Legitymacje

Legitymacje szkolne 

Uczniowie naszej szkoły mogą otrzymać legitymacje szkolne, które uprawniają do zniżek w Polsce. Możliwość otrzymania legitymacji po złożeniu odpowiednich dokumentów w dwojaki sposób :

  1. W ramach projektu nauczanie domowe we współpracy ze szkołą z Gdańska. W celu otrzymania legitymacji należy podpisać umowę o nauczanie domowe oraz dostarczyć zdjęcie.
  2. Poprzez  Konsulat  Polski w Oslo . Konsul wydaje legitymację w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku (gdy wniosek składany jest przez rodziców bezpośrednio w Wydziale Konsularnym), a także 30 dni od otrzymania przesyłki pocztowej ze szkoły zawierającej zbiorczo wnioski dot. uczniów/nauczycieli. Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi z tytułu legitymacji wynosi 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych.

Wniosek o legitymację ucznia

Wniosek o legitymację nauczyciela