Konspekt

Lekcja 10 –26 stycznia

Opracowała:  praktykantka  Dorota Gundersen

Nazwa bloku programowego:  Dni tygodnia

Temat:   „Tydzień dzieci miał siedmioro, niech się wszystkie tutaj zbiorą”

Dziecko:     

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenki,
 • Zna i potrafi wymienić wszystkie dni tygodnia,
 • Rozwija wyobraźnię,
 • Bierze aktywny udział w grach i zabawach dydaktycznych,
 • Wykonuje samodzielnie prace plastyczne,
 • Potrafi przeliczać elementy zbioru

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć,
 • Zapoznanie dzieci z dniami tygodnia: ilustracje, pogawędka, wiersze Jan Brzechwa „Tydzień”, Wanda Chotomska „Jakbiedronka kropki zgubiła”,
 • Liczenie elementów zbioru,
 • Zabawy i gry matematyczne,
 • Zabawy rytmiczne przy muzyce,
 • Wykonanie prac plastycznych o tematyce zimowej

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  6 –  26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: I’m not feeling very well – talking about being ill.

Cele główne:

 • Uczeń zaznajamia się jak opisywać i mówić o chorobach i symptomach;
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo związane z chorobami i dolegliwościami.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z chorobami, dolegliwościami oraz ich symptomami;
 • Uczeń potrafi wyrazić i opisać co mu dolega.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały przygotowane przez nauczyciela: kserokopie z podręcznika ‘Innovations – pre-intermediate’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: I’m not feeling very well – talking about being ill.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji.
 3. Uczniowie wypełniają ćwiczenia oraz dyskutują jego wyniki.
 4. Uczniowie słuchają dialogi i omawiają je.
 5. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzą dyskusję na temat problematyki tematu.
 6. Uczniowie przygotowują się do ułożenia własnego dialogu.
 7. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Simple and Present Continuous.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje główne różnice pomiędzy czasem teraźniejszym prostym a czasem teraźniejszym kontynuującym.
 • Uczeń poznaje określniki czasu charakterystyczne do danego czasu teraźniejszego i wie jak je używać poprawnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi odróżniać dwa czasy teraźniejsze oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Uczeń potrafi używać czasy teraźniejsze do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz w chwili mówienia.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie ćwiczeń przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Present Simple and Present Continuous.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, powtarza dotychczasowe wiadomości na temat czasów teraźniejszych oraz rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne.
 4. Nauczyciel z uczniami podsumowuje wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: My favourite TV programme.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat programów telewizyjnych;
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z telewizją i programami telewizyjnymi .

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z telewizją i programami telewizyjnym;
 • Uczeń potrafi rozmawiać – t.j. zadawać pytania i opowiadać na temat ulubionych programów

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My favourite TV programme.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i czytają dialog związany z tematem.
 4. Uczniowie wykonują zadania, które ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują w celu utrwalenia tematu i słownictwa.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  11 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: My school year – talking about seasons and weather.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia;
 • Powtórzenie i uzupełnienie słownictwa związanego z porami roku, pogodą oraz przyimkami czasu.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo oraz potrafi opisać pogodę w różnych porach roku;
 • Uczeń rozumie tekst ‘Mój rok szkolny’ oraz potrafi opowiadać o swoim roku szkolnym.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela, nagrania CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My school year – talking about seasons and weather.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie słuchają historyjkę, po czym dyskutują na jej temat.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ : inż. Bogdan Małysz

LEKCJA  5 –  26 Stycznia

Nazwa bloku programowego : Matematyka

Temat  : Liczby dodatnie i ujemne

Cele główne:

 • Poznanie zasady działania osi liczbowej z liczbami dodatnimi i ujemnymi  dla liczb całkowitych i ułamków

Cele szczegółowe : Umiejętność

 • Porównywanie liczb przeciwnych, oraz ich odległość od zera na osi liczbowej

Metody:

 • Wykład
 • Wyjaśnienie

Środki dydaktyczne

Podręcznik do matematyki do klasy VI “Matematyka z kluczem”

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Temat: Liczy dodatnie i ujemne

 • Przywitanie z uczniami
 • Wartość bezwzględna liczb
 • Dodawanie, mnożenie, dzielenie oraz odejmowanie liczb całkowitych

Konspekt

KONSPEKT  DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ  inż Bogdan Małysz

Lekcja 5  – 26 Stycznia

Nazwa bloku programowego:  Matematyka

Temat:  Ułamki zwykłe

Cele główne:

 • Umiejętność działań na ułamkach

Cele szczegółowe:

 • Umiejętność dodawania i odejmowania ułamków o tych samych i rożnych mianownikach

Metody :

 • Wykład
 • Pogadanka
 • Wyjaśnianie na przykładach

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy V “Matematyka z kluczem”, ilustracje ułamków.

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Temat :  Ułamki zwykłe

 • Przywitanie z uczniami
 • Mnożenie i dzielenie ułamków przez liczby naturalne,
 • Skracanie ułamków

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja 5 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Liczby naturalne

Cele główne:

 • Umiejętność wykonywania działań pisemnych

Cele szczegółowe – umiejętność 

 • Zapisywania liczb przy dodawaniu i odejmowaniu
 • Szacowania wyniku w pamięci
 • Sprawdzenia wyniku odejmowania przez dodawanie

Metody

 • Wykład
 • Wyjaśnienie zadawanych pytań
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki dla klasy IV  “Matematyka z kluczem część I”

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Temat : Działania na liczbach naturalnych

 • Przywitanie z uczniami
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych
 • Wstępne szacowanie wyników

Centrum Rekrutacji

Polska Sobotnia Szkoła w Moss   Foreningen “Barna Polen” centrum rekrutacyjnym dla Polonii w Skandynawii

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS PROWADZI REKRUTACJĘ DO ZAOCZNEGO LICEUM DLA UCZNIÓW I DOROSŁYCH

 • Zaoczna szkoła średnia w systemie e-learningowym nadająca państwowe świadectwa ukończenia szkoły średniej jak również możliwość podejścia i zdawania matury polskiej,
 • dla absolwentów szkół zawodowych (nauka w liceum tylko 2- lata),
 • dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych 7-8 klasowych, z niepełnym wykształceniem lub przerwą w nauce (nauka w liceum 3 lata).

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  pod telefonem: 486 79 643

bądź pod adresem email: stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Polska Sobotnia Szkoła w Moss   Foreningen “Barna Polen”centrum rekrutacyjnym dla Polonii w Skandynawii

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS PROWADZI REKRUTACJĘ DO ZAOCZNEGO LICEUM DLA UCZNIÓW I DOROSŁYCH

 • Zaoczna szkoła średnia w systemie e-learningowym nadająca państwowe świadectwa ukończenia szkoły średniej jak również możliwość podejścia i zdawania matury polskiej
 • dla absolwentów szkół zawodowych (nauka w liceum tylko 2- lata)
 • dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych 7-8 klasowych, z niepełnym wykształceniem lub przerwą w nauce (nauka w liceum 3 lata)

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  pod telefonem 486 79 643

bądź adresem email stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com