Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Polska – nasza ojczyzna.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’D’’.
 • Umiejętność wskazania litery w tekście

Cele szczegółowe: uczeń;

 • Potrafi napisać literę ‘’D, d’’.
 • Rozpoznaje symbole narodowe.
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, działania plastyczne
 • Burza mózgów
 • Film, prezentacja multimedialna

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: D jak dom.

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery D oraz czytanie tekstu pt ” Dom Adama” – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 66-67.
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 59 – 60 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.
 3. Praca plastyczna o tematyce „Dom”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Symbole narodowe.

 1. Omawianie ilustracji oraz czytanie tekstu pt ” Polskie znaki” – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 68 – 71.
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 61 – 62 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.
 3. Oglądanie krótkiego filmu o symbolach narodowych.
 4. Czytanie przez nauczyciela wiersza o symbolach narodowych.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Jesienna zaduma – czy jesień musi być smutna?, Fryderyk Szopen – wielki kompozytor, Zwierzęta szykują się do zimy.

Cele główne: Uczeń

 • Zna znaczenie święta dzień 1 listopada
 • Potrafi wymienić sposoby radzenia sobie z „jesienną nudą”;
 • Wie kim był Fryderyk Szopen i zna jego utwory
 • Potrafi wskazać cechy zwierząt i sposobów przetrwania przez nich zimy.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi :

 • Wypowiadać się na temat czytanego tekstu;
 • Umiejętnie słuchać ze zrozumieniem;
 • Znaleźć sposoby radzenie sobie z jesienną nudą i aktywnie je stosować;
 • Opowiedzieć kim był Fryderyk Szopen oraz opisać krótko jego twórczość;
 • Wymienić różne zwierzęta, opisać je, ich zachowania oraz sposoby przetrwania przez nich zimy.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Jesienna zaduma. Fryderyk Szopen – wielki kompozytor.

 • Kartka z kalendarza – 1 listopada – omówienie Święta oraz wspólne uzupełnienie zadania z Zeszytu Ćwiczeń;
 • Słuchanie ze zrozumieniem tekstu „Mały Frycek, wielki Fryderyk” W. Widłaka;
 • Charakterystyka Fryderyka Szopena i omówienie jego twórczości.

II jednostka lekcyjna: 

Temat:  Sposoby na jesienną nudę; Zwierzęta szykują się do zimy.

 • Sposoby radzenia sobie z „jesienną nudą”;
 • Przygotowanie zwierząt do zimy, słuchanie tekstu z podręcznika;
 • Nazwy zwierząt, ich krótka charakterystyka oraz przygotowanie do zimy.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Cechy dobrego kolegi oraz nasze strachy, Trudne słówka – „ó” wymienne na „o”, Jesienne przetwory w słoiku, Wymarzony zawód

Cele główne:

 • Potrafi wymienić cechy dobrego kolegi
 • Wyjaśnienie terminu „strach” i sposobów radzenia sobie z nim;
 • Charakterystyka zasady „ó” wymiennego na „o”;
 • Poznanie przetworów i ich nazw;
 • Poznanie różnych zawodów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi się wypowiadać na temat czytanego tekstu;
 • Rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • Rozumie termin „strach” oraz zna sposoby radzenia sobie z nim;
 • Stosuje zasadę „ó” wymiennego na „o”;
 • Potrafi wymienić różne zawody i krótko je charakteryzuje.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Cechy dobrego kolegi oraz „wielkie oczy” strachu

 • Słuchanie ze zrozumieniem tekstu „Kanapkowa koleżanka” Rafała Witka;
 • Omówienie cech oraz zachowań dobrego kolegi;
 • Charakterystyka strachu oraz omówienie sposobów radzenia sobie z nim.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Trudne słówka – „ó” wymienne na „o”

 • Charakterystyka zasady „ó” wymiennego na „o”;
 • Słuchanie ze zrozumieniem wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Wlazł wół na stół”;
 • Wyrazy z „ó” na obrazkach w książce i zeszycie ćwiczeń – pisownia trudnych wyrazów.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jesienne przetwory w słoiku

 • Poznanie przetworów i nazywanie ich;
 • Rozmowa na temat ulubionych przetworów.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Kim z zawodu chce być w przyszłości?

 • Słuchanie tekstu Wojciecha Widłaka pt. „Warto być…”;
 • Rozmowa na temat różnych zawodów;
 • Wypowiedzi uczniów na temat wymarzonego zawodu.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Obowiązki dyżurnego, Zasady poruszania się po drodze.

Cele główne:

 • Poznanie przez dzieci dwuznaków;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Nauka zasad dotyczących bezpieczeństwa na drodze;
 • Poznanie szkoły naszych dziadków.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna pisownie dwuznaków oraz potrafi je zastosować;
 • Potrafi się wypowiadać na temat dotyczący czytanego tekstu;
 • Potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki, zdjęcia

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Obowiązki dyżurnego.

 1. Omówienie obowiązków, jakie ma dyżurny;
 2. Poznanie oraz zastosowanie dwuznaków.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zasady poruszania się po drodze.

 1. Poznanie zasad bezpieczeństwa na drodze;
 2. Zachowanie w środkach komunikacji.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wakacyjne zmiany. Wspomnienia z Polski. Polskie krajobrazy.

Cele główne:

 • Charakterystyka terminów- samogłoski, spółgłoski;
 • Wyjaśnienie zjawiska zmian dzieci po wakacjach;
 • Umiejętność wskazania położenia Polski na mapie;
 • Rozróżnienie krajobrazu Polski.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje terminy stosowane w języku polskim;
 • Uczeń opisuje położenie Polski na mapie;
 • Uczeń wyjaśnia pojęcie- niziny, wyżyny, wody, góry

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, mapa Polski.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wakacyjne zmiany.

 1. Omówienie jak zmieniły się dzieci przez wakacje,
 2. Znajomość samogłosek.

 

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Polska.

 1. Wskazanie gdzie leży Polska na mapie,
 2. Omówienie wielkości Polski oraz poznanie ciekawostek na temat Polski.

 

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Polskie krajobrazy.

 1. Omówienie krajobrazów Polski,
 2. Poznanie Polskich rzek oraz gór.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja zintegrowana

Temat: Nowy kolega w klasie

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów oraz umiejętności logicznego myślenia;
 • Rozwijanie spostrzegawczości;
 • Umiejętność współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń kolejno numeruje obrazki dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego;
 • Uczeń formułuje wypowiedzi;
 • Uczeń buduje związki przyczynowo-skutkowe poprzez układanie kolejności obrazków w historyjce;
 • Uczeń odpowiada na pytania dotyczące tekstu „Nowy”;
 • Uczeń formuje wypowiedzi na określony temat;
 • Uczeń poznaje słowo „Tolerancja”
 • Uczeń nazywa czynności.

Metody:

 • Pogadanka,
 • Wykład,
 • Zagadki obrazkowe,

Środki dydaktyczne:

Rozsypanki obrazkowe; historyjki obrazkowe; bajka pt:,,Nowy”;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Historia „Nowy”

Powitanie uczniów, zapoznanie się z uczniami oraz nowym nauczycielem, zabawa „pajęczyna przyjaźni”.

 • Uczniowie słuchają bajki czytanej przez nauczyciela.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu.
 • Układanie planu wydarzeń.
 • Zapoznanie się z nowym słownictwem.
 • Praca plastyczna „Tolerancja”

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tornister pełen uśmiechów

 • Słuchanie ze zrozumieniem tekstu;
 • Odpowiedzi na pytania dotyczące bajki;
 • Sylabowanie przyborów szkolnych- liczenie sylab.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr  Joanna Dębicka

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego:  PROJEKT „ZDROWIE” / DZIEŃ MAMY I TATY

Cele główne:

 • poznanie zwyczajów higienicznych zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących;
 • utrwalenie pisowni wyrazów z h;
 • tworzenie opisów zwierząt;
 • nauka piosenek oraz wierszy z okazji Dnia Mamy i Taty.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta teksty informacyjne;
 • korzysta ze słowników i innych dostępnych źródeł informacji;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • samodzielnie zapisuje opis zwierzęcia;
 • dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;
 • uczestniczy w rozmowie, wyciąga wnioski;
 • wypowiada się na temat własnych obserwacji zwierząt i tekstów informacyjnych;
 • rozumie pojęcia głoski, wyrazu i zdania, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • nazywa i wyróżnia zwierzęta domowe, gospodarskie i dziko żyjące;
 • czyta hasła rebusów i zapisane wyrazy;
 • tworzy ustnie i pisemnie opowiadanie;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • recytuje wiersze oraz śpiewa piosenki z okazji Dnia Mamy i Taty.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje, uczenie wierszy, piosenek;
 • oglądowe: przykład osobisty nauczyciela; udostępnianie sztuki: utwory literackie, utwory muzyczne, dzieła sztuki teatralnej.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.3, Podręcznik część 3„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie, głośniczek, telefon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Jak zwierzęta dbają o czystość

 1. Czytanie tekstu informacyjnego A. Wajraka „Jak zwierzęta dbają o czystość?” –wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów z wykorzystaniem słowników, dzielenie się wiedzą o higienie zwierząt na podstawie obserwacji z życia.
 2. Układanie pytań do zdania :Kto? Kiedy? Gdzie?.
 3. Uzupełnianie opisu wiewiórki z wykorzystaniem podanego słownictwa. Samodzielne pisanie opisu wybranego zwierzęcia.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Ćwiczymy wyrazy z „h”

