Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Polska – nasza ojczyzna.

Cele główne:

 • Uczeń potrafi rozpoznać literę “D” i wskazać ją w tekście

Cele szczegółowe : uczeń;

 • Potrafi napisać literę ‘’D, d’’.
 • Rozpoznaje symbole narodowe.
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, działania plastyczne
 • Burza mózgów
 • Film, prezentacja multimedialna

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: D jak dom.

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery D oraz czytanie tekstu pt ” Dom Adama” – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 66-67.
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 59 – 60 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.
 3. Praca plastyczna o tematyce „Dom”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Symbole narodowe.

 1. Omawianie ilustracji oraz czytanie tekstu pt ” Polskie znaki” – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 68 – 71.
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 61 – 62 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0 

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 5 –10 listopada

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery „M” i „ T” oraz cyfry „2”. 11 listopada, jako polskie święto narodowe oraz zapoznanie z symbolami narodowymi Polski.

Cele główne:

 • Charakterystyka litery „M” i „T” oraz cyfry „2”;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „0” ;
 • Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi;
 • Zapoznanie uczniów z treścią i melodią Hymnu Polski;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi rozpoznać symbole narodowe Polski i je scharakteryzować;
 • Charakteryzuje słowo niepodległość;
 • Potrafi właściwie nazwać symbole Polski i wyjaśnić ich znaczenie;
 • Potrafi rozpoznać hymn Polski;
 • Potrafi zapisać literę „M” i „T” oraz cyfrę „2”;
 • Potrafi wskazać literę „M” i „T” pośród innych;
 • Potrafi zapisać literę „A” i „O”.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Zgadywanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „M” i „T” oraz cyfry „2”.

 1. Scharakteryzowanie litery „M” i „T” oraz cyfry „2”, jako znaku graficznego,
 2. Próby zapisu graficznego litery „M” i „T” oraz cyfry „2”,
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „O” oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: 11 listopada, jako polskie święto narodowe oraz zapoznanie z symbolami narodowymi Polski.

 1. Wyjaśnienie znaczenia słowa niepodległość,
 2. Przedstawienie symboli narodowych Polski,
 3. Zapoznanie z Hymnem Polski.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 4 –27 października

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat: Przygotowanie do uroczystości Pasowania na ucznia, Zapoznanie z podstawowymi figurami geometrycznymi oraz ich nazwami, Wprowadzenie litery „O” i „o” oraz utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „a”

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wybranymi figurami geometrycznymi oraz ich nazewnictwem;
 • Charakterystyka litery oraz zapis graficzny „O” i „o”;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „a”.

Cele szczegółowe: Uczeń:

Potrafi rozpoznać wybrane figury geometryczne;

 • Charakteryzuje wybrane figury geometryczne;
 • Potrafi wskazać figury geometryczne pośród innych kształtów;
 • Potrafi zapisać literę „O” i „o”;
 • Potrafi wskazać literę „O” pośród innych;
 • Potrafi zapisać literę „A” i „a”.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Przygotowanie do uroczystości “Pasowania na ucznia”

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zapoznanie z wybranymi figurami geometrycznymi oraz ich nazwami.

 1. Zapoznanie z sylwetką okręgu, kwadratu i trójkąta;
 2. Ćwiczenia w rozpoznawaniu figur geometrycznych pośród innych kształtów;
 3. Ćwiczenia zapisu graficznego figur geometrycznych.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „O” i „o” oraz utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „a”.

 1. Scharakteryzowanie litery „O” i „o”, jako znaku graficznego;
 2. Próby zapisu graficznego litery „O” i „o” ;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „a” oraz zwrócenie uwagi na staranność.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 3 –13 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Bezpiecznie na drodze, Nauka rozpoznawania kierunków, Wprowadzenie liczby 1 oraz utrwalenie zapisu graficznego litery A i a.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wybranymi znakami drogowymi i zasadami korzystania z drogi i chodnika;
 • Uświadomienie uczniom prawej i lewej strony;
 • Charakterystyka cyfry 1;
 • Zapoznanie uczniów z zapisem cyfry 1;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery A i a.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi reagować we właściwy sposób w określonych sytuacjach na drodze;
 • Potrafi rozpoznać wybrane znaki drogowe;
 • Charakteryzuje zasady obowiązujące w ruchu na drodze i chodniku;
 • Potrafi rozpoznać prawą i lewą stronę;
 • Potrafi zapisać cyfrę 1;
 • Potrafi wskazać cyfrę 1 pośród innych;
 • Potrafi zapisać literę A i A.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe, zagadki obrazkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Bezpiecznie na drodze.

 1. Zapoznanie  dzieci z wybranymi znakami drogowymi;
 2. Wyjaśnienie zasad obowiązujących wszystkich użytkowników drogi i chodnika;
 3. Zapoznanie z właściwymi i niewłaściwymi zachowaniami w ruchu drogowym;
 4. Utrwalenie zapisu graficznego litery A i a oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Nauka rozpoznawania kierunków.

 1. Zapoznanie z kierunkiem prawym i lewym;
 2. Ćwiczenia w rozpoznawaniu kierunków;
 3. Scharakteryzowanie cyfry 1, jako znaku graficznego;
 4. Próby zapisu graficznego cyfry 1.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat:  Jesienne warzywa.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z warzywami i owocami, które można znaleźć jesienią w ogrodzie;
 • Przedstawienie cech pozytywnych warzyw i owoców;
 • Charakterystyka miejsc, w których rosną warzywa i owoce;
 • Wyróżnienie kolorów, które możemy znaleźć wśród warzyw i owoców;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem sylaby;
 • Zapoznanie dzieci i wykorzystanie praktyczne pojęcia kupowania i sprzedawania;
 • Zapoznanie dzieci ze sklepem i jego funkcjonowaniem;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem przyjaźni i przyjaciela;
 • Przedstawienie sylwetki psa, jako przyjaciela;
 • Wyróżnienie cech psa, jako przyjaciela;
 • Przedstawienie różnic między psami i zadaniami, jakie spełniają;
 • Zapoznanie dzieci z sylwetą litery A;
 • Zapoznanie dzieci z mechanizmem zapisu litery A.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna nazwy warzyw i owoców, które rosną jesienią;
 • Potrafi wskazać zalety warzyw i owoców;
 • Potrafi scharakteryzować ogród;
 • Potrafi nazwać kolory warzyw i owoców oraz odszukać je w najbliższym otoczeniu;
 • Potrafi podzielić wyrazy na sylaby i wyklaskać je;
 • Potrafi kupić i sprzedać owoce i warzywa w klasowym sklepie;
 • Potrafi wykonać proste operacje liczenia niezbędne w procesie kupowania;
 • Potrafi liczyć do 5;
 • Potrafi opisać cechy charakterystyczne przyjaźni i przyjaciela;
 • Potrafi wskazać cechy psa, jako przyjaciela;
 • Potrafi wskazać różnice między psami wynikające z ras oraz zadań, jakie wykonują;
 • Potrafi odnaleźć literę A pośród innych liter i nazwać ją;
 • Potrafi napisać po śladzie literę A.

Metody:

 • Słowne – pogadanka
 • Burza mózgów- zabawa w sklep.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, eksponaty, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Warzywa jesienią.

 1. Zapoznanie  dzieci z warzywami, które rosną w ogrodzie,
 2. Wyjaśnienie czym są warzywa i jakie jest ich znaczenie dla zdrowia ludzi,
 3. Zabawa kolorami, które możemy znaleźć wśród warzyw i wokół nas,
 4. Dzielenie wyrazów na sylaby/ zabawa w klaskanie.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Owoce na straganie, nasi słodcy przyjaciele.

 1. Zapoznanie dzieci z owocami,
 2. Zapoznanie dzieci z wartością owoców dla naszego zdrowia ,
 3. Wspólne wykonanie sklepu z warzywami i owocami,
 4. Wspólne wykonanie środka płatniczego obowiązującego w klasowym sklepie,
 5. Zabawa w sklep.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Pies przyjacielem człowieka.

 1. Omówienie wraz z dziećmi pojęcia przyjaźni i przyjaciela,
 2. Scharakteryzowanie psa, różnorodności ras i jego funkcji, jaką spełnia w życiu człowieka,
 3. Zapoznanie się z cechami literki A,
 4. Odszukiwanie literki A pośród innych,
 5. Próby zapisania literki A po śladzie.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 1 – 15 września 2018

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat:  Jestem Starszakiem!, Las, plaża, góry, Ogród i warzywa- Dom i rodzina.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z nowymi kolegami i nauczycielem;
 • Jacy jesteśmy, jacy chcemy być, co lubimy w innych, a co nie;
 • Charakterystyka właściwych relacji w grupie;
 • Zapoznanie uczniów z różnorodnością środowisk naturalnych;
 • Charakterystyka różnych środowisk naturalnych ze wskazaniem na różnice i podobieństwa;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem rodziny;
 • Charakterystyka rodziny na podstawie przykładów;
 • Charakterystyka i poznanie nazw różnych owoców i warzyw i ich praktyczne zastosowanie;
 • Charakterystyka ogrodu, jako domu dla warzyw i owoców i innych roślin.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna imiona swoich kolegów i nauczyciela- zwraca się do innych po imieniu;
 • Uczeń potrafi opisać, jakie zachowanie jest właściwe, a jakie nie;
 • Uczeń potrafi reagować we właściwy sposób w określonych sytuacjach;
 • Uczeń zna nazwy różnych środowisk naturalnych;
 • Uczeń charakteryzuje las, plażę i góry;
 • Uczeń potrafi wymienić różnice między środowiskami naturalnymi i konkrety charakterystyczne dla nich;
 • Uczeń opisuje swoją rodzinę;
 • Uczeń nazwy różnych warzyw i owoców i opisuje ich zastosowanie;
 • Uczeń opisuje i charakteryzuje pojęcie domu i ogrodu.

Metody:

 • Podająca- pogadanka, praca z podręcznikiem;
 • Oglądowa- praca z podręcznikiem i ćwiczeniami;
 • Problemowa- praca z ćwiczeniami, zgadywanka, praca z konkretami i ilustracjami, burza mózgów, praca z konkretami w środowisku naturalnym podczas wycieczki do pobliskiego lasu.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, eksponaty, kukiełki, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Jestem Starszakiem!.

 1. Zapoznanie  dziećmi i nauczycielem,
 2. Wyjaśnienie kim jest starszak,
 3. Zapoznanie z właściwymi i niewłaściwymi zachowaniami w grupie oraz umiejętne reagowanie w trudnych sytuacjach.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Las, plaża, góry.

 1. Omówienie środowisk naturalnych ze szczególnym wskazaniem na cechy charakterystyczne,
 2. Zapoznanie z organizmami, zwierzętami zamieszkującymi różne środowiska naturalne,
 3. Zapoznanie oraz poszukiwanie różnych organizmów i zwierząt zamieszkujących pobliski las podczas lekcji oraz zajęć integracyjno-aktywizujących.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Ogród i warzywa- Dom i rodzina.

 1. Omówienie wraz z dziećmi pojęcia rodziny,
 2. Scharakteryzowanie warzyw, jako rodziny,
 3. Omówienie i wskazanie różnic między warzywami oraz między członkami rodziny,
 4. Charakterystyka domu na podstawie przykładów oraz charakterystyka ogrodu, jako domu dla warzyw.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: W domu najlepiej.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny;
 • kształtowanie umiejętności odpowiedzialności za swoje słowa i obietnice;
 • kształtowanie umiejętności precyzyjnego kreślenia po wyznaczonym śladzie;
 • doskonalenie przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania kształtów podstawowych figur geometrycznych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wymienić członków rodziny ;
 • potrafi dokonać analizy postępowania bohaterów opowiadania ;
 • wie, że każdy musi być odpowiedzialny za swoje słowa i obietnice;
 • potrafi określić własne obowiązki domowe oraz rozumie konieczność sumiennego ich wykonywania;
 • umie precyzyjnie kreślić po wyznaczonym śladzie;
 • umie rozpoznać czynności domowe po ułożeniu puzzli;
 • wie na czym polega praca ludzi przedstawionych na planszy;
 • wie w jakim zawodzie pracują jego najbliżsi;
 • potrafi określić czynności ludzi przedstawionych na planszy;
 • wie jak wyglądają cyfry i potrafi wymienić je w odpowiedniej kolejności;
 • potrafi rozpoznać i nazwać kształty podstawowych figur geometrycznych.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 4,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Uroczystość dnia matki.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Kwiaty dla mamy.

 1. „Z rodzina najlepiej” – pogadanka na temat rodziny i jej członków.
 2. „Pięć minut” – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.
 3. „Podział obowiązków w moim domu” – promyczkowe uszeregowanie.
 4. „Wazon dla mamy” – ćwiczenie graficzne na karcie pracy;
 5. „Domowe układanki” – puzzle z czynnościami domowymi.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Zawody naszych bliskich.

 1. „Poznajemy zawody” – omówienie planszy dydaktycznej.
 2. „Gdzie pracują moi najbliżsi” – wypowiedzi dzieci..
 3. „Ciekawe zawody” – omawianie zdjęć w karcie pracy.
 4. „Narzędzia potrzebne do pracy” – ćwiczenie w przyporządkowywaniu na karcie pracy.
 5. „Czary dla mamy” – ćwiczenie w przeliczaniu z wykorzystaniem karty pracy.
 6. „Geometryczne kwiaty” – ćwiczenie utrwalające pojęcia matematyczne na karcie pracy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  15 – 21 kwiecień

Nazwa bloku programowego: Łąka pełna życia.

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności oddechowych;
 • doskonalenie umiejętności manualnych;
 • kształtowanie wiedzy na temat ciężkiej pracy pszczół i produkcji miodu;
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamą;
 • pielęgnowanie tradycji świętowania „Dnia Matki.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie jak wygląda motyl i zna jego cykl rozwojowy;
 • potrafi wykonać motyla zgodnie z instrukcją;
 • umie wypełnić plasteliną kształt literki;
 • wie na czym polega praca pszczół;
 • wie jak powstaje miód;
 • zna słowa wierszyka „Dla mamusi”;
 • potrafi okazać miłość i szacunek w stosunku do mamy.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 4, teczka małego artysty, plastelina, czarna, żółta, czerwona, biała kartka z bloku technicznego, nożyczki, klej, jajko żółte z kinderki, stempelki, naklejki serduszka ipt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Świat pod lupą.

 1. „Narodziny motyla” – oglądanie motyli, poznanie ich cyklu rozwojowego.
 2. „Łąka pełna życia” – omówienie obrazka, ćwiczenie spostrzegawczości.
 3. „Paź królowej ćwiczenie graficzne i w klasyfikowaniu z wykorzystaniem karty pracy.
 4. „Kolorowy motyl” – praca plastyczno – techniczna.
 5. Zabawa „Latające motylki”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Harmonia przyrody.

 1. „Wiosenne literki” – wypełnianie sylwet liter plasteliną.
 2. „Pracowita pszczółka – WIERSZOLANDIA.
 3. Omówienie pracy pszczół – jak powstaje miód.
 4. „Spotkanie z pszczółka Mioduszką” – scenka sytuacyjna z wykorzystaniem sylwety oraz wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.
 5. Praca plastyczno – techniczna pszczółki.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Moja mama

 1. Serduszko dla mamy.
 2. Nauka wiersza „Dla mamusi”.
 3. Próba samodzielnego recytowania wiersza „Dla mamusi”

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Historia ukryta w legendach.

Cele główne:

 • kształtowanie wiedzy na temat legendy polskiej;
 • doskonalenie płynności ruchów i precyzji kreślenia po śladzie;
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wyrazów;
 • poznanie graficznego obrazu litery „F”, „f”;
 • poznanie słów i melodii nowej piosenki.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna melodię hejnału Mariackiego;
 • wie gdzie leży dawna stolica Polski;
 • zna legendę o Smoku Wawelskim;
 • wie gdzie leży obecna stolica Polski
 • potrafi dostrzegać różnice miedzy tym co było dawniej a jest teraz;
 • zna graficzny obraz litery „F”, „f”;
 • zna słowa piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3, 4, nożyczki, płyta CD , laptop, kolorowe kartki z bloku technicznego,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Spotkanie ze Smokiem Wawelskim.

 1. Hejnał z wieży Mariackiej – wysłuchanie hejnału.
 2. „ Kraków – dawna stolica” – pogadanka, oglądanie zdjęć ukazujących Kraków oraz mapę Polski.
 3. „Legenda o Smoku Wawelskim” – słuchanie legendy i rozmowa na temat jej treści.
 4. Sylwety do „Legendy o Smoku Wawelskim” – wycinanka.
 5. „Trójgłowy smok” – ćwiczenie graficzne i matematyczne z wykorzystaniem kart pracy.
 6. „Pomnik Smoka Wawelskiego” – oglądanie rzeźby oraz wykonanie ćwiczenia w karcie pracy.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Legendy naszej stolicy.

 1. „ Z Krakowa do Warszawy” – oglądanie mapy Polski.
 2. „Warszawa dawniej i dziś” – dzielenie się spostrzeżeniami z oglądania reprodukcji obrazu i zdjęcia na karcie pracy.
 3. „Korona Złotej Kaczki” – ćwiczenie graficzne w karcie pracy.
 4. „Zaczarowany fotel” – słuchanie wiersza, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów z wykorzystaniem karty pracy.
 5. „Wskaż właściwą drogę” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Dzień mamy.

 1. Zapoznanie z melodią i słowami piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”.
 2. Utrwalenie tekstu, próba improwizowania ruchem.
 3. Wykonanie laurki na dzień mamy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY

OPRACOWAŁA:  Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Ważna sprawa – odpowiedzialność.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla przedwiośnia;
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego;
 • poznanie graficznego obrazu liczby 10;
 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • doskonalenie umiejętności manualnych;
 • kształtowanie wiedzy na temat tradycji, symboli i zwyczajów Świąt Wielkanocnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wiersza;
 • zna graficzny obraz litery „s”;
 • potrafi wskazać pierwsze oznaki wiosny;
 • zna graficzny obraz liczby 10;
 • umie opowiedzieć co dzieje się kolejno na obrazku;
 • wie, że więzi rodzinne są bardzo ważne;
 • zna tradycje, symbole i zwyczaje typowe dla Świąt Wielkanocnych;
 • wie co zgodnie z tradycją powinno znajdować się w wielkanocnym koszyku.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3, kredki, bibuła, klej, nożyczki, papier kolorowy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mały przyjaciel przyrody.

 • „Sowa pierwsze oznaki wiosny” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.
 • Pogadanka na temat pierwszych znaków wiosny.
 • Głoska „s” – ćwiczenia.
 • Sowa – praca plastyczna metodą wydzieranki.
 • Zagadki dla dzieci o wiośnie.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jesteśmy odpowiedzialni.

 • „Magiczna liczba 10” – słuchanie wiersza oraz wykonanie ćwiczenia praca w kartach pracy.
 • „List do dziadka” – historyjka obrazkowa.
 • Pogadanka na temat więzi rodzinnych.
 • „Szerokie czy wąskie?” – praca w kartach pracy.
 • „Długie czy krótkie” – praca w kartach pracy.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Wielkanoc w Polsce.

 • Pogadanka na temat tradycji Świąt Wielkanocnych.
 • „Wielkanocne symbole” – pokaz i rozmowa.
 • „Mazurek wuja Ernesta” – czytanie tekstu obrazkowo – wyrazowego.
 • „Wielkanocny koszyczek” – praca w kartach pracy.
 • Praca plastyczna – wielkanocne pisanki.