Konspekt

Konspekt dla klasy V – VI 

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 2- 15 stycznia 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus naszą światłością

Cele ogólne:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego przeżycia święta Ofiarowania Pańskiego
 • Ukazanie ,że Jezus jest światłością i prowadzi ludzi do Boga Ojca.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Uczeń zna treść perykopy biblijnej Łk2, 22-32
 • Zna datę i nazwę święta Ofiarowania Pańskiego
 • Wie dlaczego Jezusa nazywamy światłością świata
 • Potrafi  wskazać ,że Pan Jezus prowadził ludzi do Ojca , a w dzisiejszych czasach działa za pośrednictwem Kościoła
 • Wie , że każdy chrześcijanin ma ukazywać innym Pana Jezusa jako światłośc świata oraz sam  być światłem Bożym w środowisku ,w którym  żyje .

Konspekt

Konspekt dla klasy I, II i III

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 2- 15 stycznia 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Chrzest Pański- namaszczenie Chrystusa do wypełnienia Zbawczej misji.

Cele  ogólne:

 • Zrozumienie i przyjęcie prawdy, że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, przez chrzest należymy do Chrystusa i jesteśmy powołani do głoszenia Dobrej Nowiny.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie prawdę, że Chrystus przychodzi, aby zbawić wszystkich;
 • Podaje datę obchodów Chrztu Pańskiego.

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II i III
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 8 – 15 STYCZNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Edukacja przyrodnicza

Temat 1 :   Jak prowadzić obserwacje przyrodnicze ?

Cele główne :

 • Świadomość złożoności świata przyrodniczego.
 • Świadomość konieczności doboru metody obserwacji przyrodniczej jako właściwej

drogi poznawania świata przyrodniczego.

  Cele  szczegółowe :  Uczeń

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie obserwacja
 • Zna narzędzia jaki posługuje się obserwator

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 11 STYCZNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Realizm i fantastyka w powieści C.S. Lewisa „Lew, czarownica i stara szafa”.

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Prowadzi rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce;
 • Wnioskuje na podstawie tekstu;
 • Poszerza zasób słownictwa;
 • Rozróżnia bohaterów pierwszoplanowych i bohaterów drugoplanowych;
 • Wypowiada się na temat zmian, które dokonały się w bohaterach tekstu;
 • Rozpoznaje w tekście elementy fantastyczne;
 • Identyfikuje opowieść Lewisa jako książkę fantasy;
 • Wyraża opinię o wskazanym bohaterze utworu;
 • Wymyśla historyjkę o dalszych losach bohaterów.

ZADANIE DOMOWE:

Uczniowie, którzy nie napisali charakterystyki, proszę o wykonanie zadania – pisemnie w zeszytach.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 7 –  15 stycznia 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat 1:  Omawiamy wiersz pt „ Kraków ”

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Kształtowanie języka
 • Bogacenie słownictwa

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wskazać główny motyw w wierszu
 • Umie wyodrębnić i przedstawiać zabytki
 • Wie wyjaśnić pojęcie Wawel

Temat 2 :  Omawiamy opowiadanie  dwanaście miesięcy Magdaleny Baj

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Wskazanie bohaterów pierwszo drugoplanowych

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić pojęcie morał
 • Wymienić nazwy 12 miesięcy oraz ich podział na pory roku
 • Wskazać elementy fikcyjne i prawdziwe w opowiadaniu

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4  –  15 stycznia  2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast. Kraków

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Kraków

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Krakowa i wskazać je na mapie
 • Zna legendę o Smoku wawelskim
 • Wie z czego słynie święto lajkonikowe
 • Zna ciekawostki z miasta Krakowa, np. dlaczego hejnał grany jest cztery razy

Zadanie domowe z dnia 15.01.2022

Opiszę jedną z ciekawostek Krakowa oraz ją  zilustruję

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 5 –  15 stycznia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Złoty wiek. Czasy zygmuntowskie

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim był Zygmunt  I  Stary i z czego zasłynął

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Zna politykę zagraniczną Zygmunta Starego
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie Hołd Pruski
 • Zna przebieg, przyczyny i skutki wojny ponocnej

Zadanie domowe z dnia 15. 01.2022

Omów postać Zygmunta I Starego

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 11 GRUDNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Realizm i fantastyka w powieści C.S. Lewisa „Lew, czarownica i stara szafa”.

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Prowadzi rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce;
 • Wnioskuje na podstawie tekstu;
 • Poszerza zasób słownictwa;
 • Rozróżnia bohaterów pierwszoplanowych i bohaterów drugoplanowych;
 • Wypowiada się na temat zmian, które dokonały się w bohaterach tekstu;
 • Rozpoznaje w tekście elementy fantastyczne;
 • Identyfikuje opowieść Lewisa jako książkę fantasy;
 • Wyraża opinię o wskazanym bohaterze utworu;
 • Wymyśla historyjkę o dalszych losach bohaterów.

ZADANIE DOMOWE:

Uczniowie, którzy nie napisali charakterystyki, proszę o wykonanie zadania – pisemnie w zeszytach. Bardzo proszę, aby dzieci nauczyły się na pamięć lub pięknie czytać wierszy o Bożym Narodzeniu (każde dziecko dostało inny wiersz), które przedstawią w czasie spotkania świątecznego 11 grudnia.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA mgr Anna Guzińska

LEKCJA 11 grudnia2021

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Poznajemy zwyczaje wigilijne.

Cele główne:

 • Poznanie tradycji i obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • Kształtowanie rozumienia i kultywowania zwyczajów świątecznych,
 • Bogacenie słownictwa

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zna rodzinne tradycje Bożego Narodzenia,
 • Rozwiązuje krzyżówkę wigilijną,
 • Rozwiązuje zagadki świąteczne,
 • Dobiera potrawy wigilijne,
 • Wykorzystuje doświadczenia i łączy różne elementy wiedzy,
 • Wie, jak zachować się podczas wieczerzy wigilijnej,

 

 

Konspekt biologia

KONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 7-  4 grudnia 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Rodzaje tkanek zwierzęcych. Tkanka nerwowa.

 Cele główne:

 • Usystematyzowanie z pojęcia tkanki;
 • Wyjaśnienie budowy tkanki nerwowej;
 • Występowanie i zadania tkanki nerwowej.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest tkanka;
 • Wyjaśnić znaczenie tkanki nerwowej;
 • Opisać funkcje tkanki nerwowej;
 • Wyjaśnić i opisać budowę tkanki nerwowej.

Zadanie domowe

 1.  Jakie funkcje pełni tkanka nerwowa- nauczyć się.
 2. Gdzie, w organizmie człowieka, znajduje się tkanka nerwowa