Wyniki konkursu fotograficznego

Pięcioosobowe jury w składzie :

Tomasz Bieliński
Izabela Bielińska
Bogdan Małysz
Radosław Podejko
Aleksandra Bielińska Podejko


postanowili przyznać uczniom biorącym udział w konkursie fotograficznym następujące miejsca.

I miejsce Biance Patrick

II miejsce Oldze Woźniak

III miejsce Krystianowi Gaweł

I nagrodę publiczności otrzymał Filip Iskra, II nagrodę publiczności otrzymała Madalen Anioł III nagrodę otrzymała Marlena Langner

Nagrody za udział zostaną wręczone podczas uroczystości w lutym (Zimowe przedstawienie) Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.

Wyniki konkursu fotograficznego

Pięcioosobowe jury w składzie :

 1. Tomasz Bieliński
 2. Izabela Bielińska
 3. Bogdan Małysz
 4. Radosław Podejko
 5. Aleksandra Bielińska Podejko

postanowili przyznać uczniom biorącym udział w konkursie fotograficznym następujące miejsca.

I miejsce  Biance Patrick

II miejsce  Oldze Woźniak

III miejsce  Krystianowi Gaweł

I nagrodę publiczności otrzymał Filip Iska, II nagrodę publiczności otrzymała Marlena Langner 

Nagrody za udział zostaną wręczone podczas uroczystości w lutym (Zimowe przedstawienie)

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  1 –  12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat : Liczby dodatnie i ujemne

Cele główne:

 • Umiejętność rozróżnienia liczb przeciwnych i odwrotnych

Cele szczegółowe – umiejętność  

 • Dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych
 • Uczeń poznaje wartość bezwzględną liczb

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy VIII “ Matematyka z kluczem

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Działania na liczbach naturalnych

 • Przywitanie z uczniami, wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Oś liczbowa
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  4 –  26 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Fizyka

Temat : Pomiary napięcia i natężenia 

Cele główne:

 • Umiejętność rozróżnienia napięcie i natężenia

Cele szczegółowe 

 • Uczeń wie czym jest moc prądu
 • Uczeń poznaje narzędzia do pomiaru natężenia i napięcia

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do fizyki  do klasy VIII “ To jest fizyka”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Napięcie i natężenia

 • Przywitanie z uczniami, wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Poznanie narzędzi do pomiaru natężenia i napięcia
 • Wskazanie jednostek
 • Wykonywanie zadań z treścią

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  3 –  12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Ułamki zwykłe i dziesiętne

Cele główne:

 • Działania na ułamkach

Cele szczegółowe – umiejętność  

 • Rozróżnienia ułamków zwykłych i dziesiętnych
 • Poznanie ułamków okresowych

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy VI “Matematyka z kluczem”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Działania na ułamkach

 • Przywitanie z uczniami, wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie pisemne
 • Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
 • Ułamki okresowe

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  4 –  12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat:  Figury geometryczne

Cele główne:

 • Poznanie prostej, półprostej i odcinka

Cele szczegółowe – umiejętność  

 • Rozróżnienia kątów
 • Wskazania różnicy w rodzajach trójkątów
 • Rozpoznanie trapezów i równoległoboków

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy V “Matematyka z kluczem” , ilustracje figur

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Płaszczyzna i figury na niej leżące

 • Przywitanie z uczniami, wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Prosta, półprosta, odcinek
 • Rodzaje i mierzenie kątów
 • Rodzaje i własności trójkątów
 • Równoległoboki
 • Trapezy

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  3 –  12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Liczby naturalne

Cele główne:

 • Umiejętność wykonywania kolejności działań

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Rozumie podzielność liczb
 • Umiejętność potegowania

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy IV “Matematyka z kluczem”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wyjaśnienie podzielności i potęgowania

 • Przywitanie z uczniami.
 • Wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Potęgi
 • Podzielność przez 10, 5, 2, 9 i 3
 • Zasada kolejności wykonywania działań

 

 

Zebranie z rodzicami

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy na zebranie z rodzicami w dniu 12.01.2019 o godz. 9. 30 na sali gimnastycznej. ( zebranie dotyczy projektów edukacyjnych oraz spraw organizacyjnych)

Dyrekcja szkoły

Konspekt

Lekcja 9 – 12 stycznia

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.

Temat: Dwanaście miesięcy.

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Rozumie znaczenie przydatności kalendarza, potrafi nazwać dni tygodnia, miesięcy i pory roku
 • Wskazuje cechy charakterystyczne dla danej pory roku.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego.
 • Bawi się przy muzyce, próbuje śpiewać piosenkę.
 • Rozwija wyobraźnię.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach.
 • Kalendarze – oglądanie różnego rodzaju kalendarzy, dostrzeżenie podziału na dni, tygodnie, miesiące i pory roku.
 • Wiosna, lato , jesień, zima – przypomnienie i utrwalenie nazw we właściwej kolejności. Wskazywanie charakterystycznych cech dla każdej pory roku.
 • Zabawy logopedyczne z balonami.
 • Noworoczne tańce – zabawy przy muzyce.
 • Czary mary z balona – rozwijanie wyobraźni twórczej.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Mrs Claus explains Christmas traditions.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych;
 • Rozwijanie świadomości różnic kulturowych i tradycji krajów.

Cele szczegółowe:

 • Poprzez wysłuchanie i pracę z video, uczeń poszerza wiedzę na temat kultury i tradycji obchodzenia świąt;
 • Uczeń rozumie różnice tradycji świąt, potrafi rozmawiać o nich oraz tym samym jak przekazywać innym zdobytą wiedzę.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/mrs-claus-explains-christmas-traditions http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/video-zone-mrs-claus-explains-christmas-traditions-worksheet.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mrs Claus explains Christmas traditions.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i oglądają video na temat świąt.
 4. Uczniowie wykonują zadania do video, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują na temat filmiku-video w celu utrwalenia jej.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.