Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej 

Opracowała:  mgr Anna Guzińska

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Tak mija nam czas.

Temat : W zegarze mieszka czas.

Cele główne:

 • Rozwijanie sprawności językowych;
 • Rozwijanie mowy i myślenia;
 • Poznawanieróżnych przyrządów do mierzenia czasu;
 • Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;
 • Utrwalanie nazw pór dnia;
 • Rozwijaniepamięci i spostrzegawczość;
 • Rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zabawach parateatralnych

Cele szczegółowe – dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ortofonicznych;
 • Wymyśla odpowiedzi na pytanie „Po co ludzie wymyślili zegary? oraz Co robi czas?” – rozwija mowę spontaniczną;
 • Zna historię powstawania zegarów;
 • Rozpoznaje i nazywa zegar słoneczny, zegar wodny, klepsydra, zegar mechaniczny, zegar elektroniczny;
 • Potrafi wskazać obrazek, którego brakuje;
 • Stosuje i rozumie określenia czasu przeszłość, teraźniejszość , przyszłość;
 • Posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem wcielając się w różne role,
 • Wymienia pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc;
 • Rysuje obrazek dotyczący własnych przeżyć;

Zajęcia dydaktyczne :

 • Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych „Zegary”
 • „Po co, ludzie wymyślili zegary?”- poszukiwanie odpowiedzi na pytanie.
 • „W krainie zegarów”- wysłuchanie opowiadania nauczyciela o historii powstania zegarów i obejrzenie ilustracji poszczególnych zegarów: zegar słoneczny, zegar wodny, klepsydra, zegar mechaniczny, zegar elektroniczny.
 • Zabawa, „Którego obrazka brakuje?”- dzieci siedzą w kole, na dywanie rozłożone są obrazki przedstawiające różne zegary. Dzieci przyglądają się dokładnie obrazkom, rozpoznają zegary, nazywają je. Następnie odwracają się, nauczyciel w tym czasie chowa jeden obrazek. Dzieci próbują odgadnąć, którego obrazka brakuje lub, który obrazek zmienił miejsce.
 • Zabawa słownikowa: „Co robi czas?”- dzieci wspólnie z nauczycielem poszukują odpowiedzi na pytanie: co robi czas?
 • Zabawa dydaktyczna „ Wehikuł czasu”- dzieci w zależności od czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zamieniają się w dinozaury, dzieci w przedszkolu i roboty.
 • „Mój dzień” – historyjka obrazkowa służąca utrwalaniu nazw pór dnia.
 • Zabawa „Co robiłem rano, w południe, wieczorem?”
 • Rysowanie obrazka pt. „Co robiłem wczoraj”
 • Nauka wierszy i piosenek na uroczystość z okazji „Dnia Mamy i Taty”

 

Informacja

INFORMACJA

W dniu  21 kwietnia 2018 klasa V ma obowiązkowe zajęcia w godz. 14. 15 do 15.15 . Proszę tak zorganizować sobie czas, aby dzieci były obecne na tym spotkaniu.

 

Izabela Bielińska dyrektor szkoły

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA:  Katarzyna Jefmańska

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Maj jest kolorowy

Cele główne:

 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;
 • czytanie tekstu ze zrozumieniem;
 • dopasowywanie wyrazów do schematów literowych;
 • pisanie zdania z pamięci;
 • analiza słuchowo-wyrazowa wyrazów z głoską miękką;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;
 • rozwiązywanie zadań z treścią.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • poznaje zapis spółgłoski miękkiej ni, Ni – niebo, ń, Ń – koń;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów ze spółgłoską miękką ń w śródgłosie i wygłosie;
 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć;
 • pisze odręcznie, czytelnie i płynnie zdania;
 • zna alfabet;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej;
 • wie, że zdania zaczynamy pisać wielka literą;
 • rozumie czytany tekst i potrafi odpowiedzieć na pytania wynikające z niego.

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • czynna: praktycznych działań.

