Tomasz Bieliński informatyka

Tomasz Bieliński

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA PEDAGOGICZNE

  • Certyfikat  dotyczący szkolenia metodycznego  pt ” Organizacja przestrzeni i czasu w tworzeniu klimatu klasy oraz roli motywacji w procesie uczenia się . Ateneum Szkoła Wyższa,  wykładowca dr Alicja Komorowska Zielony, 26.07.2014
  • Certyfikat uczestnictwa  w sesji warsztatowej pt ” Do kraju tego tęskno mi Panie” wokół tradycji i współczesności polskiej pieśni patriotycznej. Agatom nowoczesna firma doskonalenia nauczycieli. dr Tomasz Maliszewski, mgr sztuki Agnieszka Maliszewska. 07.11.2105
  • Certyfikat dotyczący uczestnictwa w warsztatach teatralnych pt ” Zabawa w teatr- małe formy teatralne” Melløs skole, mgr Joanna Długońska, 20 .02.2016
  • Zaświadczenie o ukończeniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli pt ” Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu i klasach I- III poprzez zabawy plastyczne. Instytut Kształcenia Nauczycieli ” PROGRES” 25.04.2017
  • Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych “ dla kadry instytucji partnerskich w Torredembarze w Hiszpanii w dniach 25. 05- 29. 05 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
  • Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów najmłodszych “ dla kadry instytucji partnerskich w Torredembarze w Hiszpanii w dniach 25- 29. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w międzynarodowym szkoleniu dla kadry instytucji partnerskich w Torredembarze w Hiszpanii w dniach 25.05- 29. 05 2018 w ramach realizacji projektu nr 2017-1-PL 01-KA201-038799″ Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych.