Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat:  Testy klasyfikacyjne. Przygotowanie do egzaminów

 Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z testem

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wyjaśnienie wymagań testowych
 •  Poznanie różnicy pomiędzy pytaniem otwartym z zamkniętym
 • Wyjaśnienie zagadnień testowych

 

 

Konspekt kl IV

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 9-  26 marca 2022

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Organizmy samożywne i cudzożywne, sposoby odżywiania się

 Cele główne: uczeń,

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie organizm cudzożywny i samożywny

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi wskazać przykład organizmu cudzożywnego i samożywnego
 • Zna sposoby odżywiania się zwierząt i umie wyjaśnić jego znaczenie
 • Zostaje zapoznany z wzorem testu kwalifikacyjnego

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV , V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 20 lutego 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Test na podsumowanie semestru.

Cele główne:

 • Zweryfikowanie opanowania materiału;
 • Ocena pracy uczniow;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: uczeń potrafi:

 • Czytać ze zrozumieniem polecenia zawarte w teście;
 • Wykorzystać odpowiednio czas przeznaczony na wykonanie testu;
 • Wykonać zadania zawarte w teście.

 

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z testem;
 • Oglądowa- praca z podręcznikiem i ćwiczeniami;
 • Problemowa- zadania do wykonania.

 

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, test do wykonania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt przyroda- biologia

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Układ pokarmowy i nerwowy człowieka, budowa i funkcjonowanie.

Cele główne: Zapoznanie uczniów z :

 • Budową układu pokarmowego człowieka;
 • Funkcjonowaniem układu pokarmowego człowieka;
 • Higieną układu pokarmowego człowieka;
 • Budową układu nerwowego człowieka;
 • Funkcjonowaniem układu nerwowego człowieka.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać układ pokarmowy człowieka;
 • Wyjaśnić funkcjonowanie układu pokarmowego człowieka;
 • Wyjaśnić funkcje układu pokarmowego człowieka;
 • Wymienić sposoby dbania o układ pokarmowy;
 • Opisać układ nerwowy człowieka;
 • Wyjaśnić funkcjonowanie układu nerwowego człowieka;
 • Wyjaśnić funkcje układu nerwowego człowieka

Zadanie domowe

 • Zeszyt ćwiczeń kl. IV str. 54, 55, 56, 63, 64,65
 • Zeszyt ćwiczeń kl. V str. 18, 19, 20, 28, 29, 32, 33 oraz przeczytać z podręcznika  str.25- 28, 39-48

 

 

 

 

Konspekt Biologia

KONSPEKT DLA KLASY IV,V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 5 – 6 grudnia

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Układ rozrodczy człowieka. Budowa komórki zwierzęcej.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z budową układu rozrodczego człowieka;
 • Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem układu rozrodczego człowieka;
 • Zapoznanie uczniów z budową komórki zwierzęcej.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać układ rozrodczy człowieka;
 • Wyjaśnić funkcjonowanie układu rozrodczego człowieka;
 • Wyjaśnić funkcje układu rozrodczego;
 • Wymienić sposoby dbania o układ rozrodczy;
 • Opisać budowę komórki zwierzęcej.

Zadanie domowe z dnia 7 .12.2020

 • Klasa IV zeszyt ćwiczeń str.66,67,68,69
 • Klasa V zeszyt ćwiczeń str.21, 22
 • Poza tym dla klasy IV i V materiał z podręcznika dotyczący tematu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV, V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 4 – 21 listopada 

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Układ oddechowy człowieka.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z funkcją układu oddechowego człowieka;
 • Zapoznanie uczniów ze elementami układu oddechowego człowieka.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać układ oddechowy człowieka;
 • Wyjaśnić funkcjonowanie układu oddechowego człowieka;
 • Wyjaśnić funkcje układu oddechowego;
 • Wymienić sposoby dbania o układ oddechowy.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 3 – 24 października 2020

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Wprowadzenie pojęcia przyroda i jej podstawowych elementów.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem przyrody;
 • Zapoznanie uczniów ze składnikami przyrody;
 • Zapoznanie uczniów z tym, co zaliczamy do przyrody;
 • Zapoznanie ze sposobami poznawania przyrody;
 • Zapoznanie z przyrządami i pomocami potrzebnymi do obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest przyroda;
 • Wyjaśnić czym jest przyroda ożywiona i nieożywiona;
 • Wyjaśnić, co zaliczamy do przyrody;
 • Opisać sposoby poznawania przyrody;
 • Wyjaśnić jakich przyrządów można używać do obserwacji przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyroda

Konspekt dla klasy I, II, III, IV, V i VII

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody, procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie.

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Zapoznanie z procesami zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie ciekawości procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Potrafi wykorzystać wiedzę do odpowiedzi na zadane pytania;
 • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych cieczy występujących w przyrodzie.

 

 

Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego:Przyroda.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu pierwszego./Składniki pogody.

 Cele główne:

 • Uczeń zna składniki pogody i zna definicję słowa „pogoda”.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać i objaśnić szczegółowo poszczególne składniki pogody;
 • Umie wyjaśnić przyczyny i skutki zjawisk atmosferycznych;
 • Rozróżnia opady i osady atmosferyczne;
 • Rozpoznaje zjawiska pogodowe występujące w różnych porach roku.

 

Konspekt z przyrody

Konspekt dla klasy IV, V

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 1 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat:  Wszechświat przez mikroskop

Cele główne:

 • Uczeń zna i potrafi wskazać przyrządy służące do obserwacji przyrody

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna budowę mikroskopu
 • Potrafi wskazać jego elementy i objaśnić do czego służą
 • Wie jako obraz widzimy przez mikroskop
 • Orientuje się co możemy oglądać przez mikroskop
 • Potrafi wskazać zasadniczą różnicę pomiędzy urządzeniem cyfrowym a analogowym