Sprawozdanie ze szkolenia metodycznego

Sprawozdanie z szkolenia pedagogicznego pt. Metody i formy pracy szkoły polskiej”

            Dnia 10 listopada 2018 roku odbyło się szkolenie pt.: Metody i formy pracy szkoły polskiej. Szkolenie było organizowane dla nauczycieli naszej szkoły chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat metod oraz form aktywizujących dzieci w edukacji.

            Prowadzącym szkolenie był Zdzisław Hofman współpracujący ściśle z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZ  w Lublinie oraz  przedstawiciel organizacji Pracowni Twórczej Edukacji, która  zajmuje  się szkoleniami dla pedagogów. Prywatnie fantastyczny człowiek kierujący się słowami  z „Pana Tadeusza” :  I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki mają od starych więcej książkowej nauki; Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.

            Podczas szkolenia uczestnicy mieli szanse tańczyć, grać w grę planszową, poznać się na nowo, ćwiczyć kontakt wzrokowy, uczyli się jak na nowo zainteresować dzieci poznawaniem świata nie używając przy tym ocen oraz nie siedząc w przysłowiowej szkolnej ławce.

            Celem szkolenia było obudzenie w uczestnikach dziecięcej kreatywności oraz chęci odkrywania świata poprzez różne metody pracy. Uczestnicy szkolenia zostali uświadomieni jak ważna w edukacji jest aktywność dziecka.

Uczestnicy otrzymali od prowadzącego materiały dydaktyczne wraz z podkładem muzycznym, grą planszową, wywiad z Anną Szulc pt.: „Ostateczny krach systemu pruskiego”,  które były pomocne podczas warsztatów, jak również będą przydatne podczas pracy i zabawy z dziećmi.

            Szkolenie zostało poprowadzone w bardzo profesjonalny i wesoły sposób. Nauczyciele wyszli ze szkolenia z uśmiechami na ustach oraz z głową pełną pomysłów, jak zachęcić dzieci do nauki poprzez zabawę i kreatywne myślenie. Umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie trwania szkolenia są dla uczestników bardzo cennym i przydatnym doświadczeniem, które z pewnością zostaną wykorzystane w praktyce.

Warsztaty zostały zakończone podsumowaniem, rozdaniem certyfikatów oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

Tekst : Barbara Madejewska wychowawca klasy II

Szkolenia metodyczne

Sprawozdanie ze szkolenia metodycznego Erasmus +
w  Mejszagole na Litwie

 

28 września 2018

16.00  „Święto Plonów”.  Wizyta w przedszkolu polsko- litewskim. Zapoznanie się z działalnością polskiego przedszkola na Litwie, występ artystyczny przedszkolaków.

29 września 2018

 • 9.00 – 12.00 Szkolenie projektowe prowadzone przez koordynatora projektu z Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z Białegostoku
 • 12.00 – 16.00  Zapoznanie się z tradycjami litewskimi poprzez możliwość udziału  w dożynkach.

1 października 2018

 • 9.00 – 11.00 Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu polskim na Litwie w Mejszagole prowadzone przez kadrę nauczycielską z Belgii i Hiszpanii.
 • 10.00 – 12.00 Wycieczka turystyczna do Mejszagoły.( Muzeum historyczne księdza Jana Obremskiego)
 • 12.00 – 16.00 Szkolenia metodyczno – dydaktyczne prowadzone przez metodyków Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z Białegostoku. Szkolenie pt ” Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych poprzez polisensoryczne nauczanie- uczenie się”

2 września 2018

 • 10.00 -12.30 Spotkanie z władzami , uroczyste występy przedszkolaków.
 • 13.30 – 16.00  Szkolenia metodyczno – dydaktyczne prowadzone przez metodyków Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z Białegostoku. Szkolenie pt ” Dziecko w szkole polonijnej, czyli jak budować relacje z grupą i w grupie”

3 września 2018

 • 9.30 – 12.30  Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu polskim na Litwie w Mejszagole prowadzone przez kadrę nauczycielską z Norwegii i Wielkiej Brytanii
 • 13.00 – 16.00 Wycieczka do Wilna, zwiedzanie z przewodnikiem.

 

 

 

Sprawozdanie ze szkolenia w Torrerembarze

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA W DNIACH 25- 29.05. 2018 ROKU W RAMACH  MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU  „ERASMUS”

W projekcie uczestniczyły szkoły polonijne z Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Litwy i Norwegii. Naszą szkołę na szkoleniu w maju reprezentowali : Maciej Wojciechowski, Tomasz Bieliński oraz  mgr Izabela Bielińska.

Koordynatorami projektu zostały : mgr Izabela Bielińska, mgr Iwona Łapsa  Sumara, mgr Aleksandra Bielińska- Podejko oraz Sonia Tajduś.

25.05. 2018    prezentacja instytucji goszczącej (Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie), sprawy dot. organizacji projektu oraz spotkanie z Burmistrzem Torredembary w Urzędzie Miasta Torredembarra.

26.05. 2018  wizyta w Polskiej Szkole w Barcelonie, zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki,  lekcje otwarte zajęć prowadzone  w Szkole Polskiej przez nauczycieli z instytucji partnerskich.  Nasi nauczyciele przeprowadzili zajęcia w grupie 5- 6 latków wdrażając scenariusz pt ” Misie i niedźwiedzie”

27.05. 2018 uczestnicy szkolenia wzięli udział w aktywizujących warsztatach metodycznych, dzięki, którym mieli możliwość poznania nowych zabaw dla dzieci oraz wdrożenia ich w trakcie zajęć lekcyjnych. Warsztaty prowadzili doradcy metodyczni z Ośrodka Metodycznego w Białymstoku.

 • I moduł- ” Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych”
 • II moduł- ” Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów najmłodszych”

28.05. 2018  omówienie produktów pracy intelektualnej projektu (podział modułów 2 kursów e-learningowych,  zadań dot. pakietu nauczyciela polonijnego), okresowe rozliczenia finansowe dot. produktów pracy intelektualnej,  raportu przejściowego dot. realizacji projektu dla Narodowej Agencji, upowszechniania.

29.05.2018  program kulturowy (zwiedzanie)

Tekst :  mgr Izabela Bielińska

 

 

 

Sprawozdanie ze szkolenia w Białymstoku

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA W DNIACH 5-9 LUTEGO 2018 ROKU W RAMACH  MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU  „ERASMUS”

W projekcie uczestniczyły szkoły polonijne z Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Litwy i Norwegii.  Naszą szkołę na szkoleniu w lutym reprezentowały :  mgr Iwona Łapsa  Sumara, Sonia Tajduś oraz  mgr Izabela Bielińska.

Koordynatorami projektu zostały : mgr Izabela Bielińska, mgr Iwona Łapsa  Sumara, mgr Aleksandra Bielińska- Podejko oraz Sonia Tajduś.

5.02.2018 szkolenie dotyczyło założeń projektu (monitoring, raporty, ewaluacja) oraz rezultatów pracy intelektualnej (warsztaty z obsługi platformy e-learningowej i tworzenia kursów metodycznych na platformie.

6.02.2018 uczestnicy szkolenia wzięli udział w aktywizujących warsztatach metodycznych, dzięki, którym mieli możliwość poznania nowych zabaw dla dzieci oraz wdrożenia ich w trakcie zajęć lekcyjnych. Warsztaty prowadzili doradcy metodyczni z Ośrodka Metodycznego w Białymstoku.

7.02.2018– wizyta studyjna w Szkole Podstawowej nr 15 przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość obserwacji lekcji w klasie VI. Tematem była „Ortografia na poważnie i z humorem”. Celem lekcji  było rozwijanie spostrzegawczości oraz wykorzystanie zasad znajomości ortografii w praktyce.

8.02.2018 –  II część  warsztatów z obsługi platformy e-learningowej  oraz tworzenie kursów – e-learningowych .

Szkolenie zakończyło się wizytą w Muzeum Ikon w Supraślu oraz kuligiem.

