Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dzień prawdy, Zapusty, Akademia dociekliwych – Księżyc i jak Ziemia krąży wokół Słońca?

Cele główne: Zapoznanie z:

 • Noworocznymi zwyczajami i postanowieniami;
 • Postacią Mikołaja Kopernika;
 • Słownictwem związanym z fazami księżyca.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wymienić noworoczne zwyczaje;
 • Potrafi skonstruować noworoczne postanowienia;
 • Wie, kim jest Mikołaj Kopernik i potrafi wskazać jego najważniejsze odkrycia;
 • Potrafi scharakteryzować fazy księżyca;
 • Wie, czym różni się ruch obiegowy od obrotowego Ziemi;
 • Wie, czym jest rok przestępny.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2, wklejka do zeszytu, zdjęcia z fazami księżyca

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dzień prawdy

 1. Przeczytanie i omówienie tekstu Pawła Beręsewicza pt. „Dzień Prawdy”;
 2. Wykonanie zadań z ćwiczeń na podstawie opracowanego materiału;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zapusty

 1. Omówienie zagadnień związanych z noworocznymi obrzędami, przesądami i postanowieniami;
 2. Wykonanie zadań z ćwiczeń w nawiązaniu do poznanego materiału;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Akademia dociekliwych – Księżyc i jak Ziemia krąży wokół Słońca?

 1. Przedstawienie podstawowych faz księżyca;
 2. Ukazanie różnic między obrotowym a obiegowym ruchem Ziemi;
 3. Zapoznanie z sylwetką Mikołaja Kopernika;
 4. Wykonanie zadań z ćwiczeń;
 5. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu;
 6. Rozdanie wklejek uczniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dziewczynka z zapałkami. Boże Narodzenie– zwyczaje świąt oraz kolęda „Cicha noc”

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania baśni;
 • Zapoznanie z sylwetką Hansa Christiana Andersena;
 • Poznanie zwyczajów świąt Bożego Narodzenia;
 • Umiejętność scharakteryzowania kolęd i pastorałek.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest baśń;
 • Potrafi wskazać cechy charakterystyczne baśni;
 • Wie, kim jest Hans Christian Andersen i czym się zajmował;
 • Zna polskie zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia;
 • Wie, czym różnią się kolędy od pastorałek.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2, Wklejka do zeszytu, Kolęda „Cicha Noc”, głośnik

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dziewczynka z zapałkami.

 1. Zapoznanie uczniów z baśnią Hansa Christiana Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami”;
 2. Przedstawienie postaci Hansa Christiana Andersena;
 3. Wykonanie zadań z ćwiczeń w nawiązaniu do przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Boże Narodzenie – zwyczaje świąt oraz  kolęda „Cicha noc”

 1. Omówienie zwyczajów bożonarodzeniowych;
 2. Omówienie różnic między kolędą a pastorałką;
 3. Wysłuchanie kolędy „Cicha Noc”;
 4. Omówienie zadań domowych związanych z tematem;
 5. Rozdanie wklejek do zeszytów.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Co gra w duszy muzyka? Akademia dociekliwych – skały, Zaułek słówek – „ą” i „ę”, Strofy o Ojczyźnie.

Cele główne:

 • Zapoznanie z polskimi kompozytorami i ich twórczością;
 • Poznanie słownictwa związanego z muzyką;
 • Umiejętność scharakteryzowania skał występujących w przyrodzie;
 • Poznanie wyrazów z literami „ą” i „ę”;
 • Poznanie znaczenia symboli narodowych Polski.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wymienić najważniejszych polskich kompozytorów oraz ich twórczość;
 • Wie, kim jest kompozytor, dyrygent;
 • Wie, czym jest opera, chór, orkiestra;
 • Potrafi wymienić rodzaje skał występujących w przyrodzie;
 • Zna zasady pisowni wyrazów z „ą” i „ę”;
 • Zna i potrafi scharakteryzować symbole narodowe Polski.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1B, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1,Wklejka do zeszytu, głośnik, muzyka – utwory znanych, polskich kompozytorów, karty z symbolami narodowymi Polski, sól, słoik, patyczek, włóczka, woda

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Co gra w duszy muzyka?

