Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY O

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  6 – 26 Styczeń

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. Revision

Cele główne:

 • Utrwalanie zdobytych wiadomości;
 • Poznawanie piosenek angielskich;
 • Doskonalenie słownictwa.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko bierze udział w zabawach proponowanych przez nauczyciela;
 • Potrafi wykorzystać zdobyte wcześniej wiadomości;
 • Potrafi przedstawić się w języku angielskim.

 Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Revision.

 1. Przywitanie z klasą w języku angielskim.
 2. Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć.
 3. Kalambury językowe.
 4. Zakończenie zajęć.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Zdania z  przymiotnikami dzierżawczymi

Cele główne:

 • Poznanie nowego słownictwa;
 • Umiejętność tworzenia zdań w języku angielskim;
 • Zastosowanie przymiotników dzierżawczych w zdaniach.

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń Poznaje nowe słownictwo;
 • Uczeń potrafi samodzielnie układać zdania w języku angielskim;
 • Uczeń stosuje w zdaniach przymiotniki dzierżawcze.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; test przygotowany przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przymiotniki dzierżawcze.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek,
 3. Poznanie przymiotników dzierżawczych,
 4. Umiejętność zastosowania przymiotników w zdaniu,
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: Winter time.

Cele główne:

 • Poznawanie słów związanych z okresem zimowym;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych słów;
 • Powtórzenie poznanego wcześniej słownictwa.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci uczą się słów związanych z zimą;
 • Uczeń powtarza słownictwo związane z odzieżą noszoną zimą
 • Dzieci rozwijają umiejętności rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Aktywizujące: Zagadki i gry rysunkowe; Śpiewanie piosenek

Środki dydaktyczne:

Little Snowflake https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

I’m a Little Snowman https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Winter time.

 1. Omówienie tematu Zimowa Pora,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem
 3. Wysłuchanie piosenek Little Snowflake oraz I’m a Little Snowman
 4. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 5. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Christmas holidays

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Christmas
 • Poznawanie słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych słów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje określenie Christmas;
 • Dzieci uczą się słów związanych ze świętami oraz z Św. Mikołajem;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ćwiczenia od nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Christmas holidays.

 1. Omówienie tematu Christmas,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  4 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Pizza.

Cele główne:

 • Poznawanie słów związanych z robieniem pizzy;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje słowo pizza;
 • Dzieci uczą się składników w języku angielskim;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Obrazki, płyta CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Pizza.

 1. Powitanie piosenką dzieci z nauczycielem,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.
 5. Pożegnanie z piosenką.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Dni tygodnia, Części ciała

Cele główne:

 • Seven days of the week; Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday;
 • Poznanie nowego słownictwa;
 • Zwroty dotyczące części ciała;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w życiu codziennym.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje terminy stosowane do określenia dnia tygodnia;
 • Uczeń nazywa części ciała w języku angielskim;
 • Uczeń zna piosenki w języku angielskim dotyczące dni tygodnia oraz części ciała.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Piosenki: Hallo; How many Finders; Days of the week; Head, shoulders, kenes and toes.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dni tygodnia.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek dotyczących tematu,
 3. Powtórzenie słownictwa związanego z częściami ciała,
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O,

OPRACOWAŁA:   mgr Joanna Dębicka

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: ROOMS

Cele główne:

 • znajomość nazw pomieszczeń w domu w języku angielskim;
 • znajomość nazw pór roku w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi nazwać pomieszczenia znajdujące się w domu;
 • zna nazwy zabawek;
 • wymienianazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • wymienia pory roku w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Telefon, głośniczek,p acynka „Cookie”, flashcards „rooms”, książka „Here’s Patch”, flashcards „Season song”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Rooms

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. „Season song”- przypomnienie nazw pór roku w języku angielskim.
 3. Piosenka „Rooms song” – powtórzenie pomieszczeń znajdujących się w domu.
 4. Memory game „rooms”.
 5. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Konspekt

Konspekt dla klasy  “O”

Opracowała: Anna Bryszewska

Lekcja 15- 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Food.

Temat: Colourful fruit.

Cele główne:

 • znajomość nazw owoców języku angielskim
 • utrwalenie nazw kolorów w języku angielskim
 • umiejętność odpowiedzi na proste pytanie w języku angielskim

Cele szczegółowe- uczeń:

 • potrafi nazwać owoce
 • potrafi opisać owoc (kolor oraz wielkość)

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń, metoda total phisical response (reagowanie całym ciałem);
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, utwory muzyczne, opowiadanie;
 • metody sensoryczne: połączenie zmysłu smaku z angielskim słowem
 • metody słowne: uczenie piosenek i wierszyków.

Środki dydaktyczne:

Odtwarzacz płyt CD, pacynka owca, flashcards fruits, flashcards rooms and furnitures,  owoce do degustacji, piosenka “I see colours everywhere”, piosenka “Walking walking”, wierszyk “Clap your hands”,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Przywitanie piosenką “Good morning”
 2. Pytanie na rozgrzewkę “What’s your favourite colour?”
 3. Piosenka “Walking, walking”
 4. Zabawy utrwalające poznane słownictwo.
 5. Wierszyk “Clap your hands”
 6. Zabawy z flashcards- fruits.
 7. Piosenka “I see colours”
 8. Degustacja owoców. (zabawa w zgadywanie, “What is it?”)
 9. Pożegnanie wierszykiem “Goodbye goodbye”.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy  “O”

Opracowała: Anna Bryszewska

Lekcja 14- 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Rooms

Temat: Furniture and adjectives.

Cele główne:

 • znajomość nazw pomieszczeń w języku angielskim
 • znajomość nazw mebli w języku angielskim
 • umiejętność odpowiedzi na proste pytanie w języku angielskim
 • znajomość podstawowych przymiotników opisujących

Cele szczegółowe- uczeń:

 • potrafi nazwać pomieszczenia w domu
 • potrafi nazwać niektóre z mebli w języku angielskim
 • potrafi opisać przedmiot prostymi przymiotnikami “big, small, hard, soft”

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń, metoda total phisical response (reagowanie całym ciałem);
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, utwory muzyczne, opowiadanie;
 • metody słowne: uczenie piosenek, opowiadanie bajki z pokazywaniem razem z nauczycielem.

Środki dydaktyczne:

Odtwarzacz płyt CD, pacynka sowa, flashcards rooms, flashcards furniture, piosenka “Teddy Bear”, bajka “Goldilocks and the three bears”, worek z przedmiotami “duży, mały, miękki, twardy”, piosenka “Walking walking”, wierszyk “Clap your hands”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Adjectives.

 1. Przywitanie piosenką “Good morning”
 2. Zapoznanie się pytaniem “What’s your name?”
 3. Piosenka “Teddy Bear”
 4. Zabawy z flashcards.
 5. Wierszyk “Clap your hands”
 6. Zabawa z opisem rzeczy w worku.
 7. Piosenka “Walking, walking”
 8. Bajka “Goldilocks and three bears”- utrwalenie nazw mebli.
 9. Pożegnanie wierszykiem “Goodbye goodbye”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Rooms

Temat: Rooms

Cele główne:

 • znajomość nazw pomieszczeń w domu w języku angielskim;
 • utrwalenie nazw zabawek w języku angielskim;
 • znajomość nazw pór roku w języku angielkim.

Cele szczegółowe -uczeń:

 • potrafi nazwać pomieszczenia znajdujące się w domu;
 • zna nazwy zabawek;
 • wymienia nazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • wymienia pory roku w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Telefon, głośniczek, pacynka „Cookie”, flashcards-obrazki „toys”, flashcards „rooms”, książka „Here’s Patch”, flashcards „Season song”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Rooms

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. „Season song”- nauka nazw pór roku w języku angielskim.
 3. Piosenka „Rooms song” – powtórzenie pomieszczeń znajdujących się w domu.
 4. Dopasowywanie przedmiotów do odpowiednich pokojów.
 5. Piosenka „Noisy toys”.
 6. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.