Szkolenie w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus +

Sprawozdanie ze szkolenia w Torredembarze w Hiszpanii w ramach międzynarodowego  projektu Erasmus +

W dniach od 21 do 24 . 06 2019  w pięknym mieście Torredembarra w  Hiszpanii,  odbyło się spotkanie projektowe dotyczące podsumowania dotychczasowych działań projektu Erasmus +.

Tematem spotkania było wspieranie doskonalenia nauczycieli szkół polonijnych. Z ramienia polskiej sobotniej szkoły w Moss, w szkoleniu uczestniczyło dwóch nauczycieli  mgr Monika Monsen oraz mgr  Marta Walczak. (Marta pełni funkcję koordynatora projektu, dotyczącego rezultatów pracy intelektualnej nr 02 kursy e/learningowe)

Spotkanie to pozwoliło nam poznać efekty dotychczasowej pracy i działań projektu Erasmus + oraz zapoznanie się z nowymi ideami, oraz przedstawienie własnych pomysłów i oczekiwań względem dalszych działań projektowych. Przedstawiciele Erasmus + z Polski, wskazali nam błędy,  jakie popełniamy w dokumentacji pracy naszych placówek, ale również zwrócili uwagę na nasze mocne strony, które mogą być przykładem dla innych.

Do zakończenia projektu pozostało 14 miesięcy, ale Erasmus+ jest otwarty na propozycje dalszych projektów i kursów dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej placówkami za granicą.

Należy tu jeszcze wspomnieć o bardzo miłym akcencie ze strony naszych gospodarzy, którym było zaproszenie Burmistrza Torredembarra na spotkanie i wspólną kolację.

Podsumowując, spotkanie było bardzo owocne i dało szansę na dalszą współpracę oraz edukację naszych nauczycieli, co na pewno odbije się pozytywnie na pracy na rzecz dzieci.

Tekst: mgr Marta Walczk

 

Wyniki konkursu z języka angielskiego

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się konkurs z języka angielskiego, którego organizatorami są mgr Kornelia Linnsen oraz mgr Aleksandra  Bielińska Podejko. 

W konkursie brali  dział uczniowie klas III – VI . Organizatorki postanowiły przyznać następujące miejsca : 

I miejsce Krystian Łukaszewski z klasy VI

II miejsce   Frida Elen z klasy IV 

III miejsce Olga Woźniak z klasy VI 

Wyróżnienia :

 • Madalen Anioł z klasy IV 
 • Amelia Elen z klasy V

Gratulacje składa grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły.  Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Wyniki konkursu dla rodziców

WYNIKI KONKURSU  WIELKANOCNEGO DLA RODZICÓW

Jury , które zostało wybrane z uczniów naszej szkoły

 • Maja Lewandowska uczennica klasy V
 • Karol Sikora uczeń klasy III
 • Aleksandra Grapa uczennica klasy V

Postanowiło przyznać następujące miejsca.

I miejsce Państwo Wioleta i Kondrad Finfa

II miejsce Pani Renata Zielińska

III miejsce Państwo Martyna i Krzysztof Rutkowscy

Wyróżnienie Państwo Magdalena i Paweł Sikora

Serdecznie dziękujemy Państwu  za udział .

Regulamin konkursu dla rodziców

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla rodziców pt ” Kartka Wielkanocna “

Regulamin konkursu plastycznego pt.:  “Kartka Wielkanocna”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest mgr Marta Walczak,  do której proszę przekazywać prace plastyczne.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich rodziców uczniów PSS w Moss

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez rodzica pracy plastycznej w formie kartki świątecznej oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów       spożywczych np. skorupki jajek, kasze, makarony, przyprawy, zioła, pestki,  ziarna itd.. Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora dnia 6        kwietnia kwietnia 2019r.  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 27 kwietnia
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko rodzica.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz jedno wyróżnienie.
 • Rodzice otrzymają dyplomy za udział w konkursie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 • Prace nie podlegają zwrotowi, są własnością szkoły
 1. Cele konkursu
 • Budzenie zainteresowań tematem Wielkanocy.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz pomysłowości rodziców.
 • Zachęcanie rodziców do tworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wraz z dziećmi.
 • Przekazywanie dzieciom właściwych wzorców.
 1. Kryteria oceny

