Natalia Bielińska koordynator d.s szkoleń, nauczyciel wspomagający w klasach II- III

WYKSZTAŁCENIE:

 • Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ”ŻAK” Szczecin – Grafika komputerowa – 2018
 • Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ”ŻAK” Szczecin – Opiekun Medyczny – 2017
 • Design og Håndverk (Kjøle og draktsyer) 2011 – 2014 Norwegia
 • Studentka pedagogiki na kierunku kursu kwalifikacyjnego, pedagogicznego dla nauczycieli. Centrum Doskonalenia Zawodowego. Instytucja Oświatowa.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Praktyki zawodowe w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie 2016-2017
 • W ramach współpracy ze szkołą w PSS Moss przeprowadzenie  szkolenia z zakresu I Pomocy dla kadry pedagogicznej październik 2018
 •  Koordynator d/s szkoleń w  Szczecinie przeprowadziła szkolenie z zakresu I Pomocy dla pracowników Vaskebjørn ryddeopp2
 • Pomysłodawca kółka plastycznego w Polskiej Sobotniej Szkole w Moss w latach – 2014-2015
 • Współtwórca ilustracji do książki autorstwa Jakuba Orłowskiego pt. „Crystal Siege” pod pseudonimem Miaq16/DeveAstral 2016 – 2017
 • Asystent w przedszkolu Sletta barnehage oraz Fus barnehage III 2021 do chwili obecnej
 • Praktyki zawodowe od marca 2023 do chwili obecnej na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w klasach 0- 3 oraz grupie przedszkolnej.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku.

KURSY I SZKOLENIA

 • Certyfikat ukończenia szkolenia pt. „Zabawy stymulujące rozwój dziecka nadpobudliwego psychoruchowo: zabawy relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, zabawy plastyczne i manualne, zabawy integracyjne” w dniu 19.02.2019 Centrum Kształcenia Nauczycieli „Progres”
 • Certyfikat szkolenia pt. “Formy muzykowania w edukacji wczesnoszkolnej” w dniu 11.04.2015 rok wykładowca mgr Agnieszka Maliszewska „Agatom”
 • Certyfikat ukończenia szkolenia pt “Organizacja przestrzeni i czasu w tworzeniu klimatu klasy oraz roli motywacji w procesie uczenia się.” Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku we współpracy z Polską Sobotnią Szkołą w Moss w dniu 26.07.2014
 • Seminarium on – line upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej w ramach projektu  ” Polska szkoła za granicą . Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych. 9.08.2020
 • Zaświadczenie i ukończeniu warsztatów muzycznych dla nauczycieli ” Głos narzędziem pracy nauczyciela”