Sklepik

Sklepik szkolny w Polskiej Sobotniej Szkole w Moss

Oferuje ciepłe dania w postaci hot-dogów, tostów oraz różnorodne kanapki, gofry, domowe ciasta, owoce, galaretki, napoje.

Sklepik działa w godzinach otwarcia szkoły od godz. 9.00 do 14.30. 

Osoby odpowiedzialne za działalność i organizację sklepiku szkolnego . W razie pytań prosimy o kontakt.

  • Renata i Bogdan Zielińscy      renatazielinska89z@gmail.com 

ZASADY i OBOWIĄZKI FUNKCJONOWANIA KANTYNY SZKOLNEJ USTALONE

NA WNIOSEK RADY RODZICÓW

Osobą odpowiedzialną za ustalanie dyżurów w kantynie jest

Kontakt :

  1. Dyżury w sklepiku ustala się na podstawie listy dyżurów, która znajduję sie załączniku ( lista dostępna będzie po niedzieli)
  2. Dyżury są obowiązkowe, jeśli dana osoba danego dnia nie może pełnić dyżuru obowiązkiem jej wyznaczenie innej osoby na zastępstwo
  3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków związanych z funkcjonowaniem kantyny rodzic zobowiązany jest do zapłaty rekompensaty na rzecz szkoły w kwocie 300 koron na konto  15034614196.