Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 14   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Speaking.

Temat: Racism.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń ćwiczy wymowę języka angielskiego.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Racism.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie rozmawiają na wybrany temat.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 15   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Gramatyka.

Temat: Stopniowanie przymiotników.

Cele główne:

 • przygotowanie do testu na koniec roku;
 • nauka stopniowania przymiotników.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala wiedzę;
 • uczeń ćwiczy użycie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :      Poprawa testów.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia zasady tworzenia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 15   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: What do you do in your free time?

Temat: Yes, I can!

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń utrwala użycie can i czasu present simple.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Yes, I can!

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie wykonują  zadania utrwalające.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 14   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Revision.

Temat: Szczegółowe omówienie testów.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala wiedzę;
 • uczeń przygotowuje się do testu na zakończenie 3 klasy.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Szczegółowe omówienie testów.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie wykonują  zadania utrwalające.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 16   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Revision.

Temat: Is it big or small?

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń potrafi opisać krótko zwierzę.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Is it big or small?

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie wykonują  zadania utrwalające.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  16– 12 maja

Nazwa bloku programowego: PLACES

Cele główne:

 • znajomość zabytków miasta Londyn;
 • znajomość słownictwa związanego z turystyką.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • zna główne zabytki Londynu;
 • potrafi wymienić kilka wyrażeń i zwrotów związanych z turystyką i zwiedzaniem.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy, instrukcje, objaśnienia.

Środki dydaktyczne:

Ćwiczenia „My world 2”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  London

 1. Powitanie oraz rozgrzewka językowa.
 2. Zapoznanie z nowym słownictwem –pisanie nowych wyrazów po śladach.
 3. Wąż wyrazowy – szukanie nowych wyrazów ukrytych w ciągu liter.
 4. Kolorowanie obrazków oraz opowiadanie w języku angielskim co przedstawiają obrazki.
 5. Łączenie podpisów z odpowiednimi obrazkami.
 6. Otaczanie pętlą właściwych wyrazów w zdaniach.
 7. Pożegnanie oraz podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  dla grupy przedszkolnej

OPRACOWAŁA: mgr  Joanna Dębicka

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: ANIMALS

Cele główne:

 • nazywanie zwierząt domowych w języku angielskim;
 • znajomość podstawowych kolorów w języku angielskim;
 • rozwijanie słuchu muzycznego;

Cele szczegółowe:

 • zna nazwyzwierząt domowych w języku angielskim;
 • wyraża ekspresję muzyczną;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: opowiadania, uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Głośniczek,telefon,pacynka „Cookie”, flashcards „pets”, historyjka obrazkowa, memory game, obrazki „weather”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Can I have a pet ?

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. „Can I have a pet?” – historyjka obrazkowa.
 3. Piosenka „pets song” – wspólne śpiewanie piosenki.
 4. „Pets” – memory game.
 5. Przypomnienie słownictwa „weather”.
 6. Pożegnanie piosenką „Bye-bye song”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O,

OPRACOWAŁA:   mgr Joanna Dębicka

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: ROOMS

Cele główne:

 • znajomość nazw pomieszczeń w domu w języku angielskim;
 • znajomość nazw pór roku w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi nazwać pomieszczenia znajdujące się w domu;
 • zna nazwy zabawek;
 • wymienianazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • wymienia pory roku w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Telefon, głośniczek,p acynka „Cookie”, flashcards „rooms”, książka „Here’s Patch”, flashcards „Season song”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Rooms