Tekst: mgr Izabela Bielińska

Szkolenie metodyczne

SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW PEDAGOGICZNCH.

W dniu 28 października  2017 roku w Vang Skole (Vesteråsveien 45, 1570 Dilling) odbyły się warsztaty pedagogiczne, zatytułowane „CZAS WOLNY DZIECKA WYPEŁNIONY  MUZYKĄ I ZABAWAMI”, które poprowadziła mgr Agnieszka Maliszewska.

Prowadząca warsztaty to nauczyciel akademicki, szkolny i przedszkolny. Autorka wielu muzycznych warsztatów pedagogicznych, dyrygentka, instrumentalistka, od lat muzykująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Warsztaty kierowane były do nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkole, jak również do rodziców, którzy mieli chęć poszerzenia swoich umiejętności w muzykowaniu i w zabawie z dziećmi w domu lub w swojej pracy.

Uczestnicy otrzymali od prowadzącej materiały dydaktyczne wraz z płytą CD, które były pomocne podczas warsztatów, jak również będą przydatne podczas pracy i zabawy z dziećmi.

Celem warsztatów było uświadomienie uczestnikom niezbędnej roli zabawy i muzyki w edukacji szkolnej oraz jej wpływu na rozwój dzieci i młodzieży.

Warsztaty obejmowały ćwiczenia praktyczne, zabawy muzyczno- rytmiczne, taneczne, plastyczne i integracyjne. Uczestnicy tańczyli, śpiewali i pracowali w grupach oraz uczyli się hymnu PSS w Moss, do którego tekst napisała nasza prowadząca mgr Agnieszka Maliszewska. Uczestnicy otrzymali możliwość nagrania hymnu PSS w MOSS na prywatnych nośnikach, żeby samodzielnie go odtwarzać i nauczyć się go.

Warsztaty zostały poprowadzone w bardzo profesjonalny i wesoły sposób. W sercach uczestników na długo pozostanie przyjazna i wesoła atmosfera panująca tamtego dnia. Umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie trwania warsztatów są dla uczestników bardzo cennym i przydatnym doświadczeniem, które z pewnością zostaną wykorzystane w praktyce.

Warsztaty zostały zakończone podsumowaniem, rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

Treść : mgr Julia Wölk

Warsztaty pedagogiczne

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PEDAGOGICZNE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 28.10.2017  W  VANG SKOLE,  Vesteråsveien 45, 1570 Dilling

CZAS WOLNY DZIECKA WYPEŁNIONY  MUZYKĄ I ZABAWAMI.

Zajęcia kierowane są przede wszystkim do nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkole jak również do rodziców, którzy mają chęć muzykowania z pociechami w domu.

W programie znajdziecie Państwo kilkanaście gotowych przykładów zabaw muzycznych, piosenek, instrumentacji, prostych choreografii, konkursów, itd.

PRZEBIEG WARSZTATÓW : 

 • 16.00- 16.15- Główne założenia i cele pedagogiki zabawy.
 • 16.15- 17.15- Ćwiczenia warsztatowe- zabawy muzyczno- rytmiczne, taneczne, plastyczne i integracyjne.
 • 17.15- 17.30- Przerwa.
 • 17.30- 18.00- Piosenki, przypomnienie, nauka i utrwalenie hymnu PSS w Moss, elementy relaksacji.
 • 18.00- Podsumowanie, wręczenie dwujęzycznych certyfikatów, pamiątkowe zdjęcia.

Osoba prowadząca:  mgr Agnieszka Maliszewska, nauczyciel akademicki, szkolny i przedszkolny. Autorka wielu muzycznych warsztatów pedagogicznych, dyrygentka, instrumentalistka, od lat muzykująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Serdecznie zapraszamy Izabela Bielińska dyrektor szkoły

WARSZTATY METODYCZNE

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PEDAGOGICZNE:

ADRES : VANG SKOLE,  Vesteråsveien 45, 1570 Dilling

CZAS WOLNY DZIECKA WYPEŁNIONY  MUZYKĄ I ZABAWAMI.

