Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

LEKCJA  – 6 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Revision.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa i gramatyki;
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna poznane słownictwo z obszarów tematycznych: animals, school, body, food;
 • buduje konstrukcję zdania: „I can…” oraz „I have got…” oraz jego przeczenia;
 • potrafi z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania oraz poprawnie je zapisać;
 • uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi słowami;
 • łączy słowa z odpowiednimi obrazkami.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II i III

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

LEKCJA  – 16 MARCA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Revision.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa i gramatyki;
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi powtórzyć poznane słownictwo z obszarów tematycznych: animals, school, body, food;
 • buduje konstrukcję zdania: „I can…” oraz „I have got…” oraz jego przeczenia;
 • rozumie polecenia w języku angielskim i reaguje na nie;
 • uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi słowami;
 • łączy słowa z odpowiednimi obrazkami.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

LEKCJA  – 10 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Revision.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa z poznanych obszarów tematycznych
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi powtórzyć poznane słownictwo z obszarów tematycznych: animals, school, body, food;
 • buduje konstrukcję zdania: „I can…” oraz „I have got…”
 • rozumie polecenia w języku angielskim i reaguje na nie;
 • bierze czynny udział w zabawach dydaktycznych „Paper, scissors, rock!” oraz „Tiger!”;
 • łączy słowa z odpowiednimi obrazkami.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 23 września 2023

Nazwa bloku programowego :  J. angielski

Temat:  „Means of transport”

Cele główne:

 • Gromadzenie słownictwa wokół tematu „Means of transport” z wykorzystaniem ilustracji
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Śpiewa piosenkę i odpowiednio ilustruje ją ruchem
 • Reaguje na sygnał nauczyciela w zabawie dydaktycznej „Tiger!”
 • Bierze czynny udział w zabawach pamięciowych z wykorzystaniem kart obrazkowych „Flashcards”
 • Zna podstawowe słownictwo związane z transportem w języku angielskim
 • Potrafi powiedzieć jakimi środkami transportu lubi i nie lubi podróżować

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 9 – 11 marca 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Springtime

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest wiosna  i jej najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować zwyczaje wiosenne w różnych krajach i kulturach, kiedy cały zewnętrzny świat budzi się ponownie do życia
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z wiosna
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie 2-3 rysunki o wiośnie o podpisz je po angilelsku

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY O, I/ III
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 3- 10 grudnia 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Christmas Time

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Wie, co to jest Boże Narodzenie  i jego najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować zwyczaje Bożonarodzeniowe w różnych krajach i kulturach
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z Christmas
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie 2-3 rysunki Christmas Time i podpisz po angielsku.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I, II i III
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 4- 29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Halloween – how and why do we celebrate it here in Norway?

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Wie, co to jest Halloween i jego najważniejsze cechy (czyli amerykańsko-norweskie zwyczaje), również historia i tradycja
 • Rozumie dlaczego pragniemy – lub nie-pragniemy uczestniczyć w tym świecie przerażających duchów i innych fantazyjnych potworów kreowanych w Halloween dla dzieci na świecie
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z różnymi przebierańcami;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki kostiumów lub masek halloweenowych

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2- 17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Summer – lato

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest lato i jego najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować naturę w lecie- kwitnące kwiaty, zboża, płody ziemi
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z przyrodą;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki o letnich cudach natury- słońca, owoców, warzyw, ptaków, zwierząt, kwitnących roślin, kwiatów, i podpisz po9 angielsku.

Prosimy o 6-7 rysunków.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
LEKCJA 7 – 12 GRUDNIA 

OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat/SUBJECT: DO YOU LIKE CHRISTMAS? Użycie czasu teraźniejszego. Budowanie zdań prostych i prostych pytań. Słownictwo związane ze Świętami. Obrazki. Różne nazwy świąteczne. Kolorowanie i wycinanie choinki. List do Św. Mikolaja. Christmas Postcards. What do you see? 

Cele główne: Uczniowie 

  • Utrwalają słownictwo związane z tematyką Bożego Narodzenia
  • Tworzą bardzo proste wypowiedzi według wzoru
  • Używają poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
  •  Zadają pytania i udzielają odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
  •  Rozwijają umiejętność rozumowania poprzez napisanie algorytmu
  • Współdziałają w grupie

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną na obrazkach lub w czytance. Uczeń koloruje lub rysuje sytuację oraz liczy.
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Posługuje się zdaniami prostymi w czasie teraźniejszym oraz odpowiada na proste pytania w zrozumiały dla pytającego sposób wyłącznie przy użyciu j. angielskiego.
 • Wie, o czym mówimy lub co pokazujemy na obrazkach i potrafi to określić w prostych zdaniach lub słowach;
 • Potrafi wskazać właściwe nazwy przedmiotów lub postaci po angielsku

Homework: 

1. Christmas Word Search (see the attachment)

2. Trim-A-Tree Treasure Hunt (see the attachment)

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
LEKCJA 5 – 21 LISTOPADA 

OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 5 – 21 LISTOPADA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat 1: SPORTS: WINTER SPORTS, SUMMER SPORTS, OTHER SPORTS: LEISURE TIME AND HOBBIES. Użycie czasu teraźniejszego. Budowanie zdań prostych i prostych pytań. Pytajniki What?, Who?, Where?, How?, How many?

What do you like to do? What sports do You want to do? Do You like skiing? How about football? Do You play football? Do You like it? Who is Your Trainer? Are You good at swimming? Describe various sports You know.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie pojęć i rozumienia twórczego
 • Rozwijanie rozumienia tekstów czytanych
 • Zadawanie prostych pytań.
 • Odpowiadanie na pytania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną na obrazkach lub w czytance. Uczeń koloruje lub rysuje sytuację.
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Posługuje się zdaniami prostymi w czasie teraźniejszym oraz odpowiada na proste pytania w zrozumiały dla pytającego sposób wyłącznie przy użyciu j. angielskiego.
 • Wie, o kim lub o czym mówimy lub co pokazujemy na obrazkach i potrafi to określić w prostych zdaniach lub słowach;
 • Potrafi wskazać właściwe nazwy przedmiotów lub postaci po angielsku
Homework: Write answers and draw 5 different drawings: