Chemia

Konspekt dla klasy VII

Opracował: inż Bogdan Małysz

Lekcja 1- 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Chemia

Temat:  Przygotowanie do egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

  • Rozumienie budowy układu okresowego pierwiastków.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Zna budowę atomu;
  • Rozumie różnicę pomiędzy pierwiastkiem chemicznym a związkiem chemicznym;
  • Podaje przykłady reakcji chemicznych.