Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  16– 12 maja

Nazwa bloku programowego: PLACES

Cele główne:

 • znajomość zabytków miasta Londyn;
 • znajomość słownictwa związanego z turystyką.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • zna główne zabytki Londynu;
 • potrafi wymienić kilka wyrażeń i zwrotów związanych z turystyką i zwiedzaniem.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy, instrukcje, objaśnienia.

Środki dydaktyczne:

Ćwiczenia „My world 2”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  London

 1. Powitanie oraz rozgrzewka językowa.
 2. Zapoznanie z nowym słownictwem –pisanie nowych wyrazów po śladach.
 3. Wąż wyrazowy – szukanie nowych wyrazów ukrytych w ciągu liter.
 4. Kolorowanie obrazków oraz opowiadanie w języku angielskim co przedstawiają obrazki.
 5. Łączenie podpisów z odpowiednimi obrazkami.
 6. Otaczanie pętlą właściwych wyrazów w zdaniach.
 7. Pożegnanie oraz podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 13   – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Test.

Temat: Test.

Cele główne:

 • powtórka materiału;
 • przygotowanie do testu pisemnego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń rozwiązuje zadania testowe;
 • uczeń zapoznaje się z formą testu pisemnego;

 

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;

 

Środki dydaktyczne:

Arkusze testowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Test.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Nauczyciel rozdaje arkusze testów.
 3. Uczniowie pracują z testami.
 4. Nauczyciel zbiera testy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Places

Temat: Places

Cele główne:

 • znajomość krótkich poleceń związanych z ruchem drogowym w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • zna ostrzeżenia na drogach w języku angielskim;
 • zna konstrukcje zdania przeczącego;
 • słucha nagrania i układa fragmenty tekstu.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda ćwiczeń;
 • oglądowe: udostępnianie sztuki: nagrania;
 • słowne: rozmowy, instrukcje, objaśnienia, zagadki.

Środki dydaktyczne:

ćwiczenia „My world 2”, płyta cd „My world 2”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Stop!

 1. Powitanie oraz rozgrzewka językowa.
 2. Zapoznanie z nowym słownictwem. Pisanie nowych wyrazów po śladzie.
 3. Zaznaczanie w pętlę odpowiednich wyrazów. Słuchanie nagrania oraz sprawdzanie zaznaczonych odpowiedzi.
 4. Łączenie zdjęć z odpowiednimi podpisami.
 5. Słuchanie nagrania oraz fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności.
 6. Pożegnanie oraz podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  11 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Animals

Temat: Animals

Cele główne:

 • znajomość zwierząt żyjących na farmie w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • zna nazwy zwierząt żyjących na farmie;
 • słucha nagrania i numeruje obrazki zwierząt.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda ćwiczeń;
 • oglądowe: udostępnianie sztuki: utwory muzyczne, nagrania;
 • słowne: rozmowy, instrukcje, objaśnienia, zagadki.

Środki dydaktyczne:

Ćwiczenia „My world 2”, płyta cd „My world 2”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: On the farm.

 1. Powitanie oraz rozgrzewka językowa.
 2. Zapoznanie z nowym słownictwem – numerowanie zwierząt na obrazku oraz pisanie wyrazów po śladzie.
 3. Odszukiwanie w wężu wyrazowym nazw zwierząt.
 4. Słuchanie nagrania i numerowanie odpowiednich obrazków.
 5. Zaznaczanie poprawnych zdań do przedstawionych ilustracji.
 6. Pożegnanie oraz podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY: II

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  10 – 03 lutego

Nazwa bloku programowego: Animals

Temat: A sheep family.

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności językowych;
 • utrwalanie poznanego słownictwa;
 • wprowadzenie do czytania tekstu.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi wymienić nazwy poznanych zwierząt;
 • podejmuje próbę samodzielnego czytania tekstu;
 • zna kolory w języku angielskim;
 • doskonali język mówiony;
 • potrafi ułożyć fragmenty tekstu w prawidłowej kolejności.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćwiczeń “My world 2”, czytanka “A sheep family”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: A sheep family

 1. Powitanie uczniów.
 2. Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć.
 3. “A sheep family” – wspólne czytanie tekstu.
 4. Objaśnienie nieznanego słownictwa.
 5. Praca własna z ćwiczeniami.
 6. Zakończenie zajęć, zadanie pracy domowej.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Review

Temat:  Review

Cele główne:

 • utrwalenie przerobionych treści;
 • znajomość podstawowych zwrotów w języku angielskim.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi wskazać dane sprzęty domowe;
 • zna podstawowe przymiotniki – big-small, old-new, ….;
 • rozumie, że w języku angielskim wymowa różni się od pisowni;
 • potrafi napisać usłyszane słowa;
 • pracuje samodzielnie, w skupieniu.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz;

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, płyta CD, magnetofon, flashcards

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Review

 1. Przywitanie z klasą.
 2. Powtórzenie wiadomości – zabawa dydaktyczna “What is missing?”
 3. Praca własna – uczniowie wypełniają przygotowane przez nauczyciela karty pracy.
 4. Pożegnanie piosenką„Bye-bye song”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Animals

Temat:  My tail is short.

