Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

LEKCJA  11 – 10 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: This is my house.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa z obszaru tematycznego „My body”;
 • Gromadzenie słownictwa wokół nowego tematu „This is my house” z wykorzystaniem ilustracji;
 • Budowanie prostych zdań w języku angielskim;
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi powtórzyć poznane słownictwo;
 • rozumie polecenia w języku angielskim i reaguje na nie;
 • bierze czynny udział w zabawach dydaktycznych „Chinese whispers” oraz „Guess what room it  is!”;
 • śpiewa i tańczy do piosenki ”We all fall down!” oraz „Baby shark”;
 • utrwala słownictwo w zabawie rytmiczno-słownej z wykorzystaniem kart obrazkowych.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

LEKCJA  10 – 27 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: My body.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa z obszaru tematycznego „Winter clothes”;
 • Gromadzenie słownictwa wokół nowego tematu „My body” z wykorzystaniem ilustracji;
 • Budowanie prostych zdań w języku angielskim;
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi powtórzyć poznane słownictwo;
 • rozumie polecenia w języku angielskim i reaguje na nie;
 • bierze czynny udział w zabawach dydaktycznych „Tiger” oraz „Paper, scissors, rock!”;
 • śpiewa i tańczy do piosenki ”Party Freeze Dance Song” oraz „Hockey Pockey”;
 • utrwala słownictwo w zabawie rytmiczno-słownej z wykorzystaniem kart obrazkowych.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  –13 stycznia 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Winter clothes.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa z obszaru tematycznego „Family”
 • Gromadzenie słownictwa wokół nowego tematu „Winter clothes” z wykorzystaniem ilustracji
 • Budowanie prostych zdań w języku angielskim
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi powtórzyć poznane słownictwo
 • Rozumie polecenia w języku angielskim i reaguje na nie.
 • Bierze czynny udział w zabawach dydaktycznych „Where is scarf? Do you know?” oraz „Put our cards right”
 • Śpiewa i tańczy do piosenki ”Put on your shoes”
 • Utrwala słownictwo w zabawie rytmiczno-słownej z wykorzystaniem kart obrazkowych

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  –13 stycznia 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Winter clothes.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa z obszaru tematycznego „Family”
 • Gromadzenie słownictwa wokół nowego tematu „Winter clothes” z wykorzystaniem ilustracji
 • Budowanie prostych zdań w języku angielskim
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi powtórzyć poznane słownictwo
 • Rozumie polecenia w języku angielskim i reaguje na nie.
 • Bierze czynny udział w zabawach dydaktycznych „Where is scarf? Do you know?” oraz „Put our cards right”
 • Śpiewa i tańczy do piosenki ”Put on your shoes”
 • Utrwala słownictwo w zabawie rytmiczno-słownej z wykorzystaniem kart obrazkowych

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  –02 grudnia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Merry Christmas.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa z obszaru tematycznego „Family”
 • Gromadzenie słownictwa wokół nowego tematu „Mery Christmas”” z wykorzystaniem ilustracji
 • Budowanie prostych zdań w języku angielskim
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi powtórzyć poznane słownictwo
 • Rozumie polecenia w języku angielskim i reaguje na nie.
 • Bierze czynny udział w zabawie dydaktycznej „Where is Santa, do you know?””
 • Śpiewa piosenkę ”Hello Reindeer”
 • Utrwala słownictwo w zabawie pamięciowej „What’s missing?” z wykorzystaniem kart obrazkowych.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  –25 listopada 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: My family.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa z obszaru tematycznego „Emotions”
 • Gromadzenie słownictwa wokół nowego tematu „Family” z wykorzystaniem ilustracji
 • Budowanie prostych zdań w języku angielskim
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi powtórzyć poznane słownictwo
 • Rozumie polecenia w języku angielskim i reaguje na nie.
 • Bierze czynny udział w zabawie dydaktycznej „Guess!”
 • Śpiewa i tańczy do piosenki ”Finger family”
 • Utrwala słownictwo w zabawie rytmiczno-słownej z wykorzystaniem kart obrazkowych

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 5- 25 listopada 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Late Autumn Celebrations

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest lato i jego najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować zwyczaje i tradycje późnojesienne- zarówno polskie, amerykańskie jak i norweskie czy wschodnioeuropejskie lub żydowskie
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z obchodami różnych świąt i innych kulturalnych obchodów lub uroczystości;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki o 2-3 późno jesiennych tradycjach/ świętach/uroczystościach, w tym obowiązkowo Dzień Zaduszny 31.października lub Wszystkich Świętych 1.listopada

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  –11 listopada 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: How are you today?

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa z obszaru tematycznego „Weather”
 • Gromadzenie słownictwa wokół nowego tematu „Emotions” z wykorzystaniem ilustracji
 • Budowanie prostych zdań odpowiadających na pytanie „How are you today?” I’m happy, I’m sad, I’m scared, I’m angry.
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi powtórzyć poznane słownictwo
 • Rozumie polecenia w języku angielskim i reaguje na nie.
 • Bierze czynny udział w zabawie dydaktycznej „Fly swatter”
 • Śpiewa i tańczy do piosenki ”How are you today?”
 • Bierze czynny udział w zabawie drużynowej „Paper, scissors, rock!” z wykorzystaniem kart obrazkowych
 • Próbuje opisać swoje stany emocjonalne w języku angielskim

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  –28 października 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: What’s the weather like today?.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa z obszaru tematycznego „Fruit and vegetables”
 • Gromadzenie słownictwa wokół nowego tematu „Weather” z wykorzystaniem ilustracji
 • Budowanie prostych zdań opisujących pogodę
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi powtórzyć poznane słownictwo
 • Rozumie polecenia w języku angielskim i reaguje na nie.
 • Bierze czynny udział w zabawie dydaktyczno-ruchowej „Tiger!”
 • Śpiewai tańczy do piosenki ”Hokey Pokey”
 • Bierze czynny udział w zabawie pamięciowej „Fly swatter” z wykorzystaniem kart obrazkowych
 • Zna podstawowe słownictwo związane ze zjawiskami atmosferycznymi
 • Próbuje opisać różne rodzaje pogody

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 14 października 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Fruit and vegetables.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa z obszaru tematycznego „Means of transport”
 • Gromadzenie słownictwa wokół nowego tematu „Fruit and vegetables” z wykorzystaniem ilustracji
 • Budowanie prostych zdań z konstrukcją: „I like…/don’t like”
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi powtórzyć poznane słownictwo
 • Rozumie polecenia w języku angielskim i reaguje na nie.
 • Bierze czynny udział w zabawie dydaktyczno-ruchowej „Hot potato!”
 • Osłuchuje się z melodią i słowami piosenki „Hello” oraz „Driving in my car”
 • Bierze czynny udział w zabawie pamięciowej „What’s missing?” z wykorzystaniem kart obrazkowych
 • Zna podstawowe słownictwo związane z owocami i warzywami
 • Próbuje powiedzieć jakie warzywa i owoce najbardziej lubi i nie lubi jeść.