Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela

Sprawozdanie z uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela

13 października 2018 roku, czyli w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, w szkole w Moss odbyła się uroczystość  przygotowana przez uczniów oraz ich rodziców.

Uroczystość ta została zorganizowana przez rodziców  naszej społeczności szkolnej i stanowiła dla naszego grona pedagogicznego ogromną niespodziankę.

W przepięknej tematycznie scenerii wystąpiły dzieci recytując pełne humoru wierszyki oraz śpiewając ujmujące piosenki o nauczycielach i ich profesji.

Ciężko było ukryć u naszych nauczycieli momenty wzruszeń podczas tego występu.

W ramach podziękowań za pracę w naszej szkole, każdy nauczyciel otrzymał upominek a dodatkowo na osłodę reszty szkolnego dnia, został poczęstowany kawałkiem pysznego torta.

Nauczyciele długo bili brawo małym artystom oraz rodzicom naszych uczniów a wyrazom uznania nie było końca.

Test : mgr Monika Monsen

Szkolenia metodyczne

Sprawozdanie ze szkolenia metodycznego Erasmus +
w  Mejszagole na Litwie

 

28 września 2018

16.00  „Święto Plonów”.  Wizyta w przedszkolu polsko- litewskim. Zapoznanie się z działalnością polskiego przedszkola na Litwie, występ artystyczny przedszkolaków.

29 września 2018

 • 9.00 – 12.00 Szkolenie projektowe prowadzone przez koordynatora projektu z Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z Białegostoku
 • 12.00 – 16.00  Zapoznanie się z tradycjami litewskimi poprzez możliwość udziału  w dożynkach.

1 października 2018

 • 9.00 – 11.00 Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu polskim na Litwie w Mejszagole prowadzone przez kadrę nauczycielską z Belgii i Hiszpanii.
 • 10.00 – 12.00 Wycieczka turystyczna do Mejszagoły.( Muzeum historyczne księdza Jana Obremskiego)
 • 12.00 – 16.00 Szkolenia metodyczno – dydaktyczne prowadzone przez metodyków Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z Białegostoku. Szkolenie pt ” Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych poprzez polisensoryczne nauczanie- uczenie się”

2 września 2018

 • 10.00 -12.30 Spotkanie z władzami , uroczyste występy przedszkolaków.
 • 13.30 – 16.00  Szkolenia metodyczno – dydaktyczne prowadzone przez metodyków Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z Białegostoku. Szkolenie pt ” Dziecko w szkole polonijnej, czyli jak budować relacje z grupą i w grupie”

3 września 2018

 • 9.30 – 12.30  Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu polskim na Litwie w Mejszagole prowadzone przez kadrę nauczycielską z Norwegii i Wielkiej Brytanii
 • 13.00 – 16.00 Wycieczka do Wilna, zwiedzanie z przewodnikiem.

 

 

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

SPRAWOZDANIE Z ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dnia 15 września 2018 r. po wakacyjnej przerwie spotkaliśmy się na sali gimnastycznej w szkole w Moss, aby uroczyście powitać nowy rok szkolny.

Po odśpiewaniu hymnu nie zabrakło wystąpień artystycznych. Marlenka, Olivka, Stanisław i Maja recytowali wiersze związane z pożegnaniem wakacji i rozpoczęciem nowych przygód w szkole.

Po części artystycznej, wyróżnionym w nauce i zachowaniu uczniom, zostały wręczone nagrody książkowe oraz świadectwa ukończenia poszczególnych klas. Gratulacje uczniom złożył Troll Einar, który był naszym gościem.

Następnie Pani Dyrektor Izabela Bielińska przedstawiła grono pedagogiczne i uczniowie wraz ze wychowawcami udali się do swoich klas. Pod koniec dnia wzięli udział w zajęciach integracyjno-aktywizujących, podczas których “hasali” na świeżym powietrzu lub uczestniczyli w kółku taneczno-artystycznym prowadzonym przez Panią Aleksandrę Bielińską-Podejko. Dzień był pełen wrażeń i uśmiechów. 

Tekst : mgr Małgorzata Pamuła wych. klasy III

REKRUTACJA NADAL TRWA

Rekrutacja uczniów i przedszkolaków na nowy rok szkolny 2018/ 2019

Polska Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy (Foreningen Barna Polen) ogłasza zapisy dzieci do naszej szkoły.

Kwestionariusz przyjęcia dziecka do PSS w Moss znajduje się w zakładce Informacje dydaktyczne i edukacyjne (dokumenty do pobrania) lub online na stronie szkoły barnapolen.pl.

