Rozpoczęcie roku szkolnego

Sprawozdanie z rozpoczęcia roku szkolnego. 

W dniu 14 września o godz. 10.00 w szkole w Vang skole w Moss odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Dzieci wraz z rodzicami zaśpiewały hymn państwowy, odczytano przemówienie oraz przestawiono grono pedagogiczne. Uczniowie deklamowali wiersze o tematyce szkolnej. Po uroczystości uczniowie z wychowawcami udali się na zajęcia dydaktyczne, natomiast dla rodziców odbyło się  spotkanie organizacyjne.

Ponadto uczniowie, którzy zapisani są do projektu edukacyjnego Alfa i Omega brali udział w badaniach psychologiczno- pedagogicznych oraz mieli przeprowadzoną diagnozę logopedyczną. Do projektu w tym roku przystąpiło kolejnych 12 uczniów.

Tekst : mgr Izabela Bielińska

Familiepiknik

W ramach współpracy III oddziałów szkół polskich Moss, Oslo, Drammen 

W dniu 31 sierpnia o godz. 12.00   zapraszamy chętne dzieci w raz z rodzicami  na Familiepiknik / Hvervenbukta kunstsenter, Ljansbrukvn. 4b, 1250 Oslo. 

W programie przewidujemy :

  • wycieczka historyczno- krajoznawcza, opowiada kustosz Eidvolmuseet Torleif Hamre ( wraz tłumaczeniem polskim)
  • koncert D-J KAZ 
  • degustacja polskich kiełbasek z grilla sponsorowana przez FRILUFTSRÅD 
  • dla dzieci wata cukrowa 

 

 

Szkolenie w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus +

Sprawozdanie ze szkolenia w Torredembarze w Hiszpanii w ramach międzynarodowego  projektu Erasmus +

W dniach od 21 do 24 . 06 2019  w pięknym mieście Torredembarra w  Hiszpanii,  odbyło się spotkanie projektowe dotyczące podsumowania dotychczasowych działań projektu Erasmus +.

Tematem spotkania było wspieranie doskonalenia nauczycieli szkół polonijnych. Z ramienia polskiej sobotniej szkoły w Moss, w szkoleniu uczestniczyło dwóch nauczycieli  mgr Monika Monsen oraz mgr  Marta Walczak. (Marta pełni funkcję koordynatora projektu, dotyczącego rezultatów pracy intelektualnej nr 02 kursy e/learningowe)

Spotkanie to pozwoliło nam poznać efekty dotychczasowej pracy i działań projektu Erasmus + oraz zapoznanie się z nowymi ideami, oraz przedstawienie własnych pomysłów i oczekiwań względem dalszych działań projektowych. Przedstawiciele Erasmus + z Polski, wskazali nam błędy,  jakie popełniamy w dokumentacji pracy naszych placówek, ale również zwrócili uwagę na nasze mocne strony, które mogą być przykładem dla innych.

Do zakończenia projektu pozostało 14 miesięcy, ale Erasmus+ jest otwarty na propozycje dalszych projektów i kursów dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej placówkami za granicą.

Należy tu jeszcze wspomnieć o bardzo miłym akcencie ze strony naszych gospodarzy, którym było zaproszenie Burmistrza Torredembarra na spotkanie i wspólną kolację.

Podsumowując, spotkanie było bardzo owocne i dało szansę na dalszą współpracę oraz edukację naszych nauczycieli, co na pewno odbije się pozytywnie na pracy na rzecz dzieci.

Tekst: mgr Marta Walczk

 

Uroczystość Nocy Świętojańskiej

Uroczystość Nocy Świętojańskiej
Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Gabrysi, Wiktorii, Livii, Ingrid, Oli i Hani za udział w przedstawieniu.

W dniu 23 czerwca o godz. 14.00 odbyło się spotkanie w Galerii Stylo. Nasi uczniowie wcielili się w rolę aktorów i wystąpili w przedstawieniu baśni pt. “O dziewczynce, która poszła do północnego wiatru po mąkę”

Dziewczynki otrzymały podziękowania oraz drobne upominki. Szkoła nasza współpracuje z dyrekcją Galerii Stylo Edith Stylo, która jest organizatorem i inicjatorem wielu kulturalnych uroczystości dla dzieci i dorosłych.

Ponadto w tym dniu odbyła się promocja szkoły, wydań pedagogicznych, oraz wystawa zdjęć Tomasza Bielińskiego. Rodzice mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem naszej placówki, metodami pracy oraz otrzymali informacje na temat powstania dwóch kolejnych oddziałów polskiej szkoły.  Odwiedziła nas Pani Konsul, z którą miałam przyjemność porozmawiać oraz zaprezentować swoje wydanie.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Gabrysi, Wiktorii, Livii, Ingrid, Oli i Hani za udział w przedstawieniu.

 

Uroczystość Nocy Swiętojańskiej

Zapraszamy rodziców i dzieci na uroczystość Nocy Świętojańskiej, która odbędzie się w dniu 23 czerwca o godz. 14.00 na Hvervenbukta przy Galerii Stylo Ljanbruksvn.4B, N-1250 Oslo.

W tym dniu wystąpią uczniowie ze Szkoły Polskiej z Moss ( Foreningen “Barna Polen”) w przedstawieniu teatralnym pt ” Baśń o dziewczynce, która poszła do północnego wiatru po mąkę.”

Podczas uroczystości będzie wiele innych atrakcji zarówno dla dzieci jak i rodziców, jak również promocja wydań pedagogicznych i nowych powstałych placówek polonijnych. 

Serdecznie zapraszamy 

Dyrekcja szkoły

Podręczniki 2019/2020

Szanowni rodzice 

W zakładce informacje dydaktyczne znajduje się plik podręczniki 2019/2020. W pliku tym zostały umieszczone informacje dotyczące podręczników na nowy rok szkolny. Bardzo proszę o zakup podręczników w Polsce podczas wakacji.

Spokojnych, bezpiecznych wakacji życzy zarząd szkoły

II ODDZIAŁ POLONIA FBP

Dyrekcja FBP uprzejmie informuje, iż od nowego roku szkolnego 2019/2020 powstaje II oddział Polonia FBP w Oslo w szkole Lusetjern  (Holmlia Søndre Norstrand)

Strona szkoły jest w trakcie tworzenia, zapisy dzieci do szkoły proszę kierować na adres stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Szkoła zamierza uczestniczyć w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych.

Projekt “Alfa i Omega” dający uczniom możliwość otrzymania polskiego świadectwa szkolnego, po uprzednim zdaniu egzaminów w naszej szkole.
Świadectwa te respektowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Dzięki możliwości nauki za granicą, uczniowie powracający do kraju mogą rozpocząć edukację zgodnie ze swoim wiekiem, nie mając zaległości a zdobyta wiedza pomaga im w dalszym rozwoju.

Ponadto szkoła  będzie  realizować projekt Erasmus + który został przygotowany w celu organizowania prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w języku polskim, w naszej szkole nauka przyrody, geografii, historii Polski.

Projekt ma na celu możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez szkolenia dydaktyczne, które prowadzone są przez doradców metodycznych z Ośrodka Metodycznego z Białegostoku. Dzięki obserwacji lekcji przez naszych nauczycieli mają oni możliwość zaobserwowania postawy uczniów w procesie uczenia się , podczas zajęć edukacyjnych, wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami prowadzącymi zajęcia i obserwatorami lekcji na temat osiągania założonych celów oraz zastosowanych metod pracy.

Zapraszamy do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz kółkach zainteresowań w nowym roku szkolnym 2019/2020. Kwestionariusz przyjęcia dziecka do szkoły dostępny będzie na stronie szkoły https://barnapolen.pl/formularz-rekrutacyjny. Formularz  będzie dostępny  na stronie szkoły i będzie można do wypełnić i wysłać on line.
Dyrekcja szkoły

Zakończenie roku szkolnego 2019

Zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego o godz. 10. 30  Uczniowie, którzy biorą udział w  uroczystości  prosimy o przybycie o godz. 9. 45. Obowiązują stroje galowe. 

Dyrekcja szkoły 

INFORMACJA

“Edukacja jest najlepszą inwestycją, a więc inwestuj w siebie 
i poszerzaj swoje horyzonty, bo „wiedza jest drugim słońcem 
dla tych, którzy ją posiadają”

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyły się egzaminy w ramach projektu “Alfa i Omega”  do którego przystąpiło 30 uczniów.  Ponadto 20 uczniów, którzy nie są objęci projektem przystąpiło do egzaminów całorocznych.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przystąpili do  egzaminów z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

Uczniowie klas IV- VII przystąpili do egzaminów z z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii i przyrody. 

Uczniowie otrzymają wyniki egzaminów w czerwcu. Świadectwa zostaną wysłane na  wskazany adres w Polsce.

Dyrekcja szkoły

Egzaminy klasyfikacyjne

Zapraszamy uczniów PSS Moss na egzaminy klasyfikacyjne, które odbędą się 8 czerwca 2019 o godz. 10.20 w Vang Skole. 

Numery klas, gdzie odbędą się egzaminy widnieją na planie zajęć, który dostępny jest na stronie szkoły barnapolen.pl , zakładka plan zajęć. 

Kantyna szkolna otwarta w godz. 9.00- 14.00.

Dyrekcja szkoły