Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 11 – 24 Lutego 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda
Temat: Układ oddechowy, szkieletowy i nerwowy u człowieka. Kontynuacja tematu.

Cele główne:
• Budowa układu oddechowego u człowieka;
•Rola układu oddechowego w organizmie;
• Budowa układu mięśniowego;
• Rola mięśni w naszym ciele;
• Budowa i rola układu kontrolującego pracę organizmu.

Cele szczegółowe, uczeń:
• potrafi wyjaśnić czym jest układ oddechowy;
• jest w stanie opisać przebieg wymiany gazowej;
• umie wskazać budowę układu pokarmowego;
• rozpoznaje poszczególne organy wchodzące w skład układu oddechowego;
• potrafi wskazać, jak należy dbać o układ oddechowy;
•potrafi wyjaśnić czym jest szkielet i układ mięśniowy;
• jest w stanie opisać budowę układu szkieletowego;
• zna zasady dbania o układu ruchu;
• zna główne części układu nerwowego;
• potrafi wymienić główne funkcje tego układu;
• jest w stanie wymienić i opisać narządy zmysłów;
• zna zasady dbania o układ nerwowy i narządy zmysłów;
• eksperyment- ,,Czy zmysł węchu wpływa na odczuwanie smaku’’.
Zadanie domowe: Uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń odpowiadające 3,4 i 5 rozdziałowi z 4 dział

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 9 – 27 STYCZNIA 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda
Temat: Odkrywamy ciało człowieka. Układ pokarmowy i krwionośny.

Cele główne:
• Rozwinięcie pojęcia trawienia i wchłaniania pokarmu u człowieka;
• Budowa układu pokarmowego;
• Podział i objaśnienie składników pokarmowych;
• Zapoznanie się z terminem ,,układ krwionośny’’;
• Budowa układu krwionośnego.

Cele szczegółowe, uczeń:
• potrafi wyjaśnić czym jest trawienie i jaki jest jego cel;
• jest w stanie wymienić i krótko opisać składniki pokarmowe;
• umie wskazać budowę układu pokarmowego;
• rozpoznaje poszczególne organy wchodzące w skład układu pokarmowego;
• potrafi objaśnić czym jest układ krwionośny;
• jest w stanie wymienić rodzaje naczyń krwionośnych i ich lokalizacje;
• jest w stanie opisać budowę układu krwionośnego;
• zna zadania i zagrożenia ciążące na układzie krwionośnym.

Zadanie domowe: Uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń odpowiadające pierwszemu i drugiemu
rozdziałowi z 4 działu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja: 8 stycznia 2024
Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Poznajemy świat organizmów. Przypomnienie działu 3.

Cele główne:

 • Termin organizm i jego budowa,
 • Czynności życiowe organizmów,
 • Sposoby odżywiania i życia organizmów,
 • Zależności pokarmowe między organizmami,
 • Obserwacje i doświadczenia organizmów domowych i zewnętrznych.

Cele szczegółowe- Uczeń:

 • potrafi opisać czym jest organizm i wskazać jego poprawna budowę,
 • jest wstanie wskazać najważniejsze czynności życiowe organizmów,
 • umie odpowiednio sklasyfikować sposoby odżywiania,
 • zna zależności pokarmowe między organizmami,
 • potrafi wymienić rodzaje organizmów domowych i dzikich .

Zadanie domowe z dnia 13.01.2024
sprawdzić i wykonać wszystkie zadania z działu 3.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja: 7- 02 grudnia 2023
Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Organizmy i ich cechy wspólne.

Cele główne:

 • termin organizm i jego budowa,
 • czynności życiowe organizmów,
 • sposoby odżywiania się organizmów,
 • zależności pokarmowe miedzy organizmami.

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi opisać czym jest organizm i wskazać jego poprawna budowę,
 • jest wstanie wskazać najważniejsze czynności życiowe organizmów
 • umie odpowiednio sklasyfikować sposoby odżywiania,
 • zna zależności pokarmowe między organizmami.
  Zadanie domowe z dnia 02.12.2023
  – wykonać wszystkie zadania z rozdziału 1 i 2 * dział 3 (str.33-3

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
Opracowała: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja 5- 28.10.2023, 11.11.2023
Blok programowy: Przyroda
Temat: Składniki pogody, ich znaczenie w codzienny życiu.

