mgr Anna Dersznik, klasa I

mgr Anna Dersznik  wychowawca klasy I

WYKSZTAŁCENIE :

  • Państwowa Szkoła muzyczna I i II stopnia Chełm, Lublin, klasa fortepianu, wiolonczeli i fletu 1975-1987
  • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, magister- wychowanie muzyczne  1987-1992
  • Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 2016-2018
  • UMCS w Lublinie -sztuka, studia podyplomowe 2000-2001

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  • Sophies hage barnehage, Oslo- pedagogisk medearbeider 2015- 2018 
  • Przedszkole Komunalne nr 12 w Chełmie nauczyciel rytmiki 2005- 2008
  • Szkoła Muzyczna w Chełmnie nauczyciel gry na pianinie i organach,  teorii muzyki, kształcenia słuchu, chóru i zespołu instrumentalnego 1997-  1999