mgr Anna Wirska, przyroda i biologia

mgr  Anna Wirska nauczyciel przyrody i biologii

WYKSZTAŁCENIE : 

 • Pedagogika specjalna – resocjalizacja, studia magisterskie. Uniwersytet Gdański –Wydział Nauk Społecznych 1995–2000
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli Kształcenie zintegrowane.  Studia podyplomowe. 2002–2003
 • Zarządzanie oświatą. Studia Podyplomowe. Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 2007–2008
 • Executive Master of Business Administration. Studia  Podyplomowe. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. 2017
 • Biologia   Studia Podyplomowe. Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach. Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna  w Brzegach 2022

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 • Nauczyciel kształcenia zintegrowanego. Szkoła Podstawowa w Niestępowie. 1994- 2002
 • Nauczyciel kształcenia zintegrowanego, pedagog ( nauczyciel mianowany)Społeczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem oraz Społeczne Gimnazjum w Karczemkach (Polska) 2003- 2015
 • Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Karczemkach marzec 2007- lipiec 2007
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Szkoła Podstawowa nr 39 im . Wojska Polskiego, Gdańsk 2015. 2018 
 • Dyrektor. Przedszkole nr 22 w Gdańsku.

KURSY I SZKOLENIA 

 • Kurs kierownika wycieczek szkolnych.
 • Kurs/ Pedagog szkolny.- specjalista i partner w dialogu z uczniem, rodzicami i nauczycielami
 • Kurs – Projektowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych – z uczniem z dysfunkcjami
 • Kurs- Praca z uczniem szczególnie zdolnym i wspieranie jego rozwoju