Środki dydaktyczne:

Elementarz odkrywców –  cz. 4, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 4. Karta pracy – skonstruowana na podstawie testu nr 19.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie wiadomości (test )

 • Sprawdzenie znajomości liter polskiego alfabetu.
 • Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.
 • Dzielenie wyrazów na sylaby pionowymi kreskami.
 • Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
 • Wstawianie odpowiednich znaków na końcu zdania (. , ?)
 • Czasownik (co robi?) – określanie czynności.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Jedziemy na majówkę

 • Poznanie zapisu graficznego ń, Ń, pisanie po śladzie.
 • Otaczanie rysunków odpowiednim kolorem, w których nazwie słychać ń w środku wyrazu i na końcu;
 • Czy tylko jeden wyraz pasuje? – uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami.
 • Wklejanie naklejek w miejsca według schematu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie wiadomości matematycznych, praca przy tablicy.

 • Uzupełnianie brakujących liczb.
 • Dorysowywanie elementów po prawej i po lewej stronie.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
 • Dorysowywanie wskazówek zegara.
 • Zadania z treścią.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: Anna Bryszewska

Lekcja 1 -21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Dźwięki wokół nas.

Temat : Klucz wiolinowy, co otwiera wszystkie drzwi. Przygotowania do Dnia Mamy.

Cele główne:

 • uwrażliwienie i rozwój słuchu muzycznego
 • rozwój poczucia rytmu
 • rozwój koordynacji ruchowej

Cele szczegółowe – dziecko:

 • dostrzega muzykę w otaczającym świecie
 • potrafi stworzyć własny instrument z przedmiotów je otaczających
 • współdziała w zabawie
 • wie jak wygląda klucz wiolinowy
 • potrafi zaśpiewać piosenkę “Nasza mama zadumana”

Metody:

 • słowna,
 • oglądowa,
 • czynna
 • ruchowa

Środki dydaktyczne:

 • pięciolinia z kluczem wiolinowym, odtwarzacz CD, piosenka “Nasza mama zadumana”

Zajęcia dydaktyczne:

 1. Powitanie- klaszczemy i stukamy w rytmie w jakim się witamy.
 2. Ćwiczenie słuchowe. Rozpoznajemy głosy nas otaczające.
 3. Ćwiczenie z nagraniem – więcej różnych głosów. Czy to muzyka?
 4. Klucz wiolinowy, co otwiera drzwi melodii. Zapoznanie z kluczem i procesem komponowania.
 5. Ozdabiamy nasze klucze.
 6. Zapoznanie z piosenką “Nasza mama zadumana”, nauka piosenki.
 7. Próbujemy zagrać razem z piosenką na naszych “instrumentach”.
 8. Dodajemy proste ruchowe ćwiczenia śpiewając piosenkę.
 9. Podsumowanie zajęć, podziękowanie za wspólnie spędzony czas

 

Konspekt

RELIGIA – KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:   mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  08 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Pamiętam, wierzę i wypełniam.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie najważniejszych wiadomości.

Cele główne:

 • utrwalenie poznanych modlitw;
 • praktyczne przygotowanie się do spowiedzi;
 • uświadomienie dzieciom ważnej roli przyjęcia I Komunii Świętej.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie, jak ważne znaczenie ma przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca;
 • potrafi przystąpić do pierwszej spowiedzi świętej;
 • wspólnie ze wszystkimi wypowiada poznane modlitwy.

Metody:

 • pogadanka;
 • rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Mały Katechizm – Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

„Bliscy sercu Jezusa” – podręcznik do religii.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Modlitwa przed nauką religii.
 2. Rozmowa na temat: Jak ważne dla nas jest Przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca.
 3. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi świętej.
 4. Powtórzenie i utrwalenie poznanych modlitw.
 5. Wręczenie uczniom świadectwa potwierdzającego udział w zajęciach religii przygotowujących do I Komunii Świętej.
 6. Modlitwa po nauce religii.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:   mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Utrwalenie wiadomości.

