Tomasz Bieliński, podstawy informatyki

WYKSZTAŁCENIE

 • Studium ekonomiczne. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Technik-ekonomista
 • CKU w Sopocie w zawodzie technik informatyk

 

KURSY

 • Certyfikat ukończenia szkolenia pt. “Organizacja przestrzeni i czasu w tworzeniu klimatu klasy oraz roli motywacji w procesie uczenia się.” Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku we współpracy z Polską Sobotnią Szkołą w Moss. 26 lipiec 2014
 • Certyfikat udziału w szkoleniu w Bristolu w dniach 13/14 grudnia 2014 Tematyka szkolenia:
  – Jak rozwijać środowisko polskiej szkoły – szanse i zagrożenia
  – Wyzwania współczesnej edukacji – neurodydaktyka, szkoła relacji czy szkoła treści?
 • Formy muzykowania w edukacji wczesnoszkolnej. 11 kwietnia 2015 rok wykładowca mgr Agnieszka Maliszewska
 • Certyfikat udziału w szkoleniu. Zabawa w teatr – małe formy teatralne. 20 lutego 2016
 • Warsztaty szkoleniowe: Metodyka i dydaktyka nauczania – metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Metody aktywizujące.  25 marca 2017
 • Kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu i klasach I-III poprzez zabawy plastyczne. Instytut Kształcenia Nauczycieli “Progres” 25.04.2017
 • Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych “ dla kadry instytucji partnerskich w Torredembarze w  Hiszpanii w dniach 25. 05- 29. 05 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 • Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “  Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów najmłodszych “ dla kadry instytucji partnerskich w Torredembarze w Hiszpanii w dniach 25- 29. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w międzynarodowym szkoleniu   dla kadry instytucji partnerskich w Torredembarze w Hiszpanii w dniach 25.05- 29. 05 2018 w ramach realizacji projektu nr  2017-1-PL 01-KA201-038799″ Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych