Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II i III

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

LEKCJA  – 6 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Revision.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa i gramatyki;
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi powtórzyć poznane słownictwo z obszarów tematycznych: animals, school, body, food, places;
 • buduje konstrukcję zdania: „I can…” oraz „I like…” There is/are… oraz jego przeczenia;
 • rozumie opis w języku angielskim i tworzy do niego ilustrację;
 • potrafi zapisać słowami godzinę;
 • uzupełnia zdania odpowiednimi słowami;
 • poprawnie łączy słowa z ilustracjami;

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II i III

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

LEKCJA  – 09 MARCA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Revision.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa i gramatyki
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • buduje konstrukcję zdania: „I can…”, „I have got…”, “There is/are…”
 • rozumie budowę i użycie czasu Present Simple i Present Continuous;
 • bierze czynny udział w zabawach dydaktycznych „Paper, scissors, rock!” oraz „Tiger!”;
 • łączy słowa z odpowiednimi obrazkami.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 23 września 2023

Nazwa bloku programowego :  J. angielski

Temat:  „Means of transport”

Cele główne:

 • Gromadzenie słownictwa wokół tematu „Means of transport” z wykorzystaniem ilustracji
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Śpiewa piosenkę i odpowiednio ilustruje ją ruchem
 • Reaguje na sygnał nauczyciela w zabawie dydaktycznej „Tiger!”
 • Bierze czynny udział w zabawach pamięciowych z wykorzystaniem kart obrazkowych „Flashcards”
 • Zna podstawowe słownictwo związane z transportem w języku angielskim
 • Potrafi powiedzieć jakimi środkami transportu lubi i nie lubi podróżować

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 9 – 11 marca 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Springtime

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest wiosna  i jej najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować zwyczaje wiosenne w różnych krajach i kulturach, kiedy cały zewnętrzny świat budzi się ponownie do życia
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z wiosna
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie 2-3 rysunki o wiośnie o podpisz je po angilelsku

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY O, I/ III
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 3- 10 grudnia 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Christmas Time

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Wie, co to jest Boże Narodzenie  i jego najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować zwyczaje Bożonarodzeniowe w różnych krajach i kulturach
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z Christmas
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie 2-3 rysunki Christmas Time i podpisz po angielsku.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I, II i III
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 4- 29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Halloween – how and why do we celebrate it here in Norway?

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Wie, co to jest Halloween i jego najważniejsze cechy (czyli amerykańsko-norweskie zwyczaje), również historia i tradycja
 • Rozumie dlaczego pragniemy – lub nie-pragniemy uczestniczyć w tym świecie przerażających duchów i innych fantazyjnych potworów kreowanych w Halloween dla dzieci na świecie
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z różnymi przebierańcami;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki kostiumów lub masek halloweenowych

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2- 17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Summer – lato

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest lato i jego najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować naturę w lecie- kwitnące kwiaty, zboża, płody ziemi
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z przyrodą;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki o letnich cudach natury- słońca, owoców, warzyw, ptaków, zwierząt, kwitnących roślin, kwiatów, i podpisz po9 angielsku.

Prosimy o 6-7 rysunków.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II – III
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 3 – 25 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Idzie wiosna- Springtime

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest wiosenne przebudzenie;
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować cud odnowy przyrody
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z przyrodą;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki o powrocie wiosny- ptaków, kwitnących roślin, kwiatów, światła

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II i IV

OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 1 – 20 LISTOPADA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Moja rodzina i kartki świąteczne- My Family and Christmas Cards

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

  • Wie, co to jest pisanie kartek świątecznych;
  • Rozumie dlaczego rodzina pragnie dostać świąteczne kartki
  • Rozpoznaje pisaną różne formy zwrotów grzecznościowych;
  • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię kartek świątecznych;
  • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
  • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie ok. 10 kartek świątecznych z angielskimi napisem Merry Christmas

Make 10 Christmas Cards You will send or give to Your Friends and Your Family

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
LEKCJA 7 – 12 GRUDNIA 

OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat/SUBJECT: DO YOU LIKE CHRISTMAS? Użycie czasu teraźniejszego. Budowanie zdań prostych i prostych pytań. Słownictwo związane ze Świętami. Obrazki. Różne nazwy świąteczne. Kolorowanie i wycinanie choinki. List do Św. Mikolaja. Christmas Postcards. What do you see? 

Cele główne: Uczniowie 

  • Utrwalają słownictwo związane z tematyką Bożego Narodzenia
  • Tworzą bardzo proste wypowiedzi według wzoru
  • Używają poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
  •  Zadają pytania i udzielają odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
  •  Rozwijają umiejętność rozumowania poprzez napisanie algorytmu
  • Współdziałają w grupie

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną na obrazkach lub w czytance. Uczeń koloruje lub rysuje sytuację oraz liczy.
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Posługuje się zdaniami prostymi w czasie teraźniejszym oraz odpowiada na proste pytania w zrozumiały dla pytającego sposób wyłącznie przy użyciu j. angielskiego.
 • Wie, o czym mówimy lub co pokazujemy na obrazkach i potrafi to określić w prostych zdaniach lub słowach;
 • Potrafi wskazać właściwe nazwy przedmiotów lub postaci po angielsku

Homework: 

1. Christmas Word Search (see the attachment)

2. Trim-A-Tree Treasure Hunt (see the attachment)