Cele główne:

 • Znajomość części ciała zwierząt w języku angielskim.

Cele szczegółowe -uczeń:

 • Zna podstawowe części ciała zwierząt;
 • Słucha nagrania i odpowiada na pytania do historyjki.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda ćwiczeń;
 • oglądowe: udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • słowne: rozmowy, objaśnienia, zagadki.

Środki dydaktyczne:

Ćwiczenia „My world 2”, płyta cd „My world 2”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: My tail is short.

 1. Powitanie oraz rozgrzewka językowa.
 2. Pisanie wyrazów po śladzie. Przyklejanie odpowiednich obrazków do podpisów: animals, brown fur, short tail, long tail.
 3. Odsłuchanie nagrania historyjki obrazkowej w języku angielskim oraz numerowanie ilustracji.
 4. Łączenie początku oraz końca zdania oraz odczytanie tych zdań.
 5. Otaczanie pętlą odpowiednich wyrazów, tak by zdanie było poprawne.
 6. Gra kalambury z nowo poznanym słownictwem – opisywanie cech wyglądu zwierzęcia.
 7. Pożegnanie oraz podsumowanie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: My room

Temat:  I can dance

Cele główne:

 • znajomość podstawowych nazw czynności w języku angielskim.

Cele szczegółowe:

 • nazywa proste czasowniki opisujące hobby w języku angielskim;
 • zapisuje przeczenia z czasownikami w języku angielskim;
 • opowiada co potrafi robić w języku angielskim.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda ćwiczeń;
 • oglądowe: udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • słowne: rozmowy, objaśnienia, zagadki.

Środki dydaktyczne:

Ćwiczenia „My world 2”, płyta cd „My world 2”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: I can dance

 1. Powitanie oraz rozgrzewka językowa.
 2. Przyklejanie nazw czynności w odpowiednich miejscach na ilustracji.
 3. Odsłuchanie nagrania w języku angielskim oraz numerowanie ilustracji.
 4. Zapisywanie zdań oznajmujących oraz przeczeń z czasownikami w języku angielskim.
 5. Odszukiwanie czasowników spośród innych wyrazów.
 6. Rysowanie czynności, które dziecko potrafi oraz krótka pogadanka na ten temat.
 7. Pożegnanie oraz podsumowanie zajęć.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: My room

Temat: Maria’s bedroom

Cele główne:

 • rozwijanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala słownictwo z poprzednich zajęć;
 • uczeń poznaje nowe słówka związane z blokiem tematycznym;
 • potrafi wskazać wybrane przez nauczyciela słówka;
 • potrafi opisać w języku angielskim własną sypialnię;
 • wdraża się do rozumienia języka mówionego.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • metody aktywizujące: gry i zabawy;
 • metoda oglądowa:

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćwiczeń, flashcards, podręcznik, płyta CD, magnetofon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Maria’s bedroom

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Wprowadzenie do tematu zajęć – czytanka ”Maria’s bedroom”.
 3. What is missing? – zabawa dydaktyczno – językowa.
 4. Uczniowie rozwiązują zadania z kart pracy.
 5. Zadanie pracy domowej.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

KONSPEKT

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska – Podejko

 LEKCJA 5 –11 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: MY ROOM
Temat: A NEW COMPUTER

Cele główne: 

 • Wprowadzenie nowego słownictwa
 • Rozumienie tekstu mówionego

Cele szczegółowe – uczeń :

 • Uważnie słucha komiksu z płyty CD
 • Poznaje nowe słownictwo – bed, computer, armchair, old, new
 • Bierze udział w zabawach językowych (“Listen, point and say”, “Sentence string”)

Metody pracy:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi, słuchanie i powtarzanie
 • Oglądowe: słuchanie i śledzenie obrazków komiksowych
 • Słowne: gry i zabawy językowe

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik dla klasy II
 • Płyta CD

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: MY ROOM – A NEW COMPUTER

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów w języku angielskim
 • Wprowadzenie do tematu zajęć – zapoznanie ze słownictwem
 • Słuchanie komiksu pt. „A new computer”
 • Zabawa językowa „Listen, point and say”
 • Zabawa językowa „Sentence string”
 • Praca domowa, zakończenie zajęć i pożegnanie z klasą