Sonia Tajduś, klasa I

Sonia Tajduś wychowawca klasy I , studentka szkoły BI.

Absolwentka Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Asystent w grupie przedszkolnej PSS Moss 2016-2017
 • Nauczyciel wspomagający w klasie O PSS Moss 2017- 2018

KURSY I SZKOLENIA 

 • Warsztaty szkoleniowe : Metodyka i dydaktyka nauczania- metody pracy w eduakcji wczesnoszkolnej. Metody aktywizujące. 25 marca 2017
 • Szkolenie doskonalące : Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Instytut Kształcenia Nauczycieli Progres, 21.03.2017
 • Szkolenie metodyczne: ,,Czas wolny dziecka wypełniony muzyką i zabawami”, 28.10.2017
 • Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt ” Tworzenie kursów  e- learningowych na platformie MOODLE” dla kadry instytucji partnerskich w Białymstoku w dniach 05- 09. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 • Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Aktywność twórcza  w pracy nauczyciela szkoły polonijnej “ dla kadry instytucji partnerskich w Białymstoku w dniach 05- 09. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 • Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Zabawy integracyjne muzyczno-plastyczne w edukacji polonijnej “ dla kadry instytucji partnerskich w Białymstoku w dniach 05- 09. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w międzynarodowym szkoleniu   dla kadry instytucji partnerskich w Białymstoku w dniach 05- 09. 2018 w ramach realizacji projektu nr  2017-1-PL 01-KA201-038799″ Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w międzynarodowym szkoleniu dla kadry instytucji partnerskich w Mejszagole na Litwie w dniach 28.09- 03. 10 2018 w ramach realizacji projektu nr 2017-1-PL 01-KA201-038799″ Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych. 
  • Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Dziecko w szkole polonijnej, czyli jak budować dobre relacje z grupą i w grupie “ dla kadry instytucji partnerskich w Mejszagole na Litwie w dniach 29.09.2018- 03.10. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych”
  • Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych poprzez polisensoryczne nauczanie- uczenie się” dla kadry instytucji partnerskich w Mejszagole na Litwie w dniach 29.09.2018- 03.10. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych

24.10.2015 dzieci na zajęciach dodatkowych kółka plastycznego wykonały pejzaż jesienny z liści. Osobą odpowiedzialną za grupę była Natalia Bielińska.