Osiągnięcia

Szkoła nasza otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą stronę internetową www 2014 polonijnych placówek oświatowych.

Konkurs zorganizowany przez ORPEG Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym placówkom oświatowym komisja konkursowa przyznała:

  • Prawo do posługiwania się znakiem graficznym konkursu na swojej stronie internetowej „KRZEWIMY POLSKOŚĆ”,
  • Doposażenie polonijnych placówek oświatowych w materiały dydaktyczne,
  • Możliwość uczestnictwa twórców nagrodzonej strony WWW w wybranym kursie organizowanym przez ORPEG Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie,
  • Pamiątkowy dyplom.

Wyróżnienie w konkursie dla nauczycieli polonijnych pt „Dorobek i życie Wisławy Szymborskiej.”

Konkurs zorganizowany przez Fundację Oświata Polska za granicą. 2013 rok.

 

 

 

W dniach 5- 6 kwietnia 2014 Victoria wzieła udział w zawodach tanecznych w Ogólnopolskim Turnieju Form Tanecznych. Zajęła dwukrotnie II miejsce w kategorii Inne formy tańca oraz Shown Dance.