Tomasz Bieliński historia

Tomasz Bieliński

WYKSZTAŁCENIE : 

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Sopocie.  Technik Ekonomista 2000- 2002
 • Kurs kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli  zgodnie z podstawą prawną  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).  Internetowe Kursy dla Nauczycieli „Progres ” Kraków 17.09.2019

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA PEDAGOGICZNE

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego pt ” Historia kultury i obyczajów polskich dla nauczycieli języka polskiego o kultury polskiej poza Polską zrealizowany przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji  za Granicą. Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie. 25.06. 2021
 • Certyfikat  dotyczący szkolenia metodycznego  pt ” Organizacja przestrzeni i czasu w tworzeniu klimatu klasy oraz roli motywacji w procesie uczenia się . Ateneum Szkoła Wyższa,  wykładowca dr Alicja Komorowska Zielony, 26.07.2014
 • Certyfikat uczestnictwa  w sesji warsztatowej pt ” Do kraju tego tęskno mi Panie” wokół tradycji i współczesności polskiej pieśni patriotycznej. Agatom nowoczesna firma doskonalenia nauczycieli. dr Tomasz Maliszewski, mgr sztuki Agnieszka Maliszewska. 07.11.2105
 • Certyfikat dotyczący uczestnictwa w warsztatach teatralnych pt ” Zabawa w teatr- małe formy teatralne” Melløs skole, mgr Joanna Długońska, 20 .02.2016
 • Certyfikat ze szkolenia dydaktycznego pt ” Kształtowanie artystyczne dziecka poprzez ruch w edukacji wczesnoszkolnej. ” 24. 09. 2016 mgr Aleksandra Bielińska 
 • Zaświadczenie o ukończeniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli pt ” Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu i klasach I- III poprzez zabawy plastyczne. Instytut Kształcenia Nauczycieli ” PROGRES” 25.04.2017
 • Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych “ dla kadry instytucji partnerskich w Torredembarze w Hiszpanii w dniach 25. 05- 29. 05 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 • Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów najmłodszych “ dla kadry instytucji partnerskich w Torredembarze w Hiszpanii w dniach 25- 29. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w międzynarodowym szkoleniu dla kadry instytucji partnerskich w Torredembarze w Hiszpanii w dniach 25.05- 29. 05 2018 w ramach realizacji projektu nr 2017-1-PL 01-KA201-038799″ Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych.