Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 9 stycznia 2021

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Ptaki- czy to tylko skrzydła i dziób.  Pogoda, bardzo kapryśna i zmienna panna.

Cele główne:  Zapoznanie uczniów z :

 • Zapoznanie uczniów ze środowiskiem życia ptaków;
 • Zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami ptaków;
 • Zapoznanie z budową ptaka;
 • Wyjaśnienie uczniom, czym zajmuje się ornitologia;
 • Zapoznanie uczniów z rodzajami klimatu;
 • Zapoznanie uczniów czym jest obserwacja pogody;
 • Wyjaśnienie obiegu wody w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać środowisko życia ptaków;
 • Wymienić co najmniej 5 gatunków ptaków;
 • Opisać budowę ptaka;
 • Wyjaśnić czym zajmuje się ornitologia;
 • Wyjaśnić różnice klimatyczne;
 • Potrafi obserwować przyrodę;
 • Wyjaśnić podstawy obiegu wody w przyrodzie.

Zadanie domowe

Zeszyt ćwiczeń Dziennik badacze świata str. 16, 17, 18, 19, obserwowanie pogody i zapisywanie temperatury oraz podstawowej charakterystyki pogody każdego dnia.

 

 

 

 

 

 

Konspekt przyroda- biologia

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Układ pokarmowy i nerwowy człowieka, budowa i funkcjonowanie.

Cele główne: Zapoznanie uczniów z :

 • Budową układu pokarmowego człowieka;
 • Funkcjonowaniem układu pokarmowego człowieka;
 • Higieną układu pokarmowego człowieka;
 • Budową układu nerwowego człowieka;
 • Funkcjonowaniem układu nerwowego człowieka.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać układ pokarmowy człowieka;
 • Wyjaśnić funkcjonowanie układu pokarmowego człowieka;
 • Wyjaśnić funkcje układu pokarmowego człowieka;
 • Wymienić sposoby dbania o układ pokarmowy;
 • Opisać układ nerwowy człowieka;
 • Wyjaśnić funkcjonowanie układu nerwowego człowieka;
 • Wyjaśnić funkcje układu nerwowego człowieka

Zadanie domowe

 • Zeszyt ćwiczeń kl. IV str. 54, 55, 56, 63, 64,65
 • Zeszyt ćwiczeń kl. V str. 18, 19, 20, 28, 29, 32, 33 oraz przeczytać z podręcznika  str.25- 28, 39-48

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgrJanusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 9STYCZNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Czasownik – najbardziej pracowita część mowy.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Poprawnie odmienia czasownik „ubierać”.

Zadanie domowe:

 • Proszę o zabranie na lekcję kartki z wierszem „Na straganie”.
 • Przypomnieć sobie wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika).

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA: Tomasz Bieliński

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Temat 1 :  Jak powstaje książka ?

Cele główne:

 • Uczeń zna historię powstania książki

Cele szczegółowe :  Uczeń wie

 • Jaką postać ma książka przed jej powstaniem
 • Kto pracuje nad powstaniem książki ?
 • Jakie części zawiera książka ?
 • Czym zajmuje się drukarnia?
 • Kto jest odbiorcą książek ?

ZADANIE DOMOWE Z DNIA 9.01.2021

Narysuję swoją ulubioną książkę  i opiszę jakie posiada części

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁA: Tomasz Bieliński

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat 1 :  Rozwiązujemy test klasyfikacyjny na podstawie przerobionych materiałów

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów ze schematem testów egzaminacyjnych
 • Umiejętność rozwiązania testów
 • Zrozumienie treści pytań występujących w teście

Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat 1 :  Dawni Słowianie.  Rządy Mieszka I. Pierwszy król Polski Bolesław Chrobry

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z plemionami słowiańskimi zamieszkującymi obszary obecnej Polski
 • Cechy charakterystyczne rządów Mieszka I
 • Zapoznanie uczniów z najwybitniejszym królem Polski Bolesławem Chrobrym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć

Cele porządkowe : Uczeń

 • Potrafi opisać wygląd grodu słowiańskiego
 • Zna podstawowe wiadomości na temat naszych przodków
 • Potrafi uzasadnić dlaczego Mieszko I przyjął chrzest
 • Zna historię życia Bolesława Chrobrego oraz znaczenie koronowania go na króla Polski
 • Umie określić jakie znaczenie miał zjazd gnieźnieński

Zadanie domowe z dnia 9 stycznia

 1.  Jakie znaczenie miał chrzest dla Polski ?
 2. Kto i w którym roku koronował się na pierwszego króla Polski ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Przygotowanie do testów klasyfikacyjnych.

Temat 1 : Przypomnienie wiadomości z zakresu obowiązujących materiałów egzaminacyjnych

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z rodzajami zdań ( pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe, twierdzące)
 • Uczeń na podstawie wiadomości potrafi wskazać w tekście części mowy ( rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek kl. III)
 • Uczeń potrafi podzielić wyraz na sylaby, głoski, litery
 • Przypomnienie wiadomości o miesiącach i porach roku

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Pracować z tekstem i umiejętnie odpowiedzieć na zadane pytania
 • Wskazać różnicę pomiędzy czasownikiem a rzeczownikiem
 • Wymienić cztery pory roku roku oraz dwanaście miesięcy
 • Wyjaśnić czym zajmuje się ichtiologia\

 Temat 2 :  Rozwiązujemy wzorcowe testy egzaminacyjne

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów ze schematem testów egzaminacyjnych
 • Umiejętność rozwiązywania testów

Zadanie domowe z dnia 9.01.2021

Klasa III uzupełnię ćwiczenia  str 84 ćw 1, str 85 ćw 1, str 46 ćw 1, 2

Klasa II uzupełnię kartę pracy ćw 1,2 str 12, ćw 1,2 str 13

Konspekt

Konspekt dla klasy I- III, IV- V

Przygotowała- Irena Bielawska Khali

Lekcja 4- 12 grudnia 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Jasełka 

Cele główne: 

 • Przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Budzenie wrażliwości,kształtowanie pozytywnych przeżyć dziecka
 • Doskonalenie wyrazistej mowy ,wyrabiania pamięci,odwagi i  śmiałości u dzieci,
 • Rozwijanie uzdolnień aktorskich .

Cele szczegółowe : 

 • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa.
 • Rozumie i potrafi wyjaśnić podstawy wiary chrześcijańskiej
 • Umie opisać symbolikę prezentów jakie otrzymał Chrystus po narodzinach
 • Potrafi stworzyć miły i ciepły nastrój

ZADANIE DOMOWE Z DNIA 12.12. 2020   Nauczę sie kolęd : Przybieżeli do Betlejem, Pójdźmy wszyscy do stajenki

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
LEKCJA 7 – 12 GRUDNIA 

OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat/SUBJECT: DO YOU LIKE CHRISTMAS? Użycie czasu teraźniejszego. Budowanie zdań prostych i prostych pytań. Słownictwo związane ze Świętami. Obrazki. Różne nazwy świąteczne. Kolorowanie i wycinanie choinki. List do Św. Mikolaja. Christmas Postcards. What do you see? 

Cele główne: Uczniowie 

  • Utrwalają słownictwo związane z tematyką Bożego Narodzenia
  • Tworzą bardzo proste wypowiedzi według wzoru
  • Używają poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
  •  Zadają pytania i udzielają odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
  •  Rozwijają umiejętność rozumowania poprzez napisanie algorytmu
  • Współdziałają w grupie

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną na obrazkach lub w czytance. Uczeń koloruje lub rysuje sytuację oraz liczy.
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Posługuje się zdaniami prostymi w czasie teraźniejszym oraz odpowiada na proste pytania w zrozumiały dla pytającego sposób wyłącznie przy użyciu j. angielskiego.
 • Wie, o czym mówimy lub co pokazujemy na obrazkach i potrafi to określić w prostych zdaniach lub słowach;
 • Potrafi wskazać właściwe nazwy przedmiotów lub postaci po angielsku

Homework: 

1. Christmas Word Search (see the attachment)

2. Trim-A-Tree Treasure Hunt (see the attachment)

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: mgr Edyta  Stylo

LEKCJA 7- 12 grudnia 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat : CHRISTMAS IS COMING! WORDS CONNECTED WITH CHRISTMAS. BRINGING BACK CHRISTMAS FEELINGS&MEMORIES. 

DO YOU ENJOY CHRISTMAS? WHY? HOW DO YOU USUALLY SPEND YOUR SPARE TIME DURING THE CHRISTMAS HOLIDAYS? WHAT ARE YOUR PLANS FOR CHRISTMAS THIS YEAR. WHO DO YOU WANT TO SPEND CHRISTMAS DAY WITH? DOES YOUR FAMILY HAVE ANY SPECIAL CHRISTMAS TRADITIONS?

DO YOU HAVE A BIG FAMILY? DO YOU ALL GET TOGETHER ON CHRISTMAS?

DO YOU REMEMBER THE DAY WHEN YOU FOUND OUT THAT SANTA CLAUS WASN`T REAL? HOW DID YOU FEEL? 

 

GRAMMAR: PAST CONTINUOUS AND PAST SIMPLE. SUBJECT PRONOUNS AND OBJECT PRONOUNS (I; YOU; WE; HIM; HER; THEM)

 

Słownictwo, metody opisowe, różne typy celebrowania Świąt Bożego Narodzenia w kraju rodzinnym i w Norwegii.  Użycie czasu Past Simple i Past Continuous. Jak zadawać poprawnie pytania? Do you like..? Why do You like…? Przygotowanie konceptu Kolacji Wigilijnej w/g rodzinnej tradycji

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia; Rozwijanie nowoczesnych pojęć. Metoda opisowa.
 •  Nawiązanie do tradycyjnych czynności w praktycznej części konwersacji poprzez użycie opisów i porównań.
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację z innymi;
 • Rozwijanie rozumienia abstrakcyjnych pojęć jak Christmas traditions, meals, days
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance.
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swoje Boże Narodzenie.
 • Wie, co to są rzeczowniki i przymiotniki i potrafi wskazać je w zdaniach; sam wymyśla konkretna tras wycieczkowa w tymże mieście
 • Potrafi wskazać czasy w tekście, rozumie ich funkcję w materiale opisowym, potrafi inwentaryzować w j. angielski

HOMEWORK:
Christmas Fun Booklet- Songs and Activity:

1-Learn to sing at least 2 Christmas Songs (in English). Free choice of Songs. The booklet is attached in this email.

2. Fill it out- You got 3 weeks to work on it!