Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 1 – 15 września 2018

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat:  Jestem Starszakiem!, Las, plaża, góry, Ogród i warzywa- Dom i rodzina.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z nowymi kolegami i nauczycielem;
 • Jacy jesteśmy, jacy chcemy być, co lubimy w innych, a co nie;
 • Charakterystyka właściwych relacji w grupie;
 • Zapoznanie uczniów z różnorodnością środowisk naturalnych;
 • Charakterystyka różnych środowisk naturalnych ze wskazaniem na różnice i podobieństwa;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem rodziny;
 • Charakterystyka rodziny na podstawie przykładów;
 • Charakterystyka i poznanie nazw różnych owoców i warzyw i ich praktyczne zastosowanie;
 • Charakterystyka ogrodu, jako domu dla warzyw i owoców i innych roślin.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna imiona swoich kolegów i nauczyciela- zwraca się do innych po imieniu;
 • Uczeń potrafi opisać, jakie zachowanie jest właściwe, a jakie nie;
 • Uczeń potrafi reagować we właściwy sposób w określonych sytuacjach;
 • Uczeń zna nazwy różnych środowisk naturalnych;
 • Uczeń charakteryzuje las, plażę i góry;
 • Uczeń potrafi wymienić różnice między środowiskami naturalnymi i konkrety charakterystyczne dla nich;
 • Uczeń opisuje swoją rodzinę;
 • Uczeń nazwy różnych warzyw i owoców i opisuje ich zastosowanie;
 • Uczeń opisuje i charakteryzuje pojęcie domu i ogrodu.

Metody:

 • Podająca- pogadanka, praca z podręcznikiem;
 • Oglądowa- praca z podręcznikiem i ćwiczeniami;
 • Problemowa- praca z ćwiczeniami, zgadywanka, praca z konkretami i ilustracjami, burza mózgów, praca z konkretami w środowisku naturalnym podczas wycieczki do pobliskiego lasu.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, eksponaty, kukiełki, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Jestem Starszakiem!.

 1. Zapoznanie  dziećmi i nauczycielem,
 2. Wyjaśnienie kim jest starszak,
 3. Zapoznanie z właściwymi i niewłaściwymi zachowaniami w grupie oraz umiejętne reagowanie w trudnych sytuacjach.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Las, plaża, góry.

 1. Omówienie środowisk naturalnych ze szczególnym wskazaniem na cechy charakterystyczne,
 2. Zapoznanie z organizmami, zwierzętami zamieszkującymi różne środowiska naturalne,
 3. Zapoznanie oraz poszukiwanie różnych organizmów i zwierząt zamieszkujących pobliski las podczas lekcji oraz zajęć integracyjno-aktywizujących.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Ogród i warzywa- Dom i rodzina.

 1. Omówienie wraz z dziećmi pojęcia rodziny,
 2. Scharakteryzowanie warzyw, jako rodziny,
 3. Omówienie i wskazanie różnic między warzywami oraz między członkami rodziny,
 4. Charakterystyka domu na podstawie przykładów oraz charakterystyka ogrodu, jako domu dla warzyw.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: W domu najlepiej.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny;
 • kształtowanie umiejętności odpowiedzialności za swoje słowa i obietnice;
 • kształtowanie umiejętności precyzyjnego kreślenia po wyznaczonym śladzie;
 • doskonalenie przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania kształtów podstawowych figur geometrycznych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wymienić członków rodziny ;
 • potrafi dokonać analizy postępowania bohaterów opowiadania ;
 • wie, że każdy musi być odpowiedzialny za swoje słowa i obietnice;
 • potrafi określić własne obowiązki domowe oraz rozumie konieczność sumiennego ich wykonywania;
 • umie precyzyjnie kreślić po wyznaczonym śladzie;
 • umie rozpoznać czynności domowe po ułożeniu puzzli;
 • wie na czym polega praca ludzi przedstawionych na planszy;
 • wie w jakim zawodzie pracują jego najbliżsi;
 • potrafi określić czynności ludzi przedstawionych na planszy;
 • wie jak wyglądają cyfry i potrafi wymienić je w odpowiedniej kolejności;
 • potrafi rozpoznać i nazwać kształty podstawowych figur geometrycznych.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 4,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Uroczystość dnia matki.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Kwiaty dla mamy.

 1. „Z rodzina najlepiej” – pogadanka na temat rodziny i jej członków.
 2. „Pięć minut” – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.
 3. „Podział obowiązków w moim domu” – promyczkowe uszeregowanie.
 4. „Wazon dla mamy” – ćwiczenie graficzne na karcie pracy;
 5. „Domowe układanki” – puzzle z czynnościami domowymi.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Zawody naszych bliskich.

 1. „Poznajemy zawody” – omówienie planszy dydaktycznej.
 2. „Gdzie pracują moi najbliżsi” – wypowiedzi dzieci..
 3. „Ciekawe zawody” – omawianie zdjęć w karcie pracy.
 4. „Narzędzia potrzebne do pracy” – ćwiczenie w przyporządkowywaniu na karcie pracy.
 5. „Czary dla mamy” – ćwiczenie w przeliczaniu z wykorzystaniem karty pracy.
 6. „Geometryczne kwiaty” – ćwiczenie utrwalające pojęcia matematyczne na karcie pracy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  15 – 21 kwiecień

Nazwa bloku programowego: Łąka pełna życia.

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności oddechowych;
 • doskonalenie umiejętności manualnych;
 • kształtowanie wiedzy na temat ciężkiej pracy pszczół i produkcji miodu;
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamą;
 • pielęgnowanie tradycji świętowania „Dnia Matki.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie jak wygląda motyl i zna jego cykl rozwojowy;
 • potrafi wykonać motyla zgodnie z instrukcją;
 • umie wypełnić plasteliną kształt literki;
 • wie na czym polega praca pszczół;
 • wie jak powstaje miód;
 • zna słowa wierszyka „Dla mamusi”;
 • potrafi okazać miłość i szacunek w stosunku do mamy.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 4, teczka małego artysty, plastelina, czarna, żółta, czerwona, biała kartka z bloku technicznego, nożyczki, klej, jajko żółte z kinderki, stempelki, naklejki serduszka ipt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Świat pod lupą.

 1. „Narodziny motyla” – oglądanie motyli, poznanie ich cyklu rozwojowego.
 2. „Łąka pełna życia” – omówienie obrazka, ćwiczenie spostrzegawczości.
 3. „Paź królowej ćwiczenie graficzne i w klasyfikowaniu z wykorzystaniem karty pracy.
 4. „Kolorowy motyl” – praca plastyczno – techniczna.
 5. Zabawa „Latające motylki”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Harmonia przyrody.

 1. „Wiosenne literki” – wypełnianie sylwet liter plasteliną.
 2. „Pracowita pszczółka – WIERSZOLANDIA.
 3. Omówienie pracy pszczół – jak powstaje miód.
 4. „Spotkanie z pszczółka Mioduszką” – scenka sytuacyjna z wykorzystaniem sylwety oraz wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.
 5. Praca plastyczno – techniczna pszczółki.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Moja mama

 1. Serduszko dla mamy.
 2. Nauka wiersza „Dla mamusi”.
 3. Próba samodzielnego recytowania wiersza „Dla mamusi”

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Historia ukryta w legendach.

Cele główne:

 • kształtowanie wiedzy na temat legendy polskiej;
 • doskonalenie płynności ruchów i precyzji kreślenia po śladzie;
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wyrazów;
 • poznanie graficznego obrazu litery „F”, „f”;
 • poznanie słów i melodii nowej piosenki.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna melodię hejnału Mariackiego;
 • wie gdzie leży dawna stolica Polski;
 • zna legendę o Smoku Wawelskim;
 • wie gdzie leży obecna stolica Polski
 • potrafi dostrzegać różnice miedzy tym co było dawniej a jest teraz;
 • zna graficzny obraz litery „F”, „f”;
 • zna słowa piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3, 4, nożyczki, płyta CD , laptop, kolorowe kartki z bloku technicznego,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Spotkanie ze Smokiem Wawelskim.

