Konspekt

KONSPEKT DLA KSASY VI- VII

OPRACOWAŁA:  mgr Anna Guzińska

Lekcja 5 – 15 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy przykładowy test egzaminacyjny.

Cele ogólne:

 • zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI-VII

OPRACOWAŁA: ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 3 – 10.12.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat: Środowisko przyrodnicze Polski,

Cele główne: Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wie czym charakteryzują się wody powierzchniowe.
 • Uczeń rozumie znaczenie ochrony przeciwpowodziowej.
 • Uczeń wie jakie gleby występują w Polsce.
 • Uczeń wie jakie są funkcje lasów oraz jakie rodzaje lasów występują

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI-VII

OPRACOWAŁA:  mgr ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 1- 12.11.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat: Środowisko przyrodnicze Polski, współrzędne geograficzne

Cele główne:

 • Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna położenie i granice Polski
 • Uczeń zna przeszłość geologiczną Polski
 • Nazywa i wskazuje góry w Polsce
 • Wymienia cechy klimatu
 • Wymienia wody powierzchniowe