Wyniki konkursu

Wyniki konkursy  “Walentynka dla Ciebie ” 

Organizatorem konkursu była Barbara Madejewska, jury : grono pedagogiczne PSS ( Małgorzata Pamuła, Monika Monsen, Anna Guzińska, Natalia Bielińska)

postanowiło przyznać następujące miejsca :

Klasy I- III 
I miejsce Olivia Patrick
II miejsce Natalia Rutkowska 
III miejsce Maja Kolbuch

Klasy IV- VIII 
I miejsce Bianka Patrick
II miejsce Krystian Gaweł
III miejsce Olivia Błądziński

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia w dniu 23 lutego podczas uroczystości zimowego przedstawienia.

Grono pedagogiczne

 

Projekt edukacyjny “Aniołkowe granie”

PROJEKT EDUKACYJNY “ANIOŁKOWE GRANIE “

W ramach projektu “Aniołowe granie” uczniowie naszej szkoły  w dniach 23- 26 stycznia  reprezentowały Foreningen ” Barna Polen” w Gdańsku.

Ingrid, Livia Michalak, Marlena Langner oraz Oliwia Tymińska i Olivia Błądziński poleciały do Polski wraz z trzema opiekunami w celu udziału w koncercie “Aniołkowe Granie”.

Akcja ta miała na celu pomoc dzieciom z gdańskich Domów Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego. Dziewczynki brały czynny udział w zorganizowanym koncercie, śpiewając kolędę „Cicha Noc, Święta Noc” przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku pod kierownictwem M. Skorupy.

Za organizację i przebieg pobytu w Gdańsku byli odpowiedzialni Pan Tomasz i Agnieszka Szczepańscy z przedszkola “Mały Skarb”, na dzieci i dorosłych czekało mnóstwo ciekawych atrakcji, takich jak: zwiedzanie Starówki Starego Miasta,  Muzeum Solidarności, oglądanie miasta z perspektywy Wieży Widokowej oraz podziwianie architektury Kościoła Mariackiego.

W czasie wolnym, dzieci mogły korzystać z gościnności właścicieli przedszkola “Mały Skarb”, które było jednym ze współorganizatorów akcji „Aniołkowe granie”. Dzieci przed powrotem do Norwegii otrzymały certyfikaty udziału w akcji charytatywnej, a dorośli (opiekunowie) na pamiątkę pobytu, album miasta Gdańsk.

Reasumując dla dzieci była to wspaniała przygoda, która dostarczyła im nowych doświadczeń, pozwoliła na pogłębienie wiedzy o Polsce, ale również uwrażliwiła je na potrzeby innych.

Tekst : mgr Marta Walczak

Konkurs plastyczny

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt ” Walentynka dla Ciebie “

Regulamin konkursu plastycznego pt.:  “Walentynka dla Ciebie”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest Barbara Madejewska

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas O- VIII PSS w Moss

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. kasze, makarony, materiały bawełniane, plastelina itd.. Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora dnia:09 Lutego 2019r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 23 Lutego 2019r.
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz prace wyróżnione.
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie

4.Cele konkursu

 • Budzenie zainteresowań dniem Świętego Walentego.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Regulamin opracowała lic Barbara Madejewska

 

 

Centrum Rekrutacji

Polska Sobotnia Szkoła w Moss   Foreningen “Barna Polen” centrum rekrutacyjnym dla Polonii w Skandynawii

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS PROWADZI REKRUTACJĘ DO ZAOCZNEGO LICEUM DLA UCZNIÓW I DOROSŁYCH

 • Zaoczna szkoła średnia w systemie e-learningowym nadająca państwowe świadectwa ukończenia szkoły średniej jak również możliwość podejścia i zdawania matury polskiej,
 • dla absolwentów szkół zawodowych (nauka w liceum tylko 2- lata),
 • dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych 7-8 klasowych, z niepełnym wykształceniem lub przerwą w nauce (nauka w liceum 3 lata).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  pod telefonem: 486 79 643

bądź pod adresem email: stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Projekt “Aniołkowe granie”

W ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego “Aniołkowe granie”  nasza szkoła  wzięła udział w akcji charytatywnej. Środki zebrane ze sprzedaży ozdób świątecznych wykonanych  przez dzieci zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego.

W wyniku przeprowadzonej akcji podjęliśmy współpracę opartą na udziale w koncercie kolęd w gdańskiej hali muzycznej. Dzieci  z naszej szkoły : Livia i Ingrid Michalak, Oliwia Tymińska, Marlena Langner oraz Olivia Błądziński zostały zaproszone do Gdańska do przedszkola “Mały skarb “, z którym współpracujemy na konkurs kolęd. Z racji udziału naszych uczniów  w zajęciach kółka muzycznego oraz reprezentowanie szkoły na uroczystościach szkolnych zostały wytypowane priorytetowo. Rewizyta uczniów z Gdańska odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.

Wyniki konkursu plastycznego

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Kartka do Świętego Mikołaja” został rozstrzygnięty. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Jury w składzie: Marta Walczak,  Janusz Dziewiątkowski, Paweł Michalak nagrodzili najciekawsze prace. 

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie w następujących kategoriach wiekowych:

Grupa przedszkolna

I miejsce    Kaja Langner

II  miejsce  Fabian Ziółkowski

III miejsce  Maja Dłutowska

Klasy O i I

I miejsce  Livia Michalak

II miejsce  Hanna Grapa

III miejsce Aron Śliwiński 

Klasy II i III

I miejsce  Wiktoria Zielińska

II miejsce  Igor Gaweł

III miejsce Ingrid Michalak

Wyróżnienie Oliwia Patrick

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w luty podczas występu zimowego.

Wyniki konkursu literackiego

Na konkurs literacki “List do św. Mikołaja” wpłynęło łącznie 5 prac. Trzy z klasy IV, i z klas V i VI po jednej pracy.
Jury postanowiło nie przyznawać I nagrody. Natomiast wyłoniło trzech laureatów II nagrody.
I są to:
1. Bianka Patrick z kl. IV
2. Krystian Gaweł z kl. IV
3. Olivia Błądziński z kl. VI
CI trzej laureaci otrzymają dodatkowo 6 z języka polskiego.
Na pochwałę lub dyplom uznania zasługują natomiast:
1. Aleksandra Grapa z kl. V
2. Stanisław Lewandowski z kl. IV
Jury : Janusz Adam Dziewiątkowski, Marta Walczak, Paweł Michalak

Wyniki konkursu fotograficznego

Pięcioosobowe jury w składzie :

Tomasz Bieliński
Izabela Bielińska
Bogdan Małysz
Radosław Podejko
Aleksandra Bielińska Podejko


postanowili przyznać uczniom biorącym udział w konkursie fotograficznym następujące miejsca.

I miejsce Biance Patrick

II miejsce Oldze Woźniak

III miejsce Krystianowi Gaweł

I nagrodę publiczności otrzymał Filip Iskra, II nagrodę publiczności otrzymała Madalen Anioł III nagrodę otrzymała Marlena Langner

Nagrody za udział zostaną wręczone podczas uroczystości w lutym (Zimowe przedstawienie) Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs Fotograficzny

Polska Sobotnia Szkoła w Moss. Zdjęcia na konkurs fotograficzny pt ” “Nadchodzą święta Bożego Narodzenia” Każde zdjęcie jest podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy o głosowanie publiczności.

https://www.facebook.com/pg/www.polskaszkolawmoss/photos/?tab=album&album_id=940047849521102