Konspekt

Lekcja 15 – 25 maja 

Nazwa bloku programowego: Nauczanie  zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału i przygotowanie do testu 

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Poszerzanie wiadomości o języku polskim i matematyce.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wprowadzone litery;
 • Odnaleźć omawianą literę spośród innych;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Rozpoznać cyfry;
 • Zapisać wprowadzone cyfry;
 • Odnaleźć omawianą cyfrę pośród innych;
 • Przyporządkować właściwą cyfrę do ilości konkretów.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z testem, burza mózgów;
 • Problemowa-test, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału.
 2. Omówienie zadań zawartych w teście.
 3. Wykonanie testu.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr  Izabela Bielińska

Lekcja 18 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, przygotowanie do testów klasyfikacyjnych

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem,
 • Zapoznanie się z treścią testu i zasobem zadań

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
 • Zna i umie wskazać w tekście litery alfabetu
 • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Zna zasady pisowni z literą h
 • Umie przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy II
 • Zna części mowy : rzeczownik, czasownik, przymiotnik
 • Odróżnia liczbę mnogą od pojedynczej

Metody:

 • Pogadanka,
 • Burza mózgów
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień, części mowy, podział na sylaby, litery, zasady pisowni z literą h
 3. Wykonanie testu przy pomocy nauczyciela

II jednostka lekcyjna:

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień z edukacji matematycznej
 3. Wykonanie testu przy pomocy nauczyciela

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr  Izabela Bielińska

Lekcja 17 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testów klasyfikacyjnych

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem,
 • Zapoznanie się z treścią testu i zasobem zadań

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
 • Zna i umie wskazać w tekście litery alfabetu
 • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Zna zasady pisowni z literą h
 • Umie przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy II
 • Zna części mowy : rzeczownik, czasownik

Metody:

 • Pogadanka,
 • Burza mózgów
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień, części mowy, podział na sylaby, litery, zasady pisowni z literą h
 3. Wykonanie testu przy pomocy nauczyciela

II  jednostka lekcyjna:

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień z edukacji matematycznej 
 3. Wykonanie testu przy pomocy nauczyciela

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr  Izabela Bielińska

Lekcja 18  – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, przygotowanie do testów klasyfikacyjnych

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem,
 • Zapoznanie się z treścią testu i zasobem zadań

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
 • Zna i umie wskazać w tekście litery alfabetu
 • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Samodzielnie zapisać wyrazy drukowanymi literami
 • Umie przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy I
 • Potrafi wskazać czasownik w tekście

Metody:

 • Pogadanka,
 • Burza mózgów
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień, części mowy, podział na sylaby
 3. Wykonanie testu.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 8 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy egzamin obejmujący wymagany materiał.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem
 • Wykład

Środki dydaktyczne

Podręcznik, testy

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat : Przygotowanie do testów egzaminacyjnych 

 • Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z całego roku szkolnego .
 • Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego.
 • Rozwiązywanie testów oraz wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wydarzeń

 

Konspekt

Konspekt dla klasy V i VI

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 8 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy egzamin obejmujący wymagany materiał.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem
 • Wykład

Środki dydaktyczne:    Podręcznik, testy

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna 

Temat : Przygotowanie do egzaminów , przypomnienie i utrwalenie wiadomości 

 • Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z  całego roku szkolnego.
 • Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego.
 • Rozwiązywanie testów oraz wyjaśnienia nie zrozumiałych pojęć i wydarzeń

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  15 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: The story of Magnus.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat legend na podstawie historyjki o Magnusie;
 • Rozwijanie świadomości różnic kulturowych i tradycji krajów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poszerza wiedzę na temat legend, kultury oraz tradycji innych krajów;
 • Uczeń zna i potrafi rozmawiać o legendzie o Magnusie, tradycjach opisanych w historyjce oraz tym samym przekazywać innym zdobytą wiedzę.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: The story of Magnus.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i czytają na temat historyjki o Magnusie.
 4. Uczniowie wykonują zadania, które mają na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują w celu utrwalenia tematu.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Zajęcia i wydarzenia w dniu 11.05.2019

Foreningen “Barna Polen” zaprasza w dniu 11 maja 2019 o godz. 13.00 na spotkanie z międzynarodowym projektem Erasmus +.

W Polskiej Sobotniej szkole w Moss im. Jana Brzechwy odbędzie się wizyta nauczycieli polonijnych ze szkół z zagranicy w ramach projektu edukacyjnego Erasmus +

W programie przewidujemy :

 • Występ artystyczny: – „Opowieści o krajach”- przedstawienie uczniów ” Barna Polen”
 • Koncert muzyczny- państwo Szczepańscy z Gdańska
 • Hymn szkoły- w wykonaniu uczniów PSS Moss
 • Quizz historyczny dla nauczycieli szkół polonijnych

Zapraszamy chętne osoby z zewnątrz na spotkanie z naszą szkołą, jej wychowankami, kadrą pedagogiczną oraz na wymianę doświadczeń z nauczycielami z przedszkoli i  szkół polskich na Litwie, Hiszpanii, Belgii i Anglii.

Zobaczmy jak pracują pedagodzy z dziećmi w innych krajach i z  jakim problemami się borykają.

Zapraszamy również  dzieci na ” żywy” kontakt z instrumentem,  wzbudzenie zainteresowania muzyką poważną.

Program muzyczny :

 • Nikita Koshkin – Piosenka dla Laury
 • Napoleon Coste – Melancholia 51
 • Mikołaj Rimskij- Korsakov – Lot trzmiela
 • Serbska melodia ludowa – Ajde Jano
 • Astor Piazzola – Libertango
 • Zequinha de Abreu –Tico – tico no Fuba
 • Metallica – Nothingelsematters
 • Motyw Klausa Badelta z filmu „Piraci z Karaibów. Klątwa Czarnej Perły

Życzymy udanej zabawy w progach naszej szkoły .

Koncert-Norwegia-11.05.2019

Wyniki konkursu z języka angielskiego

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się konkurs z języka angielskiego, którego organizatorami są mgr Kornelia Linnsen oraz mgr Aleksandra  Bielińska Podejko. 

W konkursie brali  dział uczniowie klas III – VI . Organizatorki postanowiły przyznać następujące miejsca : 

I miejsce Krystian Łukaszewski z klasy VI

II miejsce   Frida Elen z klasy IV 

III miejsce Olga Woźniak z klasy VI 

Wyróżnienia :

 • Madalen Anioł z klasy IV 
 • Amelia Elen z klasy V

Gratulacje składa grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły.  Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Kantyna szkolna

ZASADY i OBOWIĄZKI FUNKCJONOWANIA KANTYNY SZKOLNEJ USTALONE  NA WNIOSEK RADY RODZICÓW

Osobą odpowiedzialną za ustalanie dyżurów w kantynie je st Pani Gabriela Zadworna.

Kontakt :  968 36 496,  adres  email : zadworna.gabriela@gmail.com

 1. Dyżury w sklepiku ustala się na podstawie listy dyżurów, która znajduję sie załączniku ( lista dostępna będzie po niedzieli)
 2. Dyżury są obowiązkowe, jeśli dana osoba danego dnia nie może pełnić dyżuru obowiązkiem jej wyznaczenie innej osoby na zastępstwo oraz przekazanie informacji do Pani Gabrieli Zadworna
 3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków związanych z funkcjonowaniem kantyny rodzic zobowiązany jest do zapłaty rekompensaty na rzecz szkoły w kwocie 300 koron na konto  15034614196.