EGZAMINY I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

INFORMACJA
W dniu 25 maja o godz. 10.00 odbędą się egzaminy klasyfikacyjne dla klas I – VIII zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
O godz. 13.00 zapraszam wszystkich zainteresowanych po odbiór świadectw i dyplomów za udział w konkursach.
Otrzymanie świadectwa jest równoznaczne uregulowaniem składki członkowskiej za cały rok szkolny.
Nie jest przewidziana oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego.
Proszę o podanie daty urodzenia dzieci na adres email szkoły stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com – dotyczy klas I- II
Zakończenie roku szkolnego w formie pikniku i grilla organizujecie Państwo na swoją odpowiedzialność, szkoła nie bierze udziału w tym zakończeniu.

INFORMACJE

Szanowni Państwo!
Czas pokazał, że strona szkoły niestety nie do końca się sprawdziła  w swojej funkcji, miało to być forum do rzeczowej wymiany poglądów a stało się przysłowiowym ” hyde parkiem” tym bardziej, że do dyspozycji jest email stowarzyszenia!
Nie będziemy komentować wyczynów, co niektórych osób, które zaistniały na tej stronie i spowodowały chaos akurat w czasie egzaminów , można się tylko zastanawiać czy to jeszcze głupota czy też celowe działanie?
Podważanie wszelkich działań stowarzyszenia, autorytetu kadry pedagogicznej, czy też zarządu stowarzyszenia! Z drugiej strony zupełnie nie przeszkadzają komuś działania na szkodę stowarzyszenia, takie jak łamanie regulaminów, tajemnicy poufności, (§ 18 umowy), szkalowanie dobrego imienia szkoły i niszczenie mienia stowarzyszenia!
Biorąc to wszystko pod uwagę zdecydowaliśmy, że osoby, które złożyły wypowiedzenie zostają wykluczone z dalszego uczestnictwa na stronie FB, wszelkie istotnie wiadomości dotyczące stowarzyszenia będą publikowane na stronie głównej Foreningen „Barna Polen” natomiast korespondencję proszę kierować na pocztę email: stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com https://barnapolen.pl/ Wiadomości przesyłane na inne media, pozostawione będą bez odpowiedzi!
 W sprawie opinii z Poradni  nr tel  58 341 39 50   sekretariat@ppp7.edu.gdansk.pl
Tomasz Bieliński

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE DLA KLAS 1- 8

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE ODBĘDĄ SIĘ 25. 05.2024
EGZAMIN Z INFORMATYKI DLA KLAS 1 – 3 godz. 10.00
mgr Aleksandra Grzybowska
mgr Izabela Bielińska
Egzamin przewidziany jest do godz. 12.00
EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-8 godz. 10.00
mgr Maciej Wojciechowski
Egzaminy przewidziane są do godz. 12.00
EGZAMIN Z MATEMATYKI I INFORMATYKI godz. 12.15
Egzaminy przewidziane do godz. 14.15

mgr Aleksandra Grzybowska

 

EGZAMINY POPRAWKOWE DLA UCZNIÓW, KTÓRZY NIE ZALICZYLI DOTYCHCZASOWYCH TESTÓW PO EGZAMINACH OBOWIĄZUJĄCYCH. LISTA UCZNIÓW ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA POD KONIEC TYGODNIA.

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

Egzaminy klasyfikacyjne
Do egzaminów z klas IV do VIII przystąpiło 100 % uczniów, w klasach I do III 50% uczniów. Osoby, które podpisały umowę, a nie przystąpiły do egzaminu proszę wypowiedzieć umowę ze szkołą z Gdańska lub przystąpić do egzaminu w czerwcu w terminie wcześniej wskazanym.
Uczeń otrzymuję świadectwo, jeśli otrzyma promocję do klasy wyższej, tym samym zaliczy przedmioty i zda egzaminy.
W klasach I do III z języka angielskiego, informatyki i edukacji wczesnoszkolnej.
W klasach IV i V z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka angielskiego
W klasach VI i VII z języka polskiego, matematyki, historii, biologii, języka angielskiego, geografii, fizyki, chemii oraz drugiego języka.

TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH KLASY 4 /8

TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH ROK SZKOLNY 2023/ 2024
KLASY 4 — 8
20 kwietnia 2024
· przyroda, biologia Sylwia Wawrylak,
· geografia mgr Małgorzata Miros
04 maja 2024
· j. polski, historia mgr Janusz Dziewiątkowski
· chemia mgr Grażyna Ładocha
25 maja 2024 informatyka i matematyka mgr Aleksandra Grzybowska
W przypadku, gdy dziecko nie będzie miało możliwości przystąpienia w podanych terminach można przystąpić do egzaminów w Gdańsku, w Gdańskiej Szkole Podstawowej, przy ulicy Małomiejskiej 58 w dniach. Proszę o wcześniejszą informację, jeśli dziecko przystąpi do egzaminów w Gdańsku. W przypadku choroby dziecka we wskazanych terminach oraz braku możliwości przystąpienia, kolejny termin w Gdańsku jest wyznaczony na 20 sierpnia 2024.
Klasa 4
26.czerwca 2024
· j. polski godz. 9.00, przyroda godz. 10.00 , matematyka godz. 12.00
27 czerwca 2024
· historia godz. 9.00 , informatyka godz. 10.00 , j. angielski godz. 12.00
Klasa 5
25. 06.2024
· polski godz. 9.00 , matematyka godz. 11.00
26.06.2024
· biologia godz. 11.00 , j . angielski godz. 12. 30
27.06. 2024
· geografia godz.9.00, historia godz. 11.00, informatyka godz. 12.00
Klasa 6
25.06.2024
· j. polski godz. 9.00
26.06.2024
· biologia godz. 9.00, j, angielski godz. 12.30
27.06.2024
· geografia godz. 9.00, informatyka godz. 11. 30, matematyka godz. 12.00, historia godz. 12.30
Klasa VIII przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w Gdańsku, gdzie uczniowie zdają j. polski, matematykę i język angielski. Pozostałe egzaminy w naszej szkole zgodnie z harmonogramem egzaminów.

TERMINY EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH DLA KLAS 1/ 3

 

Zakończenie roku szkolnego

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego w dniu 10 czerwca o godz. 10.00. Uczniowie otrzymają świadectwa szkolne oraz dyplomy i nagrody za udział w konkursach szkolnych. Świadectwa w ramach nauczania domowego wszystkie dzieci otrzymają we wrześniu.

Życzenia świąteczne

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia będzie dla Państwa magiczna i wyjątkowa, a Nowy Rok obdaruje wszelką pomyślnością i szczęściem.

Zdrowia, radości i spokoju życzy Zarząd i Dyrekcja PSS Barna Polen

 

 

WARSZTATY W DANII

Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Brzechwy z Norwegii wzięła udział w warsztatach, które odbyły się w dniach 19-20 listopada w stolicy Danii, KopenhadzeWarsztaty edukacyjne dla nauczycieli polonijnych, dzieci, młodzieży oraz rodziców. Celem dwudniowego wydarzenia jest spotkanie z twórczością Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego, poznawanie dziejów języka polskiego oraz aktywne wchodzenie w świat literatury, kultury i historii Polski. W programie m.in. lekcje interaktywne, pogadanki, stoiska tematyczne, ćwiczenia z emisji głosu, koncert i recytacja wybranych wierszy Jana Kochanowskiego.
Polska Szkoła Sobotnia w Drammen, która dostała zaproszenie na warsztaty w Kopenhadze, przedstawiła pracę swoich uczniów. W związku z tym już 12 listopada uczniowie kl. VI-VII: Barbara Czulak, Maja Tymińska, Julia Poniewierska i Bartosz Kilar pod kierunkiem polonisty mgr Janusza Adama Dziewiątkowskiego oraz aranżacji dyrektora mgr Izabeli Bielińskiej przedstawili swoje interpretacje wybranych fraszek mistrza z Czarnolasu. Wykonania dzieci zostały utrwalone w postaci nagrania wideo i zaprezentowane publicznie na warsztatach w Kopenhadze. Uczniów naszej szkoły , którzy osobiście przyjechali do Kopenhagi jest Maja Tymińska oraz dwójka uczniów szkoły podstawowej z Gdańska, Paweł i Piotr Guzińscy którzy na żywo przedstawili wybrane utwory Jana Kochanowskiego. Spotkanie w Kopenhadze było dobrą okazją do poznania się i wymiany doświadczeń edukacyjnych oraz – być może – nawiązania w przyszłości współpracy z innymi szkołami polskimi za granicą.

Informacja dla nauczycieli

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI
Departament Współpracy Międzynarodowej MEiN planuje zlecenie wybranym uczelniom realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego. Dlatego też nauczyciele naszej szkoły mogą przystąpić do studiów podyplomowych na kierunku nauczanie języka polskiego jako kolejnego przedmiotu lub doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Studia są bezpłatne, ministerstwo pokrywa koszty studiów, prowadzone on line.
Chętnych nauczycieli proszę o informację zwrotną, do dnia 18.11. 2022 należy odesłać formularz zgłoszeniowy.
Dyrektor szkoły