Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 13 – 23 marca 

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter R oraz nauka czytania prostych wyrazów, Magiczna cyfra 7 a dni tygodnia, Pory roku

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z zapisem graficznym litery R i r oraz cyfry 7;
 • Próby zapisu omawianych litery oraz cyfry;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery wcześniej poznanych liter;
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia wyrazów oraz próby tworzenia wyrazów;
 • Próby czytania prostych wyrazów;
 • Zapoznanie z pojęciem tygodnia oraz dni tygodnia;
 • Zapoznanie uczniów ze zmianami w przyrodzie, jakie zachodzą w równych porach roku;
 • Próby wyjaśnienia do czego są potrzebne pory roku

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wprowadzoną literę;
 • Odnaleźć omawianą literę i pośród innych;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Przeczytać proste wyrazy;
 • Zapisać wprowadzoną cyfrę;
 • Odnaleźć omawianą cyfrę pośród innych;
 • Wyjaśnić analogię między cyfrą 7 a dniami tygodnia;
 • Wyjaśnić, jakie mamy pory roku i jakie jest ich znaczenie.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z podręcznikiem;
 • Oglądowa- praca z podręcznikiem i ćwiczeniami, obserwacja przyrody;
 • Problemowa- zgadywanka, praca z  ilustracjami, burza mózgów, praca z zeszytem, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery “R” i “r”

 1. Scharakteryzowanie litery “R” i “r”;
 2. Próby zapisu graficznego litery “R” i “r”;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery “R” i “r”, zwrócenie uwagi na staranność;
 4. Próby czytania prostych wyrazów.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Magiczna cyfra 7 a dni tygodnia

 1. Zapoznanie z tekstem dotyczącym omawianego tematu;
 2. Dlaczego tydzień jest podzielony na dni i dlaczego jest ich 7;
 3. Dyskusja na temat, co robimy w poszczególne dni tygodnia;
 4. Wprowadzenie cyfry 7 i jej charakterystyka;
 5. Próba zapisu cyfry 7.

 III jednostka lekcyjna:

Temat: Pory roku

 1. Omówienie, czym są pory roku;
 2. Charakterystyka pór roku;
 3. Wyjaśnienie, jakie jest ich znaczenie dla przyrody;
 4. Dyskusja na temat pór roku.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Rym i jego znaczenie w tekście

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem rymu oraz jego znaczeniem w tekstach literackich.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest rym oraz wskazać go w tekście literackim;
 • Umie znaleźć rymy na potrzeby utworzenia tekstu do podkładu muzycznego;
 • Wie, jakie znaczenie ma rym w utworach muzycznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rym

 1. Wyjaśnienie, czym jest rym oraz jakie ma znaczenie w tekstach literackich;
 2. Omówienie podstawowych rodzajów rymów;
 3. Próba utworzenia kilku rymowanych wersów na potrzeby umiejscowienia ich w przykładowym utworze muzycznym.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 12 – 09 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Utrwalenie wiadomości

Cele główne: Utrwalenie:

 • Zapisu wcześniej poznanych liter, cyfr i kształtów;
 • Pojęcia rytmu;
 • Wcześniej poznanych pojęć matematycznych;
 • Zasad tworzenia i czytania sylab.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wcześniej poznane litery i cyfry;
 • Narysować wcześniej poznane kształty;
 • Odszukać określone kształty;
 • Stworzyć rytm;
 • Utworzyć oraz przeczytać sylaby;
 • Przeczytać proste wyrazy.

Metody:

 • Słowne- pogadanka;
 • Problemowa- zgadywanka, praca z  ilustracjami, burza mózgów, zadania do rozwiązania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt,  kredki, papier kolorowy, klej, nożyczki

Przebieg:

I i II jednostka lekcyjna:

Temat: Utrwalenie wiadomości

 1. Przygotowanie i wyjaśnienie zakresu materiału;
 2. Przedstawienie zadań do wykonania;
 3. Wykonywanie poleceń nauczyciela w związku z poznanym materiałem;
 4. Omówienie wyników zadań;
 5. Ewentualna korekta i wyjaśnienie popełnionych błędów.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 11 – 9 lutego 

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter „D”, ”Y” i „N” oraz nauka czytania prostych wyrazów, Pomagamy zwierzętom , Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu

Cele główne: Zapoznanie uczniów z:

 • Zapisem graficznym liter „D”, „N” oraz „Y” ; próby zapisu oraz utrwalenie zapisu poznanych liter;
 • Zasadami tworzenia wyrazów; próby tworzenia i czytania prostych wyrazów;
 • Sposobami pomocy i opieki nad zwierzętami;
 • Ze zmianami w przyrodzie, jakie zachodzą zimą.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wprowadzone litery;
 • Odnaleźć omawiane litery pośród innych;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu omawianych liter;
 • Przeczytać proste wyrazy;
 • Wyjaśnić, jak można pomagać zwierzętom zimą;
 • Wyjaśnić, dlaczego pomoc zwierzętom jest ważna;
 • Opisać zmiany w przyrodzie, jakie zachodzą zimą;
 • Wyjaśnić przyczyny zachodzących zimą zmian w przyrodzie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Obserwacja przyrody;
 • Zgadywanka, praca z ilustracjami, burza mózgów, praca z zeszytem, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt, śnieg, plastikowe kubeczki, szkło powiększające.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Wprowadzenie liter „D”, „N” oraz „Y”

 1. Scharakteryzowanie liter „D”, „N” oraz „Y”;
 2. Próby zapisu graficznego poznanych liter;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego liter oraz zwrócenie uwagi na staranność ich zapisu;
 4. Próby czytania prostych wyrazów.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Pomagamy zwierzętom

 1. Zapoznanie z tekstem dotyczącym omawianego tematu;
 2. Burza mózgów na temat: “Dlaczego powinniśmy pomagać zwierzętom?”;
 3. Dyskusja, w jaki sposób możemy pomagać zwierzętom;
 4. Praca plastyczna na temat: „Jak mogę pomóc zwierzętom?”.

 III jednostka lekcyjna:

Temat: Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu

 1. Przygotowanie do wyjścia na szkolny plac zabaw;
 2. Zapoznanie z tekstem dotyczącym omawianego tematu;
 3. Zbieranie śniegu do jednorazowych kubeczków oraz obserwacja zachowania śniegu w dodatniej oraz ujemnej temperaturze;
 4. Obserwacja płatków śniegu przez szkło powiększające;
 5. Zabawa na śniegu.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery U i u, Zabawa literami, czyli tworzenie prostych wyrazów oraz próby ich czytania, Rytm- tworzymy rytmiczne bransoletki

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z zapisem graficznym liter “U” oraz “u”;
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia wyrazów oraz próby tworzenia wyrazów;
 • Próby czytania prostych wyrazów;
 • Utrwalenie pojęcia rytmu oraz jego tworzenie.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wprowadzone litery;
 • Odnaleźć omawiane litery pośród innych;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu omawianych liter;
 • Przeczytać proste wyrazy;
 • Rozpoznać rytm;
 • Wyjaśnić czym jest rytm;
 • Stworzyć własny rytm.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z podręcznikiem;
 • Oglądowa- praca z podręcznikiem i ćwiczeniami;
 • Problemowa- zgadywanka, praca z  ilustracjami, burza mózgów, praca z zeszytem, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt, koraliki, gumka do nawlekania

Przebieg: I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery “U” oraz “u”

 1. Scharakteryzowanie litery “U” oraz “u”;
 2. Próby zapisu graficznego poznanych liter;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego liter wprowadzonych na lekcji oraz zwrócenie uwagi na staranność zapisu.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie sylab z dotychczas poznanych liter

 1. Przypomnienie czym jest sylaba;
 2. Przypomnienie sylab poznanych wcześniej;
 3. Dzielenie wyrazów na sylaby;
 4. Wspólne tworzenie sylab oraz prostych wyrazów;
 5. Próby czytania prostych wyrazów.

