Zarząd szkoły – Skolestyret

Przewodniczący zarządu:
Styreleder:
Tomasz Bieliński

Z- ca przewodniczącego:
Nesteleder:
Izabela Bielińska

Członek zarządu:
Styremedlem:
Aleksandra Bielińska-Podejko

Członek zarządu:
Styremedlem:
Paweł Michalak, p.o.

Członek zarządu – administrator strony:
Styremedlem:
Radosław Podejko


Dyrektor:
Rektor:
mgr Izabela Bielińska

Wicedyrektor oddziału szkolnego:
Daglig leder:
mgr Marta Walczak

Wicedyrektor oddziału przedszkolnego:
Daglig leder:
mgr Aleksandra Bielińska-Podejko


Przewodniczący Rady Rodziców:
Foreldrerepresentater:
Paweł Michalak, p.o.

Z/ca przewodniczących:
Nestleder:

 

Członkowie Rady Rodziców:
Medlemmer av Foreldrene:

  • przedszkole Dorota Dutowska
  • klasa O – 
  • klasa I- Elżbieta Kolbuch
  • klasa II- Magdalena Fijałkowska 
  • klasa III- Marta Walczak
  • klasa IV – Renata Zielińska
  • klasa V – 
  • klasa VI- Mariola Łukaszewska 
  • klasa VII- 

Koordynator międzynarodowych projektów:
mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Koordynator d/s dydaktycznych:
mgr Aleksandra Bielińska-Podejko, mgr  Anna Guzińska 

Koordynator d/s reklamy:
Tomasz Bieliński