Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  8-  4 lutego

Nazwa bloku programowego:  Edukacja przyrodnicza

Temat : 1 :  Co nasz czeka w lutym ?

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie opisać jak wygląda przyroda w lutym

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie jakie zwierzęta żyją w lesie zimą
 • Wie jak pomagać zwierzęta zimą
 • Umie opisać przedstawioną ilustrację
 • Wie ile dni posiada luty

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  8-  28 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat : 1, 2, 3 :  Dwa bieguny.  Pogoda i zwierzęta zamieszujące Antarktydę i Arktykę. Przypomnienie wiadomości o przymiotniku

Cele główne:

 • Uczeń potrafi wskazać na globusie biegun północy i południowy

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie przez jakie obszar lądu jest otoczony każdy z biegunów
 • Wie jaki klimat panuje na biegunach
 • Potrafi wymienić zwierzęta występujące na biegunach
 • Wie czym charakteryzuje się przymiotnik

Zadanie domowe klasa II, III

Ćw 1, 2 str 4  Elementarz odkrywców ćwiczenia

Klasa I

Połączę nazwy zwierząt z odpowiednim napisem

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  6-  10 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1, 2 W świątecznym nastroju

Cele główne: 

 • Nawiązywanie do tradycji pielęgnowanych w polskim domu rodzinnym, wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • Utrwalanie znajomości zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zapoznanie uczniów z tradycjami bożonarodzeniowymi
 • Rozwijanie wyobraźni przy doborze wzoru i barw
 • Zna elementy krajobrazu

Zadanie domowe klasa II, III

Odpowiem na pytanie jakie potrawy świąteczne są podczas Wigilii w naszym domu ?

Klasa I

Narysuję dwie potrawy wigilijne i podpiszę je.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  5- 26 listopada 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1:  Krajobraz Polski

Cele główne: 

 • Uczeń potrafi rozpoznać kierunki świata
 • Zna rodzaje krajobrazów w Polsce

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wskazać na mapie góry, wyżyny, niziny
 • Wie jakim kolorem na mapie oznaczone są formy terenu
 • Zna elementy krajobrazu

Zadanie domowe z dnia 26.11. 2022

Klasa III

Ćw 7, 8, 9 str 8  Elementarz odkrywców ćwiczenia

Klasa I i II

Zaznaczę na mapie Gdańsk, Warszawę i napiszę jaki to kierunek świata

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  4- 12 listopada 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1:  Święto Niepodległości. Wolność, radość, niepodległość

Cele główne: 

 • Uczeń wie jakie święto obchodzimy w Polsce 11 listopada,

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna symbole narodowe Polski
 • Wie kiedy śpiewamy hymn państwowy
 • Potrafi pracować z tekstem

Zadanie domowe z dnia 12.11. 2022

Klasa II i III

 1. Odpowiem na pytanie : Kiedy  śpiewamy hymn państwowy ?
 2. W jakim dniu obchodzimy Święto Niepodległości

Klasa I

Odpowiem na pytania :

 1. W jakim mieście uroczyście w formie defilady wojskowej obchodzimy Święto Niepodległości ?

a. Krajów

b. Warszawa

c. Gniezno

2.  Do jakiego symbolu narodowego nawiązuje legenda o Białym Orle

a. Flagi państwowej

b. Godła Polski

c. Hymnu państwowego

Konspekt. Nauczanie zintegegrowane

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  3- 15 października 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat 1:  Krajobraz jesienny. Omawiamy opowiadanie  Omawiamy opowiadanie „ Zwierzęta jesienią. Podział na sylaby

Cele główne: 

 • Uczeń wie jakie zmiany zachodzą jesienią w przyrodzie

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna dary jesieni i potrafi je wymienić
 • Wie jakie zwierzęta przygotowują się na zimę
 • Umie opisać jak wyglądają jesienią liście ?

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  1- 15 października 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat 1: Z notatnika obserwatora. Ptaki odlatujące do ciepłych krajów

Cele główne: 

 • Poznajemy nazwy ptaków, które odlatują do ciepłych krajów

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Poznaje sposoby przelotu ptaków
 • Zna ptaki, które pozostają na zimę w Polsce
 • Wie dlaczego ptaki opuszczają nasz kraj

Zadanie domowe z dnia 15.10.2022

Klasa I

Odpowiedź na pytanie. Podręcznik Elementarz odkrywców str 43. Które z ptaków przedstawione na ilustracji pozostają na zimę w Polsce ? Wytnij ilustrację i wklej do zeszytu.

Klasa II

 • Ćw 1 str 30 Elementarz odkrywców ćwiczenia
 • Ćw 2 str 30

Klasa III

 • Ćw 1 str 44 Elementarz odkrywców ćwiczenia cz a i b

Nauczanie zintegrowane

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  2- 17 września 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat 1, 2 :   Co robią zimą dni tygodnia ?  Jak biedronka zgubiła kropki ? Zabawa w dni tygodnia.

Cele główne: 

 • Przypomnienie wiadomości o dniach tygodnia

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Potrafi opisać i wypełnić plan na cały tydzień
 • Zna nazwy dni tygodnia i potrafi połączyć z odpowiednią cyfrą

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat:  Testy klasyfikacyjne. Przygotowanie do egzaminów

 Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z testem

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wyjaśnienie wymagań testowych
 •  Poznanie różnicy pomiędzy pytaniem otwartym z zamkniętym
 • Wyjaśnienie zagadnień testowych

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego: Pogadanki historyczne

Temat:  Podróże w przeszłości.  

 Cele główne: uczeń,

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Zna pojęcie osady, grodu
 • Zna postać Mieszka I

Cele szczegółowe: uczeń

 • Umie wskazać jakie korzyści miało państwo polskie poprzez przyjęcie chrześcijaństwa
 • Potrafi wskazać osiągnięcia Władysława Jagiełły
 • Wie kim był Józef Piłsudski
 • Umie wyodrębnić główne postacie historyczne w opowiadaniu
 • Określa zarys państwa polskiego i wydarzenia historyczne na podstawie tekstu.

Zadanie domowe z dnia 2.04. 2022

Opisz ilustrację zamku ze str 75.