Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY O, I/ III
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 3- 10 grudnia 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Christmas Time

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Wie, co to jest Boże Narodzenie  i jego najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować zwyczaje Bożonarodzeniowe w różnych krajach i kulturach
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z Christmas
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie 2-3 rysunki Christmas Time i podpisz po angielsku.

Język angielski

Konspekt dla klasy 0

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja  – 30 Maj

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Colours and numbers.

 Cele główne:

 • Przywitanie z Patch`em i piosenka powitalna;
 • Poznanie podstawowych kolorów : red, blue, pink, yellow, green, etc.;
 • Cyfry od 1 do 10;
 • Poznanie podstawowych owoców : a banana, an apple, an orange, etc.;
 • Pytania: What`s the colour of..? What`s this?

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi rozpoznać i nazwać kolory w języku angielskim;
 • Potrafi rozpoznać cyfry i nazwać je w języku angielskim;
 • Potrafi nazwać owoce w języku angielskim;
 • Rozumie pytania What`s the colour of..? What`s this?

Konspekt

KONSPEKT DLA PRZEDSZKOLA  i  KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  12 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:  Colours

Cele główne:

 • Zapoznanie się z nowym słownictwem;
 • Poznawanie piosenek w języku angielskim z uwzględnieniem kolorów

Cele szczegółowe:

 • Dzieci potrafią wymienić kolory w języku angielskim;
 • Dzieci uczą się śpiewać  piosenki pt ”  The Butterfly Colors Song” w języku angielskim;

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne:

Piosenka , pt ” The Butterfly Colors Song”  kolorowe kartki papieru, ilustracje przedstawiające kolorowe motyle

I jednostka lekcyjna:

Przebieg zajęć:

 1. Pogadanka na temat kolorów z uwzględnieniem ilustracji motyli
 2. Poznanie kolorów w języku angielskim
 3. Zastosowanie kolorów w piosence
 4. Zabawa w kolory z uwzględnieniem szkicu motyla
 5. Zakończenie zajęć.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  10 – 27 Kwiecień

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Spring

 

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie zwrotów opisujących zmiany w przyrodzie;
 • Odróżnienie pór roku.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi wymienić zmiany w przyrodzie;
 • Uczeń potrafi opisać zmiany zachodzące wiosną;
 • Dziecko wymienia pory roku;

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki, ćwiczenia

 

 I jednostka lekcyjna:

Przebieg zajęć:

Temat: Spring.

 

 1. Poznanie słownictwa dotyczącego zmian w przyrodzie.
 2. Poszerzanie zasobu słownictwa po przez zabawy w skojarzenia.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie.
 4. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja  10 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Easter

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie podstawowych słów opisujących Wielkanoc;
 • Rozumienie tekstu czytanego.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi nazwać przedmioty związane z Wielkanocą;
 • Uczeń potrafi opisać konkrety związane z Wielkanocą;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu świątecznego.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Konkrety związane z tematem, ilustracje, zadania do wykonania

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Easter

 1. Poznanie nowych słów dotyczących Wielkanocy.
 2. Zastosowanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Wykonanie zadania związanego z utrwaleniem poznanego słownictwa. 
 4. Zakończenie zajęć.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  9 – 23 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. Clothes

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących czynności;
 • Rozumienie tekstu czytanego.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi opowiedzieć o swoim hobby;
 • Uczeń potrafi opisać wykonywaną czynność;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu;

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Clothes.

 1. Poznanie nowych słów dotyczących ubrań.
 2. Zastosowanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Piosenki ułatwiające zapamiętywanie słownictwa:

·         Get Dressed for the Day Song;

·         Kids vocabulary – Clothes – clothing;

·         Let’s Get Dressed Song.

 

 1. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  9 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Competitions

 

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie zwrotów opisujących dany zawód;
 • Dopasowywanie zawodu do pasującego przedmiotu.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi wymienić zawody;
 • Uczeń potrafi opisać konkretny zawód;
 • Dziecko ma wiedzę na temat przedmiotów kojarzonych z zawodami;

 Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki, ćwiczenia

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Competitions 

 1. Poznanie słownictwa dotyczącego zawodów.
 2. Poszerzanie zasobu słownictwa po przez zabawy w skojarzenia.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie.
 4. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY O

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  6 – 26 Styczeń

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. Revision

Cele główne:

 • Utrwalanie zdobytych wiadomości;
 • Poznawanie piosenek angielskich;
 • Doskonalenie słownictwa.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko bierze udział w zabawach proponowanych przez nauczyciela;
 • Potrafi wykorzystać zdobyte wcześniej wiadomości;
 • Potrafi przedstawić się w języku angielskim.

 Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Revision.

 1. Przywitanie z klasą w języku angielskim.
 2. Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć.
 3. Kalambury językowe.
 4. Zakończenie zajęć.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Zdania z  przymiotnikami dzierżawczymi

Cele główne:

 • Poznanie nowego słownictwa;
 • Umiejętność tworzenia zdań w języku angielskim;
 • Zastosowanie przymiotników dzierżawczych w zdaniach.

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń Poznaje nowe słownictwo;
 • Uczeń potrafi samodzielnie układać zdania w języku angielskim;
 • Uczeń stosuje w zdaniach przymiotniki dzierżawcze.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; test przygotowany przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przymiotniki dzierżawcze.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek,
 3. Poznanie przymiotników dzierżawczych,
 4. Umiejętność zastosowania przymiotników w zdaniu,
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: Winter time.

Cele główne:

 • Poznawanie słów związanych z okresem zimowym;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych słów;
 • Powtórzenie poznanego wcześniej słownictwa.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci uczą się słów związanych z zimą;
 • Uczeń powtarza słownictwo związane z odzieżą noszoną zimą
 • Dzieci rozwijają umiejętności rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Aktywizujące: Zagadki i gry rysunkowe; Śpiewanie piosenek

Środki dydaktyczne:

Little Snowflake https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

I’m a Little Snowman https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Winter time.

 1. Omówienie tematu Zimowa Pora,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem
 3. Wysłuchanie piosenek Little Snowflake oraz I’m a Little Snowman
 4. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 5. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.