Konspekt

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

Lekcja 3- 14.10. 2023

Opracowała: mgr Grażyna Domke 

Blok programowy: Pory Roku 

Temat: Jesień

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Zna Pory Roku: jesień
 • Oddaje ruchem charakter muzyki
 • Rozpoznaje pierwsze oznaki wiosny
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy ruchowe w kole: „Gimnastyka” „Woogie – Boogie”
 • „ Jesień „- witraż z liści
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu-poszukiwanie jesieni
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

 

Konspekt

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

Lekcja 11- 11 marca 2023

Opracowała: mgr Grażyna Domke 

Blok programowy: Pory Roku 

Temat: Wiosna 

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Zna Pory Roku: wiosna
 • Oddaje ruchem charakter muzyki
 • Rozpoznaje pierwsze oznaki wiosny
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy ruchowe w kole: „Gimnastyka” „Woogie – Boogie”
 • Przypomnienie wiersza pt. „Przedwiośnie „
 • „Wiosna”-malujemy portret wiosny
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu-poszukiwanie wiosny
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

Konspekt


Lekcja 6- 10 grudnia 2022

Opracowała : mgr Grażyna Domke

Nazwa bloku programowego: Przyjaźń

Temat: Dzień pluszowego misia  

Dziecko:

 • Dziecko bierze aktywny udział w zabawie
 • Słucha opowiadania o historii pluszowego misia
 •  Zna czesci ciala misia
 • Chętnie śpiewa piosenki z innymi dziećmi oraz uczestniczy w zabawie ruchowej ,tańczy

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Maskotki misie
 • Wiersze o misiu- Powitanie misie, spacer misiów
 • Opowiadanie o pluszowym misiu
 • Pieczemy razem z misiem oraz dekorujemy ciasteczka
 • Zabawy ruchowe z misiem

Konspekt

Konspekt  26. 11. 2022

Lekcja 5-26. 11.2021

Opracowała : mgr Grażyna Domke

Nazwa bloku programowego: Pory Roku

Temat: Zimowe przysmaki zwierząt 

Dziecko:

 • Przekazuje ruchem nastrój i treść piosenki.
 • Wyodrębnia poznane kształty w najbliższym otoczeniu.
 • Potrafi połączyć dwie części obrazka
 • Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt leśnych.
 • „Kolorowanie zwierzat « – praca plastyczna
 • Zabawa dydaktyczna pt. «pomieszane polowy «– Nauczyciel rozdaje dzieciom po połowie obrazku zwierzęcia. A resztę miesza. Dzieci muszą odnaleźć swoja połówkę i nazwać zwierzę, które znajduje się na obrazku. Dodatkowo określają w jaki sposób można pomóc zwierzęciu zimą.å
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 3- 29.10.2022

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Figury geometryczne

Temat: W zaczarowanej krainie figur.

Dziecko:

 • Przekazuje ruchem nastrój i treść piosenki.
 • Wyrabia sprawność grafomotoryczną.
 • Poznaje nazwy figur geometrycznych.
 • Wyodrębnia poznane kształty w najbliższym otoczeniu.
 • Układa obrazki z figur geometrycznych według wzoru.
 • Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – odrysowywanie od szablonów figur geometrycznych.
 • Zabawa dydaktyczna pt. „ W zaczarowanej krainie figur” – poznanie nazw figur geometrycznych płaskich, wyodrębnianie poznanych kształtów w najbliższym otoczeniu,
 • „Figurowe obrazki” – praca plastyczna, komponowanie obrazka z wyciętych figur geometrycznych według wzoru.
 • Zabawa dydaktyczna pt. „Powiedz, gdzie…” – wskazywanie położenia przedmiotów w przestrzeni  z własnego punktu widzenia.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

 

Konspekt

Lekcja 2 – 15.10.2022

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Jeden, dwa, trzy – ja, ty, my

Temat: To jestem ja.

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Liczy palce u rąk i nóg, używa liczebników
 • Nazywa części ciała
 • Oddaje ruchem charakter muzyki
 • Nazywa i dorysowuje elementy twarzy
 • Rozpoznaje emocje na podstawie mimiki, gestów i ruchów
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy ruchowe w kole: „Gimnastyka” „Woogie – Boogie”
 • Przypomnienie wiersza pt. „Jesienią, jesienią…”
 • „Moje dłonie”- zabawa paluszkowa, przeliczanie palców u rąk i nóg
 • „To ja” – autoprezentacja, nauka otwartego komunikowania o sobie
 • „Mój portret” – wykonanie portretu, nazywanie i dorysowywanie elementów twarzy
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu
 • Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

Konspekt

Zajęcia 1 17.09.2022

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Jesienne dywany. Poznajemy się

Temat: Kolory jesieni.

Dziecko:

 • Dostrzega zmiany w świecie przyrody charakterystyczne dla jesieni.
 • Nazywa kolory.
 • Różnicuje ekosystemy: sad, ogród, park, las.
 • Nazywa części roślin.
 • Oddaje ruchem charakter muzyki, doskonali poczucie rytmu
 • Twarzy zbiory i przelicza jego elementy.
 • Tworzy kompozycje płaskie i przestrzenne z naturalnego tworzywa.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”.
 • Zabawy ruchowe w kole: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”.
 • Wysłuchanie wiersza pt. „ Jesienią” M. Konopnickiej.
 • Liście listeczki – zajęcia matematyczne, klasyfikowanie, przeliczanie, stosowanie liczebników głównych, nazywanie kolorów
 • W sadzie, ogrodzie, parku i lesie – pogadanka, różnicowanie ekosystemów, nazywanie roślin i ich owoców.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer wśród drzew, oglądanie kory, zbieranie liści, i ich owoców.
 • Jesienne drzewa – praca plastyczna.
 • Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.