Sprawozdanie ze szkolenia w Torrerembarze

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA W DNIACH 25- 29.05. 2018 ROKU W RAMACH  MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU  “ERASMUS”

W projekcie uczestniczyły szkoły polonijne z Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Litwy i Norwegii. Naszą szkołę na szkoleniu w maju reprezentowali : Maciej Wojciechowski, Tomasz Bieliński oraz  mgr Izabela Bielińska.

Koordynatorami projektu zostały : mgr Izabela Bielińska, mgr Iwona Łapsa  Sumara, mgr Aleksandra Bielińska- Podejko oraz Sonia Tajduś.

25.05. 2018    prezentacja instytucji goszczącej (Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie), sprawy dot. organizacji projektu oraz spotkanie z Burmistrzem Torredembary w Urzędzie Miasta Torredembarra.

26.05. 2018  wizyta w Polskiej Szkole w Barcelonie, zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki,  lekcje otwarte zajęć prowadzone  w Szkole Polskiej przez nauczycieli z instytucji partnerskich.  Nasi nauczyciele przeprowadzili zajęcia w grupie 5- 6 latków wdrażając scenariusz pt ” Misie i niedźwiedzie”

27.05. 2018 uczestnicy szkolenia wzięli udział w aktywizujących warsztatach metodycznych, dzięki, którym mieli możliwość poznania nowych zabaw dla dzieci oraz wdrożenia ich w trakcie zajęć lekcyjnych. Warsztaty prowadzili doradcy metodyczni z Ośrodka Metodycznego w Białymstoku.

  • I moduł- ” Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych”
  • II moduł- ” Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów najmłodszych”

28.05. 2018  omówienie produktów pracy intelektualnej projektu (podział modułów 2 kursów e-learningowych,  zadań dot. pakietu nauczyciela polonijnego), okresowe rozliczenia finansowe dot. produktów pracy intelektualnej,  raportu przejściowego dot. realizacji projektu dla Narodowej Agencji, upowszechniania.

29.05.2018  program kulturowy (zwiedzanie)

Tekst :  mgr Izabela Bielińska

 

 

 

Nabór uczestników szkolenia Erasmus+

nabor_erasmus

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej:

http://erasmusplus.org.pl/

Sprawozdanie ze szkolenia w Białymstoku

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA W DNIACH 5-9 LUTEGO 2018 ROKU W RAMACH  MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU  “ERASMUS”

W projekcie uczestniczyły szkoły polonijne z Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Litwy i Norwegii.  Naszą szkołę na szkoleniu w lutym reprezentowały :  mgr Iwona Łapsa  Sumara, Sonia Tajduś oraz  mgr Izabela Bielińska.

Koordynatorami projektu zostały : mgr Izabela Bielińska, mgr Iwona Łapsa  Sumara, mgr Aleksandra Bielińska- Podejko oraz Sonia Tajduś.

5.02.2018 szkolenie dotyczyło założeń projektu (monitoring, raporty, ewaluacja) oraz rezultatów pracy intelektualnej (warsztaty z obsługi platformy e-learningowej i tworzenia kursów metodycznych na platformie.

6.02.2018 uczestnicy szkolenia wzięli udział w aktywizujących warsztatach metodycznych, dzięki, którym mieli możliwość poznania nowych zabaw dla dzieci oraz wdrożenia ich w trakcie zajęć lekcyjnych. Warsztaty prowadzili doradcy metodyczni z Ośrodka Metodycznego w Białymstoku.

7.02.2018– wizyta studyjna w Szkole Podstawowej nr 15 przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość obserwacji lekcji w klasie VI. Tematem była “Ortografia na poważnie i z humorem”. Celem lekcji  było rozwijanie spostrzegawczości oraz wykorzystanie zasad znajomości ortografii w praktyce.

8.02.2018 –  II część  warsztatów z obsługi platformy e-learningowej  oraz tworzenie kursów – e-learningowych .

Szkolenie zakończyło się wizytą w Muzeum Ikon w Supraślu oraz kuligiem.

