mgr Aleksandra Bielińska-Podejko, j. angielski

mgr Aleksandra Bielińska-Podejko – wicedyrektor oddziału przedszkolnego, pełniąca nadzór dydaktyczny i metodyczny , nauczyciel języka angielskiego oraz trener kółka taneczno-gimnastycznego. Trener, choreograf i pedagog. Wielokrotna medalistka turniejów tanecznych o randze ogólnopolskiej i wojewódzkiej a także założyciel sekcji gimnastyczno–tanecznej „Aranei” w Oslo. Złota medalistka Ogólnopolskiego festiwalu form tanecznych – kwiecień 2014.

Od 15 lat zajmuje się tańcem i gimnastyką artystyczną a od 7 trenuję dzieci i młodzież. Przez ponad 2 lata prowadziła sekcje Aranei w Norwegii i współpracowała ze szkołą gimnastyki artystycznej w Asker.

WYKSZTAŁCENIE

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku. Wydział Studiów Edukacyjnych

 • Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego – licencjat
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – magister
 • Studia podyplomowe Polityka i zarządzanie oświatą 2015-2016

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • wrzesień 2011- czerwiec 2014 trener grypy gimnastycznej „Aranei „w Norwegii
 • listopad 2013- lipiec 2014 nauczyciel przedszkolny w Polskiej Społecznej Szkole we Fredrikstad oraz trener grupy gimnastycznej
 • wrzesień 2014- grudzień 2014 nauczyciel , wychowawca grupy O w Polskiej Sobotniej Szkole w Moss
 • luty 2015 do chwili obecnej trener grupy gimnastycznej „Arabeska „w Gdańsku
 • wrzesień 2014- lipiec 2015 lektor języka angielskiego w przedszkolu Mądry Miś
 • sierpień 2015 – grudzień 2016 nauczyciel wychowawca oraz lektor w grupie przedszkolnej w przedszkolu Mega mocni w Gdańsku.
 • styczeń 2017 – lektor języka angielskiego oraz nauczyciel przedszkolny w przedszkolu Panienki z Okienka w Gdańsku
 • marzec 2018 – lektor języka angielskiego w Be Montessori School Gdańsk;

KURSY I SZKOLENIA

 • Metodyka nauczania języka polskiego i kultury polskiej – 12.09.2010 (organizator: Polonijne Centrum Nauczania w Lublinie),
 • Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu – kwiecień 2014 (organizator: Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku),
 • Organizacja przestrzeni i czasu w tworzeniu klimatu klasy oraz roli motywacji w procesie uczenia się – 26.07.2014 (organizatorzy: Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku we współpracy z Polską Sobotnią Szkołą w Moss),
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Formy muzykowania w edukacji wczesnoszkolnej – 11.04.2015 (organizator: Polska Sobotnia Szkoła w Moss)
 • Lato z piosenką – maj 2015 (organizator: firma szkoleniowa AGATOM
 • Szkolenie dydaktyczne „Do kraju tego tęskno mi Panie” 7 listopada 2015 Wykładowcy doktor Tomasz Maliszewski, mgr Agnieszka Maliszewska
 • Certyfikat udziału w szkoleniu Zabawa w teatr-małe formy teatralne. 20 lutego 2016
 • Warsztaty szkoleniowe: Metodyka i dydaktyka nauczania – metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Metody aktywizujące. 25 marca 2017