Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  28 stycznia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Klasa 4- Temat : Trawienie i wchłanianie pokarmu.

Klasa 5 – Temat: Klasyfikacja organizmów – 5 królestw organizmów.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie charakterystyki poszczególnych królestw organizmów.
 • Poznanie składników pokarmowych oraz ich znaczenie dla organizmu.
 • Poznanie narządów układu pokarmowego i ich roli.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia narządy układu pokarmowego.
 • Wymienia składniki pokarmowe i opisuje ich znaczenie dla organizmu.
 • Określa funkcje układu pokarmowego.
 • Wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka.
 • Wymienia 5 królestw organizmów
 • Podaje cechy charakterystyczne  poszczególnych królestw.

Zadanie domowe z dnia 28.01. 2023

Klasa 4 – Zeszyt ćwiczeń 1,2 strona 43 ; 3 strona 44

Klasa 5 – Zeszyt ćwiczeń 1 strona 43

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  14 stycznia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat :  Organizmy różnią się sposobem odżywiania, łańcuch pokarmowy.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie podziału i sposobu pobierania pokarmu przez organizmy samożywne i cudzożywne
 • Poznanie cech umożliwiających pobieranie karmu z otoczenia
 • Wskazanie zależności pokarmowych między organizmami

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje organizmy cudzożywne i samożywne
 • Charakteryzuje organizmy samożywne i cudzożywne
 • Wykazuje zależności pokarmowe pomiędzy organizmami żyjącymi w najbliższej okolicy

 

Zadanie domowe z dnia 14.01. 2023

Wykonanie dowolnego łańcucha pokarmowego składającego się z minimum 5 ogniw – zawierać musi organizmy przedstawione w postaci ilustracji i odpowiednich podpisów z podziałem na: producentów, konsumentów roślinożernych, konsumentów mięsożernych

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat 4  :  Składniki pogody.  Komórka roślinna i inne rodzaje komórek.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie składników pogody oraz przyrządów do ich pomiaru
 • Poznanie różnorodność kształtów i komórek.
 • Poznanie podstawowych elementów budujących komórkę roślinną i ich funkcje.
 • Poznanie przebiegu fotosyntezy

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje składniki pogody
 • Rozpoznaje przyrządy do pomiaru składników pogody
 • Wskazuję i nazywa elementy budujące komórkę roślinną
 • Wykazuje różnice pomiędzy komórką roślinną a innymi komórkami
 • Wskazuje element odpowiedzialny za proces fotosyntezy i wyjaśnia jej przebieg

Zadanie domowe z dnia 26. 11. 2022

 1. Klasa IV zeszyt ćwiczeń ćw.1 strona 35 ćw. 3 strona 37
 2. Klasa V podręcznik ćwiczenia 2,4 strona 38

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  12 listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat 3  :  Substancje wokół nas. Budowa komórki zwierzęcej.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie różnorodność kształtów i komórek.
 • Poznanie podstawowych elementów budujących komórkę zwierzęcą i ich funkcje.
 • Poznanie trzech stanów skupienia substancji (stały, ciekły i gazowy)

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje i opisuje funkcje elementów budujących komórki zwierzęce.
 • Wyjaśnia dlaczego komórkę nazywamy podstawową jednostką życia.
 • Wyjaśnia od czego zależy kształt komórek zwierzęcych.
 • Wymienia i charakteryzuje trzy stany skupienia substancji.
 • Wymienia substancje ze swojego otoczenia i potrafi je dopasować do stanu skupienia podając również ich właściwości.

Zadanie domowe z dnia 12. 11. 2022

 1. Klasa IV zeszyt ćwiczeń ćw.2,3 strona 28-29
 2. Klasa V zeszyt ćwiczeń ćw. 1,2 strona 21, ćw. 4,5 strona 22

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat 2  :  Przyrządy i pomoce przyrodnika, poznajemy kierunki geograficzne.   Jak poznawać biologię?

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie przyrządów pomagających w poznaniu przyrody
 • Poznanie kierunków geograficznych
 • Poznanie różnic pomiędzy doświadczeniem a obserwacją
 • Poznaje źródła informacji z różnych dziedzin biologii

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje przyrządy przyrodnika
 • Wskazuję i nazywa kierunki geograficzne
 • składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy
 • Wymienia źródła informacji o biologii
 • Wykazuje różnice pomiędzy doświadczeniem a obserwacją

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

 1. Klasa IV zeszyt ćwiczeń ćw.1,2 strona 10-11 ćw. 1,2 strona 13
 2. Klasa V zeszyt ćwiczeń ćw. 1 strona 7, ćw. 2 strona 8

 

Konspekt


KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  1 –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat 1  :  Przyroda i jej składniki. Czynności życiowe organizmów i ich hierarchiczna budowa.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie ożywionych i nieożywionych elementów przyrody oraz wytworów działalności człowieka.
 • Poznanie cech organizmów i czynności życiowych
 • Wskazanie poziomów organizacji budowy organizmu zwierzęcego i roślinnego
 • Wskazanie jedności budowy wszystkich organizmów

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy
 • Charakteryzuje czynności życiowe organizmów
 • Wykazuje cechy wspólne organizmów i jedność budowy

 

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

 1. Klasa IV zeszyt ćwiczeń ćw.1,2,3 strona 6-7
 2. Klasa V zeszyt ćwiczeń ćw. 2 strona 4, ćw. 3 strona 5, ćw.5 strona 6

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat:  Testy klasyfikacyjne. Przygotowanie do egzaminów

 Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z testem

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wyjaśnienie wymagań testowych
 •  Poznanie różnicy pomiędzy pytaniem otwartym z zamkniętym
 • Wyjaśnienie zagadnień testowych

 

 

Konspekt kl IV

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 9-  26 marca 2022

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Organizmy samożywne i cudzożywne, sposoby odżywiania się

 Cele główne: uczeń,

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie organizm cudzożywny i samożywny

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi wskazać przykład organizmu cudzożywnego i samożywnego
 • Zna sposoby odżywiania się zwierząt i umie wyjaśnić jego znaczenie
 • Zostaje zapoznany z wzorem testu kwalifikacyjnego

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV , V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 20 lutego 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Test na podsumowanie semestru.

Cele główne:

 • Zweryfikowanie opanowania materiału;
 • Ocena pracy uczniow;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: uczeń potrafi:

 • Czytać ze zrozumieniem polecenia zawarte w teście;
 • Wykorzystać odpowiednio czas przeznaczony na wykonanie testu;
 • Wykonać zadania zawarte w teście.

 

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z testem;
 • Oglądowa- praca z podręcznikiem i ćwiczeniami;
 • Problemowa- zadania do wykonania.

 

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, test do wykonania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt przyroda- biologia

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Układ pokarmowy i nerwowy człowieka, budowa i funkcjonowanie.

Cele główne: Zapoznanie uczniów z :

 • Budową układu pokarmowego człowieka;
 • Funkcjonowaniem układu pokarmowego człowieka;
 • Higieną układu pokarmowego człowieka;
 • Budową układu nerwowego człowieka;
 • Funkcjonowaniem układu nerwowego człowieka.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać układ pokarmowy człowieka;
 • Wyjaśnić funkcjonowanie układu pokarmowego człowieka;
 • Wyjaśnić funkcje układu pokarmowego człowieka;
 • Wymienić sposoby dbania o układ pokarmowy;
 • Opisać układ nerwowy człowieka;
 • Wyjaśnić funkcjonowanie układu nerwowego człowieka;
 • Wyjaśnić funkcje układu nerwowego człowieka

Zadanie domowe

 • Zeszyt ćwiczeń kl. IV str. 54, 55, 56, 63, 64,65
 • Zeszyt ćwiczeń kl. V str. 18, 19, 20, 28, 29, 32, 33 oraz przeczytać z podręcznika  str.25- 28, 39-48