Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Przygotowanie do testów klasyfikacyjnych.

Temat 1 : Rozwiązujemy  wzorcowe testy klasyfikacyjne. 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z obowiązującym materiałem
 • Wyjaśnienie rozwiązywania i uzupełniania testów
 • Omówienie materiału po uzupełnieniu testów

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Uczeń zna specyfikę rozwiązania testu
 • Wie czym różni się pytanie otwarte od zamkniętego
 • Poznanie zasad pisownie z literą ó.

 Temat 2 :   Moja Planeta Ziemia

Cele główne: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić pojęcia Ziemia

Cele porządkowe: Uczeń potrafi:

 • Wymienić nazwy planet
 • Wie czym różni się dzień od nocy
 • Wie kiedy na Ziemi pojawiło się życie
 • Wyjaśnić pojęcie planeta

Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Wypiszę z testu rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki klasa III  i II. Klasa I rzeczowniki i czasowniki.

Mała Alicja zjeżdżał wczoraj na sankach z górki.  Na dworze było bardzo zimo. Padał śnieg i był duży mróz.

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 9 stycznia 2021

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Ptaki- czy to tylko skrzydła i dziób.  Pogoda, bardzo kapryśna i zmienna panna.

Cele główne:  Zapoznanie uczniów z :

 • Zapoznanie uczniów ze środowiskiem życia ptaków;
 • Zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami ptaków;
 • Zapoznanie z budową ptaka;
 • Wyjaśnienie uczniom, czym zajmuje się ornitologia;
 • Zapoznanie uczniów z rodzajami klimatu;
 • Zapoznanie uczniów czym jest obserwacja pogody;
 • Wyjaśnienie obiegu wody w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać środowisko życia ptaków;
 • Wymienić co najmniej 5 gatunków ptaków;
 • Opisać budowę ptaka;
 • Wyjaśnić czym zajmuje się ornitologia;
 • Wyjaśnić różnice klimatyczne;
 • Potrafi obserwować przyrodę;
 • Wyjaśnić podstawy obiegu wody w przyrodzie.

Zadanie domowe

Zeszyt ćwiczeń Dziennik badacze świata str. 16, 17, 18, 19, obserwowanie pogody i zapisywanie temperatury oraz podstawowej charakterystyki pogody każdego dnia.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Przygotowanie do testów klasyfikacyjnych.

Temat 1 : Przypomnienie wiadomości z zakresu obowiązujących materiałów egzaminacyjnych

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z rodzajami zdań ( pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe, twierdzące)
 • Uczeń na podstawie wiadomości potrafi wskazać w tekście części mowy ( rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek kl. III)
 • Uczeń potrafi podzielić wyraz na sylaby, głoski, litery
 • Przypomnienie wiadomości o miesiącach i porach roku

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Pracować z tekstem i umiejętnie odpowiedzieć na zadane pytania
 • Wskazać różnicę pomiędzy czasownikiem a rzeczownikiem
 • Wymienić cztery pory roku roku oraz dwanaście miesięcy
 • Wyjaśnić czym zajmuje się ichtiologia\

 Temat 2 :  Rozwiązujemy wzorcowe testy egzaminacyjne

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów ze schematem testów egzaminacyjnych
 • Umiejętność rozwiązywania testów

Zadanie domowe z dnia 9.01.2021

Klasa III uzupełnię ćwiczenia  str 84 ćw 1, str 85 ćw 1, str 46 ćw 1, 2

Klasa II uzupełnię kartę pracy ćw 1,2 str 12, ćw 1,2 str 13

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 6 – 12 grudnia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Ryba- jaka jest?

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów ze środowiskiem życia ryb;
 • Zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami ryb;
 • Zapoznanie uczniów z budową ryby;
 • Wyjaśnienie uczniom, czym zajmuje się ichtiologia.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać środowisko życia ryb;
 • Wymienić co najmniej 5 gatunków ryb;
 • Opisać budowę ryby;
 • Wyjaśnić czym zajmuje się ichtiologia

Zadanie domowe z dnia 12.12 .2020

Zeszyt ćwiczeń Dziennik badacze świata str. 24, 25, 27, 46.

 

 

Konspekt -edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 5 – 6 grudnia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Ptaki- niezwykli piloci.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów ze środowiskiem życia ptaków;
 • Zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami ptaków;
 • Zapoznanie uczniów z budową ptaka;
 • Wyjaśnienie uczniom, czym zajmuje się ornitologia.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać środowisko życia ptaków;
 • Wymienić co najmniej 5 gatunków ptaków;
 • Opisać budowę ptaka;
 • Wyjaśnić czym zajmuje się ornitologia.

