Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 8 – 14 stycznia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Podsumowanie / Dyfuzja

Cele główne:

 • Budowa atomu
 • Obliczanie mas atomowych, mas cząsteczkowych
 • Dyfuzja

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • Rozrysować modelu atomu
 • Obliczyć masy atomowej, masy cząsteczkowe [µ]

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 7 – 10 GRUDZIEŃ 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Masy cząsteczkowe. Rodzaje reakcji chemicznych

Cele główne:

 • konfiguracja elektronowa atomu
 • obliczanie mas atomowych, mas cząsteczkowych
 • rodzaje reakcji chemicznych

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • rozpisywanie konfiguracji elektronowej atomu w formie graficznej, skróconej oraz w formie modelu
 • obliczanie masy atomowej, masy cząsteczkowe [µ]
 • omówienie reakcji chemicznych

– reakcja syntezy

– reakcja analizy

– reakcja wymiany

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 6 – 26 LISTOPAD 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Budowa atomu i Budowa wodorotlenków, kwasów, soli

Cele główne:

 • opis budowy atomu
 • położenie atomu w układzie okresowym
 • obliczanie liczb elementarnych atomu
 • obliczanie mas cząsteczkowych
 • konfiguracja elektronowa atomu

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • analizować położenia atomu w układzie okresowym okres/grupa
 • obliczać: liczba protonów, elektronów, neutronów atomu
 • obliczać masy cząsteczkowe [µ]
 • rozpisywanie konfiguracji elektronowej atomu w formie graficznej, skróconej oraz w formie modelu

Chemia

Konspekt dla klasy VII

Opracował: inż Bogdan Małysz

Lekcja 1- 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Chemia

Temat:  Przygotowanie do egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

 • Rozumienie budowy układu okresowego pierwiastków.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zna budowę atomu;
 • Rozumie różnicę pomiędzy pierwiastkiem chemicznym a związkiem chemicznym;
 • Podaje przykłady reakcji chemicznych.