 1. Hejnał z wieży Mariackiej – wysłuchanie hejnału.
 2. „ Kraków – dawna stolica” – pogadanka, oglądanie zdjęć ukazujących Kraków oraz mapę Polski.
 3. „Legenda o Smoku Wawelskim” – słuchanie legendy i rozmowa na temat jej treści.
 4. Sylwety do „Legendy o Smoku Wawelskim” – wycinanka.
 5. „Trójgłowy smok” – ćwiczenie graficzne i matematyczne z wykorzystaniem kart pracy.
 6. „Pomnik Smoka Wawelskiego” – oglądanie rzeźby oraz wykonanie ćwiczenia w karcie pracy.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Legendy naszej stolicy.

 1. „ Z Krakowa do Warszawy” – oglądanie mapy Polski.
 2. „Warszawa dawniej i dziś” – dzielenie się spostrzeżeniami z oglądania reprodukcji obrazu i zdjęcia na karcie pracy.
 3. „Korona Złotej Kaczki” – ćwiczenie graficzne w karcie pracy.
 4. „Zaczarowany fotel” – słuchanie wiersza, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów z wykorzystaniem karty pracy.
 5. „Wskaż właściwą drogę” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Dzień mamy.

 1. Zapoznanie z melodią i słowami piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”.
 2. Utrwalenie tekstu, próba improwizowania ruchem.
 3. Wykonanie laurki na dzień mamy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY

OPRACOWAŁA:  Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Ważna sprawa – odpowiedzialność.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla przedwiośnia;
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego;
 • poznanie graficznego obrazu liczby 10;
 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • doskonalenie umiejętności manualnych;
 • kształtowanie wiedzy na temat tradycji, symboli i zwyczajów Świąt Wielkanocnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wiersza;
 • zna graficzny obraz litery „s”;
 • potrafi wskazać pierwsze oznaki wiosny;
 • zna graficzny obraz liczby 10;
 • umie opowiedzieć co dzieje się kolejno na obrazku;
 • wie, że więzi rodzinne są bardzo ważne;
 • zna tradycje, symbole i zwyczaje typowe dla Świąt Wielkanocnych;
 • wie co zgodnie z tradycją powinno znajdować się w wielkanocnym koszyku.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3, kredki, bibuła, klej, nożyczki, papier kolorowy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mały przyjaciel przyrody.

 • „Sowa pierwsze oznaki wiosny” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.
 • Pogadanka na temat pierwszych znaków wiosny.
 • Głoska „s” – ćwiczenia.
 • Sowa – praca plastyczna metodą wydzieranki.
 • Zagadki dla dzieci o wiośnie.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jesteśmy odpowiedzialni.

 • „Magiczna liczba 10” – słuchanie wiersza oraz wykonanie ćwiczenia praca w kartach pracy.
 • „List do dziadka” – historyjka obrazkowa.
 • Pogadanka na temat więzi rodzinnych.
 • „Szerokie czy wąskie?” – praca w kartach pracy.
 • „Długie czy krótkie” – praca w kartach pracy.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Wielkanoc w Polsce.