Zajęcia kierowane są przede wszystkim do nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkole jak również do rodziców, którzy mają chęć muzykowania z pociechami w domu.

W programie znajdziecie Państwo kilkanaście gotowych przykładów zabaw muzycznych, piosenek, instrumentacji, prostych choreografii, konkursów, itd.

Celem zajęć jest metodyczne i praktyczne przekazanie nauczycielom szeregu zabaw, które można w bezpośredni sposób zaproponować dziecku jako np. przerywnik między lekcjami  w ramach chwilowego odpoczynku lub wypełnienie dnia na wycieczkach szkolnych. Rodzicom natomiast taki materiał mógłby być przydatny podczas rodzinnych wypraw, czy wspólnego muzykowania.

Warsztaty trwają ok. 2,5 godziny, są barwne, radosne, wyłącznie praktyczne. Odbędą się 28.10.2017 r o godz 15.00 w Vang skole.

Cena za spotkanie wynosi 200 koron. W cenie- materiał dydaktyczny z opisem zabaw, płyta CD z muzyką oraz certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Zajęcia poprowadzi mgr Agnieszka Maliszewska- nauczyciel akademicki, szkolny i przedszkolny. Autorka wielu muzycznych warsztatów pedagogicznych, dyrygentka, instrumentalistka, od lat muzykująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Codzienny czas zawodowy spędza na nauczaniu elementów sztuki w obiektach edukacyjnych oraz placówkach artystycznych. Opracowała program autorski Studiów Podyplomowych MUZYKA gdzie od trzech sezonów piastuje opiekę kierownika organizacyjnego. Współpracowała również jako nauczyciel z Polską Szkołą Sobotnią w Moss, wspiera ją do dziś w zakresie metodycznym, dydaktycznym i artystycznym.

                                   

Dyrektor PSS

mgr Izabela Bielińska

SPRAWOZDANIE Z V EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH SZKOLEŃ

W dniu 25 marca 2017 w Polskiej Sobotniej Szkole w Moss odbyło się szkolenie, zatytułowane „METODYKA I DYDAKTYKA NAUCZANIA – Metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej METODY AKTYWIZUJĄCE”, które przeprowadziła dr Anna Łachowska.

Prowadząca szkolenie to pedagog terapeuta, specjalistka w zakresie edukacji społeczno-emocjonalnej, arteterapeuta, wykładowca Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, wieloletni pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i terapeutka w ZSS nr 9. Współpracuje również z Niezależnym Instytutem Edukacji Emocjonalnej w Krakowie.

Uczestnikami szkolenia była kadra pedagogiczna Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss.
Program szkolenia był podzielony na dwa moduły:
MODUŁ 1. – wykład, dyskusja „Nowatorskie” paradygmaty edukacji – teologiczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela i uczniów klas początkowych.
MODUŁ 2. – warsztaty – Elementy treningu myślenia twórczego w edukacji wczesnoszkolnej. Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z podstawami teoretycznymi dydaktyki i metodyki edukacji wczesnoszkolnej oraz zdobycie umiejętności tworzenia konspektu zajęć opartych na metodach aktywizujących.
Uczestnicy szkolenia podkreślali, że szczególne znaczenie w procesie nauczania ważne miejsce zajmują metody aktywizujące, które stwarzają możliwość zabawy na lekcji, a tym samym pobudzają aktywność uczniów. Pozwalają one łatwiej przyswoić nowe wiadomości. Ważne było również poznanie konkretnych metod, dzięki którym nauczyciele będą mogli opracowywać ciekawe scenariusze zajęć. Istotna była także wiedza i umiejętności dotyczące treningu twórczości.

Szkolenie zostało poprowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w jego trakcie są dla nauczycieli bardzo cennym i przydatnym doświadczeniem, które zamierzają wykorzystywać w pracy z dziećmi w Polskiej Sobotniej Szkole w Moss.
Szkolenie zakończyło się przećwiczeniem wybranych metod aktywizujących oraz rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów.

Treść : mgr Ewa Ziółkowska