Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej 

Opracowała:  mgr Anna Guzińska

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Tak mija nam czas.

Temat : W zegarze mieszka czas.

Cele główne:

 • Rozwijanie sprawności językowych;
 • Rozwijanie mowy i myślenia;
 • Poznawanieróżnych przyrządów do mierzenia czasu;
 • Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;
 • Utrwalanie nazw pór dnia;
 • Rozwijaniepamięci i spostrzegawczość;
 • Rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zabawach parateatralnych

Cele szczegółowe – dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ortofonicznych;
 • Wymyśla odpowiedzi na pytanie „Po co ludzie wymyślili zegary? oraz Co robi czas?” – rozwija mowę spontaniczną;
 • Zna historię powstawania zegarów;
 • Rozpoznaje i nazywa zegar słoneczny, zegar wodny, klepsydra, zegar mechaniczny, zegar elektroniczny;
 • Potrafi wskazać obrazek, którego brakuje;
 • Stosuje i rozumie określenia czasu przeszłość, teraźniejszość , przyszłość;
 • Posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem wcielając się w różne role,
 • Wymienia pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc;
 • Rysuje obrazek dotyczący własnych przeżyć;

Zajęcia dydaktyczne :

 • Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych „Zegary”
 • „Po co, ludzie wymyślili zegary?”- poszukiwanie odpowiedzi na pytanie.
 • „W krainie zegarów”- wysłuchanie opowiadania nauczyciela o historii powstania zegarów i obejrzenie ilustracji poszczególnych zegarów: zegar słoneczny, zegar wodny, klepsydra, zegar mechaniczny, zegar elektroniczny.
 • Zabawa, „Którego obrazka brakuje?”- dzieci siedzą w kole, na dywanie rozłożone są obrazki przedstawiające różne zegary. Dzieci przyglądają się dokładnie obrazkom, rozpoznają zegary, nazywają je. Następnie odwracają się, nauczyciel w tym czasie chowa jeden obrazek. Dzieci próbują odgadnąć, którego obrazka brakuje lub, który obrazek zmienił miejsce.
 • Zabawa słownikowa: „Co robi czas?”- dzieci wspólnie z nauczycielem poszukują odpowiedzi na pytanie: co robi czas?
 • Zabawa dydaktyczna „ Wehikuł czasu”- dzieci w zależności od czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zamieniają się w dinozaury, dzieci w przedszkolu i roboty.
 • „Mój dzień” – historyjka obrazkowa służąca utrwalaniu nazw pór dnia.
 • Zabawa „Co robiłem rano, w południe, wieczorem?”
 • Rysowanie obrazka pt. „Co robiłem wczoraj”
 • Nauka wierszy i piosenek na uroczystość z okazji „Dnia Mamy i Taty”

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja 13   – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Review

Temat: Review

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego;
 • utrwalanie zdobytej wiedzy.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje utrwala słownictwo;
 • uczeń ćwiczy wymowę języka angielskiego;
 • uczeń przygotowuje się do testów.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Review

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Utrwalanie języka mówionego, krótkie pogadanki w parach.
 3. Gry i zabawy językowe: kalambury, “Hanging-man”, “What is missing?”
 4. Praca własna z zeszytem ćwiczeń.
 5. Podsumowanie zajęć.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja 13   – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Review

Temat: Review

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego;
 • utrwalanie zdobytej wiedzy.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje utrwala słownictwo;
 • uczeń ćwiczy wymowę języka angielskiego;
 • uczeń przygotowuje się do testów.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Review

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Utrwalanie języka mówionego, krótkie pogadanki w parach.
 3. Gry i zabawy językowe: kalambury, “Hanging-man”, “What is missing?”
 4. Praca własna z zeszytem ćwiczeń.
 5. Podsumowanie zajęć.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 13   – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Speaking.

Temat: Beauty.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń ćwiczy wymowę języka angielskiego.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Beauty.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 14   – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Test.

Temat: Poprawa testów.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala wiedzę;
 • uczeń ćwiczy zagadnienia z którymi miał problem;

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Poprawa testów.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel omawia testy.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 14   – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: What do you do in your free time

Temat: I can’t walk anymore.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń utrwala użycie can i czasu present simple;

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat : I can’t walk anymore.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA:  Katarzyna Jefmańska

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Maj jest kolorowy

Cele główne:

 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;
 • czytanie tekstu ze zrozumieniem;
 • dopasowywanie wyrazów do schematów literowych;
 • pisanie zdania z pamięci;
 • analiza słuchowo-wyrazowa wyrazów z głoską miękką;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;
 • rozwiązywanie zadań z treścią.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • poznaje zapis spółgłoski miękkiej ni, Ni – niebo, ń, Ń – koń;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów ze spółgłoską miękką ń w śródgłosie i wygłosie;
 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć;
 • pisze odręcznie, czytelnie i płynnie zdania;
 • zna alfabet;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej;
 • wie, że zdania zaczynamy pisać wielka literą;
 • rozumie czytany tekst i potrafi odpowiedzieć na pytania wynikające z niego.

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • czynna: praktycznych działań.

Środki dydaktyczne:

Elementarz odkrywców –  cz. 4, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 4. Karta pracy – skonstruowana na podstawie testu nr 19.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie wiadomości (test )

 • Sprawdzenie znajomości liter polskiego alfabetu.
 • Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.
 • Dzielenie wyrazów na sylaby pionowymi kreskami.
 • Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
 • Wstawianie odpowiednich znaków na końcu zdania (. , ?)
 • Czasownik (co robi?) – określanie czynności.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Jedziemy na majówkę

 • Poznanie zapisu graficznego ń, Ń, pisanie po śladzie.
 • Otaczanie rysunków odpowiednim kolorem, w których nazwie słychać ń w środku wyrazu i na końcu;
 • Czy tylko jeden wyraz pasuje? – uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami.
 • Wklejanie naklejek w miejsca według schematu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie wiadomości matematycznych, praca przy tablicy.

 • Uzupełnianie brakujących liczb.
 • Dorysowywanie elementów po prawej i po lewej stronie.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
 • Dorysowywanie wskazówek zegara.
 • Zadania z treścią.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: Anna Bryszewska

Lekcja 1 -21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Dźwięki wokół nas.

Temat : Klucz wiolinowy, co otwiera wszystkie drzwi. Przygotowania do Dnia Mamy.

Cele główne:

 • uwrażliwienie i rozwój słuchu muzycznego
 • rozwój poczucia rytmu
 • rozwój koordynacji ruchowej

Cele szczegółowe – dziecko:

 • dostrzega muzykę w otaczającym świecie
 • potrafi stworzyć własny instrument z przedmiotów je otaczających
 • współdziała w zabawie
 • wie jak wygląda klucz wiolinowy
 • potrafi zaśpiewać piosenkę “Nasza mama zadumana”

Metody:

 • słowna,
 • oglądowa,
 • czynna
 • ruchowa

Środki dydaktyczne:

 • pięciolinia z kluczem wiolinowym, odtwarzacz CD, piosenka “Nasza mama zadumana”

Zajęcia dydaktyczne:

 1. Powitanie- klaszczemy i stukamy w rytmie w jakim się witamy.
 2. Ćwiczenie słuchowe. Rozpoznajemy głosy nas otaczające.
 3. Ćwiczenie z nagraniem – więcej różnych głosów. Czy to muzyka?
 4. Klucz wiolinowy, co otwiera drzwi melodii. Zapoznanie z kluczem i procesem komponowania.
 5. Ozdabiamy nasze klucze.
 6. Zapoznanie z piosenką “Nasza mama zadumana”, nauka piosenki.
 7. Próbujemy zagrać razem z piosenką na naszych “instrumentach”.
 8. Dodajemy proste ruchowe ćwiczenia śpiewając piosenkę.
 9. Podsumowanie zajęć, podziękowanie za wspólnie spędzony czas

 

Konspekt

RELIGIA – KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:   mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  08 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Pamiętam, wierzę i wypełniam.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie najważniejszych wiadomości.

Cele główne:

 • utrwalenie poznanych modlitw;
 • praktyczne przygotowanie się do spowiedzi;
 • uświadomienie dzieciom ważnej roli przyjęcia I Komunii Świętej.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie, jak ważne znaczenie ma przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca;
 • potrafi przystąpić do pierwszej spowiedzi świętej;
 • wspólnie ze wszystkimi wypowiada poznane modlitwy.

Metody:

 • pogadanka;
 • rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Mały Katechizm – Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

„Bliscy sercu Jezusa” – podręcznik do religii.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Modlitwa przed nauką religii.
 2. Rozmowa na temat: Jak ważne dla nas jest Przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca.
 3. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi świętej.
 4. Powtórzenie i utrwalenie poznanych modlitw.
 5. Wręczenie uczniom świadectwa potwierdzającego udział w zajęciach religii przygotowujących do I Komunii Świętej.
 6. Modlitwa po nauce religii.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:   mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Utrwalenie wiadomości.

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów;
 • powtórzenie wiadomości zdobytych w klasie III;
 • przygotowanie dzieci do uroczystości z okazji Dnia Matki.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta i rozumie zadania testowe;
 • samodzielnie rozwiązuje test;
 • wspólnie z nauczycielem sprawdza i analizuje poprawność wykonania swoich zadań testowych;
 • doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem;
 • utrwala części mowy;
 • rozwiązuje zadania tekstowe z matematyki;
 • posługuje się znakami rzymskimi;
 • porównuje dowolne liczby w zakresie 1000;
 • dokonuje obliczeń matematycznych do 1000;
 • potrafi wykonać rysunek symetryczny;
 • mówi wiersz i śpiewa piosenki.

Metody:

 • podające;
 • aktywizujące;

Środki dydaktyczne:

testy; scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki, magnetofon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat Test z edukacji polonistycznej.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Rozwiązywanie testu z edukacji polonistycznej.
 3. Wyjaśnianie niezrozumiałych dla dzieci poleceń.
 4. Sprawdzenie pracy domowej.

II jednostka lekcyjna:

Temat : Test z edukacji matematycznej.

 1. Rozwiązywanie testu z edukacji matematycznej.
 2. Wyjaśnianie niezrozumiałych dla dzieci poleceń.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Analiza zadań testowych.

 1. Wspólne omówienie z uczniami zadań testowych z edukacji polonistycznej i matematycznej, poprawa błędów.
 2. Przygotowanie dzieci do zbliżającej się uroczystości z okazji Dnia Matki.
 3. Podsumowanie dnia.
 4. Pożegnanie dzieci.