Konspekt zajęć psychologicznych klasy IV/ VIII

KONSPEKT ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNYCH 
OPRACOWAŁA: mgr Beata Magdalena Rugała
Lekcja: 06 kwiecień 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Zajęcia psychologiczne
TEMAT: Redukcja stresu egzaminacyjnego

Cele główne:
• Poszerzenie wiedzy na temat stresu i jego zwalczania
• Poznanie ćwiczeń i form redukcji stresu przed egzaminami.

Cele szczegółowe, uczeń :
• Zna fazy stresu i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka
• Potrafi określić, co i w jakim stopniu wprowadza go w stan podwyższonego
napięcia
• Opracowuje listę zmian, jakie wprowadzi w celu redukcji stresu
• Poznaje i ćwiczy techniki relaksacyjne

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS IV / VIII 
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 14 – 6 Kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia- Przyroda. Łączenie przedmiotów.
Temat: Przygotowanie do egzaminów. Podsumowanie zebranej wiedzy.

Cele główne:
•Praca w grupach wiekowych i regulowanie napięcia przedegzaminacyjnego;
•Czytanie tekstu ze zrozumieniem;
•Rozwiązywanie przykładowych zadań z poprzednich lat;
•Podsumowanie zebranej wiedzy.

Cele szczegółowe, uczeń:
• zapozna się z egzaminami z poprzednich lat, pozna formę budowania zadań;
• jest w stanie umiejętnie przeczytać i przeanalizować polecenie;
• potrafi wyeliminować, kontrolować stres towarzyszący temu wydarzeniu;
•potrafi umiejętnie grupować zebrana wiedzę i wykorzystać ją zgodnie z poleceniem;
• jest w stanie wytypować poprawny schemat z uwzględnieniem kluc

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 11 – Marca 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda
Temat: Odkrywamy tajemnice zdrowia.

Cele główne:
• Zdrowy styl życia;
•Choroby zakaźne i pasożytnicze;
•Postępowanie w niebezpiecznych sytuacjach.

Cele szczegółowe, uczeń:
• potrafi wymienić zasady zdrowego stylu życia i konsekwencje uzależnień;
• jest w stanie opisać na czym polega prawidłowe odżywianie się;
• umie wyjaśnić na czym polegają różnice między chorobami zakaźnymi a pasożytnymi;
• rozpoznaje najczęstsze choroby, ich pochodzenie, przebieg i zapobieganie;
• potrafi wskazać gwałtowne zjawiska pogodowe;
•potrafi wymienić zasady bezpieczeństwa podczas ukąszeń, użądleń, zatruć i urazów.
Zadanie domowe: Uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń odpowiadające 5 działowi.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 10 – 09 Marca 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda
Temat: Układ rozrodczy i proces dojrzewania. Powtórka działu czwartego.

Cele główne:
• Budowa układu rozrodczego u kobiet i mężczyzn;
•Zapłodnienie, początkiem nowego organizmu;
•Czym jest ciąża, jej przebieg, antykoncepcja;
•Zmiany wynikające z dojrzewania, różnice płci.

Cele szczegółowe, uczeń:
• potrafi wymienić narządy rozrodcze;
• jest w stanie opisać budowę układu rozrodczego u kobiet i mężczyzn;
• umie wyjaśnić proces zapłodnienia i ciąży;
• rozpoznaje metody zapobiegawcze ciąży;
• potrafi wskazać, jak należy dbać o układ rozrodczy
•potrafi wyjaśnić czym jest proces dojrzewania;
• jest w stanie opisać różnice dojrzewania u dziewcząt i chłopców;
• zna zasady dbania o higienę.

Zadanie domowe: Uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń odpowiadające 6 i 7
rozdziałowi czwartego działu.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 11 – 24 Lutego 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda
Temat: Układ oddechowy, szkieletowy i nerwowy u człowieka. Kontynuacja tematu.

Cele główne:
• Budowa układu oddechowego u człowieka;
•Rola układu oddechowego w organizmie;
• Budowa układu mięśniowego;
• Rola mięśni w naszym ciele;
• Budowa i rola układu kontrolującego pracę organizmu.

Cele szczegółowe, uczeń:
• potrafi wyjaśnić czym jest układ oddechowy;
• jest w stanie opisać przebieg wymiany gazowej;
• umie wskazać budowę układu pokarmowego;
• rozpoznaje poszczególne organy wchodzące w skład układu oddechowego;
• potrafi wskazać, jak należy dbać o układ oddechowy;
•potrafi wyjaśnić czym jest szkielet i układ mięśniowy;
• jest w stanie opisać budowę układu szkieletowego;
• zna zasady dbania o układu ruchu;
• zna główne części układu nerwowego;
• potrafi wymienić główne funkcje tego układu;
• jest w stanie wymienić i opisać narządy zmysłów;
• zna zasady dbania o układ nerwowy i narządy zmysłów;
• eksperyment- ,,Czy zmysł węchu wpływa na odczuwanie smaku’’.
Zadanie domowe: Uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń odpowiadające 3,4 i 5 rozdziałowi z 4 dział

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 9 – 27 STYCZNIA 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda
Temat: Odkrywamy ciało człowieka. Układ pokarmowy i krwionośny.

Cele główne:
• Rozwinięcie pojęcia trawienia i wchłaniania pokarmu u człowieka;
• Budowa układu pokarmowego;
• Podział i objaśnienie składników pokarmowych;
• Zapoznanie się z terminem ,,układ krwionośny’’;
• Budowa układu krwionośnego.

Cele szczegółowe, uczeń:
• potrafi wyjaśnić czym jest trawienie i jaki jest jego cel;
• jest w stanie wymienić i krótko opisać składniki pokarmowe;
• umie wskazać budowę układu pokarmowego;
• rozpoznaje poszczególne organy wchodzące w skład układu pokarmowego;
• potrafi objaśnić czym jest układ krwionośny;
• jest w stanie wymienić rodzaje naczyń krwionośnych i ich lokalizacje;
• jest w stanie opisać budowę układu krwionośnego;
• zna zadania i zagrożenia ciążące na układzie krwionośnym.

Zadanie domowe: Uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń odpowiadające pierwszemu i drugiemu
rozdziałowi z 4 działu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja: 8 stycznia 2024
Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Poznajemy świat organizmów. Przypomnienie działu 3.

Cele główne:

 • Termin organizm i jego budowa,
 • Czynności życiowe organizmów,
 • Sposoby odżywiania i życia organizmów,
 • Zależności pokarmowe między organizmami,
 • Obserwacje i doświadczenia organizmów domowych i zewnętrznych.

Cele szczegółowe- Uczeń:

 • potrafi opisać czym jest organizm i wskazać jego poprawna budowę,
 • jest wstanie wskazać najważniejsze czynności życiowe organizmów,
 • umie odpowiednio sklasyfikować sposoby odżywiania,
 • zna zależności pokarmowe między organizmami,
 • potrafi wymienić rodzaje organizmów domowych i dzikich .

Zadanie domowe z dnia 13.01.2024
sprawdzić i wykonać wszystkie zadania z działu 3.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja: 7- 02 grudnia 2023
Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Organizmy i ich cechy wspólne.

Cele główne:

 • termin organizm i jego budowa,
 • czynności życiowe organizmów,
 • sposoby odżywiania się organizmów,
 • zależności pokarmowe miedzy organizmami.

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi opisać czym jest organizm i wskazać jego poprawna budowę,
 • jest wstanie wskazać najważniejsze czynności życiowe organizmów
 • umie odpowiednio sklasyfikować sposoby odżywiania,
 • zna zależności pokarmowe między organizmami.
  Zadanie domowe z dnia 02.12.2023
  – wykonać wszystkie zadania z rozdziału 1 i 2 * dział 3 (str.33-3

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
Opracowała: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja 5- 28.10.2023, 11.11.2023
Blok programowy: Przyroda
Temat: Składniki pogody, ich znaczenie w codzienny życiu.

Cele główne :

 • poznanie składników pogody, ich charakterystyka i rodzaje,
 • miara składników pogody, narzędzia i opis.
 • Cele szczegółowe: uczeń
 • potrafi wymienić i opisać wszystkie składniki pogody,
 • umie wskazać dodatkowe zjawiska towarzyszące pogodzie,
 • potrafi wymienić przyrządy do obserwacji składników pogody,
 • jest w stanie określić miarę i skale poszczególnych przyrządów.

Zadanie domowe z dnia 28.10.2023
-zadanie 2 z zeszytu ćwiczeń, strona 21
-zadanie 2 z zeszytu ćwiczeń, strona 25

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
Opracowała: Sylwia Wawrylak

Lekcja 4- 14 października 
Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Substancje i stany skupienia.

Cele główne:

 • zapoznanie się z terminem substancja,
 • poznanie 3 stanów skupienia,
 • obserwacje wody w poszczególnych stanach skupienia,
 • temperatura, zależności, pomiary, skala.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • potrafi określić miano substancji,
 • jest w stanie wskazać i opisać poszczególne stany skupienia,
 • umie określić wpływ temperatury na zmiany stanów skupienia, określić przyrządy do mierzenia i skale temperatury,
 • potrafi opisać zjawisko parowania, skraplania, krzepnięcia i topnienia.

 

 • Zadania domowe z dnia 14.10.23
 • zadanie 2 z zeszytu ćwiczeń strona 17
 • zadanie 4 z zeszytu ćwiczeń strona 18
 • zadanie 3 z zeszytu ćwiczeń strona 2