Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: My favourite Day – Christmas.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego i tradycji kraju.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo związane z okresem świątecznym;
 • Uczeń ćwiczy nowo poznane słownictwo;
 • Uczeń mówi po angielsku o świętach.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-my-favourite-day-christmas-transcript.pdf http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-my-favourite-day-christmas-worksheet.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My favourite day – Christmas.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza temat i stara się zaciekawić nim uczniów.
 3. Uczniowie oglądają krótki film-video i słuchają historyjki.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  5 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: The snowman.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poznaje nowe słownictwo;
 • Ćwiczy słownictwo związane z zimą;
 • Mówi po angielsku.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-snowman

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: The snowman.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie oglądają krótki film-video i słuchają historyjki.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja: 4 -24 Listopada

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Miesiące oraz pory roku

Cele główne:

 • Poznawanie słownictwa związanego z miesiącami oraz porami roku;
 • Dopasowanie miesięcy do pór roku;;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje słowo dotyczące pór roku;
 • Dzieci uczą się miesięcy w języku angielskim;
 • Dzieci rozwiązują zadania logiczne.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Obrazki, płyta CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Miesiące oraz pory roku

 1. Przywitanie z dziećmi,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.
 5. Zakończenie zajęć oraz podsumowanie lekcji.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Amazing superheroes.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • Uczeń ćwiczy wyrażenia ‘can’ i ‘have got’;
 • Uczeń mówi po angielsku.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Problemowe.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/amazing-superheroes

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Amazing superheroes.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie oglądają krótkie nagranie i śpiewają piosenkę
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Birthdays.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń utrwala nowo poznane słownictwo związane z urodzinami i prezentami;
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Uczeń poznaje nazwy miesięcy.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-birthdays.pdf

Piosenka:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/shopping

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Birthdays.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Krótka powtórka z poprzedniej lekcji.
 3. Uczniowie śpiewają piosenkę.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 1   – 15 września

Nazwa bloku programowego: Stories.

Temat: Monster shooping trip.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznają nowe słowa z zakresu urodziny, kupowanie prezentów;
 • uczeń ćwiczy strukturę present simple;

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony https://www.teachingenglish.org.uk/article/monster-shopping-trip

Komputer

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Monster shooping trip.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel utrwala z uczniami nowe słownictwo i zwroty.
 4. Uczniowie słuchają i odgrywają historyjkę i wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 14   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Revision.

Temat: Szczegółowe omówienie testów.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala wiedzę;
 • uczeń przygotowuje się do testu na zakończenie 3 klasy.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Szczegółowe omówienie testów.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie wykonują  zadania utrwalające.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja 13   – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Review

Temat: Review

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego;
 • utrwalanie zdobytej wiedzy.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje utrwala słownictwo;
 • uczeń ćwiczy wymowę języka angielskiego;
 • uczeń przygotowuje się do testów.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Review

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Utrwalanie języka mówionego, krótkie pogadanki w parach.
 3. Gry i zabawy językowe: kalambury, “Hanging-man”, “What is missing?”
 4. Praca własna z zeszytem ćwiczeń.
 5. Podsumowanie zajęć.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja 13   – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Review

Temat: Review

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego;
 • utrwalanie zdobytej wiedzy.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje utrwala słownictwo;
 • uczeń ćwiczy wymowę języka angielskiego;
 • uczeń przygotowuje się do testów.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Review

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Utrwalanie języka mówionego, krótkie pogadanki w parach.
 3. Gry i zabawy językowe: kalambury, “Hanging-man”, “What is missing?”
 4. Praca własna z zeszytem ćwiczeń.
 5. Podsumowanie zajęć.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 13   – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Test.

Temat: Test.

Cele główne:

 • powtórka materiału;
 • przygotowanie do testu pisemnego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń rozwiązuje zadania testowe;
 • uczeń zapoznaje się z formą testu pisemnego;

 

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;

 

Środki dydaktyczne:

Arkusze testowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Test.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Nauczyciel rozdaje arkusze testów.
 3. Uczniowie pracują z testami.
 4. Nauczyciel zbiera testy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.