mgr Izabela Bielińska, wychowawca, nauczyciel j. polski klasy IV- VII

mgr  Izabela Bielińska

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE

Wyższa Szkoła „Ateneum” w Gdańsku na Wydziale Studiów Edukacyjnych.

 • Pedagogika resocjalizacyjna licencjat 2004-2007
 • Wczesna edukacja z logopedią licencjat 2007-2008
 • Zintegrowana wczesna edukacja magister 2010- 2012
 • Studia podyplomowe – Polityka i zarządzanie oświatą 2014-2015

Studium ekonomiczne w Sopocie. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.  1998-1999 Technik-ekonomista

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Pomorska Wojewódzka Komenda OHP- Środowiskowy Hufiec Pracy -2004-2007 nauczyciel, wychowawca Polska, Gdańsk
 • Szkoła Podstawowa nr 60- 2007-2008 nauczyciel w klasie integracyjnej w Gdańsku
 • Przedszkole norweskie ” Flåklypa Barnehage” – styczeń 2010- czerwiec 2015
 • Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II – wrzesień 2009- czerwiec 2012 – nauczyciel nauczania początkowego
 • Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP 2011 – nauczyciel wspomagający
 • Polska Szkoła Społeczna we Fredrikstad –2012 nauczyciel grupy III
 • PSSS we Fredrikstad dyrektor d/s dydaktycznych wrzesień 2013- sierpień 2014
 • Założyciel i inicjator Stowarzyszenia Dzieci Polsce 2012
 • Polska Sobotnia Szkoła w Moss pełni funkcję dyrektora i nauczyciela w klasach nauczania początkowego wrzesień 2014
 • Bærums verk skole – fagkonsulent i SFO – styczeń 2016- czerwiec 2017
 • Przedszkole Sletta ( Barnehage Sletta) – barnehagelærer – lipiec 2020- lipiec 2022
 • Przedszkole Vestby Naturbarnehage – daglig leder 01.03. 2022 – 31.07.2022 , 01.08.2022- d.d barnehagelærer

KURSY i SZKOLENIA

 1. Metodyka nauczania języka polskiego i kultury polskiej – 12.09.2010 – Polonijne Centrum Nauczania w Lublinie
 2. Nauczanie języka polskiego jako obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 14.12.2010 -Polonijne Centrum Nauczycielskie
 3. Elementy dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego – 12.06.2011 – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granica
 4. Pilotowe szkolenie w zakresie wykorzystania ram programowych w przygotowaniu programów nauczania dla szkoły polskiej za granicą grudzień – 2010- Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
 5. Szkolenie doskonalące – Zabawy budujące współpracę w grupie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 22.11.2011 – Instytut Kształcenia Nauczania Progres
 6. Praca z dzieckiem emigrantem – 4 grudzień 2011 – Bauman Consulting
 7. „Od kultury do języka, od języka do kultury” zastosowanie metod aktywizujących w szkolnictwie polonijnym – 22 kwiecień 2012 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 8. Kurs Østelandske Lærerstevne. Trygg tilknytning-sunn utvikling-øktlæring, Løft for barn i barnehagen. 02.11.2012
 9. Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego. Historia kultury i obyczajów języka dla nauczycieli uczących języka polskiego i kultury polskiej poza Polską. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 25.03.2013
 10. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu dydaktycznym pt ” Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu. ” Ateneum Szkoła Wyższa z Gdańska , kwiecień 2014
 11. Certyfikat ukończenia szkolenia pt „Organizacja przestrzeni i czasu w tworzeniu klimatu klasy oraz roli motywacji w procesie uczenia się.” Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku we współpracy z Polską Sobotnią Szkołą w Moss w dniu 26 lipiec 2014
 12. Certyfikat udziału w szkoleniu w Bristolu w dniach 13/14 grudnia 2014 Tematyka szkolenia:
  – Jak rozwijać środowisko polskiej szkoły – szanse i zagrożenia.
  – Wyzwania współczesnej edukacji – neurodydaktyka, szkoła relacji czy szkoła treści?
 13. Certyfikat szkolenia pt. „Formy muzykowania w edukacji wczesnoszkolnej” w dniu 11 kwietnia 2015 rok wykładowca mgr Agnieszka Maliszewska
 14. Certyfikat uczestnictwa w webinarze „Jak uczyć dzieci języka polskiego? Dekalog polonijnego rodzica” 10 maja 2015 Fundacja Dobra Polska Szkoła oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji.
 15. Certyfikat uczestnictwa w webinarze „Granice mojego języka są granicami mojego świata- dwujęzyczność oraz samoświadomość językowa” 17 maja 2015 Fundacja Dobra Polska Szkoła oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji.
 16. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu i klasach I- III poprzez zabawy plastyczne. Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres” 27.06.2015
 17. Certyfikat udziału w szkoleniu. Zabawa w teatr- małe formy teatralne. 20 lutego 2016
 18. Certyfikat udziału w szkoleniu „Kształtowanie artystyczne dziecka poprzez ruch w edukacji wczesnoszkolnej. 24.09.2016
 19. Warsztaty szkoleniowe: Metodyka i dydaktyka nauczania – metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Metody aktywizujące. 25 marca 2017
 20. Szkolenie metodyczne: ,,Czas wolny dziecka wypełniony muzyką i zabawami”, 28.10.2017
 21. Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt ” Tworzenie kursów e- learningowych na platformie MOODLE” dla kadry instytucji partnerskich w Białymstoku w dniach 05.02- 09.02 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 22. Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Aktywność twórcza w pracy nauczyciela szkoły polonijnej “ dla kadry instytucji partnerskich w Białymstoku w dniach 05.02- 09. 02.2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 23. Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt “ Zabawy integracyjne muzyczno-plastyczne w edukacji polonijnej dla kadry instytucji partnerskich w Białymstoku w dniach 05.02- 09. 02.2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 24. Zaświadczenie o uczestnictwie w międzynarodowym szkoleniu dla kadry instytucji partnerskich w Białymstoku w dniach 05- 09. 2018 w ramach realizacji projektu nr 2017-1-PL 01-KA201-038799″ Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
 25. Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt „ Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych dla kadry instytucji partnerskich w Torredembarze w Hiszpanii w dniach 25. 05- 29. 05 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 26. Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt „ Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów najmłodszych dla kadry instytucji partnerskich w Torredembarze w Hiszpanii w dniach 25- 29. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 27. Zaświadczenie o uczestnictwie w międzynarodowym szkoleniu dla kadry instytucji partnerskich w Torredembarze w Hiszpanii w dniach 25.05- 29. 05 2018 w ramach realizacji projektu nr 2017-1-PL 01-KA201-038799″ Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych. 
 28. Zaświadczenie o uczestnictwie w międzynarodowym szkoleniu dla kadry instytucji partnerskich w Mejszagole na Litwie w dniach 28.09- 03. 10 2018 w ramach realizacji projektu nr 2017-1-PL 01-KA201-038799″ Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych. 
 29. Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt „ Dziecko w szkole polonijnej, czyli jak budować dobre relacje z grupą i w grupie „ dla kadry instytucji partnerskich w Mejszagole na Litwie w dniach 29.09.2018- 03.10. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych”
 30. Certyfikat ze szkolenia warsztatowego pt „ Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych poprzez polisensoryczne nauczanie- uczenie się” dla kadry instytucji partnerskich w Mejszagole na Litwie w dniach 29.09.2018- 03.10. 2018 w ramach realizacji projektu ” Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych
 31. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego pt ” Profilaktyka dysleksji w praktyce. Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój funkcji słuchowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny” 1 7.09.2019
 32. Seminarium on – line upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej w ramach projektu  „ Polska szkoła za granicą . Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych. 9.08.2020