INFORMACJE

Szanowni Państwo!
Czas pokazał, że strona szkoły niestety nie do końca się sprawdziła  w swojej funkcji, miało to być forum do rzeczowej wymiany poglądów a stało się przysłowiowym ” hyde parkiem” tym bardziej, że do dyspozycji jest email stowarzyszenia!
Nie będziemy komentować wyczynów, co niektórych osób, które zaistniały na tej stronie i spowodowały chaos akurat w czasie egzaminów , można się tylko zastanawiać czy to jeszcze głupota czy też celowe działanie?
Podważanie wszelkich działań stowarzyszenia, autorytetu kadry pedagogicznej, czy też zarządu stowarzyszenia! Z drugiej strony zupełnie nie przeszkadzają komuś działania na szkodę stowarzyszenia, takie jak łamanie regulaminów, tajemnicy poufności, (§ 18 umowy), szkalowanie dobrego imienia szkoły i niszczenie mienia stowarzyszenia!
Biorąc to wszystko pod uwagę zdecydowaliśmy, że osoby, które złożyły wypowiedzenie zostają wykluczone z dalszego uczestnictwa na stronie FB, wszelkie istotnie wiadomości dotyczące stowarzyszenia będą publikowane na stronie głównej Foreningen „Barna Polen” natomiast korespondencję proszę kierować na pocztę email: stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com https://barnapolen.pl/ Wiadomości przesyłane na inne media, pozostawione będą bez odpowiedzi!
 W sprawie opinii z Poradni  nr tel  58 341 39 50   sekretariat@ppp7.edu.gdansk.pl
Tomasz Bieliński

Leave a Reply