Zadanie domowe z dnia 7. 12 2020

Zeszyt ćwiczeń Dziennik badacze świata str. 16, 17, 18, 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 5– 7 grudnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczenie zintegrowane

Temat 1 :  Boże Narodzenie. Przygotowania do wieczerzy wigilijnej

 Cele główne: Uczeń

 • Wie kiedy odbywają się Święta Bożego Narodzenia
 • Zna tradycje bożonarodzeniowe

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z tekstem i udzielać odpowiedzi na zadane pytania
 • Umie wskazać postacie pierwszoplanowe i drugoplanowe
 • Wie co oznacza pierwsza gwiazdka na niebie
 • Zna potrawy wigilijne

Temat 2 : Nauka piosenki pt „ A mikołaj pędzi”  Wykonujemy świąteczne choinki

Cele główne: Uczeń

 • Poznaje słowa piosenki i uczy się ją śpiewać
 • Potrafi wykonać ze świątecznych elementów choinkę

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Kształtuje umiejętności manualne
 • Rozwija inwencję twórczą

Zadanie domowe z dnia 7 grudnia

Opiszę w kilku zdaniach jakie potrawy świąteczne przygotowuję się u Was w domu na Wigilię ?

Konspekt – edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 4 – 21 listopada

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Ekologia- czyli jak dbać o nasze środowisko.

Cele główne: 

 • Zapoznanie uczniów ze sposobami dbania o środowisko;
 • Zapoznanie uczniów z metodami segregacji śmieci;
 • Zapoznanie uczniów z właściwościami wytworów człowieka dla środowiska.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Segregować śmieci;
 • Dbać o środowisko;
 • Wybierać właściwe produkty;
 • Wymienić zagrożenia dla środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 4–21 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1 :  Rzeczownik- Liczba pojedyncza i mnoga                                            

 Cele główne: Uczeń

 • Zna cechy charakterystyczne rzeczownika

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Odróżnić liczbę pojedynczą od liczby mnogiej
 • Wskazać w tekście odpowiednią liczbę osób, rzeczy
 • Uzupełnić tabelę dotyczącą odpowiednich liczb

 

Zadanie domowe z dnia 21.11.2020

Uzupełnij tabelę

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
DOM

 

TELEFON

 

 

 

DOMY

Temat 2: Rośliny zbożowe
Cele główne :

 • Uczeń zna pojęcie rośliny zbożowe
 • Wie co zaliczamy do roślin zbożowych

Cele porządkowe : Uczeń

 •  Wie co otrzymujemy ze zboża
 • Wie w jakiej porze roku są wysiewane zboża
 • Zna nazwy zbóż
 • Rozumie na czym polega praca rolnika
 • Wie jakich narzędzi rolnik używa do swojej pracy

Zadanie domowe z dnia 21.11.2020

Do czego są wykorzystywane rośliny zbożowe ?  Klasa II, III  Podaj trzy przykłady.

Które narzędzia używane są w pracy rolnika. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Klasa I

 1. Kosy, sierpy, kombajny
 2. Siekiery, Kosy, sierpy
 3. Traktory, kombajny, łopaty

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁ: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 4– 7 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGONauczanie zintegrowane

Temat 1 : Kaligrafia

 Cele główne: Uczeń

 • Potrafi napisać poprawnie wyrazy i tekst w odpowiednich liniach

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi wrazić swoje myśli i pomysły
 • Zna zasady pisowni polskiej w liniaturze

Temat 2  : Święta Listopadowe

 Cele główne: Uczeń

 • Wie jakie znaczenie ma święto 1 listopada

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi wymienić święta listopadowe
 • Wie w jaki sposób czcimy Dzień 1 listopada
 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wykonać pracę plastyczną związaną ze świętem 1 listopada

 

 

 

 

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I, II, III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 3 – 24 października 2020

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Omówienie budowy rośliny na przykładzie  pomidora oraz budowa ziemniaka, wprowadzenie terminu bulwa.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów podstawowymi pojęciami dotyczącymi budowy rośliny;
 • Zapoznanie się z funkcjami, jakie pełnią elementy rośliny;
 • Utrwalenie pojęć owoc i warzywo;
 • Zapoznanie ze sposobem wzrostu roślin;
 • Próby rozpoznania w jaki sposób rosną konkretne owoce i warzywa.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać budowę roślin;
 • Wyjaśnić jaką funkcję pełnią poszczególne elementy rośliny;
 • Wyjaśnić różnicę między owocem i warzywem;
 • Wymienić min. 3 owoce i 3 warzywa;
 • Wyjaśnić w jaki sposób rośliny rosną;
 • Rozpoznać gdzie wzrastają konkretne owoce i warzywa.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z podręcznikiem;
 • Oglądowa- praca z podręcznikiem i ćwiczeniami, obserwacja przyrody;
 • Problemowa- zgadywanka, praca z  ilustracjami, burza mózgów, praca z zeszytem, zadania do wykonania.

 

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień.