Język angielski

Konspekt dla klasy I, II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja  – 30 Maj

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: House.

 Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie słownictwa związanego z poszczególnymi pomieszczeniami domu i jego wyposażeniem;
 • Wprowadzenie wyrażenia There is- Tam jest /Znajduje się;
 • Utrwalanie poznanego materiału z użyciem kart obrazkowych i zabawy I spy with my little eye…

 Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany dotychczas materiał;
 • Zrozumiał i zapamiętał nazwy pomieszczeń domu i jego wyposażenia;
 • Potrafi przyporządkować wyposażenie domu do poszczególnych jego części z użyciem wyrażenia There is…
 • Rozumie i potrafi wykonać polecenia z poznanym na lekcji materiałem.

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 8 –22 Luty

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Wild animals.

Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie nazw dzikich zwierząt;
 • Wprowadzenie czasowników związanych z czynnościami wykonywanymi przez dzikie zwierzęta: jump, run, climb;
 • Utrwalanie poznanego materiału poprzez gry i zabawy.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany materiał;
 • Zrozumiał i zapamiętał nazwy dzikich zwierząt;
 • Zrozumiał i zapamiętał znaczenie czasowników: jump, run, climb;
 • Potrafi użyć poznane czasowniki w zadaniach, np.: Monkey can climb;
 • Rozumie i potrafi wykonać polecenia z poznanym na lekcji materiałem.

Język angielski

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 5 – 30 Listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Merry Christmas.

Cele główne:

 • Przywitanie z Patch`em i piosenka powitalna;
 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Poznajemy słownictwo i wyrażenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • Nauka piosenki świątecznej: We wish you a Merry Christmas.

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi rutyny rozpoczynające zajęcia;
 • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
 • Rozumie znaczenie słownictwa tematyki bożonarodzeniowej oraz potrafi użyć jej we wcześniej poznanych konstrukcjach zdaniowych;
 • Rozumie i potrafi zaśpiewać prostą piosenkę bożonarodzeniową.

 

 

Język angielski

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 5 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Clothes- ubrania.

 

Cele główne:

 • Przywitanie z Patch`em i posenka powitalna;
 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Poznajemy słownictwo związane z ubiorem;
 • Budowanie zdań z użyciem słownictwa ubioru, kolorów, zaimków dzierżawczych oraz wyrazeniem: This is…;
 • Polecenia: Put on Take off….

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi rutyny rozpoczynające zajęcia;
 • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
 • Rozumie znaczenie i potrafi rozpoznać części garderoby;
 • Potrafi zbudować zdania z użyciem poznanych już wcześniej  wyrażeń i słownictwa oraz poznanymi częściami garderoby.

Język angielski

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 4 – 26 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Parts of the body.

Cele główne:

 • Przywitanie z Patch`em i posenka powitalna;
 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Poznajemy nazwy części ciała;
 • Budowanie zdań: This is my… These are my…;
 • Pytania: What is this? Where is…?;
 • Wysłuchanie piosenki: Parts of the Body Song;
 • Zabawa: Simon says... (np.: Simon says clap your hands).

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi rutyny rozpoczynające zajęcia;
 • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
 • Rozumie znaczenie i potrafi rozpoznać części ciała;
 • Potrafi zbudować zdanie z konstrukcją This is my… These are my… oraz poznanymi częciami ciała;
 • Rozumie pytania: What`s this? Where is…? i potrafi na nie odpowiedzieć;
 • Potrafi wykonać polecenia z zabawy Simon says.

 

 

Język angielski

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Farm animals.

 

Cele główne:

 • Wprowadzenie piosenki powitalnej;
 • Wprowadzenie nazw zwierząt domowych;
 • Zasadność pytań: Whats this? Where is…?
 • Osłuchiwanie z językiem mówionym – historyjka The farm story, piosenka On the farm.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna rutynę rozpoczynającą zajęcia;
 • Rozumie i potrafi wykorzystać zagadnienia z poprzedniej lekcji;
 • Potrafi rozpoznać nazwy zwierząt;
 • Rozumie pytania: What`s this? Where is…? i potrafi na nie odpowiedzieć;
 • Potrafi wymienić zwierzęta pojawiające się w piosence i historii.

Język angielski

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Colours

 

Cele główne:

 • Przywitanie z Patch`em i posenka powitalna;
 • Powtorka piosenki 1,2,3,4,5…;
 • Poznanie podstawowych kolorow : red, blue, pink, yellow, green, etc.;
 • Cyfry od 1 do 10;
 • Poznanie podstawowych owocow : a banana, an apple, an orange, etc.;
 • Pytania: What`s the colour of..? What`s this?

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi rutyny rozpoczynające zajęcia;
 • Rozumie i potrafi zaśpiewać piosenkę z użyciem gestów;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać kolory w języku angielskim;
 • Potrafi rozpoznac cyfry i nazwać je w języku angielskim;
 • Potrfi nazwac owoce w języku angielskim;
 • Rozumie pytania What`s the colour of..? What`s this?

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Lekcja 1 – 14 września

Opracowała : mgr Edyta Grudzien

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Hello, Good morning! 

Cele główne:

 • Nauka przywitania;
 • Słuchanie i rozpoznawanie poleceń słownych z użyciem gestów;
 • Nauka prostych czasowników i słów z użyciem gestów;
 • Nauka pożegnania.

 Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi przywitać się w języku obcym;
 • Rozumie i wykonuje polecenia : sit down,  stand up, quiet please; 
 • Potrafi zaśpiewać piosenkę z użyciem gestów;
 • Wie jak pożegnać się w języku angielskim.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:  Przygotowanie do testów kwalifikacyjnych

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim
 • Zapoznanie uczniów z wzorcowymi testami

Cele szczegółowe:

 • Umiejętność rozwiązania testu
 • Uczeń potrafi rozróżnić kolory i poprawnie je nazwać w języku angielskim
 • Zna znaczenie słowa can, can/

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Testy kwalifikacyjne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Przywitanie się z dziećmi
 2. Wyjaśnienie poleceń oraz niezrozumiałych zwrotów
 3. Rozwiązywanie testów przy pomocy nauczyciela
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  10 – 11 Maj

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Fashion and clothes!

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego mody;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Fashion and clothes!

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Dzieci próbują same odnaleźć tłumczenie nowego słownictwa,
 3. Układamy zdania z rozsypanki dotyczące ubrań i mody,
 4. Uczniowie śpiewają nową piosenkę dotyczącą tematu,
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.