Komisja konkursowa w skład, której wejdą:

 • grafik komputerowy, designer Natalia Bielińska
 • troje uczniów : Maja Lewandowska, Aleksandra Grapa, Karol Sikora

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • oryginalność pomysłu , sposób przedstawienia i ujęcia
 • kreatywność

 

Regulamin przygotowała : mgr  Marta Walczak

 

 

 

Konkurs plastyczny

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt ” Pisanka Wielkanocna

Regulamin konkursu plastycznego pt.:   “Pisanka wielkanocna”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen ” Barna Polen”)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest mgr Marta Walczak oraz mgr Anna Derszniak

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do uczniów PSS w Moss, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych

 • klasy 1 do 3,
 • klasy 4 do 8.
 1. Zasady konkursu
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. wydmuszki, gotowane jaja na twardo, farby, papier kolorowy, wosk, włóczka, materiały bawełniane, plastelina itd.
 • Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora dnia: 6 Kwietnia 2019 r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 27 kwietnia 2019 r.
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz wyróżnienie
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie, które zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku.
 • Prace nie podlegają zwrotowi i są własnością szkoły
 1. Cele konkursu
 • Budzenie zainteresowań dniem tradycjami związanymi z Wielkanocą.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 1. Kryteria oceny

Komisja konkursowa w skład, której wejdą:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej : mgr Marta Walczak
  nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego: mgr Anna Derszniak
 • grafik komuterowy, designer Natalia Bielińska
 • przedstawiciel rodziców: Bartłomiej Śliwiński

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • oryginalność pomysłu , sposób przedstawienia i ujęcia
 • samodzielność pracy

 

     Regulamin przygotowała : mgr  Marta Walczak

Konkurs recytatorski

Drodzy rodzice

Informujemy o możliwości udziału w konkursie recytatorskim. Konkurs odbędzie się 6 kwietnia o godz. 9. 30  Dotyczy prezentacji wybranego utworu o poetyckiego, którego tematem przewodnim jest wiosna. Proszę o wybranie utworu przez dzieci oraz przedstawienie swojemu wychowawcy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 kwietnia 2019, natomiast nagrody i dyplomy zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie szkoły w zakładce konkursy

Życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie

Izabela Bielińska wychowawca klasy VI

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim „Wiosna w wierszach”.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Postanowienia ogólne.
  Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen).
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie.
 • konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-8 szkoły sobotniej w Moss
 • z każdej klasy w konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnie wybranego utworu poetyckiego, którego motywem i tematem przewodnim będzie „wiosna”
 • wybór utworu można skonsultować z rodzicami bądź nauczycielami
 • przygotowany do deklamacji utwór może mieć dowolną liczbę wersów
 • prezentowany wierszy (tylko jeden) należy recytować z pamięci
 • zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować do wychowawców klas.
 • przewiduje się dwie kategorie wiekowe: dzieci młodsze (kl. 0-3) i dzieci starsze (kl. 4-8)
 1. Cele konkursu.
 • popularyzowanie twórczości poetyckiej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 1. Kryteria oceny.
  Komisja konkursowa w skład, której wejdą:
 • nauczyciel języka polskiego: mgr Janusz A. Dziewiątkowski
  nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego: mgr Małgorzata Pamuła
 • przedstawiciel rodziców: Martyna Rutkowska

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • wybór tekstu i jego przygotowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • artykulacja i dykcja
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruch itp).
 • dozwolone są rekwizyty
 1. Rozstrzygnięcie konkursu.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 kwietnia 2019 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Foreningen Barna Polen. Laureaci I, II, III miejsca grup wiekowych 4-8 otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz ocenę bardzo dobrą z języka polskiego lub w przypadku uczniów klas 0-3 ocenę bardzo dobrą z edukacji polonistycznej. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Organizator ma prawo do zmiany warunków regulaminu na każdym etapie konkursu.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie.

Regulamin opracował mgr Janusz A. Dziewiątkowski

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu

Wyniki konkursy  “Walentynka dla Ciebie ” 

Organizatorem konkursu była Barbara Madejewska, jury : grono pedagogiczne PSS ( Małgorzata Pamuła, Monika Monsen, Anna Guzińska, Natalia Bielińska)

postanowiło przyznać następujące miejsca :

Klasy I- III 
I miejsce Olivia Patrick
II miejsce Natalia Rutkowska 
III miejsce Maja Kolbuch

Klasy IV- VIII 
I miejsce Bianka Patrick
II miejsce Krystian Gaweł
III miejsce Olivia Błądziński

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia w dniu 23 lutego podczas uroczystości zimowego przedstawienia.

Grono pedagogiczne

 

Regulamin konkursu

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt ” Walentynka dla Ciebie “

Regulamin konkursu plastycznego pt.:  “Walentynka dla Ciebie”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest Barbara Madejewska

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas O- VIII PSS w Moss

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. kasze, makarony, materiały bawełniane, plastelina itd.. Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora dnia:09 Lutego 2019r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 23 Lutego 2019r.
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz prace wyróżnione.
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie

4.Cele konkursu

 • Budzenie zainteresowań dniem Świętego Walentego.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Regulamin opracowała lic Barbara Madejewska

Wyniki konkursu fotograficznego

Pięcioosobowe jury w składzie :

Tomasz Bieliński
Izabela Bielińska
Bogdan Małysz
Radosław Podejko
Aleksandra Bielińska Podejko
postanowili przyznać uczniom biorącym udział w konkursie fotograficznym następujące miejsca.

I miejsce Biance Patrick

II miejsce Oldze Woźniak

III miejsce Krystianowi Gaweł

I nagrodę publiczności otrzymał Filip Iska, II nagrodę publiczności otrzymała Marlena Langner

Nagrody za udział zostaną wręczone podczas uroczystości w lutym (Zimowe przedstawienie)

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie,  dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia. 

Regulamin konkursu literacko- plastycznego

Regulamin konkursu „List do św. Mikołaja

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobami odpowiedzialnymi za organizację oraz przebieg konkursu są Marta Walczak i   Janusz Adam Dziewiątkowski.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss, zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do uczniów klas I-VIII.

 1. Zasady

Konkurs polega na wykonaniu bądź to pracy plastycznej związanej ze św. Mikołajem   (grupy przedszkolne i kl. 1-3), bądź pracy literackiej np. w formie listu (klasy IV-VIII).  Uczniowie starszych klas nie mogą przygotować prac plastycznych, natomiast uczniowie młodszych klas (I-III) mogą – jeśli czują się na siłach i mają takie życzenie – napisać własnoręcznie krótką pracę literacką w języku polskim.

W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, staranność i     technika wykonania, a w wypadku prac pisemnych – również poprawność gramatyczna,  stylistyczna i   ortograficzna. Dlatego zachęcamy do korzystania ze słowników języka      polskiego. Wykluczone będą prace nadesłane w formie elektronicznej np. mejlem. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia + klasa.

Konkurs startuje już teraz i potrwa do 15 grudnia włącznie. Prace można  przekazywać   nauczycielom. Zwycięscy konkursu w obu grupach (plastycznej i literackiej)  zostaną przedstawieni na forum szkoły 12 stycznia 2019. Tego dnia zostaną również    wręczone dyplomy i nagrody za udział w konkursie. Dodatkową nagrodą będzie  ocena   języka polskiego.

4.Cele konkursu

 • popularyzowanie wiedzy o języku polskim i kształtowanie świadomości i umiejętności poprawnego tworzenia krótkich form literackich w języku polskim,
 • rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego,
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, szukanie oryginalnych rozwiązań oraz rozwój motoryki małej
 • rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania tematycznych prac plastycznych,
 • popularyzowanie wiedzy i tradycji związanej z tematyką Bożego Narodzenia,
 • nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Regulamin opracował mgr Janusz A. Dziewiątkowski