Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI-VII

OPRACOWAŁA: ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 3 – 10.12.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat: Środowisko przyrodnicze Polski,

Cele główne: Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń wie czym charakteryzują się wody powierzchniowe.
  • Uczeń rozumie znaczenie ochrony przeciwpowodziowej.
  • Uczeń wie jakie gleby występują w Polsce.
  • Uczeń wie jakie są funkcje lasów oraz jakie rodzaje lasów występują

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI-VII

OPRACOWAŁA:  mgr ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 1- 12.11.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat: Środowisko przyrodnicze Polski, współrzędne geograficzne

Cele główne:

  • Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń zna położenie i granice Polski
  • Uczeń zna przeszłość geologiczną Polski
  • Nazywa i wskazuje góry w Polsce
  • Wymienia cechy klimatu
  • Wymienia wody powierzchniowe