KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA: mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA: 22  –   10 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1, 2: Przypomnienie i utrwalenie znaków – liczb rzymskich od I – XII. Zegar i czas.

Cele ogólne:

 • Poznanie, pisanie i odczytywanie znaków rzymskich od I – XII
 • Uzyskanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu i rodzajów zegarów
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem
 • Dostrzeganie upływu czasu

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie, co to są znaki rzymskie
 • umie nazywać i pisać znaki rzymskie od I do XII z niewielką pomocą nauczyciela
 • potrafi porównywać i porządkować według wielkości znaki rzymskie
 • potrafi zastosować znaki rzymskie w prostych obliczeniach
 • potrafi pisać daty z zastosowaniem znaków rzymskich
 • umie wskazać inne sposoby wykorzystywania znaków rzymskich, np.: kalendarz, daty, godziny na tarczy zegara, rozdziały
 • potrafi przyporządkować nazwom miesięcy znaki rzymskie
 • poznaje pojęcia związane z czasem i zegarem – sekunda, minuta, godzina
 • nazywa części zegara – tarcza, wskazówki
 • odczytuje pełne godziny na zegarze
 • rozpoznaje rodzaje zegarów – klepsydra, zegar ścienny, zegarek na rękę, minutnik, zegar wahadłowy, budzik
 • układa cyfry na tarczy zegara

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI/ VIII

OPRACOWAŁA  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA  4–  25  listopada  

Nazwa bloku programowego:  J. polski

Temat  :   Opis obrazu. Wyrażanie opinii

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z tekstem i umiejętnie odpowiada na pytania
 • Zna cechy romantyzmu.
 • Umie opisać cechy obrazu
 • Wie kim jest artysta
 • Potrafi opisać technikę, którą zastosowała artysta

Zadanie domowe z  dnia 25.11.2023

Opiszę w kilku zdaniach  co przedstawia obraz  Stworzenie świata  Wiliama Blake

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8 – 14 stycznia

Nazwa bloku programowego :  Nauczanie zintegrowane

Temat: 1, 2 5 Omawiamy powiadanie pt „ Cztery pory roku” Masalskiej, Skąd się bierze śnieg ? Co dzieje się z lodem ?

Cele ogólne:

 • Uczeń potrafi pracować z tekstem, wskazać czas i miejsce akacji oraz głównych bohaterów

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie jak wygląda śnieg i jak powstaje
 • Potrafi odpowiedzieć na pytanie dlaczego lód jest śliski
 • Wie jak powstają sople lodu
 • Potrafi dopasować ilustrację do nazwy miesiąca

INFORMACJA

Informacja odnośnie zajęć w dniu 25.09.2021
W związku z nowymi zgłoszeniami proszę, aby dzieci w dniu jutrzejszym miały dwa zeszyty w kratkę, ołówek, kredki, gumkę, klej, nożyczki, mały segregator bądź teczka do wpinania materiałów dydaktycznych, kart pracy.
Kółko plastyczne dla dzieci chętnych- proszę zabranie na zajęcie małego słoika.
Do zobaczenia jutro o godz. 10.00

Nauczanie zintegrowane.Edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 12 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Pogadanki przyrodnicze

Temat 1 :  Zwierzęta zimą.

Cele główne

 • Uczeń wie w jaki sposób pomagamy zwierzętom zimą ?

Cele szczegółowe : uczeń, 

 • Potrafi wymienić zwierzęta, które zapadają w sen zimowy
 •  Wie jak zwierzęta mogą przetrwać zimę

 

Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLAS IV-V

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat 1 :  Postać Bolesława Krzywoustego

Cele główne: Uczeń wie

 • Kim był Bolesław Chrobry
 • Wie jak wyglądał kraj za czasów jego panowania

Cele szczegółowe :

 • Uczeń umie wyjaśnić pojęcie machiny oblężnicze
 • Uczeń zna przebieg wojny pod Głogowem Mieszka I
 • Uczeń wie kim był Henryk V
 • Uczeń umie wyjaśnić pojęcie trebusze i wieża oblężnicza

Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Wyjaśnij dlaczego wybuchła wojna z Niemcami ?

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla uczniów PSS Fagerstrand

Regulamin konkursu plastycznego pt.:  “  Choinka Bożonarodzeniowa

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła we Fagerstrand (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest mgr Izabela Bielińska, do której proszę przekazywać prace plastyczne.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich rodziców uczniów PSS we Fagerstrand

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez ucznia pracy plastycznej oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów spożywczych np. kasze, makarony, przyprawy, zioła, pestki, ziarna itd.. Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora dnia 9 stycznia 2020.  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 23 stycznia
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko, klasa
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz jedno wyróżnienie.
 • Uczniowie otrzymają dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody rzeczowe
 • Prace nie podlegają zwrotowi, są własnością szkoły
 1. Cele konkursu
 • Budzenie zainteresowań tematem Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz pomysłowości
 • Zachęcanie uczniów do tworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów, jako aktywnej formy spędzania wolnego
 1. Kryteria oceny

Komisja konkursowa w skład, której wejdą:

 • grafik komputerowy, designer Natalia Bielińska
 • Nauczyciele : Edyta Stylo, Tomasz Bieliński

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • oryginalność pomysłu , sposób przedstawienia i ujęcia
 • kreatywność

 

Regulamin przygotowała : mgr  Izabela Bielińska

 

Zajęcia dydaktyczne

W dniu 10/10/2020 w Polskiej Szkole w oddziale Fagerstrand odbyły się stacjonarne zajęcia dydaktyczne. Mimo wielu trudności  jakie stwarza dzisiejsza sytuacja na świecie nasz oddział działa i przygotowuje uczniów do egzaminów państwowych.

Informacja

Informacja

Bardzo proszę, aby uczniowie klas I, II, III przyniosły na zajęcia w sobotę 19 września klej i nożyczki oraz zeszyt do języka angielskiego. 

Zeszyty do języka polskiego dzieci otrzymają w szkole.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Drodzy rodzice i uczniowie 

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 19.09.2020 o godz. 10.00, Kløftaveien 26, 1455 Fagerstrand. Po uroczystości uczniów zapraszamy na zajęcia dydaktyczne, rodziców na spotkanie organizacyjne. Plan zajęć dostępny jest na stronie szkoły w zakładce plany zajęć. W tym wszyscy rodzice mają możliwość odbioru świadectw państwowych swoich dzieci.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z koronawirusem zajęcia będą odbywały się zarówno stacjonarnie jak i zdalnie na platformie edukacyjnej.

Dyrekcja szkoły