Zarząd szkoły – Skolestyret

Przewodniczący zarządu:
Styreleder:
Tomasz Bieliński

Z- ca przewodniczącego:
Nesteleder:
Izabela Bielińska

Członek zarządu:
Styremedlem:
Aleksandra Bielińska-Podejko

Członek zarządu:
Styremedlem:

Członek zarządu – administrator strony:
Styremedlem:
Radosław Podejko


Dyrektor:
Rektor:
mgr Izabela Bielińska

Wicedyrektor oddziału szkolnego:
Daglig leder:
mgr Anna Guzińska 

Wicedyrektor oddziału przedszkolnego:
Daglig leder:
mgr Aleksandra Bielińska-Podejko


Przewodnicząca Rady Rodziców:
Foreldrerepresentater:  Magdalena Tymińska

Z/ca przewodniczących:
Nestleder:  Dorota Czulak

 

 

 


Koordynator międzynarodowych projektów:
mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Koordynator d/s dydaktycznych:
mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Koordynator d/s reklamy:
Tomasz Bieliński