Dokumenty do pobrania

Kwestionariusz przyjęcia dziecka do PS w Drammen (Børresen skole)
Kwestionariusz można również wypełnić online

Dokumenty:

STATUT SZKOŁY – Foreningen Barna Polen PSS im. Jana Brzechwy w Moss