Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I, II, III ANGIELSKI
LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 

OPRACOWAŁA: mgr Edith Stylo

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat : ALL THINGS BIG AND SMALL. PEOPLE. Użycie czasu teraźniejszego. Budowanie zdań prostych i prostych pytań. Pytajniki What?, Who?, Where?, How?, How many?

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie pojęć i rozumienia twórczego
 • Rozwijanie rozumienia tekstów czytanych
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 • Zadawanie prostych pytań.
 • Odpowiadanie na pytania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną na obrazkach lub w czytance. Uczeń koloruje lub rysuje sytuację.
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Posługuje się zdaniami prostymi w czasie teraźniejszym oraz odpowiada na proste pytania w zrozumiały dla pytającego sposób wyłącznie przy użyciu j. angielskiego.
 • Wie, o kim lub o czym mówimy lub co pokazujemy na obrazkach i potrafi to określić w prostych zdaniach;
 • Potrafi wskazać właściwe nazwy przedmiotów lub postaci lub sytuacji na obrazkach lub je narysować

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2 – 10 PAŹDZIERNIKA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk angielski

Temat 1: MY CLOTHES: MY WARDROBE. MY BODY.  Słownictwo, typy ubrań, materiały, rozmiary, ubrania świąteczne, domowe, sportowe, zimowe, letnie itp. Rysujemy wycinanki i ubranka na papierowe lalki, pokazujemy i wymawiamy właściwe obrazki, nazywamy różne komplety, dopasowujemy rozne ubrania do czesci ciala. Ubrania, jakie nosi babcia, tata, mama, brat, pielęgniarka, lekarz, policjant, rolnik, harcerz.

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację interpersonalna; Czlonkowie rodziny, generacje, ludzie pracy
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance o ubraniach i ciele;
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swoja garderobe
 • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w zdaniach;
 • Potrafi wskazać ubrania, w tekście, rozumie ich funkcję

Konspekt

Konspekt dla klasy I-III

Opracowanie: mgr Edyta Stylo

Lekcja 1- 19 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:What is this? What is Your Name?

 • Gramatyka: To be. Description. Comprehension. Presentation.
 • Komunikacja: Przedstawianie przedmiotów, obrazków, siebie i innych
 • Słownictwo: Nazwy przedmiotów, słownictwo w odniesieniu do obrazków

Cele główne:

 • Wprowadzenie słownictwa i wyrażeń związanych z pokazywanymi przedmiotami i pojęciami.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycia pytajników What is this? z odpowiedziami This is…
 • Ćwiczenia ustne i pisemne z poznanym materiałem. Kolorowanie obrazków dla utrwalenia.

 

 

 

 

Język angielski

Konspekt dla klasy I, II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja  – 30 Maj

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: House.

 Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie słownictwa związanego z poszczególnymi pomieszczeniami domu i jego wyposażeniem;
 • Wprowadzenie wyrażenia There is- Tam jest /Znajduje się;
 • Utrwalanie poznanego materiału z użyciem kart obrazkowych i zabawy I spy with my little eye…

 Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany dotychczas materiał;
 • Zrozumiał i zapamiętał nazwy pomieszczeń domu i jego wyposażenia;
 • Potrafi przyporządkować wyposażenie domu do poszczególnych jego części z użyciem wyrażenia There is…
 • Rozumie i potrafi wykonać polecenia z poznanym na lekcji materiałem.

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 8 –22 Luty

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Wild animals.

Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie nazw dzikich zwierząt;
 • Wprowadzenie czasowników związanych z czynnościami wykonywanymi przez dzikie zwierzęta: jump, run, climb;
 • Utrwalanie poznanego materiału poprzez gry i zabawy.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany materiał;
 • Zrozumiał i zapamiętał nazwy dzikich zwierząt;
 • Zrozumiał i zapamiętał znaczenie czasowników: jump, run, climb;
 • Potrafi użyć poznane czasowniki w zadaniach, np.: Monkey can climb;
 • Rozumie i potrafi wykonać polecenia z poznanym na lekcji materiałem.

Język angielski

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 5 – 30 Listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Merry Christmas.

Cele główne:

 • Przywitanie z Patch`em i piosenka powitalna;
 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Poznajemy słownictwo i wyrażenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • Nauka piosenki świątecznej: We wish you a Merry Christmas.

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi rutyny rozpoczynające zajęcia;
 • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
 • Rozumie znaczenie słownictwa tematyki bożonarodzeniowej oraz potrafi użyć jej we wcześniej poznanych konstrukcjach zdaniowych;
 • Rozumie i potrafi zaśpiewać prostą piosenkę bożonarodzeniową.

 

 

Język angielski

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 5 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Clothes- ubrania.

 

Cele główne:

 • Przywitanie z Patch`em i posenka powitalna;
 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Poznajemy słownictwo związane z ubiorem;
 • Budowanie zdań z użyciem słownictwa ubioru, kolorów, zaimków dzierżawczych oraz wyrazeniem: This is…;
 • Polecenia: Put on Take off….

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi rutyny rozpoczynające zajęcia;
 • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
 • Rozumie znaczenie i potrafi rozpoznać części garderoby;
 • Potrafi zbudować zdania z użyciem poznanych już wcześniej  wyrażeń i słownictwa oraz poznanymi częściami garderoby.

Język angielski

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 4 – 26 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Parts of the body.

Cele główne:

 • Przywitanie z Patch`em i posenka powitalna;
 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Poznajemy nazwy części ciała;
 • Budowanie zdań: This is my… These are my…;
 • Pytania: What is this? Where is…?;
 • Wysłuchanie piosenki: Parts of the Body Song;
 • Zabawa: Simon says... (np.: Simon says clap your hands).

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi rutyny rozpoczynające zajęcia;
 • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
 • Rozumie znaczenie i potrafi rozpoznać części ciała;
 • Potrafi zbudować zdanie z konstrukcją This is my… These are my… oraz poznanymi częciami ciała;
 • Rozumie pytania: What`s this? Where is…? i potrafi na nie odpowiedzieć;
 • Potrafi wykonać polecenia z zabawy Simon says.

 

 

Język angielski

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Farm animals.

 

Cele główne:

 • Wprowadzenie piosenki powitalnej;
 • Wprowadzenie nazw zwierząt domowych;
 • Zasadność pytań: Whats this? Where is…?
 • Osłuchiwanie z językiem mówionym – historyjka The farm story, piosenka On the farm.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna rutynę rozpoczynającą zajęcia;
 • Rozumie i potrafi wykorzystać zagadnienia z poprzedniej lekcji;
 • Potrafi rozpoznać nazwy zwierząt;
 • Rozumie pytania: What`s this? Where is…? i potrafi na nie odpowiedzieć;
 • Potrafi wymienić zwierzęta pojawiające się w piosence i historii.

Język angielski

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Colours

 

Cele główne:

 • Przywitanie z Patch`em i posenka powitalna;
 • Powtorka piosenki 1,2,3,4,5…;
 • Poznanie podstawowych kolorow : red, blue, pink, yellow, green, etc.;
 • Cyfry od 1 do 10;
 • Poznanie podstawowych owocow : a banana, an apple, an orange, etc.;
 • Pytania: What`s the colour of..? What`s this?

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi rutyny rozpoczynające zajęcia;
 • Rozumie i potrafi zaśpiewać piosenkę z użyciem gestów;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać kolory w języku angielskim;
 • Potrafi rozpoznac cyfry i nazwać je w języku angielskim;
 • Potrfi nazwac owoce w języku angielskim;
 • Rozumie pytania What`s the colour of..? What`s this?