuzykalniających dzieci w wieku przedszkolnym;
 • warsztaty „Cztery pory roku”- zabawy integracyjne w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • kurs: Przygotowanie do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego;
 • kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.