Centrum Rekrutacji

Polska Sobotnia Szkoła w Moss   Foreningen “Barna Polen” centrum rekrutacyjnym dla Polonii w Skandynawii

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS PROWADZI REKRUTACJĘ DO ZAOCZNEGO LICEUM DLA UCZNIÓW I DOROSŁYCH

 • Zaoczna szkoła średnia w systemie e-learningowym nadająca państwowe świadectwa ukończenia szkoły średniej jak również możliwość podejścia i zdawania matury polskiej,
 • dla absolwentów szkół zawodowych (nauka w liceum tylko 2- lata),
 • dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych 7-8 klasowych, z niepełnym wykształceniem lub przerwą w nauce (nauka w liceum 3 lata).

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  pod telefonem: 486 79 643

bądź pod adresem email: stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Projekt “Aniołkowe granie”

 

W ramach ogólnopolskiego projektu   edukacyjnego “Aniołkowe granie”  nasza szkoła  wzięła udział w akcji charytatywnej. Środki zebrane ze sprzedaży ozdób świątecznych wykonanych  przez dzieci zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego.

       W wyniku przeprowadzonej akcji podjęliśmy współpracę opartą na udziale w koncercie kolęd w gdańskiej hali muzycznej. Dzieci  z naszej szkoły : Livia i Ingrid Michalak, Oliwia Tymińska, Marlena Langner oraz Olivia Błądziński zostały zaproszone do Gdańska do przedszkola “Mały skarb “, z którym współpracujemy na konkurs kolęd. Z racji udziału naszych uczniów  w zajęciach kółka muzycznego oraz reprezentowanie szkoły na uroczystościach szkolnych zostały wytypowane priorytetowo. Rewizyta uczniów z Gdańska odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.

Wyniki konkursu plastycznego

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Kartka do Świętego Mikołaja” został rozstrzygnięty. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Jury w składzie: Marta Walczak,  Janusz Dziewiątkowski, Paweł Michalak nagrodzili najciekawsze prace. 

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie w następujących kategoriach wiekowych:

Grupa przedszkolna

I miejsce    Kaja Langner

II  miejsce  Fabian Ziółkowski

III miejsce  Maja Dłutowska

Klasy O i I

I miejsce  Livia Michalak

II miejsce  Hanna Grapa

III miejsce Aron Śliwiński 

Klasy II i III

I miejsce  Wiktoria Zielińska

II miejsce  Igor Gaweł

III miejsce Ingrid Michalak

Wyróżnienie Oliwia Patrick

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w luty podczas występu zimowego.

Wyniki konkursu literackiego

Na konkurs literacki “List do św. Mikołaja” wpłynęło łącznie 5 prac. Trzy z klasy IV, i z klas V i VI po jednej pracy.
Jury postanowiło nie przyznawać I nagrody. Natomiast wyłoniło trzech laureatów II nagrody.
I są to:
1. Bianka Patrick z kl. IV
2. Krystian Gaweł z kl. IV
3. Olivia Błądziński z kl. VI
CI trzej laureaci otrzymają dodatkowo 6 z języka polskiego.
Na pochwałę lub dyplom uznania zasługują natomiast:
1. Aleksandra Grapa z kl. V
2. Stanisław Lewandowski z kl. IV
Jury : Janusz Adam Dziewiątkowski, Marta Walczak, Paweł Michalak

Wyniki konkursu fotograficznego

Pięcioosobowe jury w składzie :

Tomasz Bieliński
Izabela Bielińska
Bogdan Małysz
Radosław Podejko
Aleksandra Bielińska Podejko


postanowili przyznać uczniom biorącym udział w konkursie fotograficznym następujące miejsca.

I miejsce Biance Patrick

II miejsce Oldze Woźniak

III miejsce Krystianowi Gaweł

I nagrodę publiczności otrzymał Filip Iskra, II nagrodę publiczności otrzymała Madalen Anioł III nagrodę otrzymała Marlena Langner

Nagrody za udział zostaną wręczone podczas uroczystości w lutym (Zimowe przedstawienie) Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs Fotograficzny

Polska Sobotnia Szkoła w Moss. Zdjęcia na konkurs fotograficzny pt ” “Nadchodzą święta Bożego Narodzenia” Każde zdjęcie jest podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy o głosowanie publiczności.

https://www.facebook.com/pg/www.polskaszkolawmoss/photos/?tab=album&album_id=940047849521102

INFORMACJA

INFORMACJA

W dniu 15 grudnia w naszej szkole od godz. 9.30 do 11.10 odbędą się zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem. W godz. 11.20 do 12.05 kółka zainteresowań: plastyczne, szachowe, taneczno- gimnastyczne oraz zajęcia aktywizująco – integracyjne.
O godz.12. 25 zapraszamy uczniów na krótką uroczystość, wizytę mikołaja, loterię fantową oraz spotkanie wigilijne.

Dyrekcja szkoły

“Aniołkowe granie”

AKCJA CHARYTATYWNA 

W naszej szkole w dniu 24.11.2018 odbyła się   akcja  charytatywna w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Aniołkowe Granie” wspierającego ideę rodzicielstwa zastępczego. Najważniejszym celem  projektu jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracja przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Przez działania edukacyjne, zajęcia, spotkania – uwrażliwiamy dzieci na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach o charakterze pieczy zastępczej.

Akcja odbyła się w ramach współpracy  z Niepublicznym Przedszkolem Muzyczno-Językowym „Mały Skarb”Ul. 11 Listopada 68 w  Gdańsku. 

Osobą odpowiedzialną  była Barbara Madejewska, która dzięki naszym rodzicom i nauczycielom przekazała kwotę 900 koron,  za co serdecznie dziękujemy. 

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny pt ” Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia”

Regulamin konkursu fotograficznego

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobami odpowiedzialnymi za organizację oraz przebieg konkursu są Izabela i Tomasz  Bielińscy

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas 0- VIII PSS w Moss

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci 3 zdjęć o tematyce świątecznej oraz przesłanie na adres email stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com do końca grudnia. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 12 stycznia.
 • Zdjęcia muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę, zapisane w formacie JPG
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz nagroda publiczności.
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie.

            4.Cele konkursu

 • Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii.
 • Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Regulamin opracowała mgr Izabela Bielińska

Sprawozdanie z akademii

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Sprawozdanie z uroczystości szkolnej pt. „Tobie Polsko!” przygotowanej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

10 listopada w Polskiej Szkole w Moss miał niecodzienny charakter. W tym dniu obchodziliśmy bowiem Narodowe Święto Niepodległości, Święto upamiętniające setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Centralnym wydarzeniem tego dnia była uroczysta akademia pt. „Tobie Polsko!”, przygotowana przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

            Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.30. Na salę gimnastyczną przybyły dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami. Obecna była dyrekcja i  grono pedagogiczne. W pięknie udekorowanej w tym dniu sali nie zabrakło również rodziców. W role artystów występujących na szkolnej scenie wcielili się uczniowie z klas III – V: Ingrid Michalak (kl. III), Nikola Łukaszewska, Magdalen Anioł (kl. IV) Marlena Langner, Olga Woźniak, Lena Krzyżaniak, Olivia Błądziński, Tatiana Domurat, Maksymilian Łuczak (kl. VI). Odświętne stroje artystów ubarwiały symboliczne biało-czerwone kotyliony, a dzieci z grup przedszkolnych trzymały w ręku biało-czerwone chorągiewki.

            Na program akademii składały się fragmenty najbardziej znanych polskich pieśni patriotycznych: „Rota”, „Marsz Legionów” („My, pierwsza brygada”), „Szara piechota” oraz wiersze poetów polskich: Tadeusza Bełzy, Wisławy Szymborskiej, Czesława Janczarskiego, Ryszarda PrzymusaJana Siudy – wszystkie związane z Polską, jej historią i umiłowaniem Ojczyzny. Na uroczystości nie mogło zabraknąć rzecz jasna odśpiewanego wspólnie hymnu państwowego, czyli „Mazurka Dąbrowskiego” – najważniejszej pieśni patriotycznej Polaków.

Dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, rodziców i gości przywitała w imieniu szkoły Marlena Langner, która krótko wprowadziła w tematykę święta niepodległości. Następnie uczniowie recytowali poszczególne wiersze, a z głośników rozbrzmiewały znane pieśni patriotyczne. Część artystyczna zakończyła się odśpiewaniem pieśni „Szara piechota”. Dużym  zainteresowaniem cieszył się pokaz kilkuminutowego filmu nagranego w czasie niedawnego pobytu nauczycieli w polsko- litewskim przedszkolu w Mejszagole na Litwie. Było to krótkie widowisko patriotyczne przygotowane przez najmłodszych uczniów dla gości z Polski. Celem tej krótkiej prezentacji było uświadomienie uczniom szkoły, jak ważne są takie wydarzenia, z pozoru błahe, ale jednak przyczyniające się do tego, by podtrzymywać u młodych ludzi więź z Ojczyzną, jej historią, kulturą, sztuką i tradycjami.

Na koniec wszyscy uczniowie, którzy przygotowali program artystyczny wyszli raz jeszcze na scenę i otrzymali duże brawa. Podziękowania i brawa otrzymali również nauczyciele: Izabela Bielińska, Małgorzata Pamuła, Anna Guzińska, Marta Walczak i Janusz A. Dziewiątkowski.

Tekst: mgr Janusz A. Dziewiątkowski