 III jednostka lekcyjna:

Temat: Rytm- tworzymy rytmiczne bransoletki, cz.1

 1. Przypomnienie czym jest rytm;
 2. Wspólne poszukiwanie rytmu;
 3. Tworzenie prostych rytmów.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Rytm- tworzymy rytmiczne bransoletki, cz.2

 1. Zadanie do wykonania- Mój rytm;
 2. Tworzenie własnego rytmu przy użyciu koralików.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery „I”oraz „ i”, Wprowadzenie litery „K” oraz „ k”, Zabawa literami, czyli tworzenie prostych wyrazów oraz próby ich czytania

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literami „I”, „i”, „K” oraz „k”;
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia wyrazów, próby tworzenia wyrazów oraz ich czytania.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać poznane litery: ”I”, ”i”, ”K” oraz ”k”;
 • Odnaleźć omawiane litery pośród innych;
 • Odtworzyć zapis graficzny poznanych liter;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu omawianych liter;
 • Przeczytać proste wyrazy.

Metody:

 • Pogadanka, wyjaśnianie;
 • Zgadywanka, praca z ilustracjami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „I” oraz „i”

 1. Scharakteryzowanie litery „I” oraz „i”;
 2. Próby zapisu graficznego litery „I” oraz „i”,
 3. Utrwalenie zapisu graficznego poznanych liter oraz zwrócenie uwagi na staranność ich zapisu.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „K” oraz „k”

 1. Scharakteryzowanie litery „K” oraz „k”;
 2. Próby zapisu graficznego litery „K” oraz „k”;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego poznanych liter oraz zwrócenie uwagi na staranność ich zapisu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie sylab z dotychczas poznanych liter

 1. Wyjaśnienie znaczenia słowa „sylaba”;
 2. Przypomnienie sylab poznanych wcześniej;
 3. Dzielenie wyrazów na sylaby;
 4. Wspólne tworzenie sylab oraz prostych wyrazów;
 5. Próby czytania prostych wyrazów.

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 8 – 15 grudnia 

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Baśń Hansa Christiana Andersena pt. ”Choinka”,  Nawiązanie do tradycji zdobienia choinki na Święta, Wykonanie własnej choinki przy użyciu dotychczas poznanych liter, cyfr i figur geometrycznych

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z baśnią H.Ch. Andersena pt. „Choinka”;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery wcześniej poznanych liter, cyfr i figur geometrycznych;
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia form z wykorzystaniem figur geometrycznych, cyfr i liter.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wysłuchać uważnie i ze zrozumieniem tekstu baśni H.Ch. Andersena „Choinka” oraz odnieść jej tekst do czasu świątecznego;
 • Odpowiedzieć na pytania związane z treścią baśni oraz wyjaśnić, które elementy utworu nawiązują do okresu Bożego Narodzenia;
 • Zapisać i narysować wcześniej poznane litery, cyfry i figury geometryczne;
 • Wyciąć kształty oraz przykleić je na kartce tworząc kształt choinki.

Metody:

 • Pogadanka, wyjaśnianie;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka, praca z ilustracjami, praca z plastyczna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt, tekst baśni,  kredki, papier kolorowy, klej, nożyczki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Zapoznanie z tekstem baśni H.Ch. Andersena pt. Choinka.

 1. Przeczytanie tekstu baśni;
 2. Odpowiadanie na pytania związane z tekstem utworu H.Ch. Andersena;
 3. Dyskusja na temat poznanej baśni w nawiązaniu do klimatu świątecznego.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie własnej choinki z dotychczas poznanych figur geometrycznych, cyfr i liter.

 1. Narysowanie trójkątów oraz ich wycięcie;
 2. Przyklejenie trójkątów na kartkę w takiej formie, aby uzyskać kształt choinki;
 3. Ozdabianie choinki literami i cyframi.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery E i I oraz cyfry 4, Tworzenie sylab oraz krótkich wyrazów z ich wykorzystaniem

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą E i I oraz cyfrą 4;
 • Utrwalenie zapisu graficznego wcześniej poznanych liter;
 • Tworzenie sylab z wykorzystaniem poznanych liter oraz próby tworzenia wyrazów z tymi sylabami.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać i wskazać litery E i I oraz cyfrę 4;
 • Zapisać cyfrę 2;
 • Stworzyć sylaby z poznanych liter;
 • Stworzyć wyraz z poznanych sylab.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka, zagadki obrazkowe;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery E i I

 1. Scharakteryzowanie litery E i I;
 2. Próby zapisu graficznego litery E i I;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery E i I oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie sylab z dotychczas poznanych liter

 1. Wyjaśnienie znaczenia słowa sylaba;
 2. Przypomnienie sylab poznanych wcześniej;
 3. Dzielenie wyrazów na sylaby;
 4. Wspólne tworzenie sylab oraz prostych wyrazów.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie cyfry 4.

 1. Scharakteryzowanie cyfry 4;
 2. Odszukiwanie cyfry 4 pośród innych;
 3. Próby zapisu graficznego cyfry 4;
 4. Utrwalenie zapisu graficznego poznanych cyfr, ze zwróceniem szczególnej uwagi na staranność.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 6 –24 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery „L” i „l” .Wprowadzenie cyfry „3”.Tworzenie sylab z wykorzystaniem wcześniej poznanych liter. Rytm- wprowadzenie pojęcia rytmu. Coś zmaluję- zajęcia plastyczne rozwijające motorykę małą.

 Cele główne: Zapoznanie uczniów z:

 • Literą „L” i „l”;
 • Cyfrą „3”;
 • Wprowadzenie pojęcia rytmu oraz jego tworzenie;
 • Rozwój motoryki małej poprzez ukierunkowane zajęcia plastyczne.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Rozpoznać literę „L” i „l”;
 • Zapisać literę „L” i „l”;
 • Scharakteryzować literę „L” i „l”2;
 • Utworzyć sylaby z poznanymi literami;
 • Rozpoznać cyfrę „3”;
 • Zapisać cyfrę „3”;
 • Rozpoznać rytm w zapisie graficznym i dźwiękowym;
 • Stworzyć krótki rytm;
 • Wykonać ćwiczenia plastyczne ukierunkowane na rozwój motoryki małej.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, kredki, zeszyt, instrumenty muzyczne.

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „L” i „l”.

 1. Scharakteryzowanie litery „L” i „l”, jako znaku graficznego;
 2. Próby zapisu graficznego litery „L” i „l”;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery „L” i „l” oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie cyfry „3”.

 1. Scharakteryzowanie cyfry „3”, jako znaku graficznego;
 2. Próby zapisu graficznego cyfry „3”.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie sylab z wykorzystaniem wcześniej poznanych liter.

 1. Przypomnienie wcześniej poznanych liter;
 2. Wyjaśnienie czym jest sylaba;
 3. Próby wspólnego tworzenia sylab i ich zapisywanie.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie pojęcia rytmu i jego zastosowanie.

 1. Wyjaśnienie i zapoznanie z pojęciem rytmu;
 2. Zapoznanie się z rytmem z ujęciu graficznym;
 3. Wykorzystanie instrumentów muzycznych do tworzenia rytmu;
 4. Próby samodzielnego tworzenia rytmu.

V jednostka lekcyjna:

Temat: Coś zmaluję- zajęcia plastyczne rozwijające motorykę małą.

 1. Wyjaśnienie zadań, które będą do wykonania;
 2. Przygotowanie przyborów niezbędnych do wykonania zadania;
 3. Wykonanie zadań plastycznych rozwijających motorykę małą.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Polska – nasza ojczyzna.

Cele główne:

 • Uczeń potrafi rozpoznać literę “D” i wskazać ją w tekście

Cele szczegółowe : uczeń;

 • Potrafi napisać literę ‘’D, d’’.
 • Rozpoznaje symbole narodowe.
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, działania plastyczne
 • Burza mózgów
 • Film, prezentacja multimedialna

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: D jak dom.

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery D oraz czytanie tekstu pt ” Dom Adama” – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 66-67.
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 59 – 60 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.
 3. Praca plastyczna o tematyce „Dom”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Symbole narodowe.

 1. Omawianie ilustracji oraz czytanie tekstu pt ” Polskie znaki” – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 68 – 71.
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 61 – 62 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.