Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O,

OPRACOWAŁA:   mgr Joanna Dębicka

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: ROOMS

Cele główne:

 • znajomość nazw pomieszczeń w domu w języku angielskim;
 • znajomość nazw pór roku w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi nazwać pomieszczenia znajdujące się w domu;
 • zna nazwy zabawek;
 • wymienianazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • wymienia pory roku w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Telefon, głośniczek,p acynka „Cookie”, flashcards „rooms”, książka „Here’s Patch”, flashcards „Season song”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Rooms

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. „Season song”- przypomnienie nazw pór roku w języku angielskim.
 3. Piosenka „Rooms song” – powtórzenie pomieszczeń znajdujących się w domu.
 4. Memory game „rooms”.
 5. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Konspekt

Konspekt dla klasy  “O”

Opracowała: Anna Bryszewska

Lekcja 15- 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Food.

Temat: Colourful fruit.

Cele główne:

 • znajomość nazw owoców języku angielskim
 • utrwalenie nazw kolorów w języku angielskim
 • umiejętność odpowiedzi na proste pytanie w języku angielskim

Cele szczegółowe- uczeń:

 • potrafi nazwać owoce
 • potrafi opisać owoc (kolor oraz wielkość)

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń, metoda total phisical response (reagowanie całym ciałem);
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, utwory muzyczne, opowiadanie;
 • metody sensoryczne: połączenie zmysłu smaku z angielskim słowem
 • metody słowne: uczenie piosenek i wierszyków.

Środki dydaktyczne:

Odtwarzacz płyt CD, pacynka owca, flashcards fruits, flashcards rooms and furnitures,  owoce do degustacji, piosenka “I see colours everywhere”, piosenka “Walking walking”, wierszyk “Clap your hands”,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Przywitanie piosenką “Good morning”
 2. Pytanie na rozgrzewkę “What’s your favourite colour?”
 3. Piosenka “Walking, walking”
 4. Zabawy utrwalające poznane słownictwo.
 5. Wierszyk “Clap your hands”
 6. Zabawy z flashcards- fruits.
 7. Piosenka “I see colours”
 8. Degustacja owoców. (zabawa w zgadywanie, “What is it?”)
 9. Pożegnanie wierszykiem “Goodbye goodbye”.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy  “O”

Opracowała: Anna Bryszewska

Lekcja 14- 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Rooms

Temat: Furniture and adjectives.

Cele główne:

 • znajomość nazw pomieszczeń w języku angielskim
 • znajomość nazw mebli w języku angielskim
 • umiejętność odpowiedzi na proste pytanie w języku angielskim
 • znajomość podstawowych przymiotników opisujących

Cele szczegółowe- uczeń:

 • potrafi nazwać pomieszczenia w domu
 • potrafi nazwać niektóre z mebli w języku angielskim
 • potrafi opisać przedmiot prostymi przymiotnikami “big, small, hard, soft”

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń, metoda total phisical response (reagowanie całym ciałem);
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, utwory muzyczne, opowiadanie;
 • metody słowne: uczenie piosenek, opowiadanie bajki z pokazywaniem razem z nauczycielem.

Środki dydaktyczne:

Odtwarzacz płyt CD, pacynka sowa, flashcards rooms, flashcards furniture, piosenka “Teddy Bear”, bajka “Goldilocks and the three bears”, worek z przedmiotami “duży, mały, miękki, twardy”, piosenka “Walking walking”, wierszyk “Clap your hands”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Adjectives.

 1. Przywitanie piosenką “Good morning”
 2. Zapoznanie się pytaniem “What’s your name?”
 3. Piosenka “Teddy Bear”
 4. Zabawy z flashcards.
 5. Wierszyk “Clap your hands”
 6. Zabawa z opisem rzeczy w worku.
 7. Piosenka “Walking, walking”
 8. Bajka “Goldilocks and three bears”- utrwalenie nazw mebli.
 9. Pożegnanie wierszykiem “Goodbye goodbye”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Rooms

Temat: Rooms

Cele główne:

 • znajomość nazw pomieszczeń w domu w języku angielskim;
 • utrwalenie nazw zabawek w języku angielskim;
 • znajomość nazw pór roku w języku angielkim.

Cele szczegółowe -uczeń:

 • potrafi nazwać pomieszczenia znajdujące się w domu;
 • zna nazwy zabawek;
 • wymienia nazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • wymienia pory roku w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Telefon, głośniczek, pacynka „Cookie”, flashcards-obrazki „toys”, flashcards „rooms”, książka „Here’s Patch”, flashcards „Season song”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Rooms

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. „Season song”- nauka nazw pór roku w języku angielskim.
 3. Piosenka „Rooms song” – powtórzenie pomieszczeń znajdujących się w domu.
 4. Dopasowywanie przedmiotów do odpowiednich pokojów.
 5. Piosenka „Noisy toys”.
 6. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA:mgr Joanna Dębicka

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Rooms.

Temat: Rooms

Cele główne:

 • znajomość nazw pomieszczeń w domu w języku angielskim;
 • utrwalenie nazw zabawek w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi nazwać pomieszczenia znajdujące się w domu;
 • zna nazwy zabawek;
 • wymienia nazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

telefon, głośniczek, pacynka „Cookie”, flashcards-obrazki „toys”, flashcards „rooms”, książka „Here’s Patch”, flashcards „Wheels on the bus”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Rooms

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. Powtórzenie słownictwa związanego z pogodą – piosenka „How’s the weather?”
 3. Zapoznanie z piosenką „Rooms song” – przedstawienie pomieszczeń znajdujących się w domu.
 4. Dopasowywanie przedmiotów do odpowiednich pokojów.
 5. Piosenka „Noisy toys”.
 6. Piosenka „Wheels on the bus”.
 7. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  11 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Toys

Temat: Toys

Cele główne:

 • utrwalenie nazw zabawek w języku angielskim;
 • znajomość nazw opisujących pogodę w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi wymienić nazwy hałaśliwych zabawek;
 • wymienia nazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynnośći, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Telefon, głośniczek, pacynka „Cookie”, flashcards-obrazki „toys”, flashcards „weather”, flashcards „Wheels on the bus”, nakrętki, kartki z cyframi 1-20.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Noisy toys

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. Powtórzenie słownictwa związanego z pogodą – piosenka „How’s the weather?”
 3. Piosenka „Noisy toys”.
 4. Piosenka „Wheels on the bus”.
 5. Liczenie do 20 na koreczkach. Wskazywanie odpowiednich cyfr na kartkach.
 6. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY: O

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  10 – 03 lutego

Nazwa bloku programowego: Food

Temat: Unusual food

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z podstawowym słownictwem dotyczącym jedzenia;
 • zainteresowanie innymi kulturami.

Cele szczegółowe

 • zna i potrafi wymienić podstawowe produkty spożywcze;
 • zapoznaje się z nietypowymi potrawami występującymi na świecie;
 • rozumie i razem z nauczycielem tłumaczy tekst czytany;
 • rozwija spostrzegawczość.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje.

Środki dydaktyczne:

Czytanka “Unusual food”, flashcards ilustrujące produkty spożywcze

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Unusual food.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć.
 3. Przypomnienie podstawowego słownictwa związanego z jedzeniem.
 4. Wspólne czytanie i tłumaczenie czytanki.
 5. Zapoznanie uczniów z nowym słownictwem.
 6. Gra dydaktyczna “What is missing?”
 7. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Review

Temat:  Review

Cele główne:

 • utrwalenie przerobionych treści;
 • znajomość podstawowych zwrotów w języku angielskim.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi opowiedzieć o prostych zjawiskach pogodowych;
 • rozróżnia pogodę w zależności od pory roku;
 • potrafi wymienić rzeczowniki związane z daną porą roku (np. summer-sun, winter-ski);
 • pracuje samodzielnie i w skupieniu.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz;

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, płyta CD, magnetofon, flashcards

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Review

 1. Przywitanie z klasą.
 2. Powtórzenie wiadomości – zabawa dydaktyczna “What is missing?”
 3. Praca własna – uczniowie wypełniają przygotowane przez nauczyciela karty pracy.
 4. Pożegnanie piosenką„Bye-bye song”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: Joanna Dębicka

Lekcja  8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Toys

Temat:   Noisy toys

Cele główne:

 • Poznanie nazw zabawek w języku angielskim;
 • znajomość nazw opisujących pogodę w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wymienić nazwy hałaśliwych zabawek;
 • wymienia nazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynnośći, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Telefon, głośniczek, pacynka „Cookie”, maskotka „Snowman”, flashcards-obrazki „toys”, historyjka obrazkowa, flashcards „weather”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Noisy toys

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. Powtórzenie słownictwa związanego z pogodą – piosenka „How’s the weather?”
 3. Historyjka obrazkowa z postacią Cookie „Noisy toys”.
 4. Piosenka „Noisy toys”.
 5. Zabawa w szybkie reagowanie na słówko – dotykanie odpowiedniego obrazka „Noisy toys”.
 6. „I am a little snowman” – posenka z pokazywaniem.
 7. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Weather

Temat:   How’s the weather?

Cele główne:

 • znajomość nazw przymiotników opisujących pogodę.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi wymienić nazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • zna podstawowe części ciała w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynnośći, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: opowiadania, uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Płyta cd, odtwarzacz płyt cd, pacynka „Cookie”, flashcards-obrazki, makieta okna, korki do liczenia, karty z cyframi.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: How’s the weather?

 1. Powitanie piosenką „Hello song”.
 2. Piosenka z pokazywaniem „How’s the weather?”.
 3. „Window game” – zabawa w odgadywanie pogody.
 4. Zabawa w szukanie obrazków po sali – powtórzenie nazw części ciała.
 5. Liczenie na konkretach do 10 w języku angielskim.
 6. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.