 1. Przeczytanie i omówienie tekstu Izabelli Klebańskiej pt. „Zbójcy”;
 2. Przedstawienie najważniejszych polskich kompozytorów;
 3. Wysłuchanie najbardziej charakterystycznych utworów dla danego kompozytora;
 4. Zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym z muzyką;
 5. Wykonanie zadań z ćwiczeń w nawiązaniu do tematu lekcji;
 6. Omówienie zadania domowego dotyczącego przerobionego działu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Akademia dociekliwych – skały

 1. Wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego pochodzenia skał;
 2. Omówienie rodzajów skał występujących w przyrodzie;
 3. Wykonanie zadań z ćwiczeń w nawiązaniu do tematu lekcji;
 4. Przygotowanie i wykonanie doświadczenia związanego z powstawaniem kryształów soli;
 5. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „ą” i „ę”

 1. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „ą” i „ę”;
 2. Wykonanie zadań z ćwiczeń z wyrazami zawierającymi litery „ą” i „ę”;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Strofy o Ojczyźnie

 1. Przedstawienie i scharakteryzowanie najważniejszych symboli narodowych;
 2. Wykonanie zadań z ćwiczeń dotyczących poznanych symboli narodowych;
 3. Rozdanie wklejek i omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Zaułek słówek – „ż”. Zaułek słówek „rz”. Wczoraj, dziś, jutro. Poznajemy kontynenty – Azja.

Cele główne:

 • Zapoznanie i utrwalanie zasad pisowni wyrazów z „ż ” i „rz”;
 • Zapoznanie z zawodami rzadko dziś wykonywanymi;
 • Poznanie cech charakteryzujących kontynent azjatycki;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i stara się stosować podstawowe zasady pisowni wyrazów z „ż”i „rz”;
 • Wie, czym zajmuje się bednarz, rymarz, kowal, introligator, garncarz, pozłotnik, płatnerz, ludwisarz;
 • Potrafi scharakteryzować najważniejsze elementy kontynentu azjatyckiego.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Działania plastyczne;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1B, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, Wklejka do zeszytu, 3 kartki a3, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „ż”.

 1. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „ż”;
 2. Wykonanie plakatów przedstawiających poznane zasady pisania wyrazów z „ż”;
 3. Wykonanie zadań z literą „ż” w zeszycie ćwiczeń;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego wyrazów z „ż”.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „rz”.

 1. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „rz”;
 2. Wykonanie plakatów przedstawiających poznane zasady pisania wyrazów z „rz”;
 3. Wykonanie zadań z literą „rz” w zeszycie ćwiczeń;
 4. Omówienie zadania domowego z użyciem litery „rz”.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wczoraj, dziś, jutro.

 1. Scharakteryzowanie zawodów rzadko dziś wykonywanych: bednarz, rymarz, kowal, introligator, garncarz, pozłotnik, płatnerz, ludwisarz;
 2. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń charakteryzujących poznane zawody;
 3. Omówienie zadań domowych związanych z poznanymi zawodami.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy kontynenty – Azja.

 1. Przedstawienie uczniom kontynentu na mapie;
 2. Omówienie charakterystycznych zabytków i miejsc w Azji;
 3. Wykonanie zadań związanych z poznanym kontynentem w ćwiczeniach;
 4. Omówienie zadań domowych w nawiązaniu do informacji poznanych na lekcji o Azji;
 5. Rozdanie wklejek na temat Azji.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  4 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: What’s in the classroom?

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- classroom
 • Poznawanie słów związanych z salą lekcyjną;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje określenie classroom;
 • Dzieci uczą się słów związanych z przedmiotami znajdującymi się w klasie;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ćwiczenia od nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Classroom.

 1. Omówienie tematu classroom,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Zaułek słówek – „ó”. Dlaczego mózg jest ważny? Wielka litera.

Cele główne:

 • Klasyfikacja wyrazów z „ó”;
 • Charakterystyka postaci Janusza Korczaka;
 • Charakterystyka ludzkiego mózgu;
 • Charakterystyka wyrazów pisanych wielką literą.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna podstawowe zasady pisowni wyrazów z „ó” oraz potrafi je stosować;
 • Wie, kim jest Janusz Korczak i czym się zajmował;
 • Wie, czym jest mózg i do czego potrzebny jest człowiekowi;
 • Wie, które wyrazy zapisuje się wielką literą.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, Wklejka do zeszytu, Kartki a3, Kredki/Flamastry.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „ó”.

 1. Napisanie sprawdzianu;
 2. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „ó”;
 3. Wykonanie plakatów przedstawiających poznane zasady pisania wyrazów z „ó”;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dlaczego mózg jest ważny?

 1. Przeczytanie czytanki o Januszu Korczaku i wykonanie ćwiczeń;
 2. Scharakteryzowanie ludzkiego mózgu i jego funkcji;
 3. Wykonanie ćwiczeń z zakresu przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadań domowych związanych z tematem.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wielka litera.

 1. Scharakteryzowanie podstawowych zasad dotyczących pisania wyrazów wielką literą;
 2. Wielka litera – ćwiczenia praktyczne;
 3. Omówienie zadań domowych związanych z przerobionym materiałem.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Historia Polski – kto nam opowie, Zamki w Polsce, Rodzaje rzeczowników, Przymiotniki i ich stopniowanie, Listopadowe święta

Cele główne:

 • Scharakteryzowanie początków powstania państwa polskiego;
 • Scharakteryzowanie najbardziej znanych zamków w Polsce;
 • Charakterystyka oraz umiejętność posługiwania się poszczególnymi częściami mowy;
 • Charakterystyka najważniejszych świąt listopada.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, kim jest Mieszko I  i  w którym roku odbył się jego chrzest;
 • Wie, jakie miasto było pierwszą stolicą Polski;
 • Potrafi wymienić miejscowości, w których są najważniejsze zamki;
 • Potrafi podzielić rzeczowniki ze względu na rodzaj;
 • Potrafi określić stopień przymiotnika;
 • Zna najważniejsze daty listopada i potrafi je scharakteryzować.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, wklejka do zeszytu, karty „Charakterystyczne zamki w Polsce”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Historia Polski – kto nam opowie, Zamki w Polsce

 1. Rozmowa o historii Polski oraz zapoznanie uczniów z najważniejszymi faktami dotyczącymi powstania Państwa Polskiego;
 2. Scharakteryzowanie najbardziej znanych zamków w Polsce.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Rodzaje rzeczowników

 1. Rodzaj żeński, męski i nijaki;
 2. Ćwiczenia praktyczne dotyczące rodzajów rzeczownika.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Przymiotniki i ich stopniowanie

 1. Scharakteryzowanie przymiotników ze względu na ich stopnie;
 2. Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia praktyczne.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Listopadowe święta

 1. Scharakteryzowanie listopadowych świąt.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Żywe, obumarłe, nieżywe – co możemy spotkać w lesie oraz cztery żywioły, Kontynenty, Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki

Cele główne:

 • Scharakteryzowanie przyrody na żywą, obumarłą i nieżywą;
 • Umiejętność dostrzegania różnicy między krzewami a drzewami;
 • Scharakteryzowanie czterech żywiołów w przyrodzie;
 • Scharakteryzowanie kontynentów i ich symboli;
 • Umiejętność rozpoznawania i charakteryzowania rzeczowników, czasowników i przymiotników.

Cele szczegółowe:Uczeń:

 • Kategoryzuje przedmioty na przyrodę żywą, obumarłą i nieżywą;
 • Kategoryzuje żywioły występujące w przyrodzie;
 • Wie czym różni się drzewo od krzewu;
 • Zna kontynenty i charakterystyczne symbole tych kontynentów;
 • Wie czym jest rzeczownik i na jakie pytania odpowiada oraz potrafi go wyróżnić w tekście;
 • Wie czym jest czasownik i na jakie pytania odpowiada oraz potrafi go wyróżnić w tekście;
 • Wie czym jest przymiotnik i na jakie pytania odpowiada oraz potrafi go wyróżnić w tekście;

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, mata kontynentów, karty z kontynentami i ich symbolami, karty otoczenia (rzeczownik), karty czynności (czasownik), pudełko gramatyczne przymiotnikowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Żywe, obumarłe, nieżywe – co możemy spotkać w lesie oraz cztery żywioły.

 1. Wyjście na spacer i scharakteryzowanie przyrody ze względu na podział na to, co żywe, obumarłe i nieżywe;
 2. Scharakteryzowanie różnic między drzewem a krzewem;
 3. Zapoznanie i omówienie konsekwencji występowania w przyrodzie czterech żywiołów.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Kontynenty i ich symbole.

 1. Charakterystyka poszczególnych kontynentów, zapoznanie z nazwami;
 2. Symbole kontynentów i dopasowanie ich do odpowiednich nazw kontynentów

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek: rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki.

 1. Scharakteryzowanie rzeczowników;
 2. Scharakteryzowanie czasowników;
 3. Scharakteryzowanie przymiotników;
 4. Praca nad częściami mowy;
 5. Omówienie pracy domowej.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Władze Rzeczypospolitej Polskiej. Zaułek słówek – rodzaje zdań w języku polskim. Rośliny uprawiane na polu.

Cele główne:

 • Scharakteryzowanie polskiego rządu i wyjaśnienie różnic między sejmem a senatem;
 • Umiejętność rozróżniania wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi;
 • Umiejętność definiowania wypowiedzeń oznajmujących, rozkazujących, pytających;
 • Umiejętność rozpoznawania roślin uprawianych na polu.

Cele szczegółowe:Uczeń:

 • Charakteryzuje polski rząd, wie kto jest prezydentem i premierem;
 • Wie czym zajmuje się sejm i senat;
 • Rozpoznaje wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające;
 • Rozpoznaje i nazywa rośliny uprawiane na polu.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Burza mózgów;
 • Obserwacja;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, rośliny uprawiane na polu, karty wzbogacające słownictwo charakteryzujące rośliny uprawiane na polu, karty z rodzajami zdań, karta pracy – mierzenie temperatury

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Władze Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Omówienie terminów związanych z władzami w Polsce,
 2. Omówienie różnic między sejmem i senatem.

II jednostka lekcyjna: 

Temat:  Zaułek słówek – rodzaje zdań w języku polskim.

 1. Charakterystyka poszczególnych rodzajów wypowiedzeń,
 2. Ćwiczenia związane z rozpoznawaniem rodzajów zdań.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Rośliny uprawiane na polu.

 1. Przedstawienie roślin uprawianych na polu,
 2. Omówienie pracy domowej związanej z pomiarem temperatury.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja zintegrowana

Temat: Własna historia kotka Pimpka

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów oraz umiejętności logicznego myślenia;
 • Rozwijanie spostrzegawczości;
 • Umiejętność współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń nadaje tytuły historyjkom obrazkowym;
 • Uczeń formułuje wypowiedzi;
 • Uczeń buduje związki przyczynowo-skutkowe poprzez układanie kolejności obrazków w historyjce;
 • Uczeń nazywa i rozróżnia pory roku na podstawie ilustracji;
 • Uczeń nazywa czynności.

Metody:

 • Praca w grupach;
 • Pogadanka,
 • Wykład,
 • Zagadki obrazkowe,

Środki dydaktyczne:

Rozsypanki obrazkowe; historyjki obrazkowe; opisy i obrazki pór roku; rozsypanka wyrazowa dotycząca pór roku; podstawowe informacje na temat czynności (karty czynności

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Własna historia kotka Pimpka

 1. Powitanie uczniów, zapoznanie się z nimi, wyjaśnienie celu lekcji. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy rozsypanką a historyjką obrazkową.
 2. Podział uczniów na 3 grupy robocze.
 3. Układanie z rozsypanek historyjek obrazkowych.
 4. Układanie planu wydarzeń.
 5. Nadawanie tytułów historyjkom i uzasadnienie nazwy.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Własna historia kotka Pimpka

 1. Ćwiczenia utrwalające czasowniki: karty czynności, nazywanie czynności, kalambury, określenie pytań czasownika.
 2. Wskazywanie czynności na obrazkach z wykorzystaniem poznanych pytań czasownika (co robi? co się z nim dzieje?)

III jednostka lekcyjna:

Temat: Własna historia kotka Pimpka

 1. Przypomnienie wiadomości o czterech porach roku; rozsypanka wyrazowa o czterech porach roku; dopasowanie opowiadania do pory roku; wskazanie na historyjkach obrazkowych elementów poszczególnych pór roku.
 2. Podsumowanie zajęć – quiz o czynnościach i porach roku