Konspekt

Konspekt dla klasy I

Lekcja 1 – 14 września

Opracowała : mgr Edyta Grudzien

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Hello, Good morning! 

Cele główne:

 • Nauka przywitania;
 • Słuchanie i rozpoznawanie poleceń słownych z użyciem gestów;
 • Nauka prostych czasowników i słów z użyciem gestów;
 • Nauka pożegnania.

 Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi przywitać się w języku obcym;
 • Rozumie i wykonuje polecenia : sit down,  stand up, quiet please; 
 • Potrafi zaśpiewać piosenkę z użyciem gestów;
 • Wie jak pożegnać się w języku angielskim.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:  Przygotowanie do testów kwalifikacyjnych

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim
 • Zapoznanie uczniów z wzorcowymi testami

Cele szczegółowe:

 • Umiejętność rozwiązania testu
 • Uczeń potrafi rozróżnić kolory i poprawnie je nazwać w języku angielskim
 • Zna znaczenie słowa can, can/

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Testy kwalifikacyjne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Przywitanie się z dziećmi
 2. Wyjaśnienie poleceń oraz niezrozumiałych zwrotów
 3. Rozwiązywanie testów przy pomocy nauczyciela
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  10 – 11 Maj

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Fashion and clothes!

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego mody;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Fashion and clothes!

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Dzieci próbują same odnaleźć tłumczenie nowego słownictwa,
 3. Układamy zdania z rozsypanki dotyczące ubrań i mody,
 4. Uczniowie śpiewają nową piosenkę dotyczącą tematu,
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  9 – 27 Kwiecień

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Spring is everywhere!

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego zmian w przyrodzie;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Spring is everywhere!

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Słuchamy historyjki o wiośnie,
 3. Dzieci próbują same nazywać zmiany w przyrodzie,
 4. Uczniowie śpiewają nową piosenkę dotyczącą tematu:
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja  9 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Easter

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem związanym ze świętami Wielkanocnymi;
 • Poznawanie i utrwalanie słów związanych z obchodami święta;
 • Rozumienie tekstu czytanego.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi nazwać przedmioty związane z Wielkanocą oraz opisać konkrety na temat świętowania;
 • Umie wyraźnie powtórzyć słowa określające obchody Świąt Wielkanocnych;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu świątecznego.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Konkrety związane z tematem, ilustracje, zadania do wykonania

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Easter

 1. Poznanie nowych słów dotyczących Wielkanocy.
 2. Zastosowanie i utrwalanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Wykonanie zadania związanego z utrwaleniem poznanego słownictwa w nawiązaniu do obchodów Świąt Wielkanocnych. 
 4. Zakończenie zajęć.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 23 Marzec

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: My toy is great!

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego dzikich zwierząt;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My toy is great!

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Poznajemy nazwy zabawek i słuchamy historyjki
 • toys, car, plane, ball, game,
 1. Dzieci próbują same nazywać zabawki wskazane przez nauczyciela,
 2. Uczniowie śpiewają nową piosenkę dotyczącą tematu:
 • My toys.
 1. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 26 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Wild animals

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego dzikich zwierząt;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wild animals.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek,
 3. Poznanie nazw dzikich zwierząt,
 4. Uczniowie dopasowują zdania do poszczególnych zwierząt,
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6 – 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Santa Claus

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Santa claus
 • Poznawanie słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje określenie Santa claus;
 • Dzieci uczą się słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań związanych z tematem;
 • Utrwalanie nowego słownictwa.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ćwiczenia od nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Santa Claus.

 1. Omówienie tematu Santa Claus.
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem.
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo.
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.
 5. Praca plastyczna.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska – Podejko

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Revision.

Cele główne:

 • Utrwalanie poznanej wiedzy;
 • Udział w grach i zabawach dydaktycznych.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń doskonali wymowę;
 • Uczy się pracować w grupie;
 • Poszerza zainteresowanie językiem angielskim.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Aktywizujące – gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały nauczyciela – flashcards, płyta CD, piosenki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Revision

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel odpytuje uczniów z przerobionego materiału,
 3. Uczniowie wybierają temat i grają razem z nauczycielem w “Hanging man”.
 4. Kalambury językowe.
 5. Pożegnanie z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: J.angielski

Temat: Pomieszczenia w domu.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Home, House;
 • Zaznajomienie się ze słownictwem dotyczącym pomieszczeń;
 • Utrwalanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi przetłumaczyć słowo Home oraz House;
 • Uczeń zna nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;
 • Poprawnie rozwiązuje zadania dotyczące tematu głównego.

Metody:

 • Oglądowe;
 • Podające;
 • Problemowe;

Środki dydaktyczne:

Zadania wydrukowane przez nauczyciela, płyta CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Pomieszczenia w domu.

 1. Omówienie tematu,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z podanym tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.