Cele główne :

 • poznanie składników pogody, ich charakterystyka i rodzaje,
 • miara składników pogody, narzędzia i opis.
 • Cele szczegółowe: uczeń
 • potrafi wymienić i opisać wszystkie składniki pogody,
 • umie wskazać dodatkowe zjawiska towarzyszące pogodzie,
 • potrafi wymienić przyrządy do obserwacji składników pogody,
 • jest w stanie określić miarę i skale poszczególnych przyrządów.

Zadanie domowe z dnia 28.10.2023
-zadanie 2 z zeszytu ćwiczeń, strona 21
-zadanie 2 z zeszytu ćwiczeń, strona 25

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
Opracowała: Sylwia Wawrylak

Lekcja 4- 14 października 
Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Substancje i stany skupienia.

Cele główne:

 • zapoznanie się z terminem substancja,
 • poznanie 3 stanów skupienia,
 • obserwacje wody w poszczególnych stanach skupienia,
 • temperatura, zależności, pomiary, skala.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • potrafi określić miano substancji,
 • jest w stanie wskazać i opisać poszczególne stany skupienia,
 • umie określić wpływ temperatury na zmiany stanów skupienia, określić przyrządy do mierzenia i skale temperatury,
 • potrafi opisać zjawisko parowania, skraplania, krzepnięcia i topnienia.

 

 • Zadania domowe z dnia 14.10.23
 • zadanie 2 z zeszytu ćwiczeń strona 17
 • zadanie 4 z zeszytu ćwiczeń strona 18
 • zadanie 3 z zeszytu ćwiczeń strona 2

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja 2- 23.09.2023
Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Jestem świadomym przyrodnikiem.

Cele główne:

 • potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe w uwzględnieniem przydatnych
  przyrządów.
 • umie określić kierunki geograficzne.

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi określić czym są obserwacje,
 • jest w stanie wymienić przyrządy umożliwiające obserwacje przyrody,
 • umie objaśnić zastosowanie poszczególnych przyrządów,
 • potrafi wskazać kierunki geograficzne
 • umie określić i wskazać widnokrąg.

Zadania domowe z dnia 23.09.2023
wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń- strony 15 i 16

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV /V

OPRACOWAŁA : Sylwia Wawrylak

Lekcja 1 – 9 września 2023

Nazwa bloku programowego : Przyroda.

Temat : Poznajemy warsztat przyrodnika.

Cele główne :

 • zaznajomienie się z terminem przyroda,
 • metody i obserwacje przyrody,
 • struktura przeprowadzania doświadczeń.

Cele szczegółowe uczeń :

 • umie wyodrębnić składniki przyrody i je sklasyfikować,
 • wie co oznacza pojęcie organizm i czynności życiowe,
 • potrafi wskazać narządy zmysłów,
 • potrafi przeprowadzić doświadczenie na podstawie instrukcji postępowania.

Zadania domowe z dnia 9.09.2023

 • doświadczenie na cały rok ,,Jaki wpływ mają pory roku na otaczającą nas przyrodę”, termin sprawdzenia koniec maja 2024.
 • rozdział 1 zadanie 2 z zeszytu ćwiczeń * dla chętnych zadanie 4 str.7 zeszyt ćwiczeń,
 • rozdział 2 zadanie 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielńska

LEKCJA  13 –  22 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat    :   Składniki pogody oraz ich pomiary

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Zna składniki pogody

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie o czym mówi temperatura powietrza ?
 • Umie wyjaśnić pojęcie ciśnienie atmosferyczne
 • Zna rodzaje wiatru
 • Wie czym jest mgła
 • Umie wyjaśnić pojęcie pogoda
 • Zna nazwy przyrządów, którymi sprawdzamy pogodę.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  IV- VII

OPRACOWAŁA :  Anna Wirska

Lekcja 13 – 15 kwietnia 2023

Nazwa bloku programowego : Przyroda/Biologia

Temat:  Przygotowanie do egzaminu.  Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.
 • Umiejętność rozwiązania testu