Konspekt


KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 2 –  25 Września 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk polski

Temat:  Bohaterowie opowiadania „Tacy jesteśmy” Francesca Simon. Przypomnienie wiadomości o czasowniku

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 • Przypomnienie wiadomości o czasowniku
 • Umiejętnie pracuje z tekstem

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest czasownik
 • Rozpoznaje czasownik wśród innych części mowy;
 • Potrafi określić funkcję czasownika w zdaniu;
 • Podaje przykłady czasownika stosuje je w zdaniach;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie bohater

Zadanie domowe:

Odpowiem na pytania pod tekstem, ćw 1 str 12

Konspekt

Konspekt dla klasy VI- VII 

Opracowała : mgr Izabela Bielińska 

LEKCJA 1 –  9 WRZEŚNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk polski

Temat:  Omawiamy opowiadanie pt „ Nowy dyrektor ” Anety Załasińskiej, Michała Rusinek.   Przypomnienie wiadomości o liczbie pojedynczej i mnogiej

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest liczba pojedyncza a czym mnoga
 • Rozpoznaje części mowy : rzeczownik, czasownik
 • Potrafi pracować z tekstem
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 • Wie czym jest przemówienie i jakie ma cechy ?

Zadanie domowe:

Wypiszę z tekstu 5  czasowników i 5 czasowników

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 14 –  22 KWIETNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat:  Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny z języka polskiego.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym;
 • weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu;
 • wyjaśnienie niezrozumiałych poleceń i pojęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 –  25 MARCA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat:  Przymiotnik najlepszy przyjaciel rzeczownika. Stopniowanie przymiotników i pisownia partykuły „nie” z przymiotnikami. Cz.2

 

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym;
 • Potrafi stopniować przymiotniki regularne i nieregularne;
 • Umie prawidłowo zapisywać przymiotniki z partykułą „nie”.

Zadanie domowe:

Wybrane zadania z rozdziału o przymiotniku w zeszycie ćwiczeń odpowiednio dla kl. IV i kl. V.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 12 –  11 MARCA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat:  Przymiotnik najlepszy przyjaciel rzeczownika. Cz.1

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym;
 • Potrafi stopniować przymiotniki regularne i nieregularne;
 • Umie prawidłowo zapisywać przymiotniki z partykułą „nie”.

Zadanie domowe:

Proszę, aby dzieci przypomniały sobie podstawowe wiadomości o przymiotniku, jako odmiennej części mowy. Ze względu na 1 godzinę lekcyjną 11 marca, temat ten będzie kontynuowany na następnych zajęciach za 2 tygodnie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 –  18 LUTEGO 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: W świecie fantazji. Dlaczego warto czytać książki?

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Odczytuje fragmenty tekstu;
 • Omawia postaci, wydarzenia i inne elementy świata przedstawionego w tekście;
 • Określa przeżycia bohaterów;
 • Określa wartości wskazane w utworze jako najważniejsze;
 • Wypowiada własne zdanie na temat wartości wskazanych w utworze;
 • Potrafi argumentować swoją wypowiedź;
 • Wie, co to jest zdanie i równoważnik zdania, jakie wyróżniamy zdania ze względu na cel wypowiedzi.

Zadanie domowe:

Proszę uprzejmie, aby dzieci wykonały pisemnie polecenia w zeszycie ćwiczeń do języka polskiego (rozdział o czasowniku). 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 –  4 STYCZNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Trudne formy czasowników; Jak piszemy „nie” z czasownikami.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Wie, co to jest bezokolicznik;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Wie, jakie są zasady pisowni partykuły „nie” z czasownikami;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym.

Zadanie domowe:

Proszę, aby powtórzyły sobie wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika) oraz wykonały zadania do rozdziału o czasowniku z zeszytu ćwiczeń dla kl. IV i V.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 –  28 STYCZNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Czasownik – najbardziej pracowita część mowy.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Wie, co to jest bezokolicznik;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym;

Zadanie domowe:

Proszę, aby powtórzyły sobie wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika).

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 –  14 STYCZNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Elementy fantastyczne i realistyczne w „Baśni o Kocie w butach” E. Szelburg-Zarembiny.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Czyta ze zrozumieniem i analizuje tekst literacki;
 • Rozumie co to jest „baśń” jako gatunek literacki i czym się różni „baśń” od „bajki”;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście literackim;
 • Odpowiada na pytania związane z tekstem;
 • Potrafi odróżnić elementy realistyczne od fantastycznych.

 

Zadanie domowe:

Proszę powtórzyć zasady odmiany rzeczownika przez przypadki gramatyczne, spodziewana jest krótka kartkówka.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 26 LISTOPADA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2. Odmiana rzeczowników przez przypadki. Ćwiczenia

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Wie, co to jest przypadek gramatyczny;
 • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

ZADANIE DOMOWE:

Proszę uprzejmie, żeby dzieci przypomniały sobie i utrwaliły wiadomości o rzeczowniku oraz żeby znały przypadki gramatyczne i pytania przypadków. Część zajęć poświęcimy również na redagowanie kartki z życzeniami i naukę piosenki zimowej