Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 23 Marzec

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: My toy is great!

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego dzikich zwierząt;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My toy is great!

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Poznajemy nazwy zabawek i słuchamy historyjki
 • toys, car, plane, ball, game,
 1. Dzieci próbują same nazywać zabawki wskazane przez nauczyciela,
 2. Uczniowie śpiewają nową piosenkę dotyczącą tematu:
 • My toys.
 1. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 26 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Wild animals

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego dzikich zwierząt;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wild animals.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek,
 3. Poznanie nazw dzikich zwierząt,
 4. Uczniowie dopasowują zdania do poszczególnych zwierząt,
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6 – 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Santa Claus

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Santa claus
 • Poznawanie słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje określenie Santa claus;
 • Dzieci uczą się słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań związanych z tematem;
 • Utrwalanie nowego słownictwa.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ćwiczenia od nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Santa Claus.

 1. Omówienie tematu Santa Claus.
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem.
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo.
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.
 5. Praca plastyczna.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska – Podejko

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Revision.

Cele główne:

 • Utrwalanie poznanej wiedzy;
 • Udział w grach i zabawach dydaktycznych.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń doskonali wymowę;
 • Uczy się pracować w grupie;
 • Poszerza zainteresowanie językiem angielskim.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Aktywizujące – gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały nauczyciela – flashcards, płyta CD, piosenki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Revision

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel odpytuje uczniów z przerobionego materiału,
 3. Uczniowie wybierają temat i grają razem z nauczycielem w “Hanging man”.
 4. Kalambury językowe.
 5. Pożegnanie z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: J.angielski

Temat: Pomieszczenia w domu.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Home, House;
 • Zaznajomienie się ze słownictwem dotyczącym pomieszczeń;
 • Utrwalanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi przetłumaczyć słowo Home oraz House;
 • Uczeń zna nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;
 • Poprawnie rozwiązuje zadania dotyczące tematu głównego.

Metody:

 • Oglądowe;
 • Podające;
 • Problemowe;

Środki dydaktyczne:

Zadania wydrukowane przez nauczyciela, płyta CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Pomieszczenia w domu.

 1. Omówienie tematu,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z podanym tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego:  J. angielski

Temat: Halloween.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Halloween
 • Poznawanie słów związanych z Halloween;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje święto Halloween;
 • Dzieci uczą się słów związanych z Halloween;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Ćwiczenia file:///C:/Users/Basia/Desktop/halloween-2017-klasa-1-3.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Haloween.

 1. Omówienie tematu Halloween,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Baby shark.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Uczeń wie jak reagować na poszczególne komendy w języku angielskim;
 • Uczeń mówi po angielsku.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Baby shark.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie oglądają bajkę i jednocześnie powtarzają wybrane wyrażenia i z pomocą nauczyciela odpowiednio reagują np. ‘hungry’ – uczniowie pokazują, dłonią na brzuch, sugerując, że są głodne.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Goldilocks and the Three Bears.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Uczeń wie jak reagować na poszczególne komendy w języku angielskim;
 • Uczeń mówi po angielsku.

 

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-goldilocks-and-the-three-bears-worksheet.pdf

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Goldilocks and the Three Bears.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w fabułę bajki i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie oglądają bajkę i jednocześnie powtarzają wybrane wyrażenia i z pomocą nauczyciela odpowiednio reagują np. ‘too cold’ – uczniowie pokazują, że jest im zimno.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 16   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Revision.

Temat: Is it big or small?

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń potrafi opisać krótko zwierzę.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Is it big or small?

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie wykonują  zadania utrwalające.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy 1

Opracowała: Anna Bryszewska

Lekcja 15- 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Revision.

Temat:  Revision and play “Very hungry caterpillar”

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych
 • rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim
 • twórcze wykorzystanie języka

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala dotychczas zdobytą wiedzę.
 • uczeń potrafi odpowiedzieć na proste pytania w języku angielskim.
 • uczeń angażuje się w przygotowanie przedstawienia.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań
 • metody słowne: objaśnienia, instrukcje, rozmowy
 • metoda atywizująca: gry i zabawy
 • metoda TBR (total body response)

Środki dydaktyczne:

odtwarzacz płyt CD, piłka, pacynka owieczka, flashcards fruits;

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

 1. Powitanie uczniów.
 2. Proste pytania w języku angielskim na rozgrzewkę.
 3. Zabawy ruchowe utrwalające dotychczas zdobytą wiedzę.
 4. Próba do przedstawienia “Very Hungry Caterpillar” (Bardzo Głodna Gąsiennica).
 5. Pożegnanie klasy.