 • Pogadanka na temat tradycji Świąt Wielkanocnych.
 • „Wielkanocne symbole” – pokaz i rozmowa.
 • „Mazurek wuja Ernesta” – czytanie tekstu obrazkowo – wyrazowego.
 • „Wielkanocny koszyczek” – praca w kartach pracy.
 • Praca plastyczna – wielkanocne pisanki.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Nasze zwierzęta.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania zwierząt;
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas kreślenia szlaczków;
 • doskonalenie umiejętności wokalnych i artykulacyjnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • dziecko wie w jaki środowisku żyje dane zwierzę;
 • potrafi przeliczać wyrazy w ułożonych zdaniach;
 • układa historyjkę obrazkową;
 • zna produkty otrzymywane z mleka;
 • wie, że ssaki wytwarzają mleko w celu karmienia potomstwa:
 • zna i umie zaśpiewać piosenkę „Stary Donald”;
 • zna graficzny obraz liczby „0”;
 • umie rozpoznać i nazywać zwierzęta egzotyczne.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3, płyta CD z piosenką „Stary Donald”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyjaciel zwierząt.

 1. „Psotny pasikonik” – słuchanie wiersza oraz wykonanie ćwiczenia w karcie pracy.
 2. „Poszukiwane zwierzęta” – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej w wykorzystaniem karty pracy.
 3. „Psotny kotek” –układanie historyjki obrazkowej z wykorzystaniem kart pracy.
 4. Moje zwierzątko lub moje wymarzone zwierzątko – praca plastyczna.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Mleczna kraina. 

 1. „Produkty z mleka” – ćwiczenia w klasyfikowaniu.
 2. „Mleko nie tylko od krowy” – omawianie planszy dydaktycznej.
 3. „Liczymy zwierzęta” – wykonanie ćwiczenia w karcie pracy.
 4. „Kolorowy kubek” – ćwiczenie graficzne.
 5. „Stary Donald” nauka piosenki i zabawa rytmiczna przy piosence.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na świeżym powietrzu.

IV jednostka lekcyjna:

Temat:  Z wizytą w ZOO.

 1. „Zero czyli nic” – słuchanie rymowanki i wykonanie ćwiczenia w karcie pracy.
 2. „Wycieczka do ZOO” – omówienie planszy i wykonanie ćwiczeń.
 3. Bajka „Idziemy do ZOO” .

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  11 – 17 luty

Nazwa bloku programowego: W drodze do sukcesu.

Cele główne:

 • rozwijanie zdrowej rywalizacji;
 • kształtowanie pożądanych zachowań i postaw u dzieci;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • kształtowanie umiejętności spostrzegania niepasujących elementów;
 • kształtowanie prawidłowej postawy wobec wartości książki;
 • zapoznanie z wyglądem graficznym liczby 9;
 • doskonalenie umiejętności porównywania zbiorów, stosując określenia „mniej” i „więcej;
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna zasady zdrowej rywalizacji;
 • potrafi policzyćilość oczek na kostce;
 • potrafi nazwać zbiory i wyeliminować nie pasujący w nich element;
 • potrafi pokolorować obrazek według podanego kodu kolorystycznego;
 • wie jakie są etapy powstawania książki;
 • zna zasady właściwego korzystania z książek i rozumie konieczność szanowania ich;
 • zna graficzny obraz liczby 9;
 • potrafi określić ilość „mniej” lub „więcej”;
 • wie jak wyglądają figury geometryczne.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3, kredki, nożyczki, kostka do gry,pomoce dydaktyczne,

I jednostka lekcyjna: 

Temat: W wytrwałości siła.

 1. Pogadanka na temat zdrowej rywalizacji.
 2. „Wyścig żółwia i zająca” – rozgrywanie gry ściganki.
 3. „Co tu nie pasuje” – ćwiczenie w klasyfikowaniu z wykorzystaniem karty pracy.
 4. „W drodze do gwiazd” – kolorowanie obrazka wg. Kodu.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tajemnice powstawania książki.

 1. „Jak powstaje książka?” – układanie i omawianie historyjki obrazkowej.
 2. „Znamy książki” – pokaz i rozmowa kierowana.
 3. „Książki pełne bajek” – ćwiczenie na karcie pracy.
 4. „Z jakiej jestem bajki?”- zabawa dramowa.
 5. „Projektujemy okładkę książki” – praca plastyczno – techniczna.