Tekst: mgr Izabela Bielińska

Szkolenie metodyczne

SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW PEDAGOGICZNCH.

W dniu 28 października  2017 roku w Vang Skole (Vesteråsveien 45, 1570 Dilling) odbyły się warsztaty pedagogiczne, zatytułowane „CZAS WOLNY DZIECKA WYPEŁNIONY  MUZYKĄ I ZABAWAMI”, które poprowadziła mgr Agnieszka Maliszewska.

Prowadząca warsztaty to nauczyciel akademicki, szkolny i przedszkolny. Autorka wielu muzycznych warsztatów pedagogicznych, dyrygentka, instrumentalistka, od lat muzykująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Warsztaty kierowane były do nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkole, jak również do rodziców, którzy mieli chęć poszerzenia swoich umiejętności w muzykowaniu i w zabawie z dziećmi w domu lub w swojej pracy.

Uczestnicy otrzymali od prowadzącej materiały dydaktyczne wraz z płytą CD, które były pomocne podczas warsztatów, jak również będą przydatne podczas pracy i zabawy z dziećmi.

Celem warsztatów było uświadomienie uczestnikom niezbędnej roli zabawy i muzyki w edukacji szkolnej oraz jej wpływu na rozwój dzieci i młodzieży.

Warsztaty obejmowały ćwiczenia praktyczne, zabawy muzyczno- rytmiczne, taneczne, plastyczne i integracyjne. Uczestnicy tańczyli, śpiewali i pracowali w grupach oraz uczyli się hymnu PSS w Moss, do którego tekst napisała nasza prowadząca mgr Agnieszka Maliszewska. Uczestnicy otrzymali możliwość nagrania hymnu PSS w MOSS na prywatnych nośnikach, żeby samodzielnie go odtwarzać i nauczyć się go.

Warsztaty zostały poprowadzone w bardzo profesjonalny i wesoły sposób. W sercach uczestników na długo pozostanie przyjazna i wesoła atmosfera panująca tamtego dnia. Umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie trwania warsztatów są dla uczestników bardzo cennym i przydatnym doświadczeniem, które z pewnością zostaną wykorzystane w praktyce.

Warsztaty zostały zakończone podsumowaniem, rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

Treść : mgr Julia Wölk

Warsztaty pedagogiczne

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PEDAGOGICZNE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 28.10.2017  W  VANG SKOLE,  Vesteråsveien 45, 1570 Dilling

CZAS WOLNY DZIECKA WYPEŁNIONY  MUZYKĄ I ZABAWAMI.

Zajęcia kierowane są przede wszystkim do nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkole jak również do rodziców, którzy mają chęć muzykowania z pociechami w domu.

W programie znajdziecie Państwo kilkanaście gotowych przykładów zabaw muzycznych, piosenek, instrumentacji, prostych choreografii, konkursów, itd.

PRZEBIEG WARSZTATÓW : 

  • 16.00- 16.15- Główne założenia i cele pedagogiki zabawy.
  • 16.15- 17.15- Ćwiczenia warsztatowe- zabawy muzyczno- rytmiczne, taneczne, plastyczne i integracyjne.
  • 17.15- 17.30- Przerwa.
  • 17.30- 18.00- Piosenki, przypomnienie, nauka i utrwalenie hymnu PSS w Moss, elementy relaksacji.
  • 18.00- Podsumowanie, wręczenie dwujęzycznych certyfikatów, pamiątkowe zdjęcia.

Osoba prowadząca:  mgr Agnieszka Maliszewska, nauczyciel akademicki, szkolny i przedszkolny. Autorka wielu muzycznych warsztatów pedagogicznych, dyrygentka, instrumentalistka, od lat muzykująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Serdecznie zapraszamy Izabela Bielińska dyrektor szkoły

WARSZTATY METODYCZNE

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PEDAGOGICZNE:

ADRES : VANG SKOLE,  Vesteråsveien 45, 1570 Dilling

CZAS WOLNY DZIECKA WYPEŁNIONY  MUZYKĄ I ZABAWAMI.

Zajęcia kierowane są przede wszystkim do nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkole jak również do rodziców, którzy mają chęć muzykowania z pociechami w domu.

