Sprawozdanie ze szkolenia metodycznego

Sprawozdanie z szkolenia pedagogicznego pt. Metody i formy pracy szkoły polskiej”

            Dnia 10 listopada 2018 roku odbyło się szkolenie pt.: Metody i formy pracy szkoły polskiej. Szkolenie było organizowane dla nauczycieli naszej szkoły chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat metod oraz form aktywizujących dzieci w edukacji.

            Prowadzącym szkolenie był Zdzisław Hofman współpracujący ściśle z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZ  w Lublinie oraz  przedstawiciel organizacji Pracowni Twórczej Edukacji, która  zajmuje  się szkoleniami dla pedagogów. Prywatnie fantastyczny człowiek kierujący się słowami  z „Pana Tadeusza” :  I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki mają od starych więcej książkowej nauki; Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.

            Podczas szkolenia uczestnicy mieli szanse tańczyć, grać w grę planszową, poznać się na nowo, ćwiczyć kontakt wzrokowy, uczyli się jak na nowo zainteresować dzieci poznawaniem świata nie używając przy tym ocen oraz nie siedząc w przysłowiowej szkolnej ławce.

            Celem szkolenia było obudzenie w uczestnikach dziecięcej kreatywności oraz chęci odkrywania świata poprzez różne metody pracy. Uczestnicy szkolenia zostali uświadomieni jak ważna w edukacji jest aktywność dziecka.

Uczestnicy otrzymali od prowadzącego materiały dydaktyczne wraz z podkładem muzycznym, grą planszową, wywiad z Anną Szulc pt.: „Ostateczny krach systemu pruskiego”,  które były pomocne podczas warsztatów, jak również będą przydatne podczas pracy i zabawy z dziećmi.

            Szkolenie zostało poprowadzone w bardzo profesjonalny i wesoły sposób. Nauczyciele wyszli ze szkolenia z uśmiechami na ustach oraz z głową pełną pomysłów, jak zachęcić dzieci do nauki poprzez zabawę i kreatywne myślenie. Umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie trwania szkolenia są dla uczestników bardzo cennym i przydatnym doświadczeniem, które z pewnością zostaną wykorzystane w praktyce.

Warsztaty zostały zakończone podsumowaniem, rozdaniem certyfikatów oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

Tekst : Barbara Madejewska wychowawca klasy II

Informacja

INFORMACJA

W dniu 10.11.2018  o godz. 11.20 w naszej szkole  odbędzie się akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie, którzy biorą udział w akademii proszę o przybycie w strojach galowych.

Dyrekcja szkoły.

Pasowanie na Ucznia i Przedszkolaka

Sprawozdanie z Uroczystości Pasowania na Ucznia i Przedszkolaka

27 października w szkole w Moss odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia i Przedszkolaka przygotowana przez dyrekcję szkoły wraz z gronem pedagogicznym oraz dziećmi.

Uroczystość przebiegła w bardzo wyjątkowej atmosferze tak, aby zarówno dzieci, jak i rodzice uczestniczący w ceremonii pasowania, mogli poczuć ducha edukacji.

Dzieci zdały pomyślnie egzamin, który został dla nich przygotowany, a w którego przeprowadzeniu pomogli uczniowie ze starszych klas.

Na zakończenie Pani Dyrektor przeprowadziła pasowanie każdego z uczniów i przedszkolaków oraz każdemu wręczyła dyplom i małą niespodziankę edukacyjną.

Dzieci zaprezentowały występ taneczny oraz recytowały przygotowane wcześniej wiersze.

Po zakończeniu uroczystości dumni rodzice bili brawo, a dzieci wraz z nauczycielami udali się do klas.

Tekst: mgr Marta Walczak

Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela

Sprawozdanie z uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela

13 października 2018 roku, czyli w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, w szkole w Moss odbyła się uroczystość  przygotowana przez uczniów oraz ich rodziców.

Uroczystość ta została zorganizowana przez rodziców  naszej społeczności szkolnej i stanowiła dla naszego grona pedagogicznego ogromną niespodziankę.

W przepięknej tematycznie scenerii wystąpiły dzieci recytując pełne humoru wierszyki oraz śpiewając ujmujące piosenki o nauczycielach i ich profesji.

Ciężko było ukryć u naszych nauczycieli momenty wzruszeń podczas tego występu.

W ramach podziękowań za pracę w naszej szkole, każdy nauczyciel otrzymał upominek a dodatkowo na osłodę reszty szkolnego dnia, został poczęstowany kawałkiem pysznego torta.

Nauczyciele długo bili brawo małym artystom oraz rodzicom naszych uczniów a wyrazom uznania nie było końca.

Test : mgr Monika Monsen

Szkolenia metodyczne

Sprawozdanie ze szkolenia metodycznego Erasmus +
w  Mejszagole na Litwie

 

28 września 2018

16.00  „Święto Plonów”.  Wizyta w przedszkolu polsko- litewskim. Zapoznanie się z działalnością polskiego przedszkola na Litwie, występ artystyczny przedszkolaków.

29 września 2018

 • 9.00 – 12.00 Szkolenie projektowe prowadzone przez koordynatora projektu z Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z Białegostoku
 • 12.00 – 16.00  Zapoznanie się z tradycjami litewskimi poprzez możliwość udziału  w dożynkach.

