Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 19 – 8 czerwca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Matematyka nie jest straszna. Nauka piosenki na zakończenie roku szkolnego .

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w oparciu o konkrety;
 • Poszerzanie wiadomości o matematyce;
 • Poszerzanie wiedzy na temat polskich utworów muzycznych dla dzieci.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać omawiane cyfry;
 • Odnaleźć omawianą cyfrę i pośród innych;
 • Rozpoznać znaki matematyczne;
 • Odnaleźć omawiane działanie pośród innych;
 • Zapisać wprowadzone cyfry i działania;
 • Przyporządkować właściwą cyfrę do ilości konkretów.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z testem, burza mózgów;
 • Problemowa- zabawa z konkretami, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt, utwór muzyczny.

Przebieg: I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie znanych cyfr

 1. Przypomnienie nazw poznanych wcześniej cyfr.
 2. Zapis omawianych cyfr.
 3. Przyporządkowanie określonych cyfr do konkretów.
 4. Powtórzenie znajomości cyfr w oparciu o schemat własnego ciała.

II  jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie działań: dodawania i odejmowania.

 1. Wprowadzenie działania dodawania.
 2. Wytłumaczenie czym jest dodawanie na przykładzie konkretów.
 3. Wprowadzenie działania odejmowania.
 4. Wytłumaczenie czym jest odejmowanie na przykładzie konkretów.
 5. Próby samodzielnego dodawania i odejmowania.

III  jednostka lekcyjna:

Temat: Nauka piosenki pt.”Lato, lato” .

 1. Zapoznanie z melodią i tekstem piosenki.
 2. Wspólne próby zaśpiewania piosenki.

IV  jednostka lekcyjna:

Temat: Kontynuowanie nauki piosenki na pobliskim boisku podczas zabawy.

 1. Zabawa połączona z nauką piosenki.

 

 

 

Zajęcia w PSS Moss

INFORMACJE DLA RODZICÓW

W związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi działalności szkoły uprzejmie informujemy, iż Polska Sobotnia Szkoła w Moss im Jana Brzechwy nadal będzie prowadziła swoją działalność edukacyjną i nie ma planów jej zamknięcia. Szkoła uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych, które cały czas realizuje i wdraża w życie.

Projekt “Alfa i Omega” realizowany przez szkołę daję uczniom możliwość otrzymania polskiego świadectwa szkolnego, po uprzednim zdaniu egzaminów w naszej szkole.
Świadectwa te respektowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Dzięki możliwości nauki za granicą, uczniowie powracający do kraju mogą rozpocząć edukację zgodnie ze swoim wiekiem, nie mając zaległości a zdobyta wiedza pomaga im w dalszym rozwoju.

Od nowego roku szkolnego projekt “Alfa i Omega” został rozszerzony o naukę w klasach licealnych, możliwość zdawania egzaminów oraz przystąpienie do polskiej matury. Ponadto PSS w Moss jest jedyną w Skandynawii, która realizuje powyższy projekt.

Ponadto szkoła realizuje projekt Erasmus + który został przygotowany w celu organizowania prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w języku polskim, w naszej szkole nauka przyrody, geografii, historii Polski.

Projekt ma na celu możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez szkolenia dydaktyczne, które prowadzone są przez doradców metodycznych z Ośrodka Metodycznego z Białegostoku. Dzięki obserwacji lekcji przez naszych nauczycieli mają oni możliwość zaobserwowania postawy uczniów w procesie uczenia się , podczas zajęć edukacyjnych, wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami prowadzącymi zajęcia i obserwatorami lekcji na temat osiągania założonych celów oraz zastosowanych metod pracy.

Zapraszamy do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz kółkach zainteresowań w nowym roku szkolnym 2019/2020. Kwestionariusz przyjęcia dziecka do szkoły dostępny jest na stronie szkoły https://barnapolen.pl/formularz-rekrutacyjny. Formularz można wypełnić i wysłać on line.
Dyrekcja szkoły

Egzaminy

 

EGZAMINY 

W dniu 8 czerwca  w PSS Moss odbędą się egzaminy w ramach projektu edukacyjnego “Alfa i Omega ” Uczniowie, którzy przystąpią do egzaminów w ramach projektu pozostają pod opieką nauczycieli  z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im ojca Pio z  Tczewa.

Uczniowie, którzy zdają egzaminy całoroczne, nie będący w projekcie pozostają pod opieką nauczycieli PSS Moss

 1. Klasy I- III odpowiedzialna mgr Monika Monsen
 2. Klasy IV- V odpowiedzialny mgr Kamil Narel
 3. Klasa O i grupa przedszkolna zajęcia zgodnie z planem zajęć. Odpowiedzialna mgr Marta Walczak ( plan będzie dostępny na stronie szkoły w następnym tygodniu)

Dyrekcja szkoły

Konspekt

Konspekt dla klas VI i VIII

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 9 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy test obejmujący wymagany materiał za zakresu klasy VI , VIII

Metody:

 • Logicznego myślenia
 • Wykład
 • Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV I V ,ćwiczenia,  przykładowy arkusz egzaminu kwalifikacyjnego

Przebieg zajęć:

1) Omówienie celu zajęć , wdrażając elementy egzaminu

2)  Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z przerobionego dotychczas materiału

3) Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego, rozwiązywanie z nauczycielem

4) Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wydarzeń

Konspekt

Konspekt dla klas IV i V

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 9 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy egzamin obejmujący wymagany materiał.

Metody:

 • Logicznego myślenia
 • Wykład
 • Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV I V ,ćwiczenia,  przykładowy arkusz egzaminu kwalifikacyjnego

Przebieg zajęć:

I i II jednostka lekcyjna

1) Omówienie celu zajęć , wdrażając elementy egzaminu

2)  Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z przerobionego dotychczas materiału

3) Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego, rozwiązywanie z nauczycielem

4) Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wydarzeń

Konspekt

Lekcja 17 – 25 maja

 Opracowała: mgr Marta Walczak

Nazwa bloku programowego:  Polskie święta i tradycje

Temat:  Przygotowanie do Dnia Matki, nauka wierszyka Pomogę mamusi”

Dziecko potrafi :

 • Wyjaśnić co związane jest z datą 26.05;
 • Narysować wizerunek swojej mamy;
 • Wyrecytować wiersz dla mamy;
 • Rozpoznać kolory;
 • Właściwie trzymać kredkę.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawa pt. Jak się masz?.
 • Zabawa plastyczna “Wizerunek mojej mamy”
 • Rozmowa kierowana na temat: Jak wygląda moja mama ?
 • Wysłuchanie w skupieniu wiersza “Pomogę mamusi”
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  11 – 25 maja

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: Wyrażanie posiadania za pomocą have/has got.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Powtórzenie słownictwa związanego z częściami ciała;
 • Powtórzenie czasownika have/has got w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń ćwiczy słownictwo związane z częściami ciała;
 • Uczeń używa czasowniki ‘have/has got do opisu ludzi i zwierząt;
 • Uczeń mówi po angielsku opisując zwierzątka oraz inne osoby.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały przygotowane przez nauczyciela: kserokopie, płyta CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wyrażanie posiadania za pomocą have/has got.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie czytają tekst na temat opisu zwierzątek.
 4. Uczniowie dyskutują razem na temat wyglądu zwierzątek.
 5. Uczniowie pracują indywidualnie rozwiązując zadania.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA PRZEDSZKOLA  i  KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  12 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:  Colours

Cele główne:

 • Zapoznanie się z nowym słownictwem;
 • Poznawanie piosenek w języku angielskim z uwzględnieniem kolorów

Cele szczegółowe:

 • Dzieci potrafią wymienić kolory w języku angielskim;
 • Dzieci uczą się śpiewać  piosenki pt ”  The Butterfly Colors Song” w języku angielskim;

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne:

Piosenka , pt ” The Butterfly Colors Song”  kolorowe kartki papieru, ilustracje przedstawiające kolorowe motyle

I jednostka lekcyjna:

Przebieg zajęć:

 1. Pogadanka na temat kolorów z uwzględnieniem ilustracji motyli
 2. Poznanie kolorów w języku angielskim
 3. Zastosowanie kolorów w piosence
 4. Zabawa w kolory z uwzględnieniem szkicu motyla
 5. Zakończenie zajęć.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:  Przygotowanie do testów kwalifikacyjnych

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim
 • Zapoznanie uczniów z wzorcowymi testami

Cele szczegółowe:

 • Umiejętność rozwiązania testu
 • Uczeń potrafi wymienić członków rodziny w języku angielskim
 • Zna słownictwo związane z mieszkaniem
 • Potrafi wskazać przymiotniki w tekście

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Testy kwalifikacyjne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Przywitanie się z dziećmi
 2. Wyjaśnienie poleceń oraz niezrozumiałych zwrotów
 3. Rozwiązywanie testów przy pomocy nauczyciela
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:  Przygotowanie do testów kwalifikacyjnych

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim
 • Zapoznanie uczniów z wzorcowymi testami

Cele szczegółowe:

 • Umiejętność rozwiązania testu
 • Uczeń potrafi rozróżnić kolory i poprawnie je nazwać w języku angielskim
 • Zna znaczenie słowa can, can/

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Testy kwalifikacyjne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Przywitanie się z dziećmi
 2. Wyjaśnienie poleceń oraz niezrozumiałych zwrotów
 3. Rozwiązywanie testów przy pomocy nauczyciela
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.