Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  5 –  27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Fizyka

Temat : Napięcie, natężenie i opór przewodników prądu elektrycznego

Cele główne:

 • Umiejętność rozróżnienia napięcie i natężenia

Cele szczegółowe 

 • Umiejętność zastosowania wzorów w zadaniach oraz ich przekształcania

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie na przykładach
 • Pogadanka
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do fizyki  do klasy VIII “ To jest fizyka”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Napięcie, natężenia i opór

 • Przywitanie z uczniami, wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Poznanie narzędzi do pomiaru natężenia i napięcia oraz oporu
 • Poznanie jednostek oraz ich zastosowanie
 • Wykonywanie zadań z treścią

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  4 –  26 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Fizyka

Temat : Pomiary napięcia i natężenia 

Cele główne:

 • Umiejętność rozróżnienia napięcie i natężenia

Cele szczegółowe 

 • Uczeń wie czym jest moc prądu
 • Uczeń poznaje narzędzia do pomiaru natężenia i napięcia

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do fizyki  do klasy VIII “ To jest fizyka”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Napięcie i natężenia

 • Przywitanie z uczniami, wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Poznanie narzędzi do pomiaru natężenia i napięcia
 • Wskazanie jednostek
 • Wykonywanie zadań z treścią

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja 3 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Fizyka

Temat: Obwód prądu elektrycznego

Cele główne:

 • Omówienie pojęcia prąd elektryczny

Cele  szczegółowe:

 • Uczeń zna źródła napięcia prądu
 • Potrafi wskazać jednostki natężenia prądu

Metody:

 • Wykład;
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do fizyki  dla klasy VIII

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Obwód prądu elektrycznego

 • Przywitanie z uczniami,
 • Wprowadzenie do tematu- napięcie elektryczne
 • Kierunek przepływu prądu
 • Natężenie prądu i jednostki

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  2 – 24 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: Fizyka

Temat: Elektrostatyka.

Cele główne:                      

 • Powtórzenie budowy atomu;
 • Przypomnienie rodzajów ładunków elektrycznych.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić na czym polega przyciąganie i odpychanie się ciał;
 • Rozumie zasadę elektryzowania się;
 • Zna pojęcia „izolatorów” i „przewodników”.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do fizyki dla kl. 8 „To jest fizyka”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Elektrostatyka

 • Przywitanie z uczniami.
 • Wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Wykład nt. elektrostatyczności.
 • Ćwiczenia utrwalające.
 • Zakończenie zajęć.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: inż Bogdan Małysz

Lekcja  4 – 27 Październik

Nazwa bloku programowego: Fizyka

Temat: Ruch ciał, siła, zasady dynamiki i zachowania energii.

Cele główne:

 • Zrozumienie podstawowych wzorów dotyczących tematu;
 • Znajomość jednostek dotyczących pow. Wzorów;
 • Umiejętność przedstawienia wzorów w postaci wykresów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wie co znaczy że ruch jest jednostajny, jednostajnie przyspieszony i opóźniony;
 • Wie czym jest siła wypadkowa;
 • Rozumie skale temperatury Farenheita i Kelwina.

Metody:

 • Wykład;
 • Praca z podręcznikiem;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, karteczki z cyferkami 0-9

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ruch ciał, siła, zasady dynamiki i zachowania energii.

 1. Przywitanie z uczniami,
 2. Wprowadzenie do tematu,
 3. Ćwiczenia utrwalające,
 4. Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: Monika Monsen

Lekcja  8 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii

Temat: Przygotowania do testu Ciśnienie atmosferyczne.

Cele główne:

 • charakterystyka ciśnienia atmosferycznego.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • opisuje pomiar ciśnienia,
 • opisuje czynniki mające wpływ na pomiar ciśnienia atmosferycznego,
 • wyjaśnia zasadę działania barometru,

Metody:

 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
 • wykład
 • ćwiczenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z fizyki i chemii „To jest fizyka” oraz ”Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ciśnienie atmosferyczne

 1. Opis terminu- Ciśnienie,
 2. Opis pomiaru ciśnienia powietrza,
 3. Charakterystyka czynników mających wpływ na wynik pomiaru ciśnienia,
 4. Charakterystyka i zastosowanie barometru.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii

Temat: Prawo Pascala.. Izotopy.

Cele główne:

 • charakterystyka Prawa Pascala.
 • charakterystyka izotopów.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • opisuje pojęcie Prawa Pascala,
 • opisuje zjawisko ciśnienia w odniesieniu do wysokości naczycia wypełnionego cieczą,
 • wyjaśnia zastosowanie Prawa Pascala,
 • opisuje termin- Izotop,
 • wymienia rodzaje izotopów,
 • wymienia zastosowania izotopów w technologii.

Metody:

 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
 • wykład
 • ćwiczenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z fizyki i chemii „To jest fizyka” oraz ”Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Prawo Pascala.. Izotopy.

 1. Opis Prawa Pascala na podstawie zjawiska zachodzącego w nieszczelnym naczyniu pionowym podczas wypływu cieczy,
 2. Zastosowanie Prawa Pascala,
 3. Charakterystyka izotopów oraz ich rodzajów,
 4. Zastosowanie izotopów w technologii.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne. Budowa atomu- nukleony i elektrony.

Cele główne:

 • wytłumaczenie pojęcia ciśnienia hydrostatycznego
 • opis budowy atomu- nukleon i elektron

Cele szczegółowe: uczeń:

 • opisuje pojęcie ciśnienia hydrostatycznego
 • opisuje zjawisko zachodzące w naczyniach połączonych
 • oblicza ciśnienie cieczy
 • opisuje terminy- nukleon i elektron
 • wyjaśnia czym są powłoki elektronowe
 • wyjaśnia co to jest rdzeń atomowy

Metody:

 • Praca z podręcznikiem
 • Pogadanka
 • Wykład
 • Ćwiczenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z fizyki i chemii „To jest fizyka” oraz ”Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne. Budowa atomu- nukleony i elektrony.

 1. Ciśnienie hydrostatyczne
 2. Naczynia połączone i zjawiska w nich zachodzące
 3. Obliczanie ciśnienia cieczy
 4. Nukleony i elektrony
 5. Rdzeń atomowy
 6. Powłoka elektronowa oraz walencyjna

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii

Temat:  Składniki materii. Ciśnienie.

Cele główne:

 • uczeń opisuje atomy i cząteczki;
 • uczeń opisuje zjawisko cisnienia i oblicza jego wartość.

Cele szczegółowe:

 • uczeń opisuje zjawisko dyfuzji;
 • uczeń określa rozmiar i masę atomu;
 • uczeń wykazuje znajomośc jednostki masy atomu;
 • uczeń opisuje termin „ciśnienie”;
 • uczeń zna wzór na obliczanie ciśnienia;
 • uczeń opisuje zależność między zmianą powierzchni a wartością ciśnienia.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • pogadanka;
 • wykład;
 • ćwiczenia uczniowskie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z fizyki i chemii „To jest Fizyka” oraz „Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat  :  Składniki materii. Ciśnienie.

 • Budowa materii.
 • Dyfuzja, prędkośc dyfuzji w zależności od stanu skupienia.
 • Założenia teorii atomistyczno- cząsteczkowej wg Johna Daltona.
 • Rozmiar, masa i jednostka masy atomów.
 • Termin „ciśnienie” oraz wzór na obliczanie cisnienia.
 • Wpływ zmiany powierzchni ciała na wartośc ciśnienia.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Julia Wölk

Lekcja  4 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii

Temat:  Rodzaje reakcji chemicznych.

Cele główne:

 • uczeń zna rodzaje reakcji chemicznych.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna reakcje syntezy;
 • uczeń zna reakcje analizy;
 • uczeń zna reakcje wymiany.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • pogadanka;
 • wykład;
 • „burza” mózgów;
 • ćwiczenia uczniowskie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z chemii „Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Rodzaje reakcji chemicznych.

 • Czym jest reakcja chemiczna?
 • Przykłady reakcji syntezy.
 • Przykłady reakcji analizy.
 • Przykłady reakcji wymiany