Zmiana strony szkoły

NOWA STRONA SZKOŁY

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16.02.2019 została zmieniona strona szkoły na facebooku. W załączeniu link https://www.facebook.com/groups/619542938504316/?ref=br_rs

Prosimy o zapoznanie się ze stroną oraz wysłanie prośby o dołączenie

Polska Sobotnia Szkoła w Moss   Foreningen “Barna Polen”centrum rekrutacyjnym dla Polonii w Skandynawii

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS PROWADZI REKRUTACJĘ DO ZAOCZNEGO LICEUM DLA UCZNIÓW I DOROSŁYCH

 • Zaoczna szkoła średnia w systemie e-learningowym nadająca państwowe świadectwa ukończenia szkoły średniej jak również możliwość podejścia i zdawania matury polskiej
 • dla absolwentów szkół zawodowych (nauka w liceum tylko 2- lata)
 • dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych 7-8 klasowych, z niepełnym wykształceniem lub przerwą w nauce (nauka w liceum 3 lata)

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  pod telefonem 486 79 643

bądź adresem email stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Wyniki konkursu plastycznego

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Kartka do świętego Mikołaja” został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Jury w składzie: Marta Walczak, Janusz Dziewiątkowski oraz Paweł Walczak nagrodziło i wyróżniło najciekawsze prace w następujących kategoriach wiekowych

Grupa przedszkolna 

I miejsce Kaja Langner 

II miejsce Fabian Ziółkowski

III miejsce Maja Dłutowska 

Klasy O- I

III miejsce Livia Michalak

II miejsce Hanna Grochowska

III miejsce Aron Śliwiński

Klasy II- III

I miejsce  Wiktoria Zielińska

II miejsce Igor Gaweł

III miejsce Ingrid Walczak

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Trzej Królowie

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postaciami Trzech Króli oraz z symbolika podarków, jakie Jezus otrzymał z okazji narodzin;
 • Wyjaśnienie znaczenia liter KMB i zasadności ich umieszczania przed wizyta duszpasterską.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie wydarzeń towarzyszących wczesnym dziejom okresu narodzin Jezusa z Nazaretu;
 • Uświadomienie uczniom istnienia tematu „rzezi niewiniątek” (poziom tematu dopasowany do wieku uczniów);
 • Przyswojenie wiedzy na temat podstaw wiary chrześcijańskiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Rysowanie

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Trzej Królowie

 1. Omówienie postaci Trzech Króli oraz wyjaśnienie ich roli w okresie po narodzinach Jezusa;
 2. Wyjaśnienie znaczenia podarków złożonych w hołdzie Jezusowi z okazji jego narodzin;
 3. Zaznajomienie z terminem „rzeź niewiniątek” ;
 4. Rysowanie dowolnej sceny o tematyce „Przybycie królów do stajenki”.

Wyniki konkursu fotograficznego

Pięcioosobowe jury w składzie :

 1. Tomasz Bieliński
 2. Izabela Bielińska
 3. Bogdan Małysz
 4. Radosław Podejko
 5. Aleksandra Bielińska Podejko

postanowili przyznać uczniom biorącym udział w konkursie fotograficznym następujące miejsca.

I miejsce  Biance Patrick

II miejsce  Oldze Woźniak

III miejsce  Krystianowi Gaweł

I nagrodę publiczności otrzymał Filip Iska, II nagrodę publiczności otrzymała Marlena Langner 

Nagrody za udział zostaną wręczone podczas uroczystości w lutym (Zimowe przedstawienie)

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Organizmy i ich cechy

Cele główne:

 • Poznanie budowy organizmów;
 • Zapoznanie z czynnościami życiowymi poszczególnych organizmów;
 • Rozwijanie wiedzy o organizmach na przykładzie pięciu głównych królestw organizmów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje budowę organizmów z podziałem na jedno- i wielokomórkowe;
 • Wyjaśnia, czym są czynności życiowe, potrafi je wymienić oraz scharakteryzować;
 • Określa podstawowe funkcje życiowe stanowiące element wspólny dla wszystkich organizmów.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Cechy organizmów

 1. Omówienie budowy organizmów z podziałem na jedno- i wielokomórkowe;
 2. Wyjaśnienie, czym jest czynność życiowa i jakie czynności tego typu są wspólne dla wszystkich organizmów;
 3. Pogadanka na temat sposobów rozmnażania organizmów z podziałem na rozmnażanie płciowe i bezpłciowe;
 4. Wyjaśnienie pięciu królestw organizmów jako podstawy podziału organizmów.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  5 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Dlaczego Chrystus przyszedł na świat?

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wartościami nadrzędnymi Świąt Bożego Narodzenia z uwzględnieniem symboliki świątecznej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opowiedzieć o dniu narodzin Jezusa;
 • Umie wyjaśnić podstawy wiary chrześcijańskiej;
 • Wyjaśnia znaczenie symboli świątecznych;
 • Opisuje Święta Bożego Narodzenia obchodzone w kulturze polskiej;
 • Objaśnia znaczenie Bożego Narodzenia w sferze duchowej człowieka oraz potrafi wyjaśnić różnice między komercjalizacją świąt a przeżyciem duchowym.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Działania plastyczne.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dlaczego Chrystus przyszedł na świat?

 1. Wyjaśnienie uczniom, kim byli oraz jaką funkcję pełnili rodzice Jezusa w jego życiu doczesnym;
 2. Opisanie miejsca i okoliczności narodzin Chrystusa;
 3. Wyjaśnienie, kim byli Trzej Królowie oraz jaka jest symbolika prezentów, którymi obdarowali nowonarodzonego Syna Bożego;
 4. Tworzenie pracy rysunkowej na podstawie symboliki Bożego Narodzenia;
 5. Przypomnienie oraz sprawdzenie znajomości modlitw z Pacierza.