Zajęcia w dniu 23.02.2019

ZAJĘCIA W DNIU 23.02. 2019

W godz. 9.30 – 11.20  Testy kwalifikacyjne dla klas I- VIII

 • Klasy I, II – testy z języka polskiego
 • Klasy III- VIII . testy z języka polskiego i języka angielskiego
 • Grupa przedszkolna i klasa 0 zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z planem zajęć do godz. 11. 20

W godz. 11.20-  12.00 Występ zimowy w wykonaniu naszych uczniów

 • Po uroczystości wręczenie uczniom dyplomów i nagród, którzy brali udział w konkurach szkolnych

W godz. 12.00- 14.00 Zabawa karnawałowa

 • Plan przewiduję między innymi : zabawy muzyczne, loterię fantową, konkursy
 • Prosimy o przybycie w strojach karnawałowych

Życzymy udanej zabawy

 

Zmiana strony szkoły

NOWA STRONA SZKOŁY

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16.02.2019 została zmieniona strona szkoły na facebooku. W załączeniu link https://www.facebook.com/groups/619542938504316/?ref=br_rs

Prosimy o zapoznanie się ze stroną oraz wysłanie prośby o dołączenie

ERASMUS + (15.02.2019- 20.02.2019)

W ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus +Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych ” nauczyciele PSS Moss :mgr Aleksandra  Bielińska Podejko, mgr Anna Guzińska, mgr Marta Walczak zostali oddelegowani do Bristolu w celu podnoszenia kwalifikacji, kompetencji  oraz wysokich standardów nauczania w polskich społecznych szkołach. 

Rekrutacja odbyła się po weryfikacji dokumentów zawodowych i spełnieniu warunków stawianych przez Erasmus + oraz ośrodek metodyczny z Białegostoku. 

Całość projektu finansowana jest ze środków Unii Europejskiej  przeznaczonych na cele edukacyjne.

Dyrekcja szkoły

Wyjaśnienie

WYJAŚNIENIE FORENINGEN “BARNA POLEN” DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM “WALENTYNKA DLA CIEBIE “
1. Organizatorem i inicjatorem konkursu jest Barbara Madejewska wychowawca klasy II, która skonstruowała regulamin konkursu i przesłała do dyrekcji szkoły w dniu 25 stycznia 2019, tego samego dnia regulamin został wstawiony na stronę szkoły barnapolen oraz szkolnego facebooka.
Zainteresowanie było tak duże, że w sobotę 26 stycznia 2019 wpłynęły pierwsze prace.
2. Prace zostały ocenione przede wszystkim pod kątem samodzielności (regulamin konkursu pkt 3)
3. Jury w składzie : mgr Małgorzata Pamuła, mgr Anna Guzińska, mgr Monika Monsen, Natalia Bielińska (grafik komputerowy designer) mgr Jakub Orłowski, Mateusz Redzimski przyznało nagrody jednogłośnie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uczestnicy, którzy się nie uplasowali na żadnym z miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.
4. W związku z pomówieniami na temat przeprowadzenia konkursu, wykształcenia grona pedagogicznego, wszelkie informacje upubliczniane na facebooku od dnia 10.02.2019 na temat stowarzyszenia zostały przekazane do konsultacji prawniczej w celu zweryfikowania naruszenia ochrony dóbr osobistych stowarzyszenia i współpracowników szkoły.
5. Przypominamy, że wszelkie komentarze, zapytania, wątpliwości, itp. rozwiązujemy osobiście w szkole podczas zjazdów. Facebook nie jest odpowiednim miejscem do tego typu dyskusji. Dlatego też zapraszamy osoby zainteresowane na zebranie szkolne w dniu 9 marca 2019 o godz.
9. 30

Zarząd i grono pedagogiczne

Wyniki konkursu

Wyniki konkursy  “Walentynka dla Ciebie ” 

Organizatorem konkursu była Barbara Madejewska, jury : grono pedagogiczne PSS ( Małgorzata Pamuła, Monika Monsen, Anna Guzińska, Natalia Bielińska)

postanowiło przyznać następujące miejsca :

Klasy I- III 
I miejsce Olivia Patrick
II miejsce Natalia Rutkowska 
III miejsce Maja Kolbuch

Klasy IV- VIII 
I miejsce Bianka Patrick
II miejsce Krystian Gaweł
III miejsce Olivia Błądziński

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia w dniu 23 lutego podczas uroczystości zimowego przedstawienia.