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. „Season song”- przypomnienie nazw pór roku w języku angielskim.
 3. Piosenka „Rooms song” – powtórzenie pomieszczeń znajdujących się w domu.
 4. Memory game „rooms”.
 5. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: W domu najlepiej.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny;
 • kształtowanie umiejętności odpowiedzialności za swoje słowa i obietnice;
 • kształtowanie umiejętności precyzyjnego kreślenia po wyznaczonym śladzie;
 • doskonalenie przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania kształtów podstawowych figur geometrycznych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wymienić członków rodziny ;
 • potrafi dokonać analizy postępowania bohaterów opowiadania ;
 • wie, że każdy musi być odpowiedzialny za swoje słowa i obietnice;
 • potrafi określić własne obowiązki domowe oraz rozumie konieczność sumiennego ich wykonywania;
 • umie precyzyjnie kreślić po wyznaczonym śladzie;
 • umie rozpoznać czynności domowe po ułożeniu puzzli;
 • wie na czym polega praca ludzi przedstawionych na planszy;
 • wie w jakim zawodzie pracują jego najbliżsi;
 • potrafi określić czynności ludzi przedstawionych na planszy;
 • wie jak wyglądają cyfry i potrafi wymienić je w odpowiedniej kolejności;
 • potrafi rozpoznać i nazwać kształty podstawowych figur geometrycznych.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 4,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Uroczystość dnia matki.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Kwiaty dla mamy.

 1. „Z rodzina najlepiej” – pogadanka na temat rodziny i jej członków.
 2. „Pięć minut” – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.
 3. „Podział obowiązków w moim domu” – promyczkowe uszeregowanie.
 4. „Wazon dla mamy” – ćwiczenie graficzne na karcie pracy;
 5. „Domowe układanki” – puzzle z czynnościami domowymi.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Zawody naszych bliskich.

 1. „Poznajemy zawody” – omówienie planszy dydaktycznej.
 2. „Gdzie pracują moi najbliżsi” – wypowiedzi dzieci..
 3. „Ciekawe zawody” – omawianie zdjęć w karcie pracy.
 4. „Narzędzia potrzebne do pracy” – ćwiczenie w przyporządkowywaniu na karcie pracy.
 5. „Czary dla mamy” – ćwiczenie w przeliczaniu z wykorzystaniem karty pracy.
 6. „Geometryczne kwiaty” – ćwiczenie utrwalające pojęcia matematyczne na karcie pracy.

 

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej 

Opracowała mgr Anna Guzińska 

Lekcja 16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego : Moja rodzina

Temat:  W rodzinie wszyscy wzajemnie sobie pomagamy.

Cele główne:

 • wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny,
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną,
 • wdrażanie do angażowania się w pomoc domową,
 • rozwijanie przynależności do grupy społecznej – rodziny

Cele szczegółowe – dziecko:

 • kształci umiejętność współpracy i współdziałania,
 • docenia wzajemną pomoc,
 • wie, że może mieć wpływ na to, co dzieje się w domu,
 • przyzwyczaja się do stałych (obowiązków) prac domowych.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Dzieci siedzą przed tablicą tematyczną, na której umieszczono serię obrazków na temat: „I my pomagamy”.
 • Wypowiedzi dzieci na temat: W jaki sposób pomagają w domu?, Kto z ich pomocy jest zadowolony?, Czy czuje się z tego powodu szczęśliwy?, W jaki sposób sprawia przyjemność swoim bliskim?, Co robi tata i mama w domu”.
 • Zabawa ruchowa: „Dom” – dzieci siedzą w kręgu, podzielone zostały na cztery grupy. Każdej grupie przypisana została nazwa przedmiotu (krzesło, stół, lampa, szafka, itp.) lub nazwy domowników, (mama, tata, dziecko, babcia itp.). Wywołane przedmioty lub osoby zmieniały miejsca. Na hasło „dom” wszyscy zamieniali się miejscami.
 • Słuchanie wiersza J. Sucharzewskiej pt. „Mama” – wypowiedzi dzieci na temat postępowania chłopca, ocena jego zachowania.
 • „Pomocna dłoń” – odczytanie listu Skrzata do dzieci i na odrysowanych dłoniach na kartce wypisanie na poszczególnych palcach zobowiązań dziecka (w jakich czynnościach będzie pomagało?).
 • Zabawa pt. „Wielkie zamieszanie” – dzieci wcielają się w rolę różnych członków rodziny.