Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6 – 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Santa Claus

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Santa claus
 • Poznawanie słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje określenie Santa claus;
 • Dzieci uczą się słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań związanych z tematem;
 • Utrwalanie nowego słownictwa.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ćwiczenia od nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Santa Claus.

 1. Omówienie tematu Santa Claus.
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem.
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo.
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.
 5. Praca plastyczna.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska – Podejko

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Revision.

Cele główne:

 • Utrwalanie poznanej wiedzy;
 • Udział w grach i zabawach dydaktycznych.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń doskonali wymowę;
 • Uczy się pracować w grupie;
 • Poszerza zainteresowanie językiem angielskim.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Aktywizujące – gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały nauczyciela – flashcards, płyta CD, piosenki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Revision

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel odpytuje uczniów z przerobionego materiału,
 3. Uczniowie wybierają temat i grają razem z nauczycielem w “Hanging man”.
 4. Kalambury językowe.
 5. Pożegnanie z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: J.angielski

Temat: Pomieszczenia w domu.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Home, House;
 • Zaznajomienie się ze słownictwem dotyczącym pomieszczeń;
 • Utrwalanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi przetłumaczyć słowo Home oraz House;
 • Uczeń zna nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;
 • Poprawnie rozwiązuje zadania dotyczące tematu głównego.

Metody:

 • Oglądowe;
 • Podające;
 • Problemowe;

Środki dydaktyczne:

Zadania wydrukowane przez nauczyciela, płyta CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Pomieszczenia w domu.

 1. Omówienie tematu,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z podanym tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego:  J. angielski

Temat: Halloween.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Halloween
 • Poznawanie słów związanych z Halloween;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje święto Halloween;
 • Dzieci uczą się słów związanych z Halloween;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Ćwiczenia file:///C:/Users/Basia/Desktop/halloween-2017-klasa-1-3.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Haloween.

 1. Omówienie tematu Halloween,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Baby shark.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Uczeń wie jak reagować na poszczególne komendy w języku angielskim;
 • Uczeń mówi po angielsku.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Baby shark.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie oglądają bajkę i jednocześnie powtarzają wybrane wyrażenia i z pomocą nauczyciela odpowiednio reagują np. ‘hungry’ – uczniowie pokazują, dłonią na brzuch, sugerując, że są głodne.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Goldilocks and the Three Bears.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Uczeń wie jak reagować na poszczególne komendy w języku angielskim;
 • Uczeń mówi po angielsku.

 

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-goldilocks-and-the-three-bears-worksheet.pdf

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Goldilocks and the Three Bears.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w fabułę bajki i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie oglądają bajkę i jednocześnie powtarzają wybrane wyrażenia i z pomocą nauczyciela odpowiednio reagują np. ‘too cold’ – uczniowie pokazują, że jest im zimno.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 16   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Revision.

Temat: Is it big or small?

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń potrafi opisać krótko zwierzę.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Is it big or small?

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie wykonują  zadania utrwalające.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy 1

Opracowała: Anna Bryszewska

Lekcja 15- 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Revision.

Temat:  Revision and play “Very hungry caterpillar”

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych
 • rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim
 • twórcze wykorzystanie języka

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala dotychczas zdobytą wiedzę.
 • uczeń potrafi odpowiedzieć na proste pytania w języku angielskim.
 • uczeń angażuje się w przygotowanie przedstawienia.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań
 • metody słowne: objaśnienia, instrukcje, rozmowy
 • metoda atywizująca: gry i zabawy
 • metoda TBR (total body response)

Środki dydaktyczne:

odtwarzacz płyt CD, piłka, pacynka owieczka, flashcards fruits;

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

 1. Powitanie uczniów.
 2. Proste pytania w języku angielskim na rozgrzewkę.
 3. Zabawy ruchowe utrwalające dotychczas zdobytą wiedzę.
 4. Próba do przedstawienia “Very Hungry Caterpillar” (Bardzo Głodna Gąsiennica).
 5. Pożegnanie klasy.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy 1

Opracowała: Anna Bryszewska

LEKCJA 13- 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Revision.

Temat: Review.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych
 • rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim

Cele szczegółowe: uczeń

 • utrwala dotychczas zdobytą wiedzę.
 • potrafi odpowiedzieć na proste pytania w języku angielskim.
 • potrafi samodzielnie rozwiązać zadania z zakresu zdobytej wiedzy.

Metody:

 • Metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań
 • Metody słowne: objaśnienia, instrukcje, rozmowy
 • Metoda ruchowa
 • Metoda atywizująca: gry i zabawy

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

 1. Powitanie uczniów.
 2. Proste pytania w języku angielskim na rozgrzewkę.
 3. Rozwiązywanie zadań utrwalających dotychczas zdobytą wiedzę.
 4. Zabawy ruchowe uzupełniające wiedzę.
 5. Pożegnanie klasy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 12   – 3 marca

Nazwa bloku programowego: My family.

Temat: Mom and dad.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje słownictwo o rodzinie;
 • uczniowie poznają zwroty potrzebne do przestawienia się.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio, zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Mom and dad.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują  zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.