Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

LEKCJA  14 – 6 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO : Nauczanie zintegrowane

Temat 1, 2: W wiosennym ogrodzie. Z wizytą u gospodarza.

Cele główne:

 • Utrwalenie wiedzy na temat rodzajów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz sprzętów do tego używanych;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Kształtowanie postawy proekologicznej, nawyku systematycznego dbania o rośliny i troski o zwierzęta;
 • Utrwalenie wiadomości dotyczących zwierząt gospodarskich i pracy rolnika;
 • Wyrabianie szacunku do pracy rolnika;
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej;
 • Zapoznanie ze znakiem dodawania;
 • Wzbogacanie słownictwa o nazwy kwiatów oraz o nazwy samców i samic poszczególnych gatunków zwierząt;
 • Zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych;
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania;
 • Poznawanie litery C, c;
 • Umacnianie wiary we własne możliwości.

Cele szczegółowe, uczeń :

 • opowiada o spędzonych Świętach Wielkanocnych, wymienia wielkanocne tradycje;
 • dzieli wyrazy na sylaby i głoski;
 • odnajduje litery C, c w zdaniach;
 • prawidłowo używa liczebniki porządkowe;
 • dorysowuje do obrazków elementy, które kojarzą się z wiosną;
 • rozpoznaje zwierzęta gospodarskie;
 • rysuje traktor według wzoru;

Leave a Reply