III jednostka lekcyjna:

TematZajęcia na wolnym powietrzu

 1. Gry i zabawy.

IV jednostka lekcyjna:

 1. „Wesołe zabawy z dziewiątką” – wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.
 2. „Mniej więcej czy tyle samo?” –ćwiczenia matematyczne.
 3. „Figury geometryczne. – wycinanie figur geometrycznych.
 4. Zabawy z figurami geometrycznymi – Co powstanie gdy je połączymy?

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: Małgorzata  Hrapkowicz

Lekcja  10 – 3 lutego

Nazwa bloku programowego:  Zdrowie jest najważniejsze.

Cele główne:

 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 8;
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej;
 • kształtowanie prawidłowe nawyki żywieniowe;
 • poznanie zapisu graficznego głoski „n”;
 • doskonalenie małej motoryki;
 • docenianie pracy zawodowej pracowników służby zdrowia.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi dobrać ubranie odpowiednie do pory roku i warunków atmosferycznych;
 • zna zapis cyfrowy liczby 8;
 • zna czynniki warunkujący zdrowe życie;
 • wie czym jest piramida żywienia;
 • potrafi ułożyć zdrowy jadłospis;
 • potrafi zgodnie współpracować z dziećmi podczas pracy zespołowej;
 • wie jak zachować się podczas wizyty u lekarza;
 • umie wyodrębnić głoski na początku wyrazu i przyporządkowuje je do odpowiednich liter;
 • wie na czym polega praca pracowników służby zdrowia.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów, drama.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Zimowy spacer.

 1. „Ubieramy się na zimowy spacer” – ćwiczenie w klasyfikowaniu.
 2. „Osiem zasad zdrowego stylu życia” – mapa pojęciowa oraz wykonywanie ćwiczenia na karcie pracy.
 3. „Osiem ramion, osiem nóg” – zabawa matematyczna.
 4. Prezentacja graficznego wyglądu liczby 8.
 5. Praca plastyczna ozdabianie liczby 8.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Układamy jadłospis.

 1. „ Piramida zdrowego żywienia – omówienie planszy dydaktycznej i wykonanie ćwiczeń w karcie pracy.
 2. „Jabłko dla Florentynki” – ćwiczenie graficzne.
 3. „Układamy jadłospis” – praca zespołowa.
 4. „Kącik ciekawej książki” – słuchanie czytanych utworów literackich związanych z tematyka zajęć.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Walka z chorobą.

 1. „Chory smok” – słuchanie wiersza i wykonanie i wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.
 2. „Od czego może boleć brzuch? – ćwiczenie w klasyfikowaniu.
 3. „Smok i wizyta u lekarza” – zabawa darmowa.
 4. „ N jak nosorożec” – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, wykonanie ćwiczeń na karcie pracy.
 5. „ Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia” – pogadanka.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat: W poszukiwaniu mądrości.

Cele główne:

 • zapoznanie z nowym utworem literackim;
 • zapoznanie z wyglądem graficznym liczby 7;
 • rozwijanie umiejętności słuchania, mówienia;
 • zapoznanie z wyglądem graficznym litery „U”, „u”;
 • zapoznanie ze słowami i piosenką „Babcia i dziadek”.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna bajkę „Trzy świnki”;
 • potrafi słuchać ze zrozumieniem;
 • umie uważnie słuchać fragmentu tekstu i zapamiętać istotne informacje;
 • potrafi ocenić trwałość domów wykonanych z rożnych materiałów;
 • zna graficzny obraz liczby 7;
 • umie porównywać wielkości przedmiotów, stosując odpowiednie określenia;
 • zna kolejne dni tygodnia;
 • umie wskazać różne źródła wiedzy;
 • umie wypowiadać się na podany temat;
 • zna graficzny wygląd litery „U”, „u”;
 • zna słowa i potrafi zaśpiewać piosenkę pt. „Babcia i dziadek”.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 2, kolorowe kartki, kredki, cd z piosenką.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: „Najpierw pomyśl – potem zrób.

