Informacja dla nauczycieli

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI
Departament Współpracy Międzynarodowej MEiN planuje zlecenie wybranym uczelniom realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego. Dlatego też nauczyciele naszej szkoły mogą przystąpić do studiów podyplomowych na kierunku nauczanie języka polskiego jako kolejnego przedmiotu lub doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Studia są bezpłatne, ministerstwo pokrywa koszty studiów, prowadzone on line.
Chętnych nauczycieli proszę o informację zwrotną, do dnia 18.11. 2022 należy odesłać formularz zgłoszeniowy.
Dyrektor szkoły

Leave a Reply