1 października 2018

 • 9.00 – 11.00 Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu polskim na Litwie w Mejszagole prowadzone przez kadrę nauczycielską z Belgii i Hiszpanii.
 • 10.00 – 12.00 Wycieczka turystyczna do Mejszagoły.( Muzeum historyczne księdza Jana Obremskiego)
 • 12.00 – 16.00 Szkolenia metodyczno – dydaktyczne prowadzone przez metodyków Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z Białegostoku. Szkolenie pt ” Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów szkół polonijnych poprzez polisensoryczne nauczanie- uczenie się”

2 września 2018

 • 10.00 -12.30 Spotkanie z władzami , uroczyste występy przedszkolaków.
 • 13.30 – 16.00  Szkolenia metodyczno – dydaktyczne prowadzone przez metodyków Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z Białegostoku. Szkolenie pt ” Dziecko w szkole polonijnej, czyli jak budować relacje z grupą i w grupie”

3 września 2018

 • 9.30 – 12.30  Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu polskim na Litwie w Mejszagole prowadzone przez kadrę nauczycielską z Norwegii i Wielkiej Brytanii
 • 13.00 – 16.00 Wycieczka do Wilna, zwiedzanie z przewodnikiem.

 

 

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

SPRAWOZDANIE Z ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dnia 15 września 2018 r. po wakacyjnej przerwie spotkaliśmy się na sali gimnastycznej w szkole w Moss, aby uroczyście powitać nowy rok szkolny.

Po odśpiewaniu hymnu nie zabrakło wystąpień artystycznych. Marlenka, Olivka, Stanisław i Maja recytowali wiersze związane z pożegnaniem wakacji i rozpoczęciem nowych przygód w szkole.

Po części artystycznej, wyróżnionym w nauce i zachowaniu uczniom, zostały wręczone nagrody książkowe oraz świadectwa ukończenia poszczególnych klas. Gratulacje uczniom złożył Troll Einar, który był naszym gościem.

Następnie Pani Dyrektor Izabela Bielińska przedstawiła grono pedagogiczne i uczniowie wraz ze wychowawcami udali się do swoich klas. Pod koniec dnia wzięli udział w zajęciach integracyjno-aktywizujących, podczas których “hasali” na świeżym powietrzu lub uczestniczyli w kółku taneczno-artystycznym prowadzonym przez Panią Aleksandrę Bielińską-Podejko. Dzień był pełen wrażeń i uśmiechów. 

Tekst : mgr Małgorzata Pamuła wych. klasy III

REKRUTACJA NADAL TRWA

Rekrutacja uczniów i przedszkolaków na nowy rok szkolny 2018/ 2019

Polska Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy (Foreningen Barna Polen) ogłasza zapisy dzieci do naszej szkoły.

Kwestionariusz przyjęcia dziecka do PSS w Moss znajduje się w zakładce Informacje dydaktyczne i edukacyjne (dokumenty do pobrania) lub online na stronie szkoły barnapolen.pl.

Zalety naszej szkoły :

 • możliwość udziału w projekcie edukacyjnym Alfa i Omega, dzięki, któremu dzieci otrzymują świadectwa szkolne respektowane w Polsce przez MEN
 • szkoła posiada klasę językowo./ adaptacyjną , w której uczniowie mają możliwość nauki języka polskiego jako obcego ( nauka języka od podstaw)
 • szkoła prowadzi zajęcia integracyjno- aktywizujące dzięki czemu dziecko ma możliwość poszerzać swoją wiedzę, pogłębiać swoje zainteresowania, rozwijać nowe pomysły i nowe idee
 • szkoła posiada szeroki wachlarz kółek zainteresowań : plastyczne, muzyczne, taneczno-gimnastyczne, teatralne, historyczne, szachowe.
 • nauczyciele, uczący w naszej szkole biorą czynny udział w szkoleniach metodyczno- dydaktycznych dzięki udziałowi w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Erasmus +
 • możliwość udziału rodziców w zajęciach języka angielskiego, które prowadzi nasz nauczyciel anglista Maciej Wojciechowski

Serdecznie zapraszamy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Szanowni rodzice 

Uprzejmie informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 15.09.2018 o godz. 9:30 w Vang skole . 

Po krótkiej uroczystości dzieci zapraszamy na zajęcia dydaktyczne wraz ze swoimi wychowawcami, natomiast rodziców zapraszamy na zebranie organizacyjne.   W dniu 15 września odbędzie się kółko taneczno gimnastyczne oraz zajęcia gry w szachy.  Zajęcia kończymy w o godz. 15. 15. 

W tym dniu dzieci otrzymają świadectwa i książki  oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, których nie otrzymały na zakończeniu roku szkolnego. 

Osoby, które odeszły z naszej szkoły mają możliwość odbioru dokumentacji szkolnej swoich pociech do dnia 13 października. Po tym terminie świadectwa ulegną likwidacji zaś książki zostaną przekazane do puli nagród na działalność szkoły. 

Dyrekcja szkoły. 

Informacja

Szanowni rodzice. 

Podręczników do klasy III Nowej Ery nie można zakupić, gdyż nie ma ich w posiadaniu księgarni ani wydawnictwa. Z podręczników można korzystać w dwojaki sposób : wersja internetowa bądź strona Centrum Edukacji ” Alfa i Omega” https://www.polskaszkolainternetowa.pl,  zakładka Edukacja Dzieci za Granicą ( podręczniki) , gdzie jest możliwość wydrukowania. 

Dyrekcja szkoły