Grono pedagogiczne

 

Projekt edukacyjny “Aniołkowe granie”

PROJEKT EDUKACYJNY “ANIOŁKOWE GRANIE “

W ramach projektu “Aniołowe granie” uczniowie naszej szkoły  w dniach 23- 26 stycznia  reprezentowały Foreningen ” Barna Polen” w Gdańsku.

Ingrid, Livia Michalak, Marlena Langner oraz Oliwia Tymińska i Olivia Błądziński poleciały do Polski wraz z trzema opiekunami w celu udziału w koncercie “Aniołkowe Granie”.

Akcja ta miała na celu pomoc dzieciom z gdańskich Domów Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego. Dziewczynki brały czynny udział w zorganizowanym koncercie, śpiewając kolędę „Cicha Noc, Święta Noc” przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku pod kierownictwem M. Skorupy.

Za organizację i przebieg pobytu w Gdańsku byli odpowiedzialni Pan Tomasz i Agnieszka Szczepańscy z przedszkola “Mały Skarb”, na dzieci i dorosłych czekało mnóstwo ciekawych atrakcji, takich jak: zwiedzanie Starówki Starego Miasta,  Muzeum Solidarności, oglądanie miasta z perspektywy Wieży Widokowej oraz podziwianie architektury Kościoła Mariackiego.

W czasie wolnym, dzieci mogły korzystać z gościnności właścicieli przedszkola “Mały Skarb”, które było jednym ze współorganizatorów akcji „Aniołkowe granie”. Dzieci przed powrotem do Norwegii otrzymały certyfikaty udziału w akcji charytatywnej, a dorośli (opiekunowie) na pamiątkę pobytu, album miasta Gdańsk.

Reasumując dla dzieci była to wspaniała przygoda, która dostarczyła im nowych doświadczeń, pozwoliła na pogłębienie wiedzy o Polsce, ale również uwrażliwiła je na potrzeby innych.

Tekst : mgr Marta Walczak

Konkurs plastyczny

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt ” Walentynka dla Ciebie “

Regulamin konkursu plastycznego pt.:  “Walentynka dla Ciebie”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest Barbara Madejewska

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas O- VIII PSS w Moss

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. kasze, makarony, materiały bawełniane, plastelina itd.. Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora dnia:09 Lutego 2019r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 23 Lutego 2019r.
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz prace wyróżnione.
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie

4.Cele konkursu

 • Budzenie zainteresowań dniem Świętego Walentego.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Regulamin opracowała lic Barbara Madejewska

 

 

Centrum Rekrutacji

Polska Sobotnia Szkoła w Moss   Foreningen “Barna Polen” centrum rekrutacyjnym dla Polonii w Skandynawii

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS PROWADZI REKRUTACJĘ DO ZAOCZNEGO LICEUM DLA UCZNIÓW I DOROSŁYCH

 • Zaoczna szkoła średnia w systemie e-learningowym nadająca państwowe świadectwa ukończenia szkoły średniej jak również możliwość podejścia i zdawania matury polskiej,
 • dla absolwentów szkół zawodowych (nauka w liceum tylko 2- lata),
 • dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych 7-8 klasowych, z niepełnym wykształceniem lub przerwą w nauce (nauka w liceum 3 lata).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  pod telefonem: 486 79 643

bądź pod adresem email: stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Projekt “Aniołkowe granie”

W ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego “Aniołkowe granie”  nasza szkoła  wzięła udział w akcji charytatywnej. Środki zebrane ze sprzedaży ozdób świątecznych wykonanych  przez dzieci zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego.

W wyniku przeprowadzonej akcji podjęliśmy współpracę opartą na udziale w koncercie kolęd w gdańskiej hali muzycznej. Dzieci  z naszej szkoły : Livia i Ingrid Michalak, Oliwia Tymińska, Marlena Langner oraz Olivia Błądziński zostały zaproszone do Gdańska do przedszkola “Mały skarb “, z którym współpracujemy na konkurs kolęd. Z racji udziału naszych uczniów  w zajęciach kółka muzycznego oraz reprezentowanie szkoły na uroczystościach szkolnych zostały wytypowane priorytetowo. Rewizyta uczniów z Gdańska odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.