 1. „Trzy świnki” – słuchanie bajki i rozmowa na temat jej treści.
 2. „Z jakiej to bajki?” – wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.
 3. „Świnki i ich domki” – ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem.
 4. „Magiczna siódemka” – ćwiczenia matematyczne.
 5. „Skarbonka Ani” – wykonywanie ćwiczeń na karcie pracy.

 

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Wielkie umysły zmieniają świat.

 1. „Kim chcę zostać” – swobodne wypowiedzi dzieci.
 2. „Co zrobić żeby być mądrym?” – szukanie odpowiedzi na pytanie problemowe.
 3. „Mądre „u” – zabawa z wyliczanką.
 4. „Jak wygląda „u”? – słuchanie wiersza i prezentacja litery „u”.
 5. „Wygięte jak „u”” – wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.

IV jednostka lekcyjna:

Temat:  Zawsze pamiętam o babci i dziadku.

 1. Pogadanka na temat rodziny.
 2. „Rodzinne drzewo” – ćwiczenie graficzne na karcie pracy.
 3. Wykonanie laurki dla babci i dziadka.
 4. Wysłuchanie piosenki pt. „Babcia i dziadek”.
 5. Nauka słów piosenki.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY ”0”,

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  8 – 13 Styczeń

Nazwa bloku programowegoEdukacja Wczesnoszkolna

Temat:  Mierzymy czas.

Cele główne:

 • zapoznanie z wyglądem wielkiej i małej litery drukowanej i pisanej „ L”, „l”;
 • zapoznanie z wyglądem graficznym liczby 6;
 • utrwalenie poznanych cyfr: 1, 2, 3,4,5;
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego przeliczania elementów;
 • rozwijanie świadomości rytmicznej zmiany czasu;
 • zapoznanie z wpływem postępu technicznego na sposoby mierzenia i wskazywania czasu;
 • kształtowanie wiedzy na temat odczytywania czasu na zegarze;
 • nazywa pory dnia i nocy;
 • doskonalenie sprawności manualnych;
 • dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych w następstwie pór roku .

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna graficzny obraz graficzny litery „L”, „l”;
 • zna graficzny obraz graficzny liczby „6”;
 • potrafi prawidłowo przeliczać punkty na kostce;
 • wie jak wygląda i działa zegar;
 • zna ważne godziny na zegarze;
 • potrafi wymienić pory dnia, a także przyporządkować do nich odpowiednie czynności;
 • wie jakie zwierzęta prowadzą nocny tryb życia;
 • zna pory roku, dostrzega zjawiska i zmiany w przyrodzie im towarzyszące.

Metody:

 • czynna ;
 • słowna;
 • oglądowa.

Środki dydaktyczne: karta pracy 2,kredki,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Choinka pełna marzeń.

 • Pogadanka na temat minionych świąt.
 • „Choinka z lasu” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.
 • „Szóstka oszustka” –słuchanie wiersza zabawa słowna.
 • „Wesołe cyferki” – zabawa zespołowa.
 • „Kostki domina”- zabawa dydaktyczna połączona z wykonywaniem ćwiczeń na karcie pracy.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tik – tak to było tak.

 • Zegary i zegarki dawniej i dziś.
 • „Dobre rady” – wysłuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.
 • „Ważne godziny na zegarze” – prezentacja działania zegara.
 • „Zegary” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
 • „Pory dnia i nocy” – wykonywanie ćwiczeń na karcie pracy.
 • „Kto spotyka noc, a kto dzień?” – promyczkowe uszeregowanie.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

IV jednostka lekcyjna

Temat: Pory roku.

 • „Cztery pory roku.” – rozmowa na planszy dydaktycznej.
 • „Jaka to pora roku” – wykonywanie ćwiczeń na karcie pracy.
 • „Jaka porę roku lubisz najbardziej” pogadanka.
 • „Drzewo w różnych porach roku”- praca plastyczno – techniczna.
 • „Prawda czy fałsz” – zabawa słowna.