W programie znajdziecie Państwo kilkanaście gotowych przykładów zabaw muzycznych, piosenek, instrumentacji, prostych choreografii, konkursów, itd.

Celem zajęć jest metodyczne i praktyczne przekazanie nauczycielom szeregu zabaw, które można w bezpośredni sposób zaproponować dziecku jako np. przerywnik między lekcjami  w ramach chwilowego odpoczynku lub wypełnienie dnia na wycieczkach szkolnych. Rodzicom natomiast taki materiał mógłby być przydatny podczas rodzinnych wypraw, czy wspólnego muzykowania.

Warsztaty trwają ok. 2,5 godziny, są barwne, radosne, wyłącznie praktyczne. Odbędą się 28.10.2017 r o godz 15.00 w Vang skole.

Cena za spotkanie wynosi 200 koron. W cenie- materiał dydaktyczny z opisem zabaw, płyta CD z muzyką oraz certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Zajęcia poprowadzi mgr Agnieszka Maliszewska- nauczyciel akademicki, szkolny i przedszkolny. Autorka wielu muzycznych warsztatów pedagogicznych, dyrygentka, instrumentalistka, od lat muzykująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Codzienny czas zawodowy spędza na nauczaniu elementów sztuki w obiektach edukacyjnych oraz placówkach artystycznych. Opracowała program autorski Studiów Podyplomowych MUZYKA gdzie od trzech sezonów piastuje opiekę kierownika organizacyjnego. Współpracowała również jako nauczyciel z Polską Szkołą Sobotnią w Moss, wspiera ją do dziś w zakresie metodycznym, dydaktycznym i artystycznym.

                                   

Dyrektor PSS

mgr Izabela Bielińska

SPRAWOZDANIE Z V EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH SZKOLEŃ

W dniu 25 marca 2017 w Polskiej Sobotniej Szkole w Moss odbyło się szkolenie, zatytułowane “METODYKA I DYDAKTYKA NAUCZANIA – Metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej METODY AKTYWIZUJĄCE”, które przeprowadziła dr Anna Łachowska.

Prowadząca szkolenie to pedagog terapeuta, specjalistka w zakresie edukacji społeczno-emocjonalnej, arteterapeuta, wykładowca Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, wieloletni pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i terapeutka w ZSS nr 9. Współpracuje również z Niezależnym Instytutem Edukacji Emocjonalnej w Krakowie.

Uczestnikami szkolenia była kadra pedagogiczna Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss.
Program szkolenia był podzielony na dwa moduły:
MODUŁ 1. – wykład, dyskusja „Nowatorskie” paradygmaty edukacji – teologiczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela i uczniów klas początkowych.
MODUŁ 2. – warsztaty – Elementy treningu myślenia twórczego w edukacji wczesnoszkolnej. Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z podstawami teoretycznymi dydaktyki i metodyki edukacji wczesnoszkolnej oraz zdobycie umiejętności tworzenia konspektu zajęć opartych na metodach aktywizujących.
Uczestnicy szkolenia podkreślali, że szczególne znaczenie w procesie nauczania ważne miejsce zajmują metody aktywizujące, które stwarzają możliwość zabawy na lekcji, a tym samym pobudzają aktywność uczniów. Pozwalają one łatwiej przyswoić nowe wiadomości. Ważne było również poznanie konkretnych metod, dzięki którym nauczyciele będą mogli opracowywać ciekawe scenariusze zajęć. Istotna była także wiedza i umiejętności dotyczące treningu twórczości.

Szkolenie zostało poprowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w jego trakcie są dla nauczycieli bardzo cennym i przydatnym doświadczeniem, które zamierzają wykorzystywać w pracy z dziećmi w Polskiej Sobotniej Szkole w Moss.
Szkolenie zakończyło się przećwiczeniem wybranych metod aktywizujących oraz rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów.

Treść : mgr Ewa Ziółkowska

SZKOLENIE METODYCZNE

W dniu 25  marca o godz 15.00 odbędzie się szkolenie metodyczne dla nauczycieli naszej szkoły.

Tematem szkolenia jest “Metodyka i dydaktyka nauczania. Metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej” 

PROWADZĄCY: dr Anna Łachowska, Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Humanistyczno- społecznego SWPS w Warszawie. 

SPRAWOZDANIE Z IV EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH SZKOLEŃ

Dnia 24 września 2016 w Szkole Polskiej w Moss odbyło się szkolenie, zatytułowane “Kształtowanie artystyczne dziecka poprzez ruch w edukacji wczesnoszkolnej” , które prowadziła mgr Aleksandra Bielińska.

Uczestnikami była kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły w Moss oraz nauczyciele z Gdańska, a także różnych terenów Norwegii.

Głównym celem warsztatów było uświadomienie uczestników o niezbędnej roli ruchu w edukacji wczesnoszkolnej oraz jej wpływu na rozwój dziecka. Prowadząca przedstawiła wyniki wnikliwej analizy badań nad korzyścią zajęć ruchowych na wszechstronny rozwój dziecka, a także opinię rodziców, utwierdzającą w przekonaniu o ważności tychże zajęć w wieku wczesnoszkolnym.

Prowadząca przedstawiła wiele praktycznych sposobów wykorzystania form ruchowych w zajęciach dydaktycznych, które pozostaną wszystkim uczestnikom długo w pamięci, ze względu na ich prostotę, a jednocześnie skuteczność ich praktykowania.

Warsztaty zawierały także tematykę wykorzystywania zajęć ruchowych czy artystycznych w pracy z trudnym dzieckiem. Zajęcia takie mają ogromny wpływ na efekty pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Istotne było także zagadnienie odnośnie wykorzystania zabaw ruchowych w nauczaniu języka obcego. Według badań dzieci młodsze uczą się więcej i skuteczniej poprzez ruch oraz doświadczanie, więc wszelkie zabawy oraz piosenki w obcym języku są łatwiej przyswajane, a także o wiele trwalsze niż metody tradycyjne.

Sesja warsztatowa zakończyła się rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

Tekst : mgr Joanna Dębicka

SPRAWOZDANIE Z POLONIJNEJ SESJI WARSZTATOWEJ „DO KRAJU TEGO… TĘSKNO MI PANIE…” – WOKÓŁ TRADYCJI I WSPÓŁCZESNOŚCI POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ.

Dnia 7 listopada 2015 w Szkole Polskiej w Moss odbyły się warsztaty muzyczne, które prowadziła mgr Agnieszka Maliszewska oraz dr Tomasz Maliszewski

Uczestnikami była kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły w Moss oraz nauczyciele z Gdańska, Warszawy i różnych terenów Norwegii.

Spotkanie miało dostarczyć jego uczestnikom przeglądu najważniejszych polskich pieśni patriotycznych wraz z próbą ukazania: na jakim tle historycznym poszczególne z nich się kształtowały, w jaki – często bardzo zawiły/skomplikowany – sposób stawały się pieśniami ważnymi dla całej polskiej wspólnoty. Wszystko to niemal w przeddzień kolejnej ważnej dla Polski i Polaków rocznicy Święta Niepodległości. Tym samym można uznać, że wśród głównych celów sesji warsztatowej – obok, niewątpliwie niezwykle ważnego zadania: wspólnego muzykowania w patriotycznym duchu – znajdowały się i takie, jak: podjęcie próby uporządkowania wiedzy na temat dziejów polskiej pieśni patriotycznych oraz ukazanie jej głównych kierunków rozwojowych zarówno w linii religijnej, jak i nurcie wojskowym czy świeckim.

Prowadzący w mistrzowski sposób, wplatając chwile wspólnego muzykowania, zapoznali szkoleniowców z różnymi pieśniami pojawiającymi się w historii Polski na przestrzeni wieków. Począwszy do Roty, poprzez Gaude Mater Polonia, na pieśniach okresu Solidarności kończąc. Sesja warsztatowa zakończyła się rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów oraz wspólnym biesiadowaniem.

Tekst : Paulina Bendkowska