Regulamin konkursu dla rodziców

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla rodziców pt ” Kartka Wielkanocna “

Regulamin konkursu plastycznego pt.:  “Kartka Wielkanocna”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest mgr Marta Walczak,  do której proszę przekazywać prace plastyczne.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich rodziców uczniów PSS w Moss

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez rodzica pracy plastycznej w formie kartki świątecznej oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów       spożywczych np. skorupki jajek, kasze, makarony, przyprawy, zioła, pestki,  ziarna itd.. Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora dnia 13        kwietnia kwietnia 2019r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 27 kwietnia
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko rodzica.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz jedno wyróżnienie.
 • Rodzice otrzymają dyplomy za udział w konkursie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 • Prace nie podlegają zwrotowi, są własnością szkoły
 1. Cele konkursu
 • Budzenie zainteresowań tematem Wielkanocy.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz pomysłowości rodziców.
 • Zachęcanie rodziców do tworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wraz z dziećmi.
 • Przekazywanie dzieciom właściwych wzorców.
 1. Kryteria oceny

Komisja konkursowa w skład, której wejdą:

 • grafik komputerowy, designer Natalia Bielińska
 • troje uczniów : Maja Lewandowska, Aleksandra Grapa, Karol Sikora

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • oryginalność pomysłu , sposób przedstawienia i ujęcia
 • kreatywność

 

Regulamin przygotowała : mgr  Marta Walczak

 

 

 

Konkurs plastyczny

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt ” Pisanka Wielkanocna

Regulamin konkursu plastycznego pt.:   “Pisanka wielkanocna”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen ” Barna Polen”)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest mgr Marta Walczak oraz mgr Anna Derszniak

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do uczniów PSS w Moss, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych

 • klasy 1 do 3,
 • klasy 4 do 8.
 1. Zasady konkursu
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. wydmuszki, gotowane jaja na twardo, farby, papier kolorowy, wosk, włóczka, materiały bawełniane, plastelina itd.
 • Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora dnia: 13 Kwietnia 2019 r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 27 kwietnia 2019 r.
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz wyróżnienie
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie, które zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku.
 • Prace nie podlegają zwrotowi i są własnością szkoły
 1. Cele konkursu
 • Budzenie zainteresowań dniem tradycjami związanymi z Wielkanocą.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 1. Kryteria oceny

Komisja konkursowa w skład, której wejdą:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej : mgr Marta Walczak
  nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego: mgr Anna Derszniak
 • grafik komuterowy, designer Natalia Bielińska
 • przedstawiciel rodziców: Bartłomiej Śliwiński

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • oryginalność pomysłu , sposób przedstawienia i ujęcia
 • samodzielność pracy

 

     Regulamin przygotowała : mgr  Marta Walczak

Rekrutacja 2019- 2020

Rekrutacja 2019/2020

Rozpoczęliśmy rekrutację do Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss im. Jana Brzechwy do oddziałów szkolnych i przedszkolnych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ,bądź przedszkola można składać do dnia 31 sierpnia 2019 .

Wnioski można składać osobiście w siedzibie szkoły (soboty pracujące) lub elektronicznie (https://barnapolen.pl, informacje dydaktyczne i edukacyjne – dokumenty do pobrania)

Dodatkowe informacje: stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com , tel +47 486 79 643

 

 

Konkurs recytatorski

Drodzy rodzice

Informujemy o możliwości udziału w konkursie recytatorskim. Konkurs odbędzie się 6 kwietnia o godz. 9. 30  Dotyczy prezentacji wybranego utworu o poetyckiego, którego tematem przewodnim jest wiosna. Proszę o wybranie utworu przez dzieci oraz przedstawienie swojemu wychowawcy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 kwietnia 2019, natomiast nagrody i dyplomy zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie szkoły w zakładce konkursy

Życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie

Izabela Bielińska wychowawca klasy VI

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim „Wiosna w wierszach”.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Postanowienia ogólne.
  Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen).
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie.
 • konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-8 szkoły sobotniej w Moss
 • z każdej klasy w konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnie wybranego utworu poetyckiego, którego motywem i tematem przewodnim będzie „wiosna”
 • wybór utworu można skonsultować z rodzicami bądź nauczycielami
 • przygotowany do deklamacji utwór może mieć dowolną liczbę wersów
 • prezentowany wierszy (tylko jeden) należy recytować z pamięci
 • zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować do wychowawców klas.
 • przewiduje się dwie kategorie wiekowe: dzieci młodsze (kl. 0-3) i dzieci starsze (kl. 4-8)
 1. Cele konkursu.
 • popularyzowanie twórczości poetyckiej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 1. Kryteria oceny.
  Komisja konkursowa w skład, której wejdą:
 • nauczyciel języka polskiego: mgr Janusz A. Dziewiątkowski
  nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego: mgr Małgorzata Pamuła
 • przedstawiciel rodziców: Martyna Rutkowska

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • wybór tekstu i jego przygotowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • artykulacja i dykcja
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruch itp).
 • dozwolone są rekwizyty
 1. Rozstrzygnięcie konkursu.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 kwietnia 2019 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Foreningen Barna Polen. Laureaci I, II, III miejsca grup wiekowych 4-8 otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz ocenę bardzo dobrą z języka polskiego lub w przypadku uczniów klas 0-3 ocenę bardzo dobrą z edukacji polonistycznej. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Organizator ma prawo do zmiany warunków regulaminu na każdym etapie konkursu.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie.

Regulamin opracował mgr Janusz A. Dziewiątkowski

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

INFORMACJA

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie w dniu 09.03.2019 o godz. 9. 30 na sali gimnastycznej. Omawiane tematy :

 1. Uroczystości i imprezy szkolne
 2. Płatności za szkołę
 3. Zachowanie tajemnicy oraz konflikt interesów
 4. Egzaminy w ramach projektu ” Alfa i Omega”
 5. Konkurs szkolny ” Walentynka dla Ciebie”
 6. Funkcjonowanie kantyny szkolnej

Dyrekcja szkoły

Zajęcia w dniu 23.02.2019

ZAJĘCIA W DNIU 23.02. 2019

W godz. 9.30 – 11.20  Testy kwalifikacyjne dla klas I- VIII

 • Klasy I, II – testy z języka polskiego
 • Klasy III- VIII . testy z języka polskiego i języka angielskiego
 • Grupa przedszkolna i klasa 0 zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z planem zajęć do godz. 11. 20

W godz. 11.20-  12.00 Występ zimowy w wykonaniu naszych uczniów

 • Po uroczystości wręczenie uczniom dyplomów i nagród, którzy brali udział w konkurach szkolnych

W godz. 12.00- 14.00 Zabawa karnawałowa

 • Plan przewiduję między innymi : zabawy muzyczne, loterię fantową, konkursy
 • Prosimy o przybycie w strojach karnawałowych

Życzymy udanej zabawy

 

Zmiana strony szkoły

NOWA STRONA SZKOŁY

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16.02.2019 została zmieniona strona szkoły na facebooku. W załączeniu link https://www.facebook.com/groups/619542938504316/?ref=br_rs

Prosimy o zapoznanie się ze stroną oraz wysłanie prośby o dołączenie

ERASMUS + (15.02.2019- 20.02.2019)

W ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus +Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych ” nauczyciele PSS Moss :mgr Aleksandra  Bielińska Podejko, mgr Anna Guzińska, mgr Marta Walczak zostali oddelegowani do Bristolu w celu podnoszenia kwalifikacji, kompetencji  oraz wysokich standardów nauczania w polskich społecznych szkołach. 

Rekrutacja odbyła się po weryfikacji dokumentów zawodowych i spełnieniu warunków stawianych przez Erasmus + oraz ośrodek metodyczny z Białegostoku. 

Całość projektu finansowana jest ze środków Unii Europejskiej  przeznaczonych na cele edukacyjne.

Dyrekcja szkoły

Wyjaśnienie

WYJAŚNIENIE FORENINGEN “BARNA POLEN” DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM “WALENTYNKA DLA CIEBIE “
1. Organizatorem i inicjatorem konkursu jest Barbara Madejewska wychowawca klasy II, która skonstruowała regulamin konkursu i przesłała do dyrekcji szkoły w dniu 25 stycznia 2019, tego samego dnia regulamin został wstawiony na stronę szkoły barnapolen oraz szkolnego facebooka.
Zainteresowanie było tak duże, że w sobotę 26 stycznia 2019 wpłynęły pierwsze prace.
2. Prace zostały ocenione przede wszystkim pod kątem samodzielności (regulamin konkursu pkt 3)
3. Jury w składzie : mgr Małgorzata Pamuła, mgr Anna Guzińska, mgr Monika Monsen, Natalia Bielińska (grafik komputerowy designer) mgr Jakub Orłowski, Mateusz Redzimski przyznało nagrody jednogłośnie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uczestnicy, którzy się nie uplasowali na żadnym z miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.
4. W związku z pomówieniami na temat przeprowadzenia konkursu, wykształcenia grona pedagogicznego, wszelkie informacje upubliczniane na facebooku od dnia 10.02.2019 na temat stowarzyszenia zostały przekazane do konsultacji prawniczej w celu zweryfikowania naruszenia ochrony dóbr osobistych stowarzyszenia i współpracowników szkoły.
5. Przypominamy, że wszelkie komentarze, zapytania, wątpliwości, itp. rozwiązujemy osobiście w szkole podczas zjazdów. Facebook nie jest odpowiednim miejscem do tego typu dyskusji. Dlatego też zapraszamy osoby zainteresowane na zebranie szkolne w dniu 9 marca 2019 o godz.
9. 30

Zarząd i grono pedagogiczne