Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  11 – 25 maja

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: Wyrażanie posiadania za pomocą have/has got.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Powtórzenie słownictwa związanego z częściami ciała;
 • Powtórzenie czasownika have/has got w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń ćwiczy słownictwo związane z częściami ciała;
 • Uczeń używa czasowniki ‘have/has got do opisu ludzi i zwierząt;
 • Uczeń mówi po angielsku opisując zwierzątka oraz inne osoby.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały przygotowane przez nauczyciela: kserokopie, płyta CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wyrażanie posiadania za pomocą have/has got.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie czytają tekst na temat opisu zwierzątek.
 4. Uczniowie dyskutują razem na temat wyglądu zwierzątek.
 5. Uczniowie pracują indywidualnie rozwiązując zadania.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 27  kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Expressing ability with can/can’t.

Cele główne:

 • Uczeń powtarza zasady stosowanie can/can’t do wyrażania możliwości wykonania danej czynności.
 • Uczeń powtarza tworzenie zdań twierdzących, pytających oraz przeczących i wie jak je używać poprawnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi stosować can/can’t w różnych rodzajach zdań
 • Uczeń potrafi używać can/can’t do tworzenia swoich zdań.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie ćwiczeń przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Expressing ability with can/can’t.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, powtarza dotychczasowe wiadomości na temat can/can’t oraz rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne.
 4. Nauczyciel z uczniami podsumowuje wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klas

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 23 Marzec

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: A school trip

Cele główne:

 • Poznawanie nowego słownictwa;
 • Słuchanie nagrania i śledzenie tekstu;
 • Nazywanie czynności przedstawionych na zdjęciu
 • Słuchanie piosenki.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo oraz zwroty;
 • Uczeń słucha nagrania i śledzi tekst;
 • Uczeń nazywa czynności;
 • Uczeń słucha piosenki.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki, zadania dodatkowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A school trip.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Czytanie oraz tłumaczenie przez dzieci nowego słownictwa.
 3. Czytanie tekstu na forum klasy oraz tłumaczenie.
 4. Poznawanie zwrotów dotyczących czynności: co można robić na wycieczce?
 5. Słuchanie piosenki (In the forest,In the country) i wspólne śpiewanie.
 6. Naśladowanie aktywności i rozpoznawanie ich.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  9 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Dog Show – reading.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Powtórzenie słownictwa związanego z częściami ciała;
 • Powtórzenie czasownika have got /has Got w twierdzeniach i przeczeniach.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń ćwiczy słownictwo związane z częściami ciała;
 • Uczeń używa czasowniki ‘have got/has got do opisu zwierząt;
 • Uczeń mówi po angielsku opisując zwierzątka.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały przygotowane przez nauczyciela: kserokopie, płyta CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dog show – reading.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie czytają dialog na temat pokazu psów i ich opis ich wygladu.
 4. Uczniowie dyskutują razem na temat pokazu psów.
 5. Uczniowie pracują indywidualnie rozwiązując zadania.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka angielskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów
 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Poszerzenie słownictwa w języku angielskim

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  7 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: My room – reading and writing exercises.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Powtórzenie słownictwa związanego z umeblowaniem pomieszczeń;
 • Powtórzenie konstrukcji ‘there is/ are’.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń ćwiczy słownictwo związane z umeblowaniem i rozstawieniem mebli w sypialni;
 • Uczeń używa strukturę ‘there is/are’ do opisu pokoju;
 • Uczeń mówi po angielsku opisując swój pokój.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały przygotowane przez nauczyciela: kserokopie, płyta CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My room – reading and writing exercises.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie czytają opis pokoju angielskiej uczennicy.
 4. Uczniowie dyskutują razem na temat opisu pokoju.
 5. Uczniowie pracują indywidualnie przygotowując opis swojego pokoju.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  6 – 26 Styczeń

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. Revision

Cele główne:

 • Utrwalanie zdobytych wiadomości;
 • Poznawanie piosenek angielskich;
 • Doskonalenie słownictwa.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko bierze udział w zabawach proponowanych przez nauczyciela;
 • Potrafi wykorzystać zdobyte wcześniej wiadomości;
 • Potrafi przedstawić się w języku angielskim.

 Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Revision.

 1. Przywitanie z klasą w języku angielskim.
 2. Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć.
 3. Kalambury językowe.
 4. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: My favourite Day – Christmas.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego i tradycji kraju.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo związane z okresem świątecznym;
 • Uczeń ćwiczy nowo poznane słownictwo;
 • Uczeń mówi po angielsku o świętach.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-my-favourite-day-christmas-transcript.pdf http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-my-favourite-day-christmas-worksheet.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My favourite day – Christmas.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza temat i stara się zaciekawić nim uczniów.
 3. Uczniowie oglądają krótki film-video i słuchają historyjki.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  5 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: The snowman.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poznaje nowe słownictwo;
 • Ćwiczy słownictwo związane z zimą;
 • Mówi po angielsku.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-snowman

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: The snowman.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie oglądają krótki film-video i słuchają historyjki.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja: 4 -24 Listopada

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Miesiące oraz pory roku

Cele główne:

 • Poznawanie słownictwa związanego z miesiącami oraz porami roku;
 • Dopasowanie miesięcy do pór roku;;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje słowo dotyczące pór roku;
 • Dzieci uczą się miesięcy w języku angielskim;
 • Dzieci rozwiązują zadania logiczne.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Obrazki, płyta CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Miesiące oraz pory roku

 1. Przywitanie z dziećmi,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.
 5. Zakończenie zajęć oraz podsumowanie lekcji.