Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Months

Cele główne:

 • Poznanie słownictwa dotyczącego miesięcy;
 • Rozwijanie umiejętności zastosowania języka obcego;
 • Zwroty dotyczące pór roku;

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi wymienić miesiące po angielsku oraz dopasować do pory roku;
 • Uczeń wypowiada się pełnym zdanie w języku angielskim;
 • Uczeń zna piosenki w języku angielskim dotyczące miesięcy oraz pór roku.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Months.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek dotyczących tematu,
 3. Powtórzenie słownictwa związanego z miesiącami oraz porą roku,
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 4 – 24 Listopad

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Ubrania.

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem dotyczącym ubrań;
 • Poznawanie nowego słownictwa w języku angielskim;
 • Operowanie obcym językiem bez barier;
 • Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na określony temat.

Cele szczegółowe:

 • Rozumie nowo poznane słowa;
 • Używa nowego słownictwa;
 • Umiejętnie wypowiada się pełnym zdaniem.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ilustracje z  ubraniami, historyjki obrazkowe.

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

Temat: Ubrania.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w wypowiedziana dany temat.
 3. Rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zewnętrznego i prowadzenia swobodnych rozmów.
 4. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 5. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  3 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Pyszna kanapka

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Sandwich;
 • Wprowadzenie słownictwa dotyczącego jedzenia;
 • Ćwiczenia utrwalające zapamiętywanie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wie z czego może składać się kanapka;
 • Dzieci poznają nowe słownictwo;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Obrazki, płyta CD, ćwiczenia wydrukowane przez nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sandwich.

 1. Omówienie tematu Sandwich,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Tworzenie oraz opisywanie swojej ulubionej kanapki,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Parts of the Body.

Cele główne:

 • Znajomość słownictwa związana z częściami ciała;
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim;
 • Znajomość krótkich poleceń związanych z zajęciami;
 • Utrwalanie poznanych wyrazów po przez piosenkę.

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Potrafi nazwać części ciała w języku angielskim;
 • Samodzielnie podpisuje części ciała w języku angielskim;
 • Rozumie polecenia po angielsku zastosowane na lekcji.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  Body.

 1. Podpisanie części ciała na rysunku narysowanym przez dzieci,
 2. Śpiewanie piosenki dotyczącej części ciała.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  16– 12 maja

Nazwa bloku programowego: PLACES

Cele główne:

 • znajomość zabytków miasta Londyn;
 • znajomość słownictwa związanego z turystyką.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • zna główne zabytki Londynu;
 • potrafi wymienić kilka wyrażeń i zwrotów związanych z turystyką i zwiedzaniem.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy, instrukcje, objaśnienia.

Środki dydaktyczne:

Ćwiczenia „My world 2”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  London

 1. Powitanie oraz rozgrzewka językowa.
 2. Zapoznanie z nowym słownictwem –pisanie nowych wyrazów po śladach.
 3. Wąż wyrazowy – szukanie nowych wyrazów ukrytych w ciągu liter.
 4. Kolorowanie obrazków oraz opowiadanie w języku angielskim co przedstawiają obrazki.
 5. Łączenie podpisów z odpowiednimi obrazkami.
 6. Otaczanie pętlą właściwych wyrazów w zdaniach.
 7. Pożegnanie oraz podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 13   – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Test.

Temat: Test.

Cele główne:

 • powtórka materiału;
 • przygotowanie do testu pisemnego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń rozwiązuje zadania testowe;
 • uczeń zapoznaje się z formą testu pisemnego;

 

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;

 

Środki dydaktyczne:

Arkusze testowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Test.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Nauczyciel rozdaje arkusze testów.
 3. Uczniowie pracują z testami.
 4. Nauczyciel zbiera testy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Places

Temat: Places

Cele główne:

 • znajomość krótkich poleceń związanych z ruchem drogowym w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • zna ostrzeżenia na drogach w języku angielskim;
 • zna konstrukcje zdania przeczącego;
 • słucha nagrania i układa fragmenty tekstu.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda ćwiczeń;
 • oglądowe: udostępnianie sztuki: nagrania;
 • słowne: rozmowy, instrukcje, objaśnienia, zagadki.

Środki dydaktyczne:

ćwiczenia „My world 2”, płyta cd „My world 2”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Stop!

 1. Powitanie oraz rozgrzewka językowa.
 2. Zapoznanie z nowym słownictwem. Pisanie nowych wyrazów po śladzie.
 3. Zaznaczanie w pętlę odpowiednich wyrazów. Słuchanie nagrania oraz sprawdzanie zaznaczonych odpowiedzi.
 4. Łączenie zdjęć z odpowiednimi podpisami.
 5. Słuchanie nagrania oraz fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności.
 6. Pożegnanie oraz podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  11 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Animals

Temat: Animals

Cele główne:

 • znajomość zwierząt żyjących na farmie w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • zna nazwy zwierząt żyjących na farmie;
 • słucha nagrania i numeruje obrazki zwierząt.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda ćwiczeń;
 • oglądowe: udostępnianie sztuki: utwory muzyczne, nagrania;
 • słowne: rozmowy, instrukcje, objaśnienia, zagadki.

Środki dydaktyczne:

Ćwiczenia „My world 2”, płyta cd „My world 2”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: On the farm.

 1. Powitanie oraz rozgrzewka językowa.
 2. Zapoznanie z nowym słownictwem – numerowanie zwierząt na obrazku oraz pisanie wyrazów po śladzie.
 3. Odszukiwanie w wężu wyrazowym nazw zwierząt.
 4. Słuchanie nagrania i numerowanie odpowiednich obrazków.
 5. Zaznaczanie poprawnych zdań do przedstawionych ilustracji.
 6. Pożegnanie oraz podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY: II

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  10 – 03 lutego

Nazwa bloku programowego: Animals

Temat: A sheep family.

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności językowych;
 • utrwalanie poznanego słownictwa;
 • wprowadzenie do czytania tekstu.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi wymienić nazwy poznanych zwierząt;
 • podejmuje próbę samodzielnego czytania tekstu;
 • zna kolory w języku angielskim;
 • doskonali język mówiony;
 • potrafi ułożyć fragmenty tekstu w prawidłowej kolejności.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćwiczeń “My world 2”, czytanka “A sheep family”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: A sheep family

 1. Powitanie uczniów.
 2. Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć.
 3. “A sheep family” – wspólne czytanie tekstu.
 4. Objaśnienie nieznanego słownictwa.
 5. Praca własna z ćwiczeniami.
 6. Zakończenie zajęć, zadanie pracy domowej.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Review

Temat:  Review

Cele główne:

 • utrwalenie przerobionych treści;
 • znajomość podstawowych zwrotów w języku angielskim.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi wskazać dane sprzęty domowe;
 • zna podstawowe przymiotniki – big-small, old-new, ….;
 • rozumie, że w języku angielskim wymowa różni się od pisowni;
 • potrafi napisać usłyszane słowa;
 • pracuje samodzielnie, w skupieniu.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz;

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, płyta CD, magnetofon, flashcards

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Review

 1. Przywitanie z klasą.
 2. Powtórzenie wiadomości – zabawa dydaktyczna “What is missing?”
 3. Praca własna – uczniowie wypełniają przygotowane przez nauczyciela karty pracy.
 4. Pożegnanie piosenką„Bye-bye song”.