Zajęcia logopedyczne

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 

Oferta zajęć logopedycznych dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,
Jeśli widzicie , że wasze dzieci :
• mówią bardzo mało lub nie mówią nic
• trudno je zrozumieć i mówią niewyraźnie
• często oddychają ustami
• mają niepłynną mowę
Zabierzcie je do logopedy!
Grupowe zajęcia logopedyczne kształtujące mowę skierowane są do uczniów, przejawiających trudności językowe.

Celem zajęć jest:
1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
5.Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.
Zajęcia prowadzone są po każdych zajęciach od godziny 14.15 do 15.00 w sali przedszkolnej. Koszt jednego zajęcia to 150 koron.

Zajęcia prowadzi mgr Anna Guzińska dyplomowany logopeda
(Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Studia Podyplomowe z logopedii, logopeda 2009)