Zalety naszej szkoły :

 • możliwość udziału w projekcie edukacyjnym Alfa i Omega, dzięki, któremu dzieci otrzymują świadectwa szkolne respektowane w Polsce przez MEN
 • szkoła posiada klasę językowo./ adaptacyjną , w której uczniowie mają możliwość nauki języka polskiego jako obcego ( nauka języka od podstaw)
 • szkoła prowadzi zajęcia integracyjno- aktywizujące dzięki czemu dziecko ma możliwość poszerzać swoją wiedzę, pogłębiać swoje zainteresowania, rozwijać nowe pomysły i nowe idee
 • szkoła posiada szeroki wachlarz kółek zainteresowań : plastyczne, muzyczne, taneczno-gimnastyczne, teatralne, historyczne, szachowe.
 • nauczyciele, uczący w naszej szkole biorą czynny udział w szkoleniach metodyczno- dydaktycznych dzięki udziałowi w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Erasmus +
 • możliwość udziału rodziców w zajęciach języka angielskiego, które prowadzi nasz nauczyciel anglista Maciej Wojciechowski

Serdecznie zapraszamy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Szanowni rodzice 

Uprzejmie informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 15.09.2018 o godz. 9:30 w Vang skole . 

Po krótkiej uroczystości dzieci zapraszamy na zajęcia dydaktyczne wraz ze swoimi wychowawcami, natomiast rodziców zapraszamy na zebranie organizacyjne.   W dniu 15 września odbędzie się kółko taneczno gimnastyczne oraz zajęcia gry w szachy.  Zajęcia kończymy w o godz. 15. 15. 

W tym dniu dzieci otrzymają świadectwa i książki  oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, których nie otrzymały na zakończeniu roku szkolnego. 

Osoby, które odeszły z naszej szkoły mają możliwość odbioru dokumentacji szkolnej swoich pociech do dnia 13 października. Po tym terminie świadectwa ulegną likwidacji zaś książki zostaną przekazane do puli nagród na działalność szkoły. 

Dyrekcja szkoły. 

Informacja

Szanowni rodzice. 

Podręczników do klasy III Nowej Ery nie można zakupić, gdyż nie ma ich w posiadaniu księgarni ani wydawnictwa. Z podręczników można korzystać w dwojaki sposób : wersja internetowa bądź strona Centrum Edukacji ” Alfa i Omega” https://www.polskaszkolainternetowa.pl,  zakładka Edukacja Dzieci za Granicą ( podręczniki) , gdzie jest możliwość wydrukowania. 

Dyrekcja szkoły

Podręczniki szkolne rok szkolny 2018/2019

INFORMACJA 

Wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2018/2019 znajduje się w zakładce INFORMACJE DYDAKTYCZNE I EDUKACYJNE (podręczniki)  Rodzice są zobowiązani zakupić obowiązujące podręczniki we własnym zakresie 

Podręczniki można zakupić :

INFORMACJA

Szanowni Państwo

W ostatnich dniach pojawiły się problemy dotyczące składania dokumentacji do naszej szkoły . Przychodzi pod naszym adresem korespondencja w tej sprawie- nie zawsze utrzymywana w grzecznym tonie.

Rozumiemy,  że zaistniała sytuacja mogła być frustrująca, jednak powody nie były zawinione przez nas,  styl w jaki, co niektórzy się wypowiadają  jest nie na miejscu i świadczy o braku szacunku do zaistniałej sytuacji.

Zatem prosimy o zrozumienie i kontakt w uprzejmym tonie.  Jednocześnie składamy podziękowanie rodzicom i dzieciom klasy V za ufundowanie wieńca i słowa otuchy.

Tomasz Bieliński, przewodniczący zarządu

Izabela Bielińska dyrektor szkoły

Podziękowanie

Podziękowanie

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje  pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie. 

Izabela Bielińska z rodziną

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni rodzice

Z  przykrością muszę powiadomić, iż zakończenie roku 16 czerwca 2018 zostaje odwołane z przyczyn niezależnych od nas. W dniu 16 czerwca 2018 roku odbędzie się pogrzeb mojej mamy Larysy Małysz.

W obecnej sytuacji jestem zmuszona wyjechać do Polski.

Dzieci otrzymają świadectwa i książki na rozpoczęciu roku szkolnego, prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkie informacje organizacyjne wyśle do Państwa w sierpniu.

 

Dyrektor Izabela Bielińska