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów;
 • powtórzenie wiadomości zdobytych w klasie III;
 • przygotowanie dzieci do uroczystości z okazji Dnia Matki.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta i rozumie zadania testowe;
 • samodzielnie rozwiązuje test;
 • wspólnie z nauczycielem sprawdza i analizuje poprawność wykonania swoich zadań testowych;
 • doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem;
 • utrwala części mowy;
 • rozwiązuje zadania tekstowe z matematyki;
 • posługuje się znakami rzymskimi;
 • porównuje dowolne liczby w zakresie 1000;
 • dokonuje obliczeń matematycznych do 1000;
 • potrafi wykonać rysunek symetryczny;
 • mówi wiersz i śpiewa piosenki.

Metody:

 • podające;
 • aktywizujące;

Środki dydaktyczne:

testy; scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki, magnetofon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat Test z edukacji polonistycznej.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Rozwiązywanie testu z edukacji polonistycznej.
 3. Wyjaśnianie niezrozumiałych dla dzieci poleceń.
 4. Sprawdzenie pracy domowej.

II jednostka lekcyjna:

Temat : Test z edukacji matematycznej.

 1. Rozwiązywanie testu z edukacji matematycznej.
 2. Wyjaśnianie niezrozumiałych dla dzieci poleceń.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Analiza zadań testowych.

 1. Wspólne omówienie z uczniami zadań testowych z edukacji polonistycznej i matematycznej, poprawa błędów.
 2. Przygotowanie dzieci do zbliżającej się uroczystości z okazji Dnia Matki.
 3. Podsumowanie dnia.
 4. Pożegnanie dzieci.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  2

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:PROJEKT „ZDROWIE”

Cele główne:

 • poznanie nazw lekarzy różnych specjalności;
 • czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz odpowiadanie na pytania do tekstu;
 • zaznajomienie z pisownią wyrazów z wymianą rz–r;
 • nauka piosenek oraz wierszy z okazji Dnia Mamy i Taty;
 • tworzenie upominków dla mamy oraz taty.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • czyta wiersz, uwzględniając interpunkcję i intonację;
 • uczestniczy w rozmowach, odpowiada na pytania, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych;
 • współpracuje z innymi w różnych sytuacjach;
 • wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka;
 • zna nazwy niektórych specjalności lekarskich;
 • wie, czym zajmuje się aptekarz;
 • rozwiązuje krzyżówki, rozumie sens kodowania i dekodowania informacji;
 • czyta tekst o zdrowiu;
 • potrafi wymienić wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • zna zasadę pisowni nie z czasownikami;
 • śpiewa piosenki oraz recytuje wiersze z okazji Dnia Mamy i Taty.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje, uczenie wierszy, piosenek;
 • oglądowe: przykład osobisty nauczyciela; udostępnianie sztuki: utwory literackie, utwory muzyczne, dzieła sztuki teatralnej.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.3, Podręcznik część 3„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie, głośniczek, telefon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: W szpitalu

 1. Opowiadanie R. Jędrzejewskiej -Wróbel „W szpitalu” – rozmowa kierowana pytaniami, powody „szpitalnego zdziwienia” – wyszukiwanie fragmentów tekstu. Zabawa w skojarzenia ze słowem choroba.
 2. Wiersz M. Brykczyńskiego „Jak się masz… w szpitalu? O prawach małego pacjenta”. Nazywanie lekarzy różnych specjalności. Odkodowanie hasła (nazwy chorób), wyjaśnienie pojęcia stetoskop.
 3. Układanie zdań z wybranymi związkami wyrazów (przymiotnikami i rzeczownikami). Nazwy wykonawców zawodów, pisownia wyrazów z wymianą rz–r. Rodzina wyrazu choroba – ćwiczenia w pisaniu.
 4. Omawianie zasad zachowania się podczas wizyty w szpitalu. Pogadanka na temat zakazu samodzielnego zażywania lekarstw.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Jak dbać o zdrowie?

 1. „Jak dbać o zdrowie?” –czytanie ze zrozumieniem, wyodrębnianie myśli przewodniej. Rozmowa na temat tego, dlaczego zdrowie jest ważne dla człowieka? – burza mózgów.
 2. Omówienie ilustracji z podręcznika. Udzielanie odpowiedzi na pytanie Jak należy postępować, żeby nie zachorować?
 3. Pisownia nie z czasownikami. Samodzielne układanie zdań i ich zapisywanie. Rozwiązywanie krzyżówki. Nazwy przedmiotów służących do dbania o higienę – układanie w kolejności alfabetycznej.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Próba przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty

 1. Nauka piosenek z okazji Dnia Mamy i Taty.
 2. Recytowanie wierszy przez dzieci.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wykonanie prezentów z okazji Dnia Mamy i Taty

 1. Dzieci wykonują upominki dla rodziców.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  15 – 21 kwiecień

Nazwa bloku programowego: Łąka pełna życia.

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności oddechowych;
 • doskonalenie umiejętności manualnych;
 • kształtowanie wiedzy na temat ciężkiej pracy pszczół i produkcji miodu;
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamą;
 • pielęgnowanie tradycji świętowania „Dnia Matki.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie jak wygląda motyl i zna jego cykl rozwojowy;
 • potrafi wykonać motyla zgodnie z instrukcją;
 • umie wypełnić plasteliną kształt literki;
 • wie na czym polega praca pszczół;
 • wie jak powstaje miód;
 • zna słowa wierszyka „Dla mamusi”;
 • potrafi okazać miłość i szacunek w stosunku do mamy.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 4, teczka małego artysty, plastelina, czarna, żółta, czerwona, biała kartka z bloku technicznego, nożyczki, klej, jajko żółte z kinderki, stempelki, naklejki serduszka ipt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Świat pod lupą.

 1. „Narodziny motyla” – oglądanie motyli, poznanie ich cyklu rozwojowego.
 2. „Łąka pełna życia” – omówienie obrazka, ćwiczenie spostrzegawczości.
 3. „Paź królowej ćwiczenie graficzne i w klasyfikowaniu z wykorzystaniem karty pracy.
 4. „Kolorowy motyl” – praca plastyczno – techniczna.
 5. Zabawa „Latające motylki”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Harmonia przyrody.

 1. „Wiosenne literki” – wypełnianie sylwet liter plasteliną.
 2. „Pracowita pszczółka – WIERSZOLANDIA.
 3. Omówienie pracy pszczół – jak powstaje miód.
 4. „Spotkanie z pszczółka Mioduszką” – scenka sytuacyjna z wykorzystaniem sylwety oraz wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.
 5. Praca plastyczno – techniczna pszczółki.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Moja mama

 1. Serduszko dla mamy.
 2. Nauka wiersza „Dla mamusi”.
 3. Próba samodzielnego recytowania wiersza „Dla mamusi”

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja  15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Świat w okresie międzywojennym

Temat: Na frontach I wojny światowej

Cele główne: uczeń :

 • zna datę wybuchu I wojny światowej
 • potrafi wskazać bezpośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowej
 • potrafi wyjaśnić na czym polegała wojna pozycyjna
 • wie czym była wojna na morzach
 • zna działanie planu wojny błyskawicznej
 • potrafi opisać koniec I wojny światowej

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie gdzie i kiedy doszło do podpisania traktatu brzeskiego.
 • zna przyczyny klęski państw centralnych
 • zna datę kapitulacji Niemiec
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza muzgów
 • test powtórzeniowy

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa VII “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy VII,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 • Wybuch I wojny światowej

Konspekt

Konspekt dla klasy  V

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: W Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Temat: Ostatni Jagiellonowie

Cele główne: uczeń :

 • wie kim był Zygmunt I
 • wie kim był Zygmunt II August
 • wie co to był hołd pruski
 • wie czym była wolna elekcja

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wyjasnić kim były damy dworu
 • wie kim byli paziowie
 • zna czas bicia dzwonu Zygmunta

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa V “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 • Zygmunt I
 • Zygmunt II August
 • Hołd Pruski
 • Wolna elekcja