Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁ : inż. Bogdan Małysz

LEKCJA 11 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Matematyka

Temat  :  Liczby jedno i dwucyfrowe

Cele ogólne:

 • Uczeń zna działania na liczbach jedno i wielocyfrowych

Cele szczegółowe – uczeń

 • Potrafi rozwiązywać działania pisemne- dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowycg
 • Potrafi mnożyć i dzielić przez liczby wielocyfrowe
 • Zna systemy zapisywania liczb- system dziesiątkowy i rzymski

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 –20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Ofiarował się dla nas

Cele  ogólne:

 • Poznanie znaczenia Tridum Paschalnego
 • Wzmocnienie swojej wiary w obecność Jezusa Chrystusa

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna  pojęcie ofiary
 • zna przykłady osób ,które ,,ofiarowują swoje życie innym
 • potrafi wyjasnic religijny sens ofiary Jezusa
 •  Zna treść TRIDUM PASCHALNEGO

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV– V

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 – 20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  : TRIDUM PASCHALNE

Cele ogólne:

 • Zachęcenie uczniów do głębszego i świadomego uczestnictwa w obchodach-Tridum Paschalnego

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Omawia liturgiczne obrzędy Tridum Paschalnego
 • Uzasadnia religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
 • Odkrywa w sobie potrzebę głębszego zjednoczenia z Chrystusem w tajemnicy śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 14 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Nauczanie zintegrowane

Temat 1: Tradycje i zwyczaje świąt Wielkanocnych

Cele główne:  uczeń, 

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • Rozwijanie umiejętności redagowania życzeń,
 • Utrwalanie pisowni wyrazów wielką literą

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Opiszę jakie zwyczaje wielkanocne obchodzone są w moim domu

Temat 2 :  Omawiamy czytankę pt „ Wynalazek ” Janiny Porazińskiej . Przypomnienie wiadomość o częściach mowy.

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi pracować z tekstem

Cele szczegółowe : uczeń,

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie wynalazek
 • Umie wskazać główną tematykę opowiadania
 • Potrafi odnaleźć w tekście rzeczowniki i czasowniki

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 14 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: J. polski

Temat 1: Tradycje i zwyczaje świąt Wielkanocnych

Cele główne:  uczeń, 

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • Rozwijanie umiejętności redagowania życzeń,
 • Utrwalanie pisowni wyrazów wielką literą

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Napiszę życzenia wielkanocne do moich dziadków

Temat 2 :  Rozbiór logiczny i gramatyczny zdania

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie czym jest rozbiór logiczny i gramatyczny zdania i potrafi dokonać jego rozbioru.

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 12 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Edukacja przyrodnicza

Temat :  Sawanna

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi opisać obszar sawanny

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Wie jaka roślinność występuję na obszarach sawanny
 • Zna świat zwierzęcy sawanny
 • Potrafi wymienić pory występujące na sawannie

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Opiszę jedno wybrane zwierzę, które żyje na sawan

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 13 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Archeologia

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie archeologii

Cele szczegółowe:  uczeń wie :

 • Czym zajmuje się archeologia
 • Czym są ekspozycje
 • Gdzie znajduję się Muzeum Archeologiczne
 • Co obejmują źródła archeologiczne

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Odpowiem na pytanie : Czym zajmuję się archeolog ?

Konspekt

NSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 13 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Rycerze i zamki. Wielka wojna z zakonem krzyżackim.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim byli rycerze
 • Zna przyczyny wybuchu wojny zakonem

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić elementy zamku rycerskiego
 • Wie kim był Zawisza Czarny
 • Zna dowódców wojny polsko- krzyżackiej
 • Wie czym była Bogurodzica
 • Zna przebieg wojny pod Grunwaldem
 • Potrafi wymienić skutki wojny z zakonem
 • Potrafi pracować z tekstem źródłowym

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

W jaki sposób okazało się, że Krzyżacy są wrogami Polski ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁ : inż. Bogdan Małysz

LEKCJA 10 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Matematyka

Temat  :  Działania na ułamkach zwykłych

Cele ogólne:

 • Uczeń wiem czy jest ułamek jako część całości

Cele szczegółowe – uczeń potrafi

 • Porównywać ułamki
 • Dodawać i odejmować ułamki
 • Rozszerzać i skracać ułamki

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV– V

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Sakrament Chrztu

Cele ogólne:

 • Poznanie  biblijnego tekstu o Chrzcie Jezusa;
 • Kształtowanie podstawy wdzięczności za dary otrzymywane na Chrzcie Świętym.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Wie kto udzielał Chrztu Jezusowi;
 • Potrafi wymienić jakie łaski otrzymał na Chrzcie Świętym.