EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

Egzaminy klasyfikacyjne
Do egzaminów z klas IV do VIII przystąpiło 100 % uczniów, w klasach I do III 50% uczniów. Osoby, które podpisały umowę, a nie przystąpiły do egzaminu proszę wypowiedzieć umowę ze szkołą z Gdańska lub przystąpić do egzaminu w czerwcu w terminie wcześniej wskazanym.
Uczeń otrzymuję świadectwo, jeśli otrzyma promocję do klasy wyższej, tym samym zaliczy przedmioty i zda egzaminy.
W klasach I do III z języka angielskiego, informatyki i edukacji wczesnoszkolnej.
W klasach IV i V z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka angielskiego
W klasach VI i VII z języka polskiego, matematyki, historii, biologii, języka angielskiego, geografii, fizyki, chemii oraz drugiego języka.

Leave a Reply