SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE Z BALU KARNAWAŁOWEGO

            W dniu 03.02.2018 odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa, podczas której mogliśmy podziwiać fantazyjne i barwne stroje naszych uczniów. Odwiedziły nas księżniczki, wróżki, czarownice, kowboje, Spiderman, Pippi, a nawet policja. Niektórych naprawdę ciężko było rozpoznać!

           Był to dzień pełen wrażeń i niespodzianek. Dzieci wesoło bawiły się przy muzyce, tworząc kółeczka, tańce w parach, pociąg i kaczuszki. Najodważniejsi, a było ich wielu, brali udział w różnych konkursach, zdobywając ciekawe nagrody. Można też było zakupić losy. Królową balu została Olga Woźniak i Maja Kolbuch. 

            Niewątpliwie wszystkie dzieci po pierwszym półroczu nauki, zasłużyły sobie na tak dobrą rozrywkę.  Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę!

Tekst: mgr Katarzyna Rutkowska

Jasełka

SPRAWOZDANIE Z JASEŁEK BOŻONARODZENIOWYCH

Dnia 16.12.2017 w naszej szkole odbyły się Jasełka oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, uczniowie naszej szkoły wystawili Jasełka Bożonarodzeniowe. W specjalnie przygotowanych strojach oraz w pięknej scenografii wczuli się świetnie w zagrane przez siebie role. W trakcie przedstawienia można było posłuchać pięknego wykonania kolęd Bianki Patrick. W roli Maryi wystąpiła Gabrysia Zielińska, roli Józefa Krystian Gaweł. 

Po występach dzieci – zaproszono na scenę Kapelę Wójtowicz, która śpiewając pastorałki oraz kolędy wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój.

Widzowie Jasełek mieli także okazję obejrzeć występ uczestniczki kółka taneczno- gimnastycznego Gabrysi Zielińskiej.

Podczas całego dnia w szkole zorganizowany został również Kiermasz kartek świątecznych, które wykonały dzieci z klas 1- 3

Po części artystycznej odbyła się Wigilia w gronie uczniów, rodziców uczniów oraz grona pedagogicznego szkoły, na którą przybył Święty Mikołaj i rozdał dzieciom prezenty!

Tekst : mgr Joanna Dębicka

Szkolenie

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA Z I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W dniu 25.11.2017 w naszej szkole odbyło się szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej dla kadry pedagogicznej PSS Moss.  Szkolenie zostało przeprowadzone przez Natalię Bielińską- opiekuna medycznego oraz Bartomieja Hrapkowicza- ratownika medycznego.

Szkolenie obejmowało część teoretyczną w formie prezentacji multimedialnej oraz część praktyczną.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z pozycją bezpieczną wymaganą w odpowiednich sytuacjach zagrożenia życia a także w sytuacjach zagrożenia braku krążenia. 

Szkolenie odbyło się w przyjaznej i miłej atmosferze. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia udziału w instruktażu.

Tekst : mgr Izabela Bielińska

Uroczystość z okazji 11 listopada

SPRAWOZDANIE Z AKADEMII 11 LISTOPADA 

W dniu 11.11.2017 w naszej szkole odbyła się akademia z okazji  Święta Niepodległości. Uroczystość została zorganizowana i poprowadzona przez nauczyciela historii Piotra Kabatę.

W pierwszej części zaprezentowano filmy historyczne opatrzone komentarzem prowadzącego. Dzieci dowiedziały się o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski i poznały w telegraficznym skrócie osiągnięcia Polaków na arenie międzynarodowej w ostatnim stuleciu.

Druga cześć akademii nie miała charakteru oficjalnej uroczystości – odbyło się kilka konkursów drużynowych dla uczniów ze wszystkich klas – między innymi wiązanie biało-czerwonych sznurów na czas, rysowanie godła, układanie tekstu hymnu państwowego z rozsypanki wyrazowej. 

Natomiast w  ostatniej filmowej konkurencji wzięli udział zarówno rodzice, jak i  nauczyciele.  Wszystkim konkursom towarzyszyła żywa muzyka z wideoklipów  współczesnych piosenek patriotycznych.  Zwycięskie drużyny dostały słodkie upominki.

Tekst  : dr  Maria Kabata 

Uroczystość pasowania

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI PASOWANIA

W dniu 28.10.2017 r. odbyło się uroczyste pasowanie nowych uczniów, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w naszej szkole. Niniejsza uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz powitaniem wszystkich przez Panią Dyrektor. Następnie zarówno młodsi, jak i starsi przedstawiciele klas, pięknymi słowami, przyjęli nowo przybyłych uczniów do swojego grona.

W uroczystość zaangażowana była cała społeczność szkolna. Rodzice i dzieci złożyli sobie wzajemne obietnice. Nowi uczniowie przechodząc przez bramy, utworzone przez swoich rodziców, dumnie odpowiadali, iż chcą nauczyć się w szkole czytać, pisać i liczyć. W ten sposób dotarli do Pani Dyrektor, która wielkim, historycznym ołówkiem pasowała ich na uczniów naszej szkoły. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki. Gratulacjom nie było końca.

Tekst : mgr Katarzyna Rutkowska

Rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu 16.09.2017 w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. W uroczystości uczestniczyli dzieci, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym nastąpiło krótkie przemówienie oraz występ artystyczny uczniów.

Po uroczystości uczniowie udali się do swoich klas na zajęcia dydaktyczne.

Izabela Bielińska dyrektor szkoły

AKADEMIA Z OKAZJI 3 MAJA

Szanowni Państwo

Z uwagi na fakt, iż na dwóch ostatnich próbach, pojawiło się tylko dwoje uczniów, którzy mieli przyznane role; pragnę poinformować, iż akademia z okazji 3 maja, zostaje ODWOŁANA

Z poważaniem

Paulina Bendkowska
v-ce dyrektor

Seminarium polonijne

Przemówienie

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA SEMINARIUM POLONIJNEGO

Dzień 25 marca 2017 roku, zapisał się tłustym drukiem na kartach historii PSS Moss. Tego dnia odbyło się uroczyste seminarium polonijne dotyczące najnowszej publikacji działalności naszej placówki, pod redakcją mgr Izabeli Bielińskiej.

Uroczystość poprowadził niezwykły mówca, dr Tomasz Maliszewski, pedagog i historyk wychowania, specjalista z zakresu andragogiki i pedagogiki porównawczej; wybitny znawca historii i współczesnej edukacji w krajach skandynawskich; od blisko ćwierćwiecza współpracujący z Polonią skandynawską i brytyjską; animator i koordynator międzynarodowej współpracy oświatowej. A zarazem recenzent wydania.

Dzień rozpoczął się intensywnymi przygotowaniami, aby w końcu o godzinie 10:30 zapoczątkować uroczystą galę.
Przybyłych gości powitał swym,rozładującym napięcie, przemówieniem, dr Tomasz Maliszewski, krótko wprowadzając w tematykę seminarium. Wzruszający moment, uświetniły swym występem artystycznym uczennice PSS Moss, Monika Mazur oraz Zosia Kasprzak. Jednocześnie oddając głos redaktorce książki, mgr Izabeli Bielińskiej, która scharakteryzowała genezę szkoły. Następnie głos oddano współautorką wydania. Mgr Paulina Bendkowska wypowiedziała się o działalności szkoły z punktu widzenia nauczyciela historii, natomiast mgr Aleksandra Bielińska, opowiedziała o swej działalności w sekcji sportowej Arenei oraz nauczaniu języka angielskiego w szkole polonijnej.

Po przemówieniach autorek książki, przyszedł czas na podzielenie się przemyśleniami nauczycieli PSS Moss, mgr Agnieszki Maliszewskiej oraz mgr Macieja Wojciechowskiego. By w końcu swym niezwykle wzruszającymi przemówieniami mogli podzielić się rodzice naszych kochanych uczniów, Marta Kopko oraz Jan Kasprzak.
Uroczy dzień zakończył się skromnym poczęstunkiem oraz dedykacjami złożonymi na kartach publikacji, przez autorki.

Jasełka, spotkanie z Mikołajem

W dniu 17 grudnia w naszej szkole był dzień świąteczny. Odbyły się jasełka. W roli Jezusa wystąpił Bartosz Ryś, w rolę Maryji wcieliła się Nikola Łukaszewska. Dzieci pięknie odegrały swoje role i miały przepiękne świąteczne stroje. 

Po uroczystości odbyły sie warsztaty świateczne oraz przybył mikołaj do naszych uczniów.

Zakończeniem dnia była wigilia świąteczna oraz kiermasz. Rodzice także mogli zakupić zdjęcia swoich pociech, które widniały na wystawie fotograficznej.

Tekst :  Izabela Bielińska