 1. Omówienie ilustracji (świat realny i fantastyczny), wskazywanie sytuacji nieprawdopodobnych.
 2. Powtórzenie alfabetu, wypisanie wyrazów z h w kolejności alfabetycznej.
 3. Rozwiązanie rebusu, rysowanie rebusów do podanych wyrazów. Wymyślanie historyjki o zwierzętach, samodzielne zapisanie opowiadania.
 4. Odszyfrowywanie zakodowanych wyrazów i ich zapisywanie, układanie z nimi zdań, dobieranie opisu do wyrazów. Tworzenie wyrazów zgodnie z podaną zasadą i ich zapisywanie. Dobieranie wyrazów z h o podobnym znaczeniu do podanych. Utrwalenie pisowni wyrazów z h.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Próba przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty

 1. Nauka piosenek z okazji Dnia Mamy i Taty.
 2. Recytowanie wierszy przez dzieci.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  2

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:PROJEKT „ZDROWIE”

Cele główne:

 • poznanie nazw lekarzy różnych specjalności;
 • czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz odpowiadanie na pytania do tekstu;
 • zaznajomienie z pisownią wyrazów z wymianą rz–r;
 • nauka piosenek oraz wierszy z okazji Dnia Mamy i Taty;
 • tworzenie upominków dla mamy oraz taty.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • czyta wiersz, uwzględniając interpunkcję i intonację;
 • uczestniczy w rozmowach, odpowiada na pytania, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych;
 • współpracuje z innymi w różnych sytuacjach;
 • wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka;
 • zna nazwy niektórych specjalności lekarskich;
 • wie, czym zajmuje się aptekarz;
 • rozwiązuje krzyżówki, rozumie sens kodowania i dekodowania informacji;
 • czyta tekst o zdrowiu;
 • potrafi wymienić wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • zna zasadę pisowni nie z czasownikami;
 • śpiewa piosenki oraz recytuje wiersze z okazji Dnia Mamy i Taty.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje, uczenie wierszy, piosenek;
 • oglądowe: przykład osobisty nauczyciela; udostępnianie sztuki: utwory literackie, utwory muzyczne, dzieła sztuki teatralnej.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.3, Podręcznik część 3„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie, głośniczek, telefon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: W szpitalu

 1. Opowiadanie R. Jędrzejewskiej -Wróbel „W szpitalu” – rozmowa kierowana pytaniami, powody „szpitalnego zdziwienia” – wyszukiwanie fragmentów tekstu. Zabawa w skojarzenia ze słowem choroba.
 2. Wiersz M. Brykczyńskiego „Jak się masz… w szpitalu? O prawach małego pacjenta”. Nazywanie lekarzy różnych specjalności. Odkodowanie hasła (nazwy chorób), wyjaśnienie pojęcia stetoskop.
 3. Układanie zdań z wybranymi związkami wyrazów (przymiotnikami i rzeczownikami). Nazwy wykonawców zawodów, pisownia wyrazów z wymianą rz–r. Rodzina wyrazu choroba – ćwiczenia w pisaniu.
 4. Omawianie zasad zachowania się podczas wizyty w szpitalu. Pogadanka na temat zakazu samodzielnego zażywania lekarstw.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Jak dbać o zdrowie?

 1. „Jak dbać o zdrowie?” –czytanie ze zrozumieniem, wyodrębnianie myśli przewodniej. Rozmowa na temat tego, dlaczego zdrowie jest ważne dla człowieka? – burza mózgów.
 2. Omówienie ilustracji z podręcznika. Udzielanie odpowiedzi na pytanie Jak należy postępować, żeby nie zachorować?
 3. Pisownia nie z czasownikami. Samodzielne układanie zdań i ich zapisywanie. Rozwiązywanie krzyżówki. Nazwy przedmiotów służących do dbania o higienę – układanie w kolejności alfabetycznej.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Próba przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty

 1. Nauka piosenek z okazji Dnia Mamy i Taty.
 2. Recytowanie wierszy przez dzieci.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wykonanie prezentów z okazji Dnia Mamy i Taty

 1. Dzieci wykonują upominki dla rodziców.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Wokół biegunów

Cele główne:

 • wskazywanie rzeczowników, przymiotników i czasowników w zdaniu,
 • utrwalenie pisowni wyrazów z ż, rz, ą, ch, ó, u;
 • odczytywanie godziny z tarczy zegara;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;
 • czyta teksty poleceń;
 • zapisuje odpowiednio wyrazy z ż, rz, ą, ch, ó, u;
 • dopisuje w zdaniach brakujące przymiotniki, rzeczowniki oraz czasowniki;
 • zapisuje czasowniki w l.poj. oraz l.mn.;
 • tworzy pytania do podanych zdań;
 • poszerza zakres słownictwa;
 • odczytuje godziny z tarczy zegara;
 • rozumie pojęcia wyraz, litera, zdanie;
 • czyta teksty ze zrozumieniem oraz udziela odpowiedzi na pytania do tekstu;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, orograficzną i interpunkcyjną.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,objaśnienia, instrukcje;
 • oglądowe: obserwacja i pokaz: przedmioty i czynności; udostępnianie sztuki: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2, Podręcznik część 2„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,„Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  Zabawy słowne

 1. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z wymianą ż g, rzr, ą ę, chsz,, ó – Układanie zdań z wybranymi parami wyrazów. Oddzielanie wyrazów zapisanych w ciągu.
 2. Czytanie zdań i dobieranie spójnika łączącego złożoną wypowiedź. Czasowniki w l. poj. i mn. Tworzenie zdań złożonych i ich zapisywanie.
 3. Przypomnienie czasowników i rzeczowników – wpisywanie w odpowiednie miejsca tabelki – praca samodzielna na ocenę.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Co już potrafimy?

 1. Wpisywanie wyrazów w odpowiednie kategorie w tabeli (osoby, rzeczy, zwierzęta, rośliny).
 2. Doskonalenie umiejętności rozwijania zdań – dopisywanie rzeczowników i przymiotników. Odmienianie zdań z czasownikami przez osoby.
 3. Układanie pytań do zaznaczonych wyrazów w zdaniach. Układanie dłuższych zdań samodzielnie.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Sprawdzian wiadomości

 1. Pisanie sprawdzianu – czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz udzielanie odpowiedzi do tekstu.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Zegary

 1. Powtórzenie odczytywania godzin z tarczy zegara – wykonanie zadań wspólnie z nauczycielem.
 2. Zaznaczanie godzin na tarczy zegara – zadanie na ocenę.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Zima

Cele główne:

 • wskazywanie rzeczowników i czasowników w zdaniu,
 • utrwalenie pisowni wyrazów z ż, rz, ó, u;
 • tworzenie rodziny wyrazów;
 • dzielenie wyrazów na sylaby;
 • odczytywanie godziny z tarczy zegara;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje czasowniki oraz rzeczowniki w zdaniu;
 • uczestniczy w zabawach zespołowych;
 • czyta tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi poprawnie napisać wyrazy z ż, rz, ó, u;
 • dzieli wyrazy na sylaby;
 • zapisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • tworzy rodziny wyrazów;
 • słucha wypowiedzi i korzysta z informacji;
 • czyta polecenia, wyrazy i zdania;
 • uczestniczy w rozmowach; udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, orograficzną i interpunkcyjną;
 • potrafi wskazać na zegarze określone godziny;
 • potrafi odczytać godzinę za zegarze;
 • wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, objaśnienia, instrukcje, metody żywego słowa;
 • oglądowe: obserwacja i pokaz: przedmioty i czynności; udostępnianie sztuki: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2, Podręcznik część 2„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,„Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2,tabelki, karteczki z wyrazami, talerzyki papierowe, korek, szpilki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Czasownik i rzeczownik

 1. Przypomnienie pojęć:czasownik i rzeczownik.
 2. Wspólne dopasowywanie wyrazów w odpowiednie miejsce w tabelce.
 3. Zabawa w słówka- gra dydaktyczna .

II jednostka lekcyjna:

Temat: Skąd się bierze szczęście?

 1. Słuchanie opowiadania E. Zubrzyckiej „Skąd się bierze szczęście?”: dyskusja n. t. szczęścia, pisanie odpowiedzi na zadane pytania, określanie uczuć zwierzęcych bohaterów obserwujących przyrodę.
 2. Łączenie fragmentów zdań i przepisanie jednego z nich. Rozwijanie zdań – wykorzystanie pytań pomocniczych i podanych wyrazów. Utrwalenie pisowni wyrazów z ż, rz, ó, u, przepisanie wierszyka do zeszytu.
 3. Wyrażanie swojego zdania na temat odczuwania szczęścia.Wskazywanie w otoczeniu elementów wywołujących radość i zadowolenie. Określanie zjawisk przyrody typowych dla zimy.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Zabawy słowne

 1. Dzielenie wyrazów na sylaby – oddzielanie sylab kreską w wyrazach na karcie pracy.
 2. Tworzenie rodziny wyrazów – dopisywanie wyrazów według wzoru.
 3. Zapisywanie podanych wyrazów z „ó”w kolejności alfabetycznej.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Jak płynie czas?

 1. Wykonanie własnego zegara z talerzyka papierowego.
 2. Odczytywanie godzin– zabawa dydaktyczna.
 3. Wykonanie zadań z kart pracy – wspomaganie się zegarkiem wykonanym z talerzyka.
 4. Czytanie wiersza „Dwa zegary” Natalii Ursenko – ustalenie godziny na zegarze odbitym w lustrze.
 5. Zadanie pracy domowej.