Zarząd szkoły – Skolestyret

Przewodniczący zarządu:
Styreleder:
Tomasz Bieliński

Z- ca przewodniczącego:
Nesteleder:
Izabela Bielińska

Członek zarządu:
Styremedlem:
Aleksandra Bielińska- Podejko

Członek zarządu – administrator strony:
Styremedlem:
Radosław Podejko                                               


Dyrektor:
Rektor:
mgr Izabela Bielińska

Wicedyrektor oddziału szkolnego:
Daglig leder:
Agnieszka Płucienniczek klasy O- III

Iwona  Łapsa Sumara klasy IV- VII

 

Wicedyrektor oddziału przedszkolnego:
Daglig leder:
mgr Aleksandra Bielińska- Podejko


Przewodniczący Rady Rodziców:
Foreldrerepresentater:

Jan Kasprzak

Z/ca przewodniczących:
Nestleder:
Katarzyna Łuczak, Dorota Dłutowska,  Małgorzata Cichocka

Członkowie Rady Rodziców:
Medlemmer av Foreldrene:

przedszkole  Łukasz Krawczyk
klasa O          Elżbieta Kolbuch
klasa I           Kamil Rzeźnik
klasa II         Arleta Sawicka
klasa III        Ewa Małgorzata Cichocka
klasa IV        Paulina Grapa

klasa V           Dominika Langner
klasa VII        Wojciech Sobieski


Koordynator międzynarodowych projektów:
mgr Aleksandra Bielińska- Podejko

Koordynator d/s dydaktycznych:
Agnieszka Płucienniczek

Koordynator d/s reklamy:
Tomasz Bieliński

 

Osobą odpowiedzialną za prawidłowy kontakt pomiędzy nauczycielami a Przewodniczącą Rady Rodziców jest mgr Aleksandra Bielińska- Podejko