Zarząd szkoły – Skolestyret

Przewodniczący zarządu:
Styreleder:
Tomasz Bieliński

Z- ca przewodniczącego:
Nesteleder:
Izabela Bielińska

Członek zarządu:
Styremedlem:
Aleksandra Bielińska-Podejko

Członek zarządu – administrator strony:
Styremedlem:
Radosław Podejko


Dyrektor:
Rektor:
mgr Izabela Bielińska

Wicedyrektor oddziału szkolnego:
Daglig leder:
mgr Monika Monsen

Wicedyrektor oddziału przedszkolnego:
Daglig leder:
mgr Aleksandra Bielińska-Podejko


Przewodniczący Rady Rodziców:
Foreldrerepresentater:

Jan Kasprzak

Z/ca przewodniczących:
Nestleder:
Katarzyna Łuczak, Dorota Dłutowska, Małgorzata Cichocka

Członkowie Rady Rodziców:
Medlemmer av Foreldrene:

przedszkole
klasa O Elżbieta Kolbuch
klasa I Kamil Rzeźnik
klasa II
klasa III Ewa Małgorzata Cichocka
klasa IV Paulina Grapa

klasa V Dominika Langner
klasa VII Wojciech Sobieski


Koordynator międzynarodowych projektów:
mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Koordynator d/s dydaktycznych:
mgr Aleksandra Bielińska-Podejko, mgr Monika Monsen

Koordynator d/s reklamy:
mgr Tomasz Bieliński