Misja i wizja

„Misją PSS w Moss jest rozwój talentów, możliwości i zainteresowań uczniów oraz ich wychowanie w kierunku wartości uniwersalnych, takich jak piękno, prawda, dobro, szacunek dla odmienności kulturowej i szeroko pojętej tolerancji, a jednocześnie do poznania polskich wartości patriotycznych, związanych ze znajomością polskiej historii, kultury i tradycji, oraz kontakty z macierzą „