Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 14 – 22 KWIETNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny z języka polskiego.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym;
 • weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu;
 • wyjaśnienie niezrozumiałych poleceń i pojęć.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 14 –  22 KWIETNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat:  Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny z języka polskiego.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym;
 • weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu;
 • wyjaśnienie niezrozumiałych poleceń i pojęć.

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 9 – 22 Kwietnia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Powtorzenie wiadomosci

 Temat: Eucharystia

Cele ogólne:

 • Rozwijanie swiadomosci wielkosci daru przyjmowanego w Komuni Świętej .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Formułuje proste modlitwy przed i po przyjęciu  Komuni św.
 • Zna wezwania i odpowiedzi z obrzędów Komuni św.
 • Wie co to jest msza Święta .
 • Wie jak godnie przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej
 • Wie co to jest Najświętszy Sakrament .
 • Wyjaśnia na czym polega godne i owocne uczestnictwo w Eucharystii.

Konspekt

Konspekt dla klasy O 

Lekcja 9 – 22 kwietnia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Maryja naszą Matką .

Cele ogólne:

 • Świadomość pośrednictwa  Maryi w naszych modlitwach .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie że Maryja jest Matką każdego człowieka .
 • Potrafi ułożyć własne wezwanie do Matki Bożej .
 • Uczestniczy w nabożeństwach Maryjnych .

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 15 – 22 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Zabawy matematyczne .

Cele ogólne:

 • Rozbudzanie zainteresowań matematyką;
 • Rozwijanie logicznego myślenia;
 • Podnoszenie kompetencji matematycznych;

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Przelicza elementy
 • Odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
 • Operuje nazwami liczebników porządkowych,  figur geometrycznych;
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych, ruchowych;
 • Rozumie pojęcia dotyczące orientacji przestrzennej;
 • Porównuje liczebność zbiorów;
 • Rozpoznaje symbole graficzne cyfr;
 • Dodaje,  odejmuje – rozwiązuje proste zadania tekstowe ;
 • Rozwiązuje matematyczne sudoku;

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Lekcja- 22 kwietnia 2023
Opracowała: mgr Grażyna Domke
Blok programowy: Pory Roku
Temat: Wiosna

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania,
  nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Zna Pory Roku: wiosna
 • Oddaje ruchem charakter muzyki
 • Rozpoznaje pierwsze oznaki wiosny
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy ruchowe w kole: „Gimnastyka” „Woogie – Boogie”
 • Przypomnienie wiersza pt. „Wiosna „
 • „Wiosna”-malujemy portret wiosny
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu-poszukiwanie wiosny
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem
  niewerbalnych środków wyrazu
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 1  –   22 kwietnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Co zawdzięczamy starożytnym Grekom ?

Cele główne:  uczeń, 

 • Umie wyjaśnić pojęcie Akropol
 • Zna rzeźbiarzy antycznej Grecji

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie z czego zasłynął grecki teatr
 • Potrafi wyjaśnić kim był Dionizos i Sofokles
 • Wie czym różni się tragedia od komedii
 • Umie wyjaśnić pojęcie Iliada i Odyseja
 • Zna osiągnięcia Greków w dziedzinie literatury i nauki

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  13 –  22 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Tema  :   Zdobywcy wszechświata

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wyjaśnić pojęcie kosmos

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie które wydarzenia miały duże znaczenie w historii odkrywania kosmosu
 • Zna postać Mirosława Hermaszewskiego
 • Umie wyjaśnić pojęcie sondy kosmiczne
 • Wie z czego zasłynął Amstrong

Konspekt / ciekawostki historyczne

KONSPEKT DLA KLASY IV- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 1  –   22 kwietnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Ciekawostki historyczne

Temat :   Historia fotografii

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim był Leonardo do Vinci i z czego zasłynął ?
 • Poznaje aparat fotograficzny camera obscura

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie kiedy został utrwalony obraz i w jaki sposób
 • Zna działanie obecnych aparatów cyfrowych
 • Wie czym różnią się dawne fotografie od współczesnych
 • Potrafi wskazać różnicę pomiędzy działaniem aparatu 100 lat temu a dzisiaj

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielńska

LEKCJA  13 –  22 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat    :   Składniki pogody oraz ich pomiary

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Zna składniki pogody

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie o czym mówi temperatura powietrza ?
 • Umie wyjaśnić pojęcie ciśnienie atmosferyczne
 • Zna rodzaje wiatru
 • Wie czym jest mgła
 • Umie wyjaśnić pojęcie pogoda
 • Zna nazwy przyrządów, którymi sprawdzamy pogodę.