Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. Fred’s timetable

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących tydzień;
 • Rozumienie tekstu czytanego;
 • Słuchanie piosenki.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi ułożyć zdania na temat wiosny;
 • Uczeń potrafi wymienić pory roku;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu;
 • Uczeń słucha piosenki.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Fred’s timetable

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Czytanie tekstu na forum oraz tłumaczenie.
 3. Układanie przez uczniów planu tygodnia przy użyciu poznanego słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. I like spring

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących wiosnę;
 • Rozumienie tekstu czytanego;
 • Zastosowanie czasu Present Simple.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi ułożyć zdania na temat wiosny;
 • Uczeń potrafi wymienić pory roku;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu;
 • Uczeń potrafi zastosować czas Present Simple.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, rozsypanka wyrazowa

 

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: I like spring.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 09 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. My week

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących czynności;
 • Rozumienie tekstu czytanego;
 • Zastosowanie czasu Present Simple.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi opowiedzieć o swoim hobby;
 • Uczeń potrafi opisać wykonywaną czynność;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu;
 • Uczeń potrafi zastosować czas Present Simple.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, rozsypanka wyrazowa

Przebieg zajęć:

Temat: My week.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6 – 26 Styczeń

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. My hobby

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących czynności;
 • Rozumienie tekstu czytanego.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi opowiedzieć o swoim hobby;
 • Uczeń potrafi opisać wykonywaną czynność;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu.

 Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia

I jednostka lekcyjna

 Przebieg zajęć:

Temat: My hobby.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Months

Cele główne:

 • Poznanie słownictwa dotyczącego miesięcy;
 • Rozwijanie umiejętności zastosowania języka obcego;
 • Zwroty dotyczące pór roku;

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi wymienić miesiące po angielsku oraz dopasować do pory roku;
 • Uczeń wypowiada się pełnym zdanie w języku angielskim;
 • Uczeń zna piosenki w języku angielskim dotyczące miesięcy oraz pór roku.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Months.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek dotyczących tematu,
 3. Powtórzenie słownictwa związanego z miesiącami oraz porą roku,
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 4 – 24 Listopad

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Ubrania.

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem dotyczącym ubrań;
 • Poznawanie nowego słownictwa w języku angielskim;
 • Operowanie obcym językiem bez barier;
 • Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na określony temat.

Cele szczegółowe:

 • Rozumie nowo poznane słowa;
 • Używa nowego słownictwa;
 • Umiejętnie wypowiada się pełnym zdaniem.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ilustracje z  ubraniami, historyjki obrazkowe.

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

Temat: Ubrania.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w wypowiedziana dany temat.
 3. Rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zewnętrznego i prowadzenia swobodnych rozmów.
 4. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 5. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  3 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Pyszna kanapka

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Sandwich;
 • Wprowadzenie słownictwa dotyczącego jedzenia;
 • Ćwiczenia utrwalające zapamiętywanie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wie z czego może składać się kanapka;
 • Dzieci poznają nowe słownictwo;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Obrazki, płyta CD, ćwiczenia wydrukowane przez nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sandwich.

 1. Omówienie tematu Sandwich,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Tworzenie oraz opisywanie swojej ulubionej kanapki,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Parts of the Body.

Cele główne:

 • Znajomość słownictwa związana z częściami ciała;
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim;
 • Znajomość krótkich poleceń związanych z zajęciami;
 • Utrwalanie poznanych wyrazów po przez piosenkę.

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Potrafi nazwać części ciała w języku angielskim;
 • Samodzielnie podpisuje części ciała w języku angielskim;
 • Rozumie polecenia po angielsku zastosowane na lekcji.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  Body.

 1. Podpisanie części ciała na rysunku narysowanym przez dzieci,
 2. Śpiewanie piosenki dotyczącej części ciała.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  16– 12 maja

Nazwa bloku programowego: PLACES

Cele główne:

 • znajomość zabytków miasta Londyn;
 • znajomość słownictwa związanego z turystyką.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • zna główne zabytki Londynu;
 • potrafi wymienić kilka wyrażeń i zwrotów związanych z turystyką i zwiedzaniem.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy, instrukcje, objaśnienia.

Środki dydaktyczne:

Ćwiczenia „My world 2”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  London

 1. Powitanie oraz rozgrzewka językowa.
 2. Zapoznanie z nowym słownictwem –pisanie nowych wyrazów po śladach.
 3. Wąż wyrazowy – szukanie nowych wyrazów ukrytych w ciągu liter.
 4. Kolorowanie obrazków oraz opowiadanie w języku angielskim co przedstawiają obrazki.
 5. Łączenie podpisów z odpowiednimi obrazkami.
 6. Otaczanie pętlą właściwych wyrazów w zdaniach.
 7. Pożegnanie oraz podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 13   – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Test.

Temat: Test.

Cele główne:

 • powtórka materiału;
 • przygotowanie do testu pisemnego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń rozwiązuje zadania testowe;
 • uczeń zapoznaje się z formą testu pisemnego;

 

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;

 

Środki dydaktyczne:

Arkusze testowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Test.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Nauczyciel rozdaje arkusze testów.
 3. Uczniowie pracują z testami.
 4. Nauczyciel zbiera testy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.