Sprawozdanie

Sprawozdanie z dnia 15 kwietnia 2023

15 kwietnia 2023 roku w Polskiej Sobotniej Szkole w Drammen odbył się konkurs recytatorski pt. „Wiosna i przyroda w poezji polskiej”. W konkursie wzięli udział uczniowie PSS ze wszystkich klas. Zaprezentowali oni utwory o tematyce wiosennej polskich poetów. Z klas „O” w konkursie wzięli udział:

Antoni Kucaj recytując wiersz A. Charęzińskiej pt „Wiosna”

Karolina Kowalewska recytując wiersz Marii Konopnickiej pt. „ Upodobania wiosny”

Zosia Krystyna Musiał recytując wiersz A. Charęzińskiej pt „Wiosna”

Mateusz Kosmalski recytując wiersz pt „ Nasza wiosna”

Jakub Przychodzień recytując wiersz pt. „Wiosna”

Z klas I – III udział w konkursie wzięli:

Dawid Poniewierski prezentując wiersz K. Bednarka pt. „Wiosna”

Weronika Kopcak prezentując wiersz D. Gellner „Wiosenny czarodziej”

Ida Orlof  prezentując wiersz J. Guściora pt. „Przedwiośnie”

Z klas starszych IV – VI w konkursie wzięli udział:

Julia Poniewierska recytując wiersz G. Koba pt. „ Wiosna”

Filomena Kopcak recytując wiersz J. Brzechwy  pt. „Przyjście wiosny”

Aleksander Gulbinowicz recytując wiersz B. Jaczewskiego pt. „Wierszyk o wiośnie”

Wszyscy uczestnicy przepięknie zaprezentowali wybrane przez siebie utwory. Komisja w składzie: Izabela Bielińska, Anna Guzińska i  Pani Katarzyna Płaszewska mieli trudne zadanie, aby wyłonić laureatów. Po długich naradach jury postanowiło przyznać następujące miejsca uczestnikom konkursu:

Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie Polska Szkoła w Drammen | Facebook.  Dyplomy oraz nagrody rzeczowe zostaną wręczone na zakończeniu roku szkolnego w dniu 10 czerwca 2023.

I miejsce w swoich kategoriach wiekowych zajęli :

Karolina Kowalewska kl „0” , Weronika Kopcak kl III, Filomena Kopcak kl V

II miejsce w swoich kategoriach wiekowych zajęli:

Antoni Kucaj i Zosia Musiał z kl „0”, Dawid Poniewierski z kl III oraz Julia Poniewierska z kl VI

III miejsca w swoich kategoriach wiekowych zajęli:

Mateusz Kosmalski kl „0”, Natalia Orlof kl I, Aleksander Gulbinowicz kl IV

Wyróżnienie otrzymał Jakub Przychodzień  z kl „ 0”

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Wyniki konkursu recytatorskiego

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO  „POETYCKI ZWIERZYNIEC”
w kategorii klasa 0
I miejsce Oliver Domke
II miejsce Jonatan Kosz
III miejsce Antoni Kucaj
w kategorii klasy I- III
I miejsce Weronika Kopcak
II miejsce Dawid Poniewierski
III miejsce Aleks Przychodzień
w kategorii klasy IV- VII
I miejsce Fiolomena Kopcak
II miejsce Aleksander Gulbinowicz
III miejsce Julia Poniewierska

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu recytatorskiego
Grupa młodsza
 • I miejsce Aleksander Gulbinowicz
 • II miejsce Dawid Poniewierski
 • III miejsce Maja Tymińska
Grupa starsza
I miejsce Piotr Guziński
II miejsce Julia Poniewierska
III miejsce Filomena Kopcak

Regulamin konkursu

Drodzy rodzice

Informujemy o możliwości udziału w konkursie recytatorskim. Konkurs odbędzie  4 grudnia 2021. Dotyczy prezentacji wybranego utworu o poetyckiego, którego tematem przewodnim jest twórczość Jana Brzechwy naszego patrona.  Proszę o wybranie utworu przez dzieci oraz przedstawienie swojemu wychowawcy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 stycznia 2022 natomiast nagrody i dyplomy zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie szkoły w zakładce konkursy

Życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim „ Jan Brzechwa w wierszach”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Postanowienia ogólne.
  Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Drammen (Foreningen Barna Polen).
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie.
 • konkurs adresowany jest do uczniów klas II- VI szkoły sobotniej w Drammen
 • konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego utworu poetyckiego, którego motywem i tematem przewodnim będzie twórczość Jana Brzechwy. Utwór zostanie wybrany i wręczony przez nauczyciela
 • przygotowany do deklamacji utwór może mieć dowolną liczbę wersów
 • prezentowany wierszy (tylko jeden) należy recytować z pamięci
 • zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować do wychowawców klas.
 • przewiduje się dwie kategorie wiekowe: dzieci młodsze (kl. II- III) i dzieci starsze (kl. 5-6)
 1. Cele konkursu.
 • popularyzowanie twórczości poetyckiej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 1. Kryteria oceny.
  Komisja konkursowa w skład, której wejdą:
 • nauczyciel języka polskiego: mgr Janusz A. Dziewiątkowski
  nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego: mgr Izabela Bielińska
 • nauczyciel polonista z Polski mgr Łukasz Bernady

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • wybór tekstu i jego przygotowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • artykulacja i dykcja
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruch itp).
 • dozwolone są rekwizyty
 1. Rozstrzygnięcie konkursu.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 stycznia 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Foreningen Barna Polen na facebooku oraz na stronie szkoły. Laureaci I, II, III miejsca grup wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz ocenę bardzo dobrą z języka polskiego lub w przypadku uczniów klas II-III ocenę bardzo dobrą z edukacji polonistycznej. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Organizator ma prawo do zmiany warunków regulaminu na każdym etapie konkursu.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie.

Regulamin opracowała mgr Izabela Bielińska, mgr Janusz Dziewiątkowski

 

Regulamin konkursu plastycznego

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt. „Kolory jesieni”

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Kolory jesieni”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła Drammen (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest mgr Izabela Bielińska

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do uczniów PSS w Drammen oraz  Szkoły Podstawowej nr 24 im Gustawa Morcinka z Gdańska . Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych

 • Klasy II- III
 • Klasy V- VI
 1. Zasady konkursu
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. liście, makaron, ryż, szyszki, kasztany, jarzębina, farby, papier kolorowy, wosk, włóczka, materiały bawełniane, plastelina itd.
 • Proszę o dostarczenie gotowych pracy do organizatora dnia: 10. 2021 r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 20 listopada 2021 r.
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz wyróżnienie
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie, które zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku.
 • Prace nie podlegają zwrotowi i są własnością szkoły
 1. Cele konkursu
 • Budzenie zainteresowań kolorami jesieni
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 1. Kryteria oceny

Komisja konkursowa w skład, której wejdą:

 • Grafik komputerowy, designer Natalia Bielińska
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej mgr Aleksandra Podejko

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • oryginalność pomysłu , sposób przedstawienia i ujęcia
 • samodzielność pracy

      Regulamin przygotowała : mgr  Izabela Bielińska

Szkolenie w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus +

Sprawozdanie ze szkolenia w Torredembarze w Hiszpanii w ramach międzynarodowego  projektu Erasmus +

W dniach od 21 do 24 . 06 2019  w pięknym mieście Torredembarra w  Hiszpanii,  odbyło się spotkanie projektowe dotyczące podsumowania dotychczasowych działań projektu Erasmus +.

Tematem spotkania było wspieranie doskonalenia nauczycieli szkół polonijnych. Z ramienia polskiej sobotniej szkoły w Moss, w szkoleniu uczestniczyło dwóch nauczycieli  mgr Monika Monsen oraz mgr  Marta Walczak. (Marta pełni funkcję koordynatora projektu, dotyczącego rezultatów pracy intelektualnej nr 02 kursy e/learningowe)

Spotkanie to pozwoliło nam poznać efekty dotychczasowej pracy i działań projektu Erasmus + oraz zapoznanie się z nowymi ideami, oraz przedstawienie własnych pomysłów i oczekiwań względem dalszych działań projektowych. Przedstawiciele Erasmus + z Polski, wskazali nam błędy,  jakie popełniamy w dokumentacji pracy naszych placówek, ale również zwrócili uwagę na nasze mocne strony, które mogą być przykładem dla innych.

Do zakończenia projektu pozostało 14 miesięcy, ale Erasmus+ jest otwarty na propozycje dalszych projektów i kursów dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej placówkami za granicą.

Należy tu jeszcze wspomnieć o bardzo miłym akcencie ze strony naszych gospodarzy, którym było zaproszenie Burmistrza Torredembarra na spotkanie i wspólną kolację.

Podsumowując, spotkanie było bardzo owocne i dało szansę na dalszą współpracę oraz edukację naszych nauczycieli, co na pewno odbije się pozytywnie na pracy na rzecz dzieci.

Tekst: mgr Marta Walczk

 

Wyniki konkursu z języka angielskiego

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się konkurs z języka angielskiego, którego organizatorami są mgr Kornelia Linnsen oraz mgr Aleksandra  Bielińska Podejko. 

W konkursie brali  dział uczniowie klas III – VI . Organizatorki postanowiły przyznać następujące miejsca : 

I miejsce Krystian Łukaszewski z klasy VI

II miejsce   Frida Elen z klasy IV 

III miejsce Olga Woźniak z klasy VI 

Wyróżnienia :

 • Madalen Anioł z klasy IV 
 • Amelia Elen z klasy V

Gratulacje składa grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły.  Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Wyniki konkursu dla rodziców

WYNIKI KONKURSU  WIELKANOCNEGO DLA RODZICÓW

Jury , które zostało wybrane z uczniów naszej szkoły

 • Maja Lewandowska uczennica klasy V
 • Karol Sikora uczeń klasy III
 • Aleksandra Grapa uczennica klasy V

Postanowiło przyznać następujące miejsca.

I miejsce Państwo Wioleta i Kondrad Finfa

II miejsce Pani Renata Zielińska

III miejsce Państwo Martyna i Krzysztof Rutkowscy

Wyróżnienie Państwo Magdalena i Paweł Sikora

Serdecznie dziękujemy Państwu  za udział .

Regulamin konkursu dla rodziców

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla rodziców pt ” Kartka Wielkanocna “

Regulamin konkursu plastycznego pt.:  “Kartka Wielkanocna”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest mgr Marta Walczak,  do której proszę przekazywać prace plastyczne.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich rodziców uczniów PSS w Moss

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez rodzica pracy plastycznej w formie kartki świątecznej oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów       spożywczych np. skorupki jajek, kasze, makarony, przyprawy, zioła, pestki,  ziarna itd.. Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora dnia 6        kwietnia kwietnia 2019r.  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 27 kwietnia
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko rodzica.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz jedno wyróżnienie.
 • Rodzice otrzymają dyplomy za udział w konkursie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 • Prace nie podlegają zwrotowi, są własnością szkoły
 1. Cele konkursu
 • Budzenie zainteresowań tematem Wielkanocy.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz pomysłowości rodziców.
 • Zachęcanie rodziców do tworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wraz z dziećmi.
 • Przekazywanie dzieciom właściwych wzorców.
 1. Kryteria oceny

Komisja konkursowa w skład, której wejdą:

 • grafik komputerowy, designer Natalia Bielińska
 • troje uczniów : Maja Lewandowska, Aleksandra Grapa, Karol Sikora

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • oryginalność pomysłu , sposób przedstawienia i ujęcia
 • kreatywność

 

Regulamin przygotowała : mgr  Marta Walczak

 

 

 

Konkurs plastyczny

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt ” Pisanka Wielkanocna

Regulamin konkursu plastycznego pt.:   “Pisanka wielkanocna”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen ” Barna Polen”)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest mgr Marta Walczak oraz mgr Anna Derszniak

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do uczniów PSS w Moss, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych

 • klasy 1 do 3,
 • klasy 4 do 8.
 1. Zasady konkursu
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. wydmuszki, gotowane jaja na twardo, farby, papier kolorowy, wosk, włóczka, materiały bawełniane, plastelina itd.
 • Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora dnia: 6 Kwietnia 2019 r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 27 kwietnia 2019 r.
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz wyróżnienie
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie, które zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku.
 • Prace nie podlegają zwrotowi i są własnością szkoły
 1. Cele konkursu
 • Budzenie zainteresowań dniem tradycjami związanymi z Wielkanocą.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 1. Kryteria oceny

Komisja konkursowa w skład, której wejdą:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej : mgr Marta Walczak
  nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego: mgr Anna Derszniak
 • grafik komuterowy, designer Natalia Bielińska
 • przedstawiciel rodziców: Bartłomiej Śliwiński

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • oryginalność pomysłu , sposób przedstawienia i ujęcia
 • samodzielność pracy

 

     Regulamin